Plantencursus voor het Noorden

Gestart door marcel123, mei 24, 2008, 16:48:04 PM

Vorige topic - Volgende topic

marcel123

Plantencursus voor het Noorden

Gertie Papenburg
De Fryske Feriening foar Fjildbiology [FFF] biedt al sinds het begin van de 80'er jaren de tweejarige
'PLANTENCURSUS FRYSLÂN' aan. Vanaf september 2008 gaat de zevende editie van start, in
samenwerking met FLORON. Deze keer is het de bedoeling dat ook geïnteresseerden uit Groningen
en Drenthe gevraagd wordt deel te nemen. Met een knipoog is de cursus daar-om deze keer
voorlopig 'PLANTENCURSUS FRYSLÂN EN OMKRITEN' genoemd. De precieze organisatie is nog niet
helemaal duidelijk, maar de cursus wordt zoals het er nu uitziet gege-ven van september 2008 tot
in de zomer van 2009, met een frequentie van één cursusmoment per ongeveer drie weken. Zo'n
cursusmoment kan een doordeweekse avond zijn of een zater-dagmorgen en/of –middag. De
cursusplaats kan variëren per keer, en zal in het bloeiseizoen vaak in of in de buurt van een
natuurterrein zijn. De locaties van zowel de theorie-avonden als de lessen-op-locatie zijn op dit
moment nog niet bekend. De cursusleiders zijn Willem Stout-hamer (FLORON-dc 2), Harry Waltje
(FLORON-dc 3) en Gertie Papenburg (FLORON-dc 4). Mogelijk worden er specialisten benaderd
voor het geven van enkele cursusonderdelen.
De cursus is zowel geschikt voor starters als gevorderden en heeft als uitdrukkelijk doel de cursist
op te leiden tot all-round FLORON-inventarisator. We doelen daarbij op de vaardig-heden die
hiervoor nodig zijn. Uiteraard zullen we na deelname niemand verplichten actief inventarisator te
worden. Hoofddoel van de cursus is het leren kennen van een groot aantal soorten en het leren
determineren. Verder wordt er ook aandacht besteed aan taxonomie (plantenfamilies, naamgeving
e.d.), vegetatiekunde, de verspreiding van planten, informatie-bronnen en uiteraard aan het
systematisch inventariseren. Het maximale aantal deelnemers wordt gesteld op 30.

1. beschikken over R. van der Meijden: HEUKELS' FLORA VAN NEDERLAND, 23e druk, Groningen,
2005. (€ 49,95.) [ prijs per feb08 ]
2. beschikken over een plantenloep x20. Een heel goede koop kan via internet gedaan worden:
www.vermandel.com. Zoek naar 'biologenloep, vergroting 20x'. (merk TRI-PLET; art.nr. 15.896; €
21,95) [ gegevens per feb08 ]
3. (thuis) toegang hebben tot internet: bij veel thuisopdrachten zal verwezen worden naar
informatie op internet.
4. tenminste 80% van de bijeenkomsten aanwezig zijn.
5. een bijdrage in de kosten betalen; hoe groot het bedrag precies is, weten we nog niet maar het
zal in de orde van € 100 liggen. [ Als er belangstellenden zijn voor wie dit bedrag een struikelblok
is, dan kan in overleg een regeling getroffen worden, dan wel een bijdrage geregeld worden. ]
Mocht je belangstelling hebben, geef je naam en adres (inclusief telefoonnummer en e-mailadres)
door aan Gertie Papenburg. Je kunt bij hem ook terecht met vragen over deze cur-sus. Op dit
moment zijn een aantal zaken nog niet helemaal duidelijk, maar dit zal de komen-de maanden
steeds meer vorm krijgen.