Nijlgans

Gestart door M.Renard, mei 29, 2008, 13:38:37 PM

Vorige topic - Volgende topic

Leon Olsthoorn

Ik had begrepen dat je de gegevens van Sovon geplakt en geknipt had en dat het niet je eigen getallen zijn
Jag gillar blommor, jag gillar träd, jag gillar naturen som den är!

wimtegels

Maar is de schijnbare tegenstrijdigheid nu opgelost?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Leon Olsthoorn

Die tegenstelling is er inderdaad niet, zo blijkt nu ik het hele SOVON-artikel over de Nijlgans heb gelezen. De ontwikkeling was tussen 1990 en 2005 inderdaad explosief en we hebben geen idee waar het stopt.

Ik zal me er de komende tijd in ieder geval meer in verdiepen en proberen een onderbouwde mening te vormen.

Mochten mensen artikelen kennen over Nijlganzen in het buitenland (inclusief het oorspronkelijke verspreidingsgebied) dan ben ik zeer geinteresseerd.
Jag gillar blommor, jag gillar träd, jag gillar naturen som den är!

wimtegels

Voor mij zijn de cijfers zorgwekkend.

En ik blijf erbij dat ik het vreemd vind wel maatregelen tegen de grwauwe gans te nemen en niet tegen de nijlgans.

Waarschijnlijk veroorzaakt de nijlgans niet zo veel landbouwschade
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

#34
CiteerVoor mij zijn de cijfers zorgwekkend.

En ik blijf erbij dat ik het vreemd vind wel maatregelen tegen de grwauwe gans te nemen en niet tegen de nijlgans.

Waarschijnlijk veroorzaakt de nijlgans niet zo veel landbouwschade

Het kwartje moet nog vallen bij de natuurbescherming.

Men denkt nou die Nijlgans is vrij dus dat probleem wordt wel opgelost.

De waarheid is anders Nijlganzen/ exoten moeten opgenomen worden in de faunabeheerplannen.

Planmatig beheer is ook hierbij nodig en wat ik eerder zei communicatie over dit probleem. Als ik lees dat de SP Fractie van een Noord-Hollandse GEmeente de Nijlgans op de agenda hebben en dan roepen dit dier moet een compliment hebben dan sta ik in iedergeval met mijn mond vol tanden.

Tevens de actiegroep Faunabescherming die overigens gisteren bij een rechtbank weer flink in het stof heeft gebeten m.b.t. ganzenbeheer is tegen het schieten van Nijlganzen.

Nu heeft deze laatste club weinig impact maar communicatie naar bv de politiek moeten wel uitgaan.


Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

wimtegels

#35
Vroeger was de mens in staat om, bedoeld of onbedoeld, soorten door jacht uit te roeien. Daar waren ook moeilijk benaderbare soorten bij zoals lynx, wolf en bever bij.

Het lijkt me stug dat we, als de wil er is, nu niet effectief met exotenbestrijding bezig zouden kunnen zijn. De nijlgans is volgens mij een voorbeeld van een exoot die je op zijn minst heel erg sterk terug kunt dringen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

CiteerDe nijlgans is volgens mij een voorbeeld van een exoot die je op zijn minst heel erg sterk terug kunt dringen.

Juiste inschatting.

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

wimtegels

Citeer
CiteerDe nijlgans is volgens mij een voorbeeld van een exoot die je op zijn minst heel erg sterk terug kunt dringen.

Juiste inschatting.

Groet,

Grutto
Waarom wordt er dan geen begin gemaakt. Het vangen van grauwe ganzen (b)lijkt een oplossing. Dat moet toch ook kunnen met niet vliegvlugge nijlganzen.

Wil de polier eigenlijk nijlganzen? Ik las dat de grauwe ganzen gewoon naar de poelier gaan. Opbrengst kan in potje voor exotenbestrijding.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Citeer
Citeer
CiteerDe nijlgans is volgens mij een voorbeeld van een exoot die je op zijn minst heel erg sterk terug kunt dringen.

Juiste inschatting.

Groet,

Grutto
Waarom wordt er dan geen begin gemaakt. Het vangen van grauwe ganzen (b)lijkt een oplossing. Dat moet toch ook kunnen met niet vliegvlugge nijlganzen.

Wil de polier eigenlijk nijlganzen? Ik las dat de grauwe ganzen gewoon naar de poelier gaan. Opbrengst kan in potje voor exotenbestrijding.

Nee Nijlganzen kan je niet vangen. Teminste niet effectief zoals grauwe.
De overlevings drift is zo hoog dat ze bij benadering uit elkaar spatten en puur voor zich zelf gaan. (jonge dan)  Nijlen kunnen volgen mij altijd vliegen !

Grauwe blijven in een groep die je kan aansturen.

Sommige Poeliers nemen wel Nijlen de andere niet. Qua geld zet het geen zoden aan de dijk.

Heb je nog andere opties ? graag !


Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

Ik ben zeker geen expert op dat gebied. Maar jj gaf toch aan dat de populatie op zijn minst flink terug te dringen is. Denk je dan aan afschieten?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

#40
CiteerIk ben zeker geen expert op dat gebied. Maar jj gaf toch aan dat de populatie op zijn minst flink terug te dringen is. Denk je dan aan afschieten?

Combinatie van:

Nesten verstoren en ouderparen doden en afschot. Dit echter planmatig en op provincie niveau. Alle beheerders moeten die 100% ondersteunen en er budget voor vrij maken.

FBE is daar de aangewezen partij voor.


Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

wimtegels

Lijkt me mogelijke methode. Maar het opsporen van de nesten lijkt me al een hele klus. Temeer ook daar nesten van andere vogels gekraakt worden.  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

CiteerLijkt me mogelijke methode. Maar het opsporen van de nesten lijkt me al een hele klus. Temeer ook daar nesten van andere vogels gekraakt worden.

Ze kraken altijd echter ze zijn erg vroeg dus vaak is er nog geen blad aan de boom.

Je kent het gebied dus je weer welke bomen je moet controleren tevens neem je natuurlijk ook nestmogelijkheden op de grond waar. Op enig moment kan je daar een gevoel voor ontwikkelen zodat je ze aardig kan opsporen.

Verder schrijf je een echt fantastische zin die de spijker precies op de kop staat namelijk "  Maar het opsporen van de nesten lijkt me al een hele klus." Dit staat voor tijd= geld= budget= beschikbaarheid van mensen=onderhoud enz enz.

Kijk hier wringt de schoen met name bij de terreinbeheerders !

Eerder heb ik het al een keer geschreven met de vlotjes van de Zwarte Stern bij een grote TBO.  Alle vlotjes waren om geworpen echter alleen maar 2 nijlen schieten bij die vlotjes terwijl er veel zaten !  Snel weer achter het buro om subsidies aan te vragen !

Groet,

GruttoGroet
Tjeerd

wimtegels

Ik ben het in ieder geval grotendeels met je eens. Maar willen we voldoende middelen verkrijgen dan zullen we ze efficient in moeten zetten.

Een van de methoden is volgens mij, zoals ik al eerder aangaf, de jachtrechten op een andere manier verpachten. En daarmee wordt de jacht dan, nog meer als nu, een vorm van vrijwillig natuurbeheer.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto


Conclusie is dat we alleen kunnen scoren met samenwerken.

De beheerders van de agrarische gebieden zijn georganiseerd en aanspreekbaar. Tevens verwacht ik dat je daar zaken mee kan doen.
We hebben dan ook zeer grote gebieden beschikbaar.

De ketting heeft de kracht van de zwakste schakel. Nu de TBOs wil ik beslist niet zwak noemen echter de budgetten en uren van hun personeel zijn op dergelijke planmatige acties niet ingesteld. Maar ze moeten wel inzien dat actie dringend gewenst is.

Zo ver zijn we nog niet !

Dus gaan we aan een dood paard trekken ?

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

wimtegels

Bij de bestrijding van de grauwe gans op Texel zijn ook NM en SBB betrokken. Dit zijn toch ook TBO's. En zij vertegenwoordigen samen een groot oppervlak. Je zou toch verwachte als ze wel bereid zijn een inheemse soort te bestrijden dat ze dan niet negatief zouden staan tegen het bestrijden van invasieve exoten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

CiteerBij de bestrijding van de grauwe gans op Texel zijn ook NM en SBB betrokken. Dit zijn toch ook TBO's. En zij vertegenwoordigen samen een groot oppervlak. Je zou toch verwachte als ze wel bereid zijn een inheemse soort te bestrijden dat ze dan niet negatief zouden staan tegen het bestrijden van invasieve exoten.

Wellicht van een andere invalshoek aanvliegen.

De TBOs hebben er zelf ook direct voordeel bij vervolgens doen ze ook aan goed nabuurschap zoals de FF wet vraagt.

Echter het kost ze geen tijd en geen geld. Sterker nog ze zijn ook geen opdrachtgever.

En NATUURLIJK willen de TBOS van de exoten af alleen wanneer gaan ze dit planmatig aanpakken.
Elke jaar kom ik wel eens langs het Naardermeer een prachtig gebied. Je blijft daar maar witte soepganzen zien. Elkaar weer zelf met jongen !!!!!!!

Nu soepganzen verwijderen dat kunnen zelfs de leden van de Faunabescherming :)

Maar toch lopen ze er steeds !

Let op: IN zn algemeenheid dek ik het beleid van de TBOS af !! laat dat duidelijk zijn. Aan de witte ganzen en exoten waar ze nog nooit wat aan doen daar over kan ik me boos maken.


Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

Ik kan me bij het probleem van het geld wel wat voorstellen. Ik verwacht idd niet dat de TBO's potten met geld hebben voor het bestrijden van exoten.

Ik denk dat er ook centraal, dus op landelijk niveau, keuzes gemaakt moeten worden. Ergens moet geld vrij gemaakt worden.

Een heffing op import van uitheemse dier en plantensoorten zou ook een bijdrage kunnen vormen in de pot voor exotenbestrijding.

Dat zou je echt een bronheffing kunnen  noemen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

CiteerIk kan me bij het probleem van het geld wel wat voorstellen. Ik verwacht idd niet dat de TBO's potten met geld hebben voor het bestrijden van exoten.

Ik denk dat er ook centraal, dus op landelijk niveau, keuzes gemaakt moeten worden. Ergens moet geld vrij gemaakt worden.

Een heffing op import van uitheemse dier en plantensoorten zou ook een bijdrage kunnen vormen in de pot voor exotenbestrijding.

Dat zou je echt een bronheffing kunnen  noemen.

TBOS "sterven" van het geld !!!  helaas kan ik het niet anders uitdrukken !

Het personeel krijgt zelfs media training om hoe om te gaan met deze bovenstaande conclusie.  Natuur moet je onderhouden en niet alleen je gebouwen dat moet steeds duidelijker worden.

Maar er moeten meters gemaakt worden op korte termijn dat is het onderwerp en doel van deze tropic denk ik.

Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

Citeer
TBOS "sterven" van het geld !!!  helaas kan ik het niet anders uitdrukken !

Dat lijkt me zonder onderbouwing ook een weinig wetenschappelijke uitspraak.

Dat barsten van het geld zou je af moeten meten aan taakstelling en budget. ls ze hun taakstelling uit kunnen voeren en ieder jaar bakken met geld over hebben dan barsten ze inderdaad van het geld.

Ze hebben een groot eigen vermogen in de zin van terreinen, maar dat is in principe dood kapitaal.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

frankmeer

#50
Gegevens van Sovon, hier te vinden: http://www.sovon.nl/pdf/Mon_2008_01Broevorap.pdf
lijken een stabilisatie en zelfs een lichte afname te tonen.
Frank van der Meer

GijsB

mooi, met een beetje mazzel zijn we er over een hele lange tijd dus vanaf als het zo doorgaat...
Gijs

frankmeer

Dit grafiekje vond ik ook nog ( http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=1700&lang=nl )
Frank van der Meer

frankmeer

En de niet-broedvogels:
Frank van der Meer

wimtegels

Ook een verklaring gevonden voor de lichte afname van de laatse jaren?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

M.Renard

Waarschijnlijk is in bepaalde gebieden op dit moment een zodanige dichtheid bereikt dat ze minder nakomelingen gaan produceren. Gewoon zelfregulatie dus, wat je in zoveel diersoorten tegenkomt.

wimtegels

Dat zou kunnen. Maar ik vroeg me af of er op sommige plaatsen met bestrijding begonnen was.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

CiteerDat zou kunnen. Maar ik vroeg me af of er op sommige plaatsen met bestrijding begonnen was.

Planmatig beheer verwacht ik op geen een plek in Nederland !

Echter er worden er veel geschoten dat zou ook nog moeten zijn na te kijken.

Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

Als deze kleine afname het resultaat is van afschot lijkt het mij dat planmatig afschot het probleem drastisch moet kunnen beperken.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Leon Olsthoorn

CiteerAls deze kleine afname het resultaat is van afschot lijkt het mij dat planmatig afschot het probleem drastisch moet kunnen beperken.
Is dan al duidelijk wat het probleem nu eigenlijk is (of wat de problemen zijn)? Want alleen als je de problemen kent kun je gaan denken over de manieren om ze op te lossen
Jag gillar blommor, jag gillar träd, jag gillar naturen som den är!