Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)

Gestart door Andre321, november 05, 2022, 13:50:45 PM

Vorige topic - Volgende topic

Andre321

https://www.nlbif.nl/beeldherkenning-nederlands-caribisch-gebied/

Naturalis Biodiversity Center, Observation International en COSMONiO hebben afgelopen jaren gezamenlijk gewerkt aan het beschikbaar maken van beeldherkenning voor de dieren en planten die in Nederland en België voorkomen. ObsIdentify, de hiervoor gebouwde app, is in korte tijd zeer populair geworden en heeft geleid tot een toename van het aantal waarnemers, een sterke toename van het aantal waarnemingen en een verbeterde betrouwbaarheid van de waarnemingen.  De huidige beeldherkenning faciliteert de herkenning van 22.000 soorten uit de Benelux maar is niet geschikt voor het Nederlands Caribisch gebied, oftewel de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Met dit project gaat de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Naturalis Biodiversity Center en Observation International  deze omissie verhelpen. Hiervoor gaan ze een beeldherkenningmodel maken gericht op de mariene en terrestrische soorten van het Nederlands Caribisch gebied om dat vervolgens gratis via internet en een app vrij beschikbaar te stellen aan alle waarnemers in verschillende talen. Daarnaast wordt het doorgeven van waarnemingen via de app gepromoot en wordt er een actief validatoren team opgezet voor de kwaliteitscontrole. Deze activiteiten zullen leiden tot meer waarnemers, meer waarnemingen en een hogere kwaliteit aan data in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
https://www.nlbif.nl/beeldherkenning-nederlands-caribisch-gebied/

https://zenodo.org/record/7050651/files/Naturalis%20Biodiversity%20Center%20%282022%29.%20Eindrapportage%20project%20Automatische%20beeldherkenning%20voor%20museumcollecties.pdf?download=1

Andre321

#1
Ik zocht iets van NLBIF maar kwam dit tegen

https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/nieuws/kun-je-met-beeldherkenning-de-collectieregistratie-versnellen-naturalis-onderzoekt-de-mogelijkheden/
Heeft Annika een tip voor erfgoedorganisaties die met beeldherkenningmodellen aan de slag willen gaan? 'Bedenk vooraf goed met welk doel je een model zou willen ontwikkelen en kijk wat er allemaal al is gedaan of op komst is,' adviseert Annika. 'Er gebeurt nu wereldwijd zoveel op dit gebied! En deel vooral ook je opgedane kennis.'

De modellen komen te staan op een website die aan dit pilotproject is gewijd. 'Maar nog mooier is een centrale plek waar je alle modellen kunt vinden die wereldwijd ontwikkeld zijn. Vervolgens kan iedereen ze zowel makkelijk gebruiken als ook hertrainen met nieuw materiaal dat beschikbaar komt.'
https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/nieuws/kun-je-met-beeldherkenning-de-collectieregistratie-versnellen-naturalis-onderzoekt-de-mogelijkheden/

AI en beeldherkenning zijn niet alleen interessant om in te zetten voor museumcollecties, maar ook voor onderzoek, besluit Annika. 'Neem nieuwe slimme camera's. Aangetrokken door het licht belandt zo'n beestje op een scherm en klik – het gaat op de foto. Vervolgens wordt met AI de soort van het insect bepaald. Fantastisch dat je op die manier kan nagaan welke dieren er in een bepaald gebied leven. En het gefotografeerde beestje? Dat vliegt daarna vrolijk weg, de wijde wereld in.'

Gemist
Citeerhttps://netwerkdigitaalerfgoed.nl/agenda/museumcollecties-ai/
ls afsluiting van het project 'Beeldherkenning als instrument voor museumcollecties' organiseert Naturalis een symposium. Niet alleen krijgen bezoekers de eerste resultaten gepresenteerd, ook zien ze de ontwikkelde modellen in actie.

https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/agenda/museumcollecties-ai/
Herkansing
Citeerhttps://netwerkdigitaalerfgoed.nl/agenda/limburgcollectie-kennissessie-ai-voor-de-erfgoedsector/
De dertiende online LimburgCollectie Kennissessie richt zich op de kansen en (toepassings)mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) voor de erfgoedsector

Te gast is Nico Vriend, coördinator publieksprojecten bij het Noord-Hollands Archief. Hij zoomt in op de resultaten van het project Fotografisch Geheugen, een verkenning van het beter doorzoekbaar maken van historische (pers)foto's met behulp van AI. Lees alvast meer over de uitkomsten en ervaringen op de website van het Noord-Hollands Archief.

Deelname is gratis. Kort voor aanvang ontvang je een deelnamelink via Teams.
https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/agenda/limburgcollectie-kennissessie-ai-voor-de-erfgoedsector/


https://noord-hollandsarchief.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/1154-historische-fotos-beter-doorzoekbaar-met-ai

https://zenodo.org/record/7050651/files/Naturalis Biodiversity Center%20%282022%29.%20Eindrapportage%20project%20Automatische beeldherkenning%20voor%20museumcollecties.pdf?download=1

Andre321

Ik dacht dat G en M ook al zeer grote modellen hadden..dus ik vraag me dan eigenlijk vooral af waarom die minder zouden weten..
CiteerWil je het zelf gebruiken?
De getrainde computermodellen, documentatie en de volledige lijst met categorieën en hun omschrijving (Nederlands- en Engelstalig) is voor hergebruik beschikbaar op Zenodo en Github (pagina's van Melvin Wevers):

Zenodo
Github
Het Noord-Hollands Archief stelt de gehele collectie van Fotopersbureau De Boer voor hergebruik beschikbaar met een Creative Commons Zero publieke domein licentie (CC0). Dit geldt ook voor de gebruikte beelden in de training. Bij gebruik van afbeeldingen of de dataset wordt bronvermelding wel zeer op prijs gesteld.

Meer weten?
Wil je meer weten over de inzet van scene detection en beeldherkenning in het algemeen? In dit artikel gaan we er dieper op in (open beschikbaar):

Melvin Wevers, Nico Vriend en Alexander de Bruin, What to do with 2.000.000 Historical Press Photos? The Challenges and Opportunities of Applying a Scene Detection Algorithm to a Digitised Press Photo Collection, in: TMG Journal for Media History, volume 25, nummer 1 (2022)

Het project Fotografisch Geheugen is mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds. De hieraan voorafgaande pilot HisVis is mogelijk gemaakt door een bijdrage van NWO – programma creatieve industrie (NWO KIEM).

Andre321

Aug 23, 2021 https://www.nlbif.nl/beeldherkenning-nederlands-caribisch-gebied/
CiteerNaturalis Biodiversity Center, Observation International en COSMONiO hebben afgelopen jaren gezamenlijk gewerkt aan het beschikbaar maken van beeldherkenning voor de dieren en planten die in Nederland en België voorkomen. ObsIdentify, de hiervoor gebouwde app, is in korte tijd zeer populair geworden en heeft geleid tot een toename van het aantal waarnemers, een sterke toename van het aantal waarnemingen en een verbeterde betrouwbaarheid van de waarnemingen.  De huidige beeldherkenning faciliteert de herkenning van 22.000 soorten uit de Benelux maar is niet geschikt voor het Nederlands Caribisch gebied, oftewel de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Met dit project gaat de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Naturalis Biodiversity Center en Observation International  deze omissie verhelpen. Hiervoor gaan ze een beeldherkenningmodel maken gericht op de mariene en terrestrische soorten van het Nederlands Caribisch gebied om dat vervolgens gratis via internet en een app vrij beschikbaar te stellen aan alle waarnemers in verschillende talen. Daarnaast wordt het doorgeven van waarnemingen via de app gepromoot en wordt er een actief validatoren team opgezet voor de kwaliteitscontrole. Deze activiteiten zullen leiden tot meer waarnemers, meer waarnemingen en een hogere kwaliteit aan data in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlande
Aug 23, 2021

https://www.nlbif.nl/beeldherkenning-nederlands-caribisch-gebied/

Andre321

https://www.nlbif.nl/feasibility-study-in-georgia-to-put-avian-biodiversity-on-the-map/
 Gernant Magnin
CiteerDe stichting DuGOF is in 2015 opgericht door de Avifaunistische Kring Nederland met als doel om vogelkundig veldonderzoek in Georgië te stimuleren. De eerste jaren zijn gebruikt om het Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia te leren kennen en relaties te leggen met de Ilia State University en de NGO SABUKO, welke laatste BirdLife partner is geworden in 2017. Gelijktijdig zijn stappen gezet om in Nederland kennis en ervaring te delen met Batumi Raptor Count en onafhankelijken zoals Gernant Magnin met jarenlange ervaring in WWF Turkije; daarnaast ook met de Georgische Ambassade en met WNF.

Al in 2016, toen tussen de EU en Georgië de Association Agreement werd gesloten, merkte je de sterke pro-Europa houding in Georgië. Anderzijds bleek ons duidelijk dat de cultuur en arbeidsmoraal geheel anders is. Samenwerkingen zijn niet altijd gemakkelijk. En tijdens recent werk aan de tweede Europese broedvogelatlas, EBBA2, heeft die organisatie gemerkt dat veel data niet publiekelijk beschikbaar zijn en dat het moeilijk is om te overzien waar de verschillende organisaties zich mee bezig houden en welke data ze beheren. Dit besef, in combinatie met de huidige intentie van Georgië om in 2024 het EU-lidmaatschap aan te vragen, heeft ons aangemoedigd om een langdurige samenwerkingsrelatie op te bouwen. In oktober 2021 hebben we het DuGOF-initiatief "Bird conservation and preparing for EU application of Georgië" via de Georgische Ambassadeur overgebracht aan het Ministerie in Tbilisi. Door het bestuur van DuGOF zijn eind mei de verschillende organisaties in Tbilisi geraadpleegd. De tijd is nu rijp om met het huidige project de strategie voor Nederlands – Georgische samenwerking concreet te maken. Daarin zal het beschikbaar maken van data via GBIF door alle betrokken organisaties een belangrijke insteek zijn.

Andre321

#5
https://www.nlbif.nl/verborgen-biodata/
Een virusscanner kan ook meerdere virussen vinden, is het dan zo lastig om meerdere soorten op te zoeken (kost wel extra tijd wrsch). Je zou verwachten dat de output het zelfde is, dus ipv na gelijk de eerste treffer al af te kappen gewoon een lijstje opvangen geeft al de helft van het resultaat.
CiteerWij ontwikkelen met automatische beeldherkenning een tool die op foto's soorten kan herkennen. Uniek is dat er per enkele centimeters een soort bepaald kan worden, waardoor meerdere soorten insecten of planten op een foto herkend kunnen worden door het algoritme.

Wij gaan de beeldherkenning trainen met de reeds door experts gevalideerde insecten- en flora-foto's op waarneming.nl en daarna screenen op of er nog meer andere soorten herkenbaar opstaan. Dit kan een enorme hoeveelheid verborgen biodata beschikbaar maken en veel interessante informatie over het samen voorkomen van soorten.

Foto:
Voor elk vakje op de natuurfoto bepaald de automatische beeldherkenning welke soort er op de foto staat.

Datum gevonden: Jul 12, 2022

Zou er veel verschil zijn tussen automatische beeldherkenning en beeldherkenning ? Ik dacht dat er meer AI projecten waren maar vandaag niet te vinden

https://www.nlbif.nl/verborgen-biodata/

Andre321

https://museum.identify.biodiversityanalysis.nl/
Het lijkt wel wat op Plantnet die ook voor elke collectie een eigen model had,heeft.

CiteerAutomatische beeldherkenning voor museumcollecties
switch to English

Welke soort vlinder heb ik gedigitaliseerd? Welk roggeneikapsel heb ik op het strand gevonden? Tot welke cultuur behoort dit masker in mijn collectie? Deze webapplicatie, gebaseerd op kunstmatige intelligentie (specifiek machine learning), kan je helpen dergelijke identificatievragen geautomatiseerd te beantwoorden.

Bij invoer zal een model altijd drie resultaten geven, de drie meest gelijkende klassen dat het model bevat. Het model kan dus niet aangeven dat het iets niet kent.

Om de determinaties die de modellen leveren te kunnen verifiëren, is een link naar aanvullende informatie toegevoegd.

 

Op dit moment zijn er beeldherkenningsmodellen beschikbaar voor de volgende deelcollecties:

Zuidoost-Aziatische dagvlinders (Papilionoidea)
dit model gebruiken

Zuidoost-Aziatische dagvlinders (subfamilies Papilionoidea)
dit model gebruiken

Zuidoost-Aziatische dagvlinders (genera Papilionoidea)
dit model gebruiken

Huisjes van kegelslakken (Conidae)
dit model gebruiken

Maskers uit verschillende culturen
dit model gebruiken

Maskers uit verschillende culturen (op continentniveau)
dit model gebruiken

Eieren van in Nederland voorkomende vogels
dit model gebruiken

Eikapsels roggen en haaien
dit model gebruiken

Deze experimentele webapplicatie is een resultaat van het project Automatische beeldherkenning als instrument voor museumcollecties: innovatieproject in de Nederlandse natuurhistorische collecties (2019-2022). Voor meer informatie over dit project, zie die colofon en de projectpagina op de website van Naturalis.

Naturalis Biodiversity Center Museon-Omniversum

https://museum.identify.biodiversityanalysis.nl/

Andre321

https://zenodo.org/record/7050651#.Y2ZqenbMK72
CiteerWhat did we learn from the pilots?
In this project we investigated which type of objects or collections are well suited for automatic image recognition, how image recognition can be deployed in the process of collection registration and publication, and how AI can answer identification questions from the public. We developed image recognition models for a variety of objects from the collections of Naturalis, Museon-Omniversum, Het Natuurhistorisch and a handful of other institutions. These models can be used to identify specific object types or species. The project provided a number of learned lessons for the museum sector about how to develop and deploy image recognition models. Important lessons concern the requirements for the images and associated data that are needed to train models, the amount of training data needed for different types of objects and how to best define classes in your model.

Public interface and additional information
The public web interface launched in this project provides the user with the identifications generated by the different image recognition models and additional information about the species or object type (i.e. concise chunks of textual information, either with or without additional reference images). The additional information is both embedded in the interface itself as well as provided through links to existing additional online sources. With this information, users can verify the AI identifications with validated knowledge about the specific object type or species.The additional content was developed by Naturalis and project partners. Also, through collaboration with partners, we made good (re)use of content created within other ongoing projects. All content is sustainably managed in the information infrastructure of Naturalis and is suitable for reuse in other contexts.

Symposium for and with the Dutch heritage sector
We concluded the project with a symposium titled 'Museum Collections & AI' in Naturalis. During this symposium we shared the project results and lessons learned with colleagues from various museums, libraries and archives, with biodiversity researchers and with other people interested in the topic of AI. During this afternoon, the public web interface was launched: a website on which the developed recognition models can be used by both the public and heritage institutions. A number of other AI initiatives in the Dutch heritage sector were also discussed and presented during the symposium.

We are very grateful to NLBIF, the Mondriaan Fonds and Prins Bernhard Cultuurfonds for their support. Thanks to their financial contribution, this project was able to come to fruition.
https://zenodo.org/record/7050651#.Y2ZqenbMK72
(pdf) Naturalis Biodiversity Center (2022). Eindrapportage project was te groot (8MB)

Andre321

#8
Best een aardig verhaal
https://zenodo.org/record/7050651/files/Naturalis%20Biodiversity%20Center%20%282022%29.%20Eindrapportage%20project%20Automatische%20beeldherkenning%20voor%20museumcollecties.pdf?download=1

Knippen en plakken uit het document is lastig maar wel apart dat het model verboden toegang is, maar de fotos wer wel toegangkelijk. Scheelt in elk geval wel weer 2800 eiren rapen mocht je zelf een vogeleieren model willen maken :-)

https://zenodo.org/record/7050651/files/Naturalis%20Biodiversity%20Center%20%282022%29.%20Eindrapportage%20project%20Automatische%20beeldherkenning%20voor%20museumcollecties.pdf?download=1

Waaarom is er niet gewoon een BEWERK button ?
Mocht je te lui zijn om te lezen..bij dit verhaal hoef je alleen maar je oortjes open te doen en het is een nog veel innovatiever onderwerp
https://www.youtube.com/watch?v=FUfrRcTNOh0
Ik snap niet dat dit onderwerp nog maar 59 keer bekeken is..
TAISIG Talks: Dan Stowell on Birdsong representations with AI
https://www.youtube.com/watch?v=FUfrRcTNOh0
To facilitate collaboration among researchers from different AI related fields, in the TAISIG Talks series, Tilburg University brings together AI experts from various domains to discuss their most recent findings. Each TAISIG talk features three scientists with different backgrounds and at different stages in their careers.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FUfrRcTNOh0" title="TAISIG Talks: Dan Stowell on Birdsong representations with AI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0