NOU weekendcongres 17-19 februari, Haren (Gr.)

Gestart door keesschreven, januari 11, 2023, 17:29:59 PM

Vorige topic - Volgende topic

keesschreven

Hoi allemaal,

Het 5e NOU-weekendcongres komt er aan! Over een ruime maand in Groningen. Het kost wel wat, maar het is altijd een zeer inspirerende bijeenkomst waarbij de deelnemers ook grotendeels het programma van het congres invullen met hun eigen presentaties, workshops, excursies, etc. Hieronder meer informatie.

---------------

Op 17 – 19 februari 2023 zal in de Biotoop in Haren (Gr.) weer het meerdaags symposium van de NOU plaatsvinden. De Biotoop is het vroegere Biologisch Centrum van de Rijkuniversiteit Groningen. Nu is het een woon-werkcomplex aan de noordrand van Haren in een groene omgeving. Hier wonen en werken meer dan 250 mensen en in vleugel F, de vroegere collegezalen, kunnen evenementen worden georganiseerd. In 2015 heeft de NOU hier haar eerste meerdaags symposium georganiseerd. Vervolgens hebben we hier ook in 2016 en in 2019 ons congres gehouden. Dit is zo goed bevallen dat we nu opnieuw hier enkele dagen te gast zullen zijn.

Het symposium is enerzijds gericht op het uitwisselen van onderzoeksideeën en anderzijds op het leggen van nieuwe contacten en het aanhalen van bestaande contacten. We richten ons niet alleen op de professional maar ook op de amateur. We hopen dat hierdoor kruisbestuiving ontstaat, waardoor amateurs hun onderzoek kunnen verdiepen, terwijl professionals contacten kunnen leggen om juist extra veldwerk/informatie te kunnen verzamelen (citizen science).

HET PROGRAMMA:

Het programma wordt voor een belangrijk deel gevuld door de deelnemers van het congres. Daarnaast wordt ook een aantal gerenommeerde sprekers uitgenodigd, die de ruimte krijgen om dieper op hun onderzoek in te gaan.

Op dit moment zijn de volgende sprekers en programma onderdelen al bekend:
Vrijdagavond: Jan Veen vertelt gedurende een uur over 20 jaar onderzoek naar de mogelijke effecten van industriële visserij op natuurwaarden in West-Afrika. Het onderzoek volgde in de broedtijd meeuwen en sterns. De broedparameters van deze soorten kunnen een indicator zijn voor de voedselsituatie. Tijdens de onderzoeksperiode is in 5 landen onderzoek verricht. Daarnaast werden parkwachters getraind om het onderzoek over te nemen. Jan maakt de balans op na 20 jaar onderzoek.
Aansluitend presenteert Tom Versluijs een mystery bird competition, waarmee op een leuke manier de soortenkennis van iedereen wordt getest.

Zaterdagochtend zijn er in twee parallelsessies korte presentaties van 10-15 minuten van deelnemers. Op dit moment hebben een aantal deelnemers zich al aangemeld voor het geven van een presentatie waarbij de volgende verhalen in ieder geval aan bod zullen komen:
-      Christiaan Both: 16 jaar dieetonderzoek aan bonte vliegenvangers: veel variatie, weinig consequenties?
-      Ernst Oosterveld: habitatanalyse broedvogels van het coulisselandschap in Oost-Friesland: de belangrijkste habitatfactoren voor broedvogels van singels en wallen in Oost-Friesland en de invloed van beheer.
-      Bruno Ens: Begin van het einde van de scholekster in Nederland
-      Koosje Lamers: Hoe en waarom bonte vliegenvangerpopulaties uit geheel Europa verschillen in overwinteringsgebied.
-      Jouke Altenburg: boerenzwaluwonderzoek op vier ringlocaties in Nederland met individueel gekleurringde vogels
-      e.a.
Mocht u zelf ook interesse hebben om een presentatie te geven, geef u dan op via het aanmeldformulier: https://forms.gle/rZhAWRuKpgbnHaLcA.

Zaterdagmiddag zal de Algemene Ledenvergadering van de NOU plaatsvinden. Daarnaast zijn er verschillende workshops, met in ieder geval:
-      We verdiepen ons in digiscoping (Tom Versluijs)
-      Nestkasten (Christiaan Both)
-      e.a.
De middag wordt afgesloten met een centrale presentatie om iedereen in de stemming te brengen voor het avondprogramma.
Na het diner, dat van 18:00-20:00 zal plaatsvinden, start het avondprogramma. Eerst zal Ruben Fijn vertellen over zijn onderzoeksproject aan de zeldzame Damara stern in Namibië. Dit bestond niet alleen uit ecologisch onderzoek maar ook uit een educatief programma om de schooljeugd te interesseren voor bescherming van vogels. Hiervoor werd een prachtig spelprogramma gemaakt. Aansluitend gaan we genieten van één van de betere natuurfilms van de laatste jaren: Silence of the tides. Vervolgens sluiten we de avond af met een gezellige borrel.

Zondag staan er weer een aantal korte verhalen op het programma, maar de ochtend wordt afgesloten door een uitgebreide presentatie van Leo Zwarts, die de afgelopen twintig jaar uitgebreid onderzoek in de Sahelzone heeft gedaan, waar een deel van onze trekvogels overwintert. Zijn verhaal heeft de titel: "Is er nog toekomst voor de trekvogels die in de Sahel overwinteren?"
In de middag kan men nog op excursie gaan naar één van de prachtige natuurgebieden ten zuiden van de stad Groningen. Het centrale programma is na de lunch op zondag afgelopen.

Op het congres zullen ook verschillende standjes zijn: onder andere van SOS (Save our Scholeksters) en van de NOU. Hier zullen oudere exemplaren van de tijdschriften Ardea en Limosa voor de liefhebber gratis verkrijgbaar zijn.

KOSTEN:

Het is ook mogelijk om een deel van het congres bij te wonen. Zie het aanmeldingsformulier of www.nou.nu voor de kosten. Mocht u nog geen lid zijn en besluiten lid te worden per 1 januari, dan bedragen de kosten € 70,-- in plaats van € 110,--, zodat u uw lidmaatschap er al bijna uit heeft. Jeugdleden betalen €50. Er is op zaterdag en zondag ook de mogelijkheid om te ontbijten op de Biotoop voor de meerprijs van € 5,-- per dag.

TOT DAN!

Na de lange congres-pauze sinds 2019 kijken we er ontzettend naar uit om weer met zijn allen samen te kunnen komen op deze mooie gelegenheid in Haren! Wanneer u het congres wilt bijwonen en graag een verhaal wilt vertellen, geef u dan spoedig mogelijk op, zodat we een plek voor uw verhaal in het programma kunnen inruimen. U kunt u opgeven via het aanmeldformulier (https://forms.gle/rZhAWRuKpgbnHaLcA, dit is tevens bereikbaar via de website van de NOU: www.nou.nu)

Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen op: noucongres@gmail.com

Namens de NOU,
Astrid Potiek
Tom Versluijs
Theo Boudewijn
Vriendelijke groeten,
Kees Schreven
Admin Vogels - Schedels en veren

keesschreven

#1
Een update van het programma!

------------------------------

Vrijdagavond:
- Jan Veen vertelt gedurende een uur over 20 jaar onderzoek naar de mogelijke effecten van industriële visserij op natuurwaarden in West-Afrika. Het onderzoek volgde in de broedtijd meeuwen en sterns. De broedparameters van deze soorten kunnen een indicator zijn voor de voedselsituatie. Tijdens de onderzoeksperiode is in 5 landen onderzoek verricht. Daarnaast werden parkwachters getraind om het onderzoek over te nemen. Jan maakt de balans op na 20 jaar onderzoek.
- Tom Versluijs presenteert een mystery bird competition, waarmee op een leuke manier de soortenkennis van iedereen wordt getest. We sluiten de avond af met een borrel.

 
Zaterdagochtend:
- Jan van Gils (NIOZ Texel) zal een plenaire presentatie van 1 uur geven over trekvogels. Hij zal aan de hand van trekvogels vertellen over de connectie tussen West-Afrika, Waddenzee en Arctisch gebied.
Kortere verhalen:
- Christiaan Both - 16 jaar dieetonderzoek aan bonte vliegenvangers: veel variatie, weinig consequenties?
- Rob Lensink - Vogeltrek: einzelgängers en groepsvormers onder dagtrekkers
- Bruno Ens - Het begin van het einde van de Scholekster in Nederland
- Ernst Oosterveld - De belangrijkste habitatfactoren voor broedvogels van singels en wallen in Oost-Friesland, en de invloed van beheer
- Dick Melman - De graslanddoorwaadbaarheidsmeter
- Marcel Slaterus - Eerste resultaten geloggerde Nachtegalen van VRS Van Lennep
- Kees Schreven - Een nieuwe trekroute van Kleine Rietganzen naar een kouder broedgebied: aanpassingen aan klimaatverandering?
- Jan Wouters - Overwinterende Ringmussen in de problemen?
- Barwolt Ebbinge - Waarom zoeken broedende Rotganzen bescherming in territoria van sneeuwuilen?
- Jouke Altenburg - Boerenzwaluwonderzoek op vier ringlocaties in Nederland met individueel gekleurringde vogels
- Camilla Dreef - Vogelonderzoek op de Marker Wadden


Zaterdagmiddag:
- Algemene Ledenvergadering van de NOU.
- Workshops, met in ieder geval:
·         We verdiepen ons in digiscoping (Tom Versluijs)
·         Onderzoek met nestkasten (Christiaan Both)

Zaterdagmiddag:
- Na het diner start het avondprogramma. Eerst zal Ruben Fijn (Waardenburg Ecology) vertellen over zijn onderzoeksproject aan de zeldzame Damara stern in Namibië. Dit bestond niet alleen uit ecologisch onderzoek, maar ook uit een educatief programma om de schooljeugd te interesseren voor bescherming van vogels. Hiervoor werd een prachtig spelprogramma gemaakt.
- Aansluitend gaan we genieten van één van de betere natuurfilms van de laatste jaren: Silence of the tides. Na deze film over de Waddenzee sluiten we de avond af met een gezellige borrel.

 
Zondagochtend:
- We trappen de ochtend af met een ringsessie samen met Raymond Klaassen en Sylvia de Vries (Kenniscentrum Akkervogels / Rijksuniversiteit Groningen). Daarna staan er weer een aantal parallelle sessies met korte verhalen op het programma.
Korte verhalen:
- Jeroen Wetten - 'Speuren naar Sporen'; methode ter indicatie van dieet Lepelaars in zoet, brak en zout
- Jan Joost Bakhuizen - Overwinterende Kokmeeuwen in Maastricht
- Jeroen Nienhuis - Waarom slapen Kokmeeuwen op daken?
- Ruud Kampf - Weidevogels in polder De Mijzen
- Harry Fabritius - Opgang, bloei en achteruitgang Grutto in de Mijzen
- Hein Verkade - Gierzwaluwen tellen in 1967 in Noordwijk, een unieke terugblik
- De ochtend wordt afgesloten door een uitgebreide presentatie van een uur van Leo Zwarts, die de afgelopen twintig jaar uitgebreid onderzoek in de Sahelzone heeft gedaan, waar een deel van onze trekvogels overwintert. Zijn verhaal heeft de titel: "Is er nog toekomst voor de trekvogels die in de Sahel overwinteren?"

Zondagmiddag:
- In de middag kan men nog op excursie gaan naar één van de prachtige natuurgebieden ten zuiden van de stad Groningen. Het centrale programma is na de lunch op zondag afgelopen.

 
Het is ook mogelijk om een deel van het congres bij te wonen. Mocht u nog geen lid zijn en besluiten lid te worden per 1 januari, dan bedragen de kosten € 70,-- in plaats van € 110,--, zodat u uw lidmaatschap er al bijna uit heeft. Leden van de jeugdbonden kunnen korting krijgen door zich op te geven als Scholier/student NOU-lid. Er is op zaterdag en zondag ook de mogelijkheid om te ontbijten op de Biotoop voor de meerprijs van € 5,-- per dag.
Vriendelijke groeten,
Kees Schreven
Admin Vogels - Schedels en veren