Klimaatverandering en de invloed op de vegetatie

Gestart door BartAbc, december 09, 2022, 14:37:38 PM

Vorige topic - Volgende topic

BartAbc

Morgen op de Florondag zal aandacht besteed worden aan de effecten van stikstofdepositie op de flora en vegetatie. Dat is een actueel en belangrijk onderwerp, dus goed dat er aandacht aan besteed wordt.

Er zijn meer zaken die een een grote invloed hebben op de plantengroei. Klimaatverandering speelt daar een belangrijke rol in. Door de oplopende temperaturen wordt het groeiseizoen steeds langer. Minder aandacht krijgt de directe invloed van CO2; naast water de belangrijkste bouwsteen in de fotosynthese. Sinds 1981 Zit er nu ruim 20% meer CO2 in de atmosfeer. Dat betekent dat de fotosynthese steeds makkelijker kan verlopen. Ook de sterk toegenomen hoeveelheid zonlicht speelt daarin een rol. Dit jaar werden alle records ruim verbroken, zie onder. Tenslotte is ook de neerslag toegenomen, zij het dat die grillig verdeeld is over ruimte en tijd.

De bovengenoemde punten hebben allemaal een positieve invloed op de plantengroei, op de productie van biomassa, maar ook op de onderlinge verhoudingen in de vegetatie. Daar tegenover staat de toegenomen verdamping. Die fors, en overtreft de toegenomen verdamping. Hierdoor kunnen neerslagtekorten en droogtes ontstaan.Tenslotte de trend van de stikstofdepositie. Die is sinds 1990 beduidend afgenomen. De statistiek van de eerdere jaren ontbreekt helaas; toen zal er ongetwijfeld een toename zijn geweest.Het zal niet altijd makkelijk zijn om de invloed van al deze veranderingen te ontwarren en te benoemen. Een eerste stap daarin is om alle factoren die meespelen te benoemen.
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl


BartAbc

Dank, Marcel. Een mooi overzicht. Het meeste was me wel bekend.

Mij ging het om de effecten van klimaatverandering en toegenomen CO2. Evenals stikstofdepositie versnelt dat de productie van biomassa, waarbij sommige soorten meer zullen profiteren dan andere. 
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

BartAbc

Ik heb gekeken naar de presentatie van Arnold van den Burg op de Florondag, met als onderwerp 'Stikstof en de te groene natuur'. Een indrukwekkend en goed onderbouwd verhaal. Problemen zijn de uitloging van de bodem, waarbij mineralen uitspoelen en de bodem steeds zuurder wordt. Ook de nutriƫntenbalans raakt verstoord.

Toch een paar kanttekeningen:
- de problemen zijn het ergst op de zandgronden in het binnenland, zoals de Veluwe. Hier is de buffering van de bodem gering en de stikstofdepositie hoog. Langs de kust ligt de verhouding anders.

- de verzuring van de bodem is al heel lang gaande en was in het verleden nog veel erger. Rond 1980 was veel aandacht voor 'zure regen'. Toen ging het voor een belangrijk deel om uitstoot van zwaveldioxide door kolencentrales etc. Die is daarna sterk verminderd, maar de verzuring in de bodem was in de meeste gevallen onomkeerbaar. In de figuur hier onder zien we het verloop vanaf 1900. Hierbij worden ook 'overige zuren' onderscheiden. Ik weet niet wat daar allemaal onder valt, maar het gehalte aan CO2 is sinds 1900 met 40% toegenomen.

Vergelijk met de figuur uit mijn eerste bericht; er zit een overlap in de gegevens.Bron:
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/500093007_0.pdf
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl