Hoofdmenu

Wat is censuur.

Gestart door fauna-onderzoeker-hans, maart 04, 2006, 10:14:47 AM

Vorige topic - Volgende topic

fauna-onderzoeker-hans

weg gehaald

Bram Rijksen

CiteerDoor een klein groepje binnen de DBA die de regels in de natuur niet zo nauw nemen heeft deze organistie ook niet overal een goede naam.
Dat zou zonde zijn.
En vergeet de kleine groepjes binnen de SOVON, de Vogelbescherming, SBB, NJN, talloze regionale vogelwerkgroepen enz. niet....

Wat betreft je menig over censuur ben ik het grotendeels met je eens, maar opnieuw een niet gefundeerde en populistische sneer richting DBA geeft jou als poster óók geen goede naam. Bovendien zou het sjiek zijn om dan ook man en paard te noemen. Wie neemt het wanneer niet zo nauw met de regels in de natuur?
Als dat niet kan; laat zulk soort opmerkingen dan gewoon achterwege. wat is het nut ervan? Ben benieuwd of je een idee hebt welke 'club' onderstaande gedragsregels heeft opgesteld...


"Gedragsregels voor vogelaars

We doen een beroep op iedere vogelaar (DBA-begunstiger of niet) zich naar deze gedragsregels te gedragen, niet alleen ten behoeve van het welzijn van de desbetreffende vogel(s) en van de flora en fauna in de directe omgeving maar ook om het plezier van andere vogelaars niet te bederven.  


Houd voldoende afstand tot de vogel zodat deze niet wordt verstoord. Bedenk dat een vogel het beste kan worden bekeken als deze zich op zijn gemak voelt. Ga niet dichterbij dan anderen en doe liever een stapje terug dan een stap naar voren. Een telescoop kan in deze goede diensten bewijzen. Andere vogelaars die later arriveren krijgen zo ook een kans de vogel te zien. Fotografen en videografen dienen zich ervan te verzekeren dat hun acties anderen en de vogel niet hinderen. In het belang van de documentatie van een geval kan - na overleg - een enkele fotograaf of videograaf soms worden verzocht meer naderbij te gaan dan anderen. Overigens is ook het maken van tekeningen en schetsen aan te bevelen.
Betreed niet zonder meer voor publiek gesloten terreinen zoals reservaten, landgoederen, tuinen, weilanden en dergelijke. Vraag toestemming van de eigenaar of beheerder, wees tactvol en leg de situatie uit. In de meeste gevallen blijkt men zeer geïnteresseerd te zijn en wordt volop medewerking verleend.
Laten de ontdekker en degenen die vertrouwd zijn met de situatie ter plaatse bij het arriveren van vogelaars aanwijzingen geven die verontrusting van andere vogels en dieren of schade aan het terrein voorkomen. Laat het doorgeven van het nieuws telkens duidelijk van dergelijke aanwijzingen vergezeld gaan, ook via de Dutch Birding-inspreeklijn (010 - 428 12 12) zodat op de Dutch Birding-vogellijn zorgvuldige inlichtingen kunnen worden ingesproken. Wees behulpzaam bij het treffen van maatregelen om de belangstelling in goede banen te leiden.
Wees geduldig en terughoudend wanneer de vogel zich niet dadelijk vertoont of (tijdelijk) wat verder weg zit. Blijf ook rustig als de vogel zich plotseling naar een andere plek in de buurt verplaatst; zorg dat de vogel zich ook daar op zijn gemak voelt.
Bedenk dat iemand die een eind onderweg is geweest of een vrije dag heeft genomen om een bepaalde vogel te zien, misschien onder grotere spanning staat dan uzelf. Schroom echter niet vogelaars op hun gedrag aan te spreken indien zij er blijk van geven de gedragsregels niet te kennen."

Bram Rijksen

Dag Hans,


Als ik je eerste deel van het betoog lees, begrijp ik niet goed waar die opmerkingen dan voor nodig zijn. Zoals je zelf aangeeft is er in iedere 'club' wel een aantal mensen te vinden die zich niet aan de regels houdt. Dus waarom je dan de DBA als slachtoffer uitkoos, is me niet helemaal duidelijk.

"Ik heb ook niets tegen de DBA , alleen mijn manier van vogelen is het niet.
(....) Een serieus onderzoek om de kwaliteit te monitoren is wat anders dan domweg een soort tikken, terwijl die soort al bekend is daar."

Dat dat jouw manier van vogelen niet is, prima Hans. Ikzelf kan me voorstellen dat mensen meer geboeid zijn door de verschillen in vleugelpatroon in die van een Pontische en een Geelpootmeeuw; dat geeft me nog niet het recht om -bijvoorbeeld- het aflezen van een halsring van een Kolgans (die inmiddels ook allang bekend is) als 'domweg een bevestiging van iets wat we al weten te noemen'?

Bram Rijksen

"o ja en niet te vergeten mijn excuus hier voor. Ik respecteer uiteraard ook de manier van vogelen van andere vogelaars en fauna liefhebbers."

Hou dan ook verder die akelige opmerkingen voor je: het raakt kant nog wal, en je roept een hoop onaardige reacties over je af! laat nu 's zien dat je meent wat je al een paar keer geroepen hebt.

gardensafari

Even een paar moeilijke woorden. Weten jullie hoe zoiets als deze discussie heet? Incompatibilité des humeurs oftewel incompatibility of characters. Het is wel leuk om te lezen, hoor! Maar wel tamelijk uitzichtloos. En zonder uitzicht valt er weinig te vogelen.

Deze bijdrage is vriendelijk en vooral komisch bedoeld  :D

Groetjes,

Hans
Groetjes,

Hans Arentsen
www.gardensafari.nl

Hoezo geen idealen? Ik wil een heleboel mensen verbeteren.

Bram Rijksen

CiteerHet is wel leuk om te lezen, hoor! (...) Deze bijdrage is vriendelijk en vooral komisch bedoeld  :D

Groetjes,

Hans
Kijk, en dát brengt mijn humeurige karakter direkt weer tot zwijgen..

gardensafari

Citeer
Citeer
Kijk, en dát brengt mijn humeurige karakter direkt weer tot zwijgen..

Nooit zwijgen, Bram. Nooit een blad voor de mond nemen. Als natuurvorser is dat de grootste fout die je kunt maken. Nee, zo'n blad moet je bekijken. De vorm is altijd mooi, evenals de opbouw, de kleur, de adering. En er kunnen beestjes op zitten: bladluizen bijvoorbeeld. Er kunnen ook beestjes in zitten: mineerlarfjes van vliegjes, kevertjes of motjes. En met dat blad voor de mond ontgaat je dat allemaal. En verder moet je naturist worden, anders kunnen zich situaties voordoen waarin een blad je voor een dillema kan plaatsen. Neem bijvoorbeeld een vijgeblad....

Groetjes,

Hans  
Groetjes,

Hans Arentsen
www.gardensafari.nl

Hoezo geen idealen? Ik wil een heleboel mensen verbeteren.

Bram Rijksen

slechts mijn humeurige karakter werd even tot zwijgen gebracht, hè..ík niet!
Bijdeweg; zelf waardeer ik bladluizen voornamelijk als tussendoortje voor een groep Pestvogels, die toevallig in een willekeurige Linde verzijld raakt..

RWester

Citeerword inderdaad ook door SOVON wel eens van de regels afgeweken, maar dat gebeurd na aanvraag van een vergunning bij de terreinbeherende instantie

Ja, dát dacht ik ook altijd :D  
Met vriendelijke groet,

Remco Wester