Het Korhoen is op sterven na dood

Gestart door Marije, april 23, 2011, 21:09:19 PM

Vorige topic - Volgende topic

Geum rivale

#570
Citaat van: Jacob Molenaar op mei 23, 2018, 10:47:12 AM
Dit was de laatste zuivere Nederlandse volgens mij, dus ervan uitgaande dat die vrij snel daarna het loodje gelegd heeft (had in het voorjaar van 2015 de maximumleeftijd bereikt) is deze ongeveer in 2015/2016 verdwenen.
Daar ben ik hier ook van uitgegaan, maar vorig jaar hoorde ik iemand redelijk overtuigd beweren waarschijnlijk nog een inheemse hen te hebben gezien. Kan ik eens navragen.

Nagevraagd en de vogelaar gaf aan dat de boswachter had verteld dat er vier Nederlandse hennen aanwezig waren; die waren in tegenstelling tot de Zweedse ongezenderd. Maar het zou mij niet verbazen als dat dan halfwilde betrof.
Kees van Reenen

JJ Blom

In het laatste SOVON broedvogels over 2017 staat dit:

Het aantal Korhoenders op de Sallandse Heuvelrug Ov werd geschat op 15 hennen en 10 hanen. Dit zijn, op 1-2 Nederlandse hennen na, allemaal uitgezette Zweedse vogels. Er werden minimaal 12 nesten met eieren gevonden en er zijn ook kuikens geboren (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten). In het broedseizoen van 2013 werden de laatste (2) 'Nederlandse' hanen in dit gebied gezien.
Groeten, Jan-Jacob


Maakun

Lekkere kop zeg, er zou eigenlijk moeten staan "Stikstofuitstoot leidt tot uitserven Korhoenders".
Gr, Maarten

laatvlieger

Citaat van: Ted van der Knaap op juni 10, 2021, 12:09:50 PM
https://nos.nl/artikel/2384412-weer-tonnen-voor-korhoenders-die-dood-blijven-gaan-op-de-sallandse-heuvelrug
Ai... ik vraag me af of deze onderzoekers en vogelbescherming hier wel gelijk hebben...

Volgens mij is het namelijk zo, dat kuikens op een open heide helemaal niks hebben te zoeken. Veel te weinig voedsel en veeeeeel te gevaarlijk voor kuikens. Het feit dat ze zo lang op de Sallandse heuvelrug hebben volgehouden, komt volgens mij juist door de structuur in het landschap. Afwisseling van berken en dennenbosjes met heide. Kuikens horen zich geloof ik juist langs bosranden op te houden. Uiteraard zal stikstof en vooral een tekort aan insecten een grote rol spelen, maar m.i. los je dat niet op door de heide te vernieuwen.

Ze laten uitsterven en dan later weer uitzetten, wat Vogelbescherming in dit artikel voorstelt, kan geloof ik ook helemaal niet. Dat is volgens mij juist overal mislukt. De Zweedse vogels zijn hier losgelaten toen er nog baltsende Nederlandse hanen waren. Daardoor is er binding aan het gebied ontstaan. Ik heb altijd begrepen dat als je korhoenders gewoon loslaat, dat ze dan eindeloos gaan zwerven en geen bolderplaats beginnen. Eén van de redenen waarom het uitzetten op de Veluwe helemaal mis gaat, terwijl op de Sallandse heuvelrug er nog steeds korhoenders bij elkaar zitten. Met het loslaten van de Zweedse vogels heb je dus tijd gewonnen. Wat ik ook begrepen heb, is dat in gevangenschap ons eigen laagland korhoen nog aanwezig is. Die zou je dus kunnen gaan bijzetten bij de zweedse vogels.


Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

laatvlieger

Maar goed, dat gezegd hebbende... met een aankomende klimaatverandering van enkele graden verschil kun je je afvragen voor welke noordelijke soorten er nog wel plaats is in Nederland... Nederland wordt natuurlijk een soort van Spanje binnen nu en de aankomende 10 jaar als er niks verandert...
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

tekenaar

korhoen is geen noordelijke soort, ze zitten in Slovenie in het middengebergte, en hebben hier best hete zomers.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Geum rivale

Citaat van: tekenaar op juni 16, 2021, 11:44:28 AM
korhoen is geen noordelijke soort, ze zitten in Slovenie in het middengebergte, en hebben hier best hete zomers.
Maar ws. wel koude winters; dat is volgens mij een gemeenschappelijk kenmerk van de leefgebieden van alle Korhoen-ondersoorten.
Kees van Reenen

tekenaar

Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Max Berlijn

#579
Vraag; waarom wordt het Korhoen op deze site nog steeds ingevoerd als zijnde wilde vogels? De wilde Korhoenders zijn er al jaren niet meer en succesvol broeden (waarbij de jongen volwassen worden) is volgens mij nog niet vastgesteld. Dit https://waarneming.nl/observation/264460026/ zijn allemaal uitgezette vogels, zouden die niet met een traliehekje (ontsnapte herkomst) moeten worden ingevoerd? en dan met terugwerkende kracht (tot 01-01-2016)?
Max Berlijn
Oud archivaris CDNA zie: https://observation.org/user/lifelist/10891 voor mijn belangrijke waarnemingen buiten NL + https://www.instagram.com/maxberlijn/ voor my Holarctic photo's.

tekenaar

Op zich heb je helemaal gelijk, maar in de praktijk maakt het niets uit hoe ze worden ingevoerd. Het gaat immers om dezelfde vogels, en bij interpretatie van de gegevens wordt de herkomst meegenomen, om het even hoe waarnemingen zijn ingevoerd. De enige reden om dit aan te passen is voorlichting.

En voor het verder volgen van deze dieren is het wel fijn om de invoermogelijkheid te behouden. Het zijn net geen "gehouden dieren achter een traliehekje", al zitten ze zeker op de grens.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

pdeknijff

Het maakt niet voor de invoer uit, maar wel voor de statistieken i.h.k.v. de Nederlandse Avifauna e.d..
Het zijn genetisch beduidend andere vogels, wrsch. een andere ondersoort, en bewust losgelaten dus formeel escape EN exoot. Dan is het toch juist van belang om al deze waarnemingen (en die van de voorgaande jaren vanaf het moment van introductie op Salland). Juist vanwege de beschermingsstatus zou het cruciaal zijn om niet de "soort", maar het taxon (in dit geval ondersoort?) goed te volgen. Onze Veen Korhoen is ook in Belgie verdwenen vermoed ik en hangt met de teennagels aan de klip in Duitsland. Dus wrn.nl zou, vooruitlopend op het op dit gebied niet vooruit te branden CDNA/CSNA proactief moeten zijn.
Tegenargumenten zijn talloos (want b.v. de Raaf en de Oehoe), maar dat mag geen argument zijn.
Met vriendelijke groet,

Peter de Knijff

Geum rivale

Citaat van: pdeknijff op maart 01, 2023, 15:23:51 PMHet maakt niet voor de invoer uit, maar wel voor de statistieken i.h.k.v. de Nederlandse Avifauna e.d..
Het zijn genetisch beduidend andere vogels, wrsch. een andere ondersoort, en bewust losgelaten dus formeel escape EN exoot. Dan is het toch juist van belang om al deze waarnemingen (en die van de voorgaande jaren vanaf het moment van introductie op Salland). Juist vanwege de beschermingsstatus zou het cruciaal zijn om niet de "soort", maar het taxon (in dit geval ondersoort?) goed te volgen. Onze Veen Korhoen is ook in Belgie verdwenen vermoed ik en hangt met de teennagels aan de klip in Duitsland. Dus wrn.nl zou, vooruitlopend op het op dit gebied niet vooruit te branden CDNA/CSNA proactief moeten zijn.
Tegenargumenten zijn talloos (want b.v. de Raaf en de Oehoe), maar dat mag geen argument zijn.
Helemaal mee eens.
Kees van Reenen

Vincent Hart

Ik vrees dat het belangrijkste 'tegenargument' is dat het technisch niet mogelijk is een soort op W.nl vanaf datum X als exoot te beschouwen (maar voor die datum als wild). Wat wel zou kunnen wellicht - na consensus over een startdatum, bijvoorbeeld (bij voorkeur) het (al gepasseerde) moment waarop Sovon de soort als uitgestorven beschouwt - is geautomatiseerd alle waarnemingen vanaf datum X op escape zetten. Het gaan bespreken van de status van deze soort staat weet ik bij de CDNA wel op de agenda. Mocht de uitkomst zijn dat CDNA Korhoen vanaf een datum X gaat beoordelen dan is het wel mogelijk vanaf die datum waarnemingen niet langer te blijven beoordelen zoals we met wilde, niet uitgestorven andere soorten doen op W.nl
...
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

tekenaar

Ik ben benieuwd, maar van deze uitgesproken standvogel zijn geen dwaalgasten te verwachten. Een beoordelingsstatus zou me eerlijk gezegd verbazen.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

OlivierO

Citaat van: Vincent Hart op maart 13, 2023, 22:55:26 PMIk vrees dat het belangrijkste 'tegenargument' is dat het technisch niet mogelijk is een soort op W.nl vanaf datum X als exoot te beschouwen (maar voor die datum als wild). Wat wel zou kunnen wellicht - na consensus over een startdatum, bijvoorbeeld (bij voorkeur) het (al gepasseerde) moment waarop Sovon de soort als uitgestorven beschouwt - is geautomatiseerd alle waarnemingen vanaf datum X op escape zetten. Het gaan bespreken van de status van deze soort staat weet ik bij de CDNA wel op de agenda. Mocht de uitkomst zijn dat CDNA Korhoen vanaf een datum X gaat beoordelen dan is het wel mogelijk vanaf die datum waarnemingen niet langer te blijven beoordelen zoals we met wilde, niet uitgestorven andere soorten doen op W.nl
...

Misschien zou het implementeren van een status vanaf en/of tussen bepaalde data wel interessant zijn.
Nu de Korhoen, maar er zijn mogelijk nog soorten uitgestorven in het wild die nu en dan weer zijn ingevoerd of die "aangevuld" zijn.
Denk maar aan de Europese Bizon. Het zou meer dan interessant zijn om die toch te kunnen invoeren, met een soort van status als "niet wild" maar in het wild.
Olivier Olyslaegers

Wil je een vraag stellen? Kijk dan eerst even hier.

Jan-Freerk Kloen

Als die Zweedse beesten een andere ondersoort zijn kan je ook de waarnemingen tot de eerste uitzetting op de Nederlandse ondersoort (inheems) zetten en vanaf het moment dat er geen Nederlandse meer waren op de Zweedse ondersoort (exoot). Hou je wel een grijs gebied in het midden over maar de duidelijke gevallen kan je wel scheiden.
Jan-Freerk Kloen (JFK)
Validator reptielen en amfibieën

JFK Natuurblog
Beleef de natuur!
www.jfknatuurblog.com

Profiel: https://waarneming.nl/users/70498/

pdeknijff

Dit is een deel van het probleem. Belangrijker is dat alle vogels die je nu ziet zijn uitgezet, en dus formeel escapes/ontsnapt zijn. Pas als er gedurende een lange periode (hoe lang is weer een andere discussie) geen vogels meer worden uitgezet en de populatie uitsluitend door eigen voortplanting succesvol blijft kun je besluiten om ze weer te registreren als wild. Net zoals we nu b.v. bij Raven doen. of Oehoe's.
Met vriendelijke groet,

Peter de Knijff