Eggelte veldgids errata

Gestart door StevenG, juli 01, 2022, 15:46:22 PM

Vorige topic - Volgende topic

StevenG

Het lijkt erop dat we ook voor de nieuwe Eggelte (13e druk) zo'n topic kunnen starten:

- Tussen pag. 26 en 28 lijkt een stuk tekst te missen.
[Laatste zin pag. 26] "Het geeft een indicatie van het aantal kilometerhokken (...) waarin de
[pagina omslaan] kruiskruid."

- Onderaan pag. 37 wordt 2x verwezen naar Hoofdstuk 5. Dat is echter de start van de Sleutels (pag. 43).

- De onderwerpen waarnaar op pag. 37 wordt verwezen (Hoofdstuk 5 dus) starten op pag. 38. Dan moet vanaf de Sleutels de nummering steeds +1 zijn.

En dan ben ik nog niet aan de Sleutels toegekomen...

Willemien Troelstra

Ha Steven, Ik heb er even een apart topic van gemaakt. Ga je gang om het bij te houden.
groet, Willemien Troelstra

StevenG

Ik heb 'm zelf niet meer in bezit, maar zal dit draadje blijven volgen.

Willemien Troelstra

Ik kreeg van FLORON ten aanzien van de bovengenoemde punten de volgende erratateksten

[ 1 ] Op pagina 26 eindigt de tweede alinea met de woorden 'waarin de'. Dan volgen twee
tabellen, waarna de tekst op pagina 28 verder zou moeten gaan. Er blijkt een tekstdeel
weggevallen te zijn. Hier volgt in cursief de missende tekst...

[waarin de] soort is aangetroffen en is daarmee een indicatie voor de zeldzaamheid van een soort.
Het totaalaantal kilometerhokken in Nederland is ca. 36800 (excl. wateroppervlakken). In de vorige
drukken van deze veldgids werd niet de KFK maar de UFK (uurhokfrequentieklasse) gebruikt Dat
was een maat voor het aantal uurhokken* waarin de soort was aangetroffen. De stichting FLORON
(Floristisch Onderzoek Nederland) opgericht in 1988, inventariseert op basis van kilometer-
hokken. Daarvoor moest dus een nieuwe zeldzaamheidsschaal worden geïntroduceerd en moesten
de soorten volgens de nieuwe methode worden geklasseerd (lit. 26). Deze KFK is gebaseerd op
waarnemingen gedaan in de periode 1988-1999 en wordt aangeduid als KFK95. Deze lijst is herzien
in 2003 (lit. 25). Uit vergelijking van de UFK (1e druk Veldgids) en de KFK95 (deze gids) blijkt dat er
vele verschillen zijn. Deze verschillen kunnen niet zonder meer als voor- of achteruitgang van de
soort worden geïnterpreteerd omdat de klassegrenzen nu anders zijn ge kozen. Een soort werd
voorheen in klasse 9 geplaatst bij voor komen in meer dan 72.2 % van de 5 km-hokken, dat is nu
bij voorkomen in meer dan 27.2 % van de 1 km-hokken. In klasse 8 kwam een soort terecht bij 42.4-
72.2 %; nu dus bij 8.2 –27.2%. Deze keuze had tot doel dat de KFK van een soort globaal gelijk zou
worden aan de UFK. Immers, als een soort voor een uurhok is genoteerd zal hij in de regel slechts
voorkomen in enkele van de 25 km-hokken die in een uurhok bevat. Bijvoorbeeld: stel dat een soort
in 50% van de uurhokken voorkwam, dan volgt daaruit een UFK van 8. Zou de soort in gemiddeld
5 van de 25 km-hokken van het uurhok voorkomen dan daalt de frequentie tot 1/5 x 50%= 10%.
Dat zou op basis van de oude schaal klasse 5 (4.8-11.3 %) betekenen. In de nieuwe schaal blijft het
8. Toch blijkt de KFK voor veel soorten hoger uit te komen dan de UFK zonder dat de soort
algemener is geworden. Zo zijn er nogal wat soorten vanuit klasse 8 in klasse 9 terechtgekomen.
Dat is het geval voor bijvoorbeeld Stinkende Gouwe, Kraailook, Zandzegge, Hop, Bos-[kruiskruid.]

De tekst gaat dan verder op pagina 28.
* De voetnoot bij 'uurhokken' staat gewoon onderaan pagina 26.

[ 2 ] Onderaan pagina 37 wordt tot tweemaal toe foutief verwezen naar hoofdstuk 5.
De bedoelde paragrafen maken echter deel uit van hetzelfde hoofdstuk 4.
> De eerste verwijzing is bedoeld naar de paragraaf op pagina 38-39;
> de tweede verwijzing is bedoeld naar pagina 40-41.
groet, Willemien Troelstra