Sterke achteruitgang solitaire bijen in 2023.

Gestart door wilde, juli 27, 2023, 09:59:54 AM

Vorige topic - Volgende topic

wilde

In mijn eigen tuin (Koudekerke, Zeeland) zijn altijd redelijk wat soorten solitaire bijen aanwezig geweest, ook om te broeden.
Dit jaar 2023 is het een ramp. Gewone soorten als Andrena nitida, haemorrhoa, scoticus, Lasioglossum calceatum, Megachile centuncularis, willughbiella, Coelioxys inermis en ook veel kleinere soorten zijn er gewoon niet. Normaal zijn er ook redelijk wat Nomada's en Sphecodes-bijen. Ik heb nog geen enkele Sphecodes gezien en slechts een handvol Nomada's. Ook de vroege Osmia-soorten waren gedecimeerd. De insectenhotels zijn nauwelijks gebruikt. De enige soort die er wel in redelijke aantallen is, is Heriades truncorum en diens Stelis-parasiet.

Eén van de weinige die het al 40 jaar volhoudt is Chalicodoma ericetorum, maar ik zorg er al die jaren ook voor dat er volop Lathyrus bloeit. Hommels zijn er nog wel volop.
Het koude, natte voorjaar, gevolgd door een kurkdroge, hete zomer zijn mogelijk de boosdoeners.
Waar het broed van vorig jaar dan gebleven is, is raadselachtig. Misschien wel uitgekomen, maar vrij kort daarna door slechte weersomstandigheden verloren gegaan.
Al met al lijkt 2023 een rampjaar te worden.

Elders in zeeland inventariseer ik ook nog een gebied, waar bijensoorten voorkomen die ik in mijn eigen tuin niet heb. Dat was eveneens een een ramp. Ik ben er nu nog maar 5x geweest en steeds nauwelijks iets gezien, terwijl het in enkele voorafgaande jaren zeer rijk was.
Het veranderende klimaat heeft nu wel heel snel effect, ook in mijn eigen tuin. Hoe is het elders? 
Groet, Albert de Wilde
https://www.ahw.me

Rudy_Offereins

Mijn tuin in Drachten hou ik sinds 2019 bij. Dit voorjaar waren vooral de lage aantallen rosse metselbijen erg opvallend, wat en eng stil beeld gaf. Voor de rest merkte ik op het bijenvlak eigenlijk niet zoveel verschil. Alle 'usual suspects' kwamen wel weer langs en ook het verdere gebruik van de hotels was als normaal: grote klokjesbijen, tuinbladsnijder, blauwe metselbij en inderdaad veel tronkenbijen en diens parasieten. Ik had zelfs vier nieuwe bijensoorten voor mijn tuin, waardoor het totaal op 75 staat. Tijdens een bezoek aan de Bakkeveense Duinen viel me op dat ik heel veel bloedbijen en wespbijen zag, maar opvallend weinig gastheren.
Op het vlak van zweefvliegen was het wat dat betreft veel meer drama met complete stilte in de periode mei, begin juli. Nu juist opvallend veel, zowel in aantallen als in soorten, maar op dat vlak hoor ik wisselende verhalen; in het buitengebied schijnt het nog erg stil te zijn. Mogelijk grote lokale verschillen dus.
Wellicht door die stilte viel me deze zomer het aantal 'rovers' in mijn tuin op: muurwespen, blokhoofdwespen, knoopwespen, groefbijendoders. Ze leken er meer uit te springen.
Vriendelijk groet, Rudy

jhelmer

In mijn stierenkuilonderzoek waren dit jaar de Odynerus melanocephalus compleet verdwenen, ook bijenwolf slechts enkelen. Vooral de mannen laten het afweten. Ook de zeefwespen en Alysson spinosus. Dat kan ook nog het na-ijleffect van het dramatische hoogwater van 17-19 juli 2021 zijn.
In de stuifkuil bij Oosterend, Terschelling nog maar één (ruige) aardrupsendoder, weinig zilveren fluitjes en bijbehorende kegelbijen. De ivoorwespen wel op volle sterkte.

Groet,
Jeroen Helmer