Waterharmonica's

Gestart door rekel, juli 15, 2022, 15:06:56 PM

Vorige topic - Volgende topic

rekel

In Nederland worden al jaren natuurlijke zuiveringssystemen - Waterharmonica's - toegepast als extra schakel tussen waterketen en watersysteem. De systemen hebben tot doel de kwaliteit van gezuiverd afvalwater (effluent) verder te verbeteren en er 'levend' water van te maken, alvorens het te lozen op (kwetsbaar) oppervlaktewater of te hergebruiken.

Deze Waterharmonica's hebben natuurwaarden, biodiversieteit, maar vooral biorijkdom. Deze waarden zijn door veel tellers gewaardeerd, gezien de talloze telresultaten op waarneming.nl. Daarom zijn de Nederlandse Waterharmonica's nu gebundeld in:
https://waterharmonica.waarneming.nl/

Bijgevoegd: een overzicht voor ecologen, een lezing op 3 juli 2014 voor het Centre for wetland ecology in Gent
Overzichtsrapportage: https://www.stowa.nl/publicaties/waterharmonicas-nederland-1996-2012-van-effluent-tot-bruikbaar-oppervlaktewater
Projectsite: www.waterharmonica.nl
Mapping: http://www.waterharmonica.nl/waterharmonica_maps.html

Zie voor meer informatie de site van Stowa:
https://www.stowa.nl/zoeken?keywords=waterharmonica&sort_by=field_views_sort_date&sort_order=DESC