Hoofdmenu

Nijlgans

Gestart door M.Renard, mei 29, 2008, 13:38:37 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Hieronder de visie van WBE Susteren Graetheide betreffende de Nijlgans.

Met uitleg hoe je de jacht het beste aan kunt pakken. Inclusief een omschrijving wat te doen met de "buit".

http://www.wbesusterengraetheide.nl/Nijlgans/Nijlgans.htm
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Citeer
CiteerAls deze kleine afname het resultaat is van afschot lijkt het mij dat planmatig afschot het probleem drastisch moet kunnen beperken.
Is dan al duidelijk wat het probleem nu eigenlijk is (of wat de problemen zijn)? Want alleen als je de problemen kent kun je gaan denken over de manieren om ze op te lossen

Daar wordt volgens mij geen studie van gemaakt.

De Nijlgans is een exoot en daar willen we een nihilstand van hebben !

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

wimtegels

Citeer
De Nijlgans is een exoot en daar willen we een nihilstand van hebben !

Groet,

Grutto
Jij wel grutto,

Maar lang niet iedereen is het met je eens.

Van mij mogen overigens alle exoten naar nul.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

M.Renard

Er is daadwerkelijk geconstateerd dat in ze in bepaalde gebieden minder nakomelingen krijgen, dus het lijkt me geen onzin.

wimtegels

Hieronder de visie van natuurmonumenten over Nijlgans en exoten.

Geachte heer Tegels,

Het standpunt van Natuurmonumenten met betrekking tot exoten (wij spreken van geïntroduceerde soorten) is vastgelegd in de beleidsnota Soortgerichte maatregelen die in 1997 door de Verenigingsraad is vastgesteld. Voor exoten geldt het zelfde als voor de jacht. "Nee, tenzij". We nemen geen maatregelen om deze dieren te bestrijden, tenzij de soort een bedreiging voor flora en fauna vormt in Nederland en/of onze natuurgebieden. Overigens is Natuurmonumenten wel van mening dat overheid, burgers en natuurbeheerders maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat exotische dieren in de Nederlandse natuur voet aan de grond kunnen krijgen. Het verbod in de Flora en Faunawet dat loslaten van dieren in de vrije natuur verbiedt is onvoldoende.

Dit beleid geldt ook voor de nijlgans in gebieden van Natuurmonumenten. Deze soort staat te boek als exoot, maar heeft inmiddels in heel Nederland populaties en dient als ingeburgerd beschouwd te worden. NM treft geen gerichte maatregelen tegen deze soort. Met één uitzondering. In gebieden waar Natuurmonumenten in het kader van schadebestrijding ganzen in aantal beperkt (bijv ook soepganzen), en de nijlgans in behoorlijke aantallen voorkomt, dan kan bestrijding van de aantallen nijlgans tot de maatregelen behoren.

Met vriendelijke groet,                                                  

Ledenservice Vereniging Natuurmonumenten

(R. Obbink).
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

M.Renard

Zie bijvoorbeeld het artikel: Gevleugelde exoten, vloek of zegen? van Rob Lensink in de Levende Natuur 1998 nummer 1.

Het staat overigens ook op de site van de vogelbescherming:

CiteerBovendien is uit onderzoek gebleken dat waar veel nijlganzen opeen voorkomen, de reproductie gemiddeld lager uitvalt dan in gebieden waar slechts enkele nijlganzen leven. De verwachting is dan ook dat de komende decennia de toename in Nederland langzaam tot een halt zal gaan komen

Zie hier

wimtegels

Ik zag gisteren nog een paartje nijlganzen met erg kleine kuikens.
Hebben we er weer een par bij!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

frankw

CiteerIk zag gisteren nog een paartje nijlganzen met erg kleine kuikens.
Hebben we er weer een par bij!
:gun:  :gun: die Nijlganzen

wimtegels

Wat een aggressie :lol:  :gap:  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

frankw

net als die  :censored: beesten  ;)  

BJWolfs

Wat me opvalt is dat die nijlganskuikens hier in de Veenkoloniën allemaal groot worden in tegenstelling tot de jongen van de grauwe en Canadese ganzen. Zullen de nijlganzen feller zijn tegen roofdieren?
Ook valt me het op dat de nijlganzen de nesten van ooievaars inpikken in het vroege voorjaar. Ze worden er wel uitgejaagd maar dat gaat toch best lastig volgens mij.