Heukels 24ste druk - Niet floristische typfouten en typografische correcties

Gestart door Willemien Troelstra, maart 30, 2020, 20:23:08 PM

Vorige topic - Volgende topic

Martijn van Sluijs

#30
Pg. 544: Bij verspreiding Kleine duizendknoop: "KFK 778: alg, in P, elders zeld."  moet zijn "KFK 778: alg. in P, elders zeld." (komma = punt)  :right:
Vriendelijke groeten,
Martijn

Tom Damm

#31
p 394, 68/25/3-: korteloten -> korte loten  :right:

Groet, Tom
Groet, Tom


Rien Ondersteijn

Is in t begin vermeld.Was dat niet de aanleiding tot t topic 'Heukels errata' ?
Groene groe[n]tjes.Rien.

Willemien Troelstra

Citaat van: aadvandiemen op december 22, 2021, 10:45:41 AM
blz 71 plaatjes zijn verwisseld.
Dit staat in het andere topic met de (meer) inhoudelijke errata op de Heukels 24. Dit topic gaat over typfouten en typopgrafische ongerechtigheden die het gebruik van de flora niet hinderen.
groet, Willemien Troelstra

Tom Damm

#35
P. 110, punt 4: duidelijke smaller -> duidelijk smaller  :right:
Groet, Tom

Tom Damm

#36
p.504, links, Opm.1: brengen is -> brengen zijn  :right:

Groet, Tom
Groet, Tom

Leighmus

#37
p. 180, bij C. diandra: onderstezijtakken -> onderste zijtakken  :right:
Rens schreef wat je las

Willemien Troelstra

Hanneke Waller meldde een spelfout op pagina 666: Ilex x alteclerensis moet zijn Ilex x altaclerensis  :right:
groet, Willemien Troelstra

RutgerB

#39
Misschien een wat algemenere opmerking over sommige literatuurverwijzigingen in de Heukels' Flora. Dat is bij 'bijzondere' verwijzingen nogal omslachtig om terug te vinden.

Ik zag een verwijzing naar literatuur op blz. 479 bij Camelina sativa. Pl. Breed. 132: 390

Op blz. 838 staat onder h dat overige literatuur volgens de afkortingen in http://fmhibd.library.cmu.edu/HIBD-DB/bpho/home.php?-link=Home is aangeduid.

Als je op Pl. Breed. daar zoekt krijg je 40+ resultaten en geen ervan heeft het simpele Pl. Breed. als unieke afkorting. Welke van de Pl. Breed. het is, kan ik daar dus niet achterhalen.

Bij een andere zoekpoging op google kwam ik hier uit: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbr.12067

Als ik het goed heb is dat dan volgens http://fmhibd.library.cmu.edu/HIBD-DB/bpho/home.php?-link=Home Pl. Breed. (New  York) 132: 390. :right:

Een wat omslachtige manier om typografische correctie te melden, maar het kostte dan ook heel wat zoekwerk.

Willemien Troelstra

groet, Willemien Troelstra

stolpm@kpnmail.nl

#41
Op pagina 610, blok 5, derde regel. Hier ontbreekt een punt-komma na "lang" in "Bloemkroon 23-30(-34) mm lang de buis 2-3..."  :right:

Rien Ondersteijn

#42
Op Pag 824 [wetenschappelijk register] wordt Weigelia vermeld; dit moet zijn Weigela.
Idem dito P 739.
[doet trouwens sterk denken aan de naamsverwarring Aubrieta-Aubrietia].
Groene groe[n]tjes.Rien.

Rien Ondersteijn

#43
Blz 668 kolom 2 punt 13 en
Blz 671 kolom 1 punt 50 en w.s meerdere pagina's :

wordt gesproken over de Pappus. In mijn herinnering is het altijd het Pappus geweest.
Ook Wikipedia en het woordenboek geven dit aan.

 :right:
Groene groe[n]tjes.Rien.

Martijn van Sluijs

#44
Pg. 797 Amaranthus bouchonii wordt als synoniem beschouwd, en zou daarom schuingedrukt moeten zijn. :right:
Vriendelijke groeten,
Martijn

Rien Ondersteijn

#45
Pag 676  rechts onderaan: Cirsium x hybridum , gevonden in 't Marksken' . Moet t Merkske zijn .Ook volgens lokale florist Jacques Rovers.
[is trouwens eerder ook gevonden in Schijndel in 1978 ]. :right:
Groene groe[n]tjes.Rien.


Rien Ondersteijn

Klopt Rutger -ik ben daar ook minder lokaal daar , maar de naam ' Marksken' was totaal nieuw voor mij...
[heb dus Jacques Rovers gebeld voor verificatie]
Groene groe[n]tjes.Rien.

Martijn van Sluijs

pg. 799 Ballota nigra subsp. meridionalis

subsp. meridionalis zou niet op dezelfde regel moeten staan als nigra (>> volgende regel + inspringen)
Vriendelijke groeten,
Martijn

Martijn van Sluijs

Vriendelijke groeten,
Martijn