Nieuwe Hieracium website

Gestart door nielseimers, maart 17, 2023, 11:40:40 AM

Vorige topic - Volgende topic

nielseimers

Rense Haveman en Iris de Ronde hebben een nieuwe website opgezet voor het lastige genus Hieracium, Havikskruid.

www.derondehaveman.nl/Hieracium

Op dit kennisportaal kan je informatie vinden over deze apomictische (ongeslachtelijke) soorten. Je vindt er tevens een nieuwe determinatiesleutel voor de verschillende secties (Amplexicaulia, Hieracium, Vulgata, Tridentata, Sabauda & Hieracioides). De lange termijnambitie is een complete en up-to-date determinatiesleutel van alle in Nederland voorkomende soorten (dat zijn er ongeveeer 100).  Hierbij krijgt elke soort een plekje op de website met een uitgebreide beschrijvingen (determinatiekenmerken, standplaats & verspreiding), foto's van herbariummateriaal en gebruikte literatuur.

Mocht je het interessant vinden om bij te dragen, dan kan dit door zelf herbariummateriaal te verzamelen. Misschien heb je zelfs nog herbariummateriaal liggen, want ook oude vindplekken zijn erg interessant om in dit onderzoek mee te nemen.

Hieracium sylvularum uit de Sectie Hieracium (Muurhavikskruid) in het Savelsbos.

Rense Haveman

Dank je, Niels, voor het posten!

Vandaag hebben we Hieracium meppelense toegevoegd. https://www.derondehaveman.nl/Hieracium/sect-Vulgata/meppelense/

Deze soort, die gevonden is van Meppel tot De Punt bij Groningen, is recent alleen nog aangetroffen bij Assen. Toch vermoeden we dat ook elders in Drenthe populaties te vinden moeten zijn van deze weinig opvallende soort.

Waar op te letten? Een kleine vertegenwoordiger van de sectie Vulgata met duidelijk behaarde omwindsels die donker ogen, ook doordat de haren slechts een korte lichte spits hebben. Een sparrige bloeiwijze met relatief weinig hoofdjes. Elliptische stengelbladen met zaagtanden langs een groot deel van de rand. Rozetbladen ook met zaagtanden, en bovendien zijn ze dicht bezet met haren en sterharen. Verwisseling kan optreden met H. percissum (= H. neopinnatifidum, de algemeenste soort uit de Vulgata in NL), maar die heeft veel lichtere haren, een slankere, niet sparrige bloeiwijze, anders gevormde en veel kalere bladeren. Bovendien zijn de stijlen van percissum in aanvang geel, die van meppelense duidelijk donker.
Groet! Rense

havikskruiden!

Rense Haveman

#2
Op de website is Hieracium vagum toegevoegd. Dit is een opvallende Sabauda-soort met zeer brede, vrijwel ongetande bladeren en vrijwel kale omwindselblaadjes.

Toen Iris en ik begonnen met de revisie van Hieracium sabaudum, bleken in het herbarium in Leiden onder vagum allerlei vormen van andere Sabauda-soorten te liggen met kale omwindsels. Alleen al op basis van de habitus konden we die planten toedelen aan nemorivagum, grandidentatum, eminulum en rigens. Aan het eind van de rit hielden we van de hele doos planten die als vagum gedetermineerd waren niet één plant over... Op bioportal zijn maar een paar planten te vinden die daadwerkelijk tot Hieracium vagum behoren, allemaal verzameld in de 20-er jaren van de vorige eeuw in het Rijk van Nijmegen: Hatert en Plasmolen. Wellicht een leuk project voor de Nijmeegse floristen om aan het eind van het seizoen eens op zoek te gaan naar deze soort? Recent hebben wij de plant aangetroffen bij Eerbeek.

De kenmerken (en één enkele plaat) zijn te vinden op https://www.derondehaveman.nl/Hieracium-vagum/
Groet! Rense

havikskruiden!