Overzicht gewijzigde zeldzaamheden?

Gestart door Joris12345, februari 19, 2023, 06:31:24 AM

Vorige topic - Volgende topic

Joris12345

Wie wil mij helpen alle wijzigingen in beeld te brengen? Het is voor een vogelspotwedstrijd van de vriendengroep.

Zeldzamer geworden:
 • Vale lijster (zeldaam -> zeer zeldzaam)
 • Buidelmees (idem)
 • Taigarietgans
 • Kwartelkoning (vrij algemeen -> zeldzaam)

Minder zeldzaam geworden:
 • Slangenarend (zeer zeldaam -> zeldzaam)
 • Roodstuitzwaluw (idem)
 • Breedbekstrandloper
 • Orpheusspotvogel
 • Vale pijlstormvogel
 • Kraanvogel (zeldzaam -> vrij algemeen)
 • Kluut (vrij algemeen -> algemeen)
 • Kleine plevier (idem)
 • Kemphaan
 • Witgat
 • Ooievaar
 • Grote zilverreiger
 • Havik
 • Groene specht
 • Oeverzwaluw
 • Rietzanger
 • Vuurgoudhaan
 • Roodborsttapuit
 • Tapuit
 • Grote gele kwikstaart
 • Keep
 • Sijs

Voor mijn gevoel zijn ringmus, pijlstaart en gekraagde roodstaart niet algemeen (en zwarte roodstaart eerder wel), maar dat kan door lokale verschillen komen.

Voorheen was het zo dat vrij algemeen veruit de grootste groep was. Als de lijst compleet is zal ik dit nog eens bekijken.

Alvast bedankt!

Joris12345

#1
Mocht iemand ooit nog eens deze wijzigingen van 2023 nodig hebben, dan denk ik hem nu toch compleet te hebben. Ik had van vorig jaar nog een export van topvogelaar A. Vink liggen en heb die met de nieuwe zeldzaamheidsindeling vergeleken. Dat leverde de lijst van mijn eerste bericht op.

Verder eventueel relevant is dat de Jufferkraanvogel** voorheen nog niet op 'escape' stond, en toen dus nog als soort werd gerekend bij A. Vink en andere mensen. Een andere vreemde eend in de bijt is de algemene Kleine Canadese gans***: exoot, maar toch getoond in de lijst omdat zijn ondersoort Hutchins' Canadese gans inheems is (maar zeer zeldzaam). Vreemd ingedeeld dus, maar we hebben het ermee te doen.

109 algemene soorten zijn er per 2023 (dit was 93), inclusief Kleine Canadese gans***
119 vrij algemeen (was 135)
60 zeldzaam (was 58)
198+ zeer zeldzaam (was 200 zonder Jufferkraanvogel**) geteld bij alleen A. Vink, maar deze groep is natuurlijk groter.

tekenaar

De zeldzaamheidsstatus op waarneming is niets meer als een afgeleide van het aantal kilometerhokken waarin een soort is gezien. Als je je interesseerd wat de werkelijke aantalsveranderingen van de verschillende soorten zijn, raad ik je aan bij deze club te kijken: https://sovon.nl/
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Joris12345

Bedankt Tekenaar. Ik zie dat Sovon een nieuwe publicatie heeft die te maken zal hebben met het updaten van de zeldzaamheden op waarneming.nl. Dit was namelijk al jaren niet meer gewijzigd (sinds de vogelatlas 2018?).

https://stats.sovon.nl/pub/publicatie/21252

Waarom de Kemphaan ongeveer de grootste daler is in de nieuwe balans, maar toch van 'vrij algemeen' naar 'algemeen' groeit, is me vreemd. En als ik de kilometerhokken van de Roodhalsgans (zeldzaam) vergelijk met die van Frater of Vaal Stormvogeltje (vrij algemeen), dan lijkt de zeldzaamheid toch ook op andere kenmerken gebaseerd.

Hoe dan ook, mijn lijst lijkt compleet en volgens mij kunnen we het hier verder bij laten.

pdeknijff

Joris, de vogelbalans verschijnt ieder jaar en heeft vrij weinig te maken met wrn.nl. Veel analyses in die balans zijn gebaseerd op gestandaardiseerde tellingen die al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw worden gedaan. Trends en veranderingen die in die balans worden besproken zijn dus gebaseerd op een forse hoeveelheid data en reflecteren vrijwel zeker NIET zeer lokale indrukken.
Wrn.nl, als dat jouw bron is, is zeker niet representatief, want zeer weinig vogelaars voeren alle waargenomen soorten van een bezoek in. Aart is wellicht een uitzondering, maar nauwelijks representatief voor heel Nederland te noemen. Kortom, jouw trendanalyse heeft niet veel waarde helaas.
Voor de rest, veel plezier met vogels kijken.
Met vriendelijke groet,

Peter de Knijff

jeroen vinke

Beetje kort door de bocht Peter. Joris geeft aan als reactie op Paul dat het niet louter de aantal kilometerhokken kunnen zijn die de zeldzaamheid op wn bepalen, zie voorbeeld Frater en Roodhalsgans.
De aantallen per waarneming zijn wellicht ook van belang.
Joris heeft een mooi overzicht van de veranderingen gemaakt welke hij kan gebruiken voor een wedstrijd met zijn vrienden en deelt dit met een ieder die daar gebruik van wil maken. Vind je het niks, dan hoef je er niks mee te doen.
Met vriendelijke groet,

Jeroen Vinke

pdeknijff

Als het maar een spelletje is, dan maakt het toch niet uit hoe een status tot stand is gekomen? Je volgt gewoon de spelregels, hoe irrelevant of onjuist ze ook zijn? Verder corrigeer ik zijn verkeerde veronderstellingen t.a.v. de SOVON balans want die is wel degelijk gebaseerd op zeer gedegen en gestandaardiseerd onderzoek. Ik hoop dat dat nog steeds mag hier?
Met vriendelijke groet,

Peter de Knijff

jeroen vinke

Ik zeg absoluut niet dat verkeerde veronderstellingen niet gecorrigeerd mogen worden. In je reactie sla je alleen een goede constatering over die voort vloeit uit de vergelijking van km hokken tussen bepaalde soorten. Dan ga je kort door de bocht
Met vriendelijke groet,

Jeroen Vinke