Op zoek naar geld

Gestart door wimtegels, juni 05, 2008, 18:48:33 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Natuurbeheer kost geld. Vooral de cultuurhistorische gebieden. Ze moeten constant in een bepaald stadium van successie gehouden worden. En dat is duur. Deze kosten vormen mogelijk ook een bedreiging voor de continuiteit.

Er is een taskforce opgericht met als taak het zoeken naar financien.

Hieronder het persbericht van LNV van heden:

Taskforce zoekt slimme financiering van landschap

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om een taskforce Financiering Landschap Nederland in te stellen. Voorzitter van de taskforce wordt prof.dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan. De overige leden zijn prof. H.E. (Riek) Bakker, Mr. Drs. L.C. (Elco) Brinkman, Dr. S.R.A. (Steven) van Eijck, Prof. dr. ir. L.O. (Louise) Fresco en J.H.J. (Jan) Zegering Hadders. De minister heeft de voorzitter gevraagd bij de uitvoering van de adviesaanvraag rekening te houden met de presentatie van de Agenda Landschap, in september 2008. Na het vervullen van de adviestaak houdt de taskforce op te bestaan. Door instelling van deze taskforce geeft de minister uitvoering aan de motie Cramer/Atsma.

Het kabinet hecht grote waarde aan het karakteristieke Nederlandse landschap. Minister Verburg ziet veel kansen om het Nederlandse landschap meer afwisselend en toegankelijker te maken. Doel van de Agenda Landschap is om een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteit van het Nederlandse landschap. Waardevolle elementen van landschappen moeten worden behouden en nieuwe wegen worden gezocht om dit te financieren. Bijvoorbeeld door burgers en bedrijven meer te betrekken bij het landschap en hun omgeving of door samen met bestuurlijke partners te zorgen voor meer kwaliteit bij de ruimtelijke ontwikkeling.

De minister vraagt de taskforce haar te adviseren over de financieringsconstructies voor het landschap. Het gaat dus om de vraag hoe de kosten te dekken voor zowel de ontwikkeling en de inrichting, als het duurzaam beheer en onderhoud van het landschap. Aandachtspunt hierbij is de wens van beheerders van landschappen om marktconforme vergoedingen te ontvangen voor beheer en onderhoud. Ander aandachtspunt is de wens van de overheid om meer private middelen te betrekken bij investeringen in en onderhoud van het landschap. Daarbij is het uitgangspunt dat degenen die baat hebben van de investeringen in het landschap ook een aandeel in de lasten dragen. Tenslotte moeten de financieringsconstructies natuurlijk voldoen aan de EU-kaders.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Hoe gaat dat er uit zien in de toekomst:

Het logo van de Rabobank als patroon geplacht in de heide?

Schapen op de hei met een jasje van de sponsor (idee is al eens ontwikkeld en uitgevoerd)

Allerhande reclameborden en bilbords aan de vennetjes?

Onze natuur gaat meer kleur krijgen!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Corryabbink

Gronden van boeren in bezit nemen voor natuur heeft natuurlijk zijn consequenties!
Iedereen roept wel om meer natuur maar wie wil er uiteindelijk voor betalen?

met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

wimtegels

Het gaat niet voornamelijk om de aankoopkosten. Dat is een eenmalige investering.

De onderhoudskosten, en daarmee de continuiteit vormen een groot probleem.

Citaat uit het persbericht:

hierbij is de wens van beheerders van landschappen om marktconforme vergoedingen te ontvangen voor beheer en onderhoud
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Corryabbink

#4
CiteerHet gaat niet voornamelijk om de aankoopkosten. Dat is een eenmalige investering.
Dat snap ik ook wel. Ik had het over de consequenties.

In landbouwgebieden zorgden de agrariërs voor hun land en min of meer hield dat iets in stand. Er hoefde geen geld bij maar de overheid verdiende eraan door allerlei belastingen aan de agrariërs op te leggen dat is dus dubbel verlies.
Geen inkomen meer van de agrariër en bovendien betalen voor onderhoud van de gebieden!

Citeerhierbij is de wens van beheerders van landschappen om marktconforme vergoedingen te ontvangen voor beheer en onderhoud
De boer onderhield het landschap op zijn manier en kreeg daarvoor geen vergoeding integendeel hij moest nog bepaalde belastingen voor de in zijn bezit zijnde gronden betalen.

met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

wimtegels

Maar dat was in de tijd dat de boeren in vergelijking met nu op een extensieve manier geld konden verdienen.

De boeren kregen toen een relatief hoge prijs voor hun producten. Natuur was echt niet hun doel, het was een nevenproduct. En vaak een ongewenst. De korenbloemen en klaprozen in de korenvelden waren mooi voor de wandelaar, maar ze waren een doorn in het oog van de boer. Allemaal onkruid.

Maar ja, wij hebben eenmaal een romantisch beeld van die tijd.

Wij hadden thuis een keuterboerderijtje. Ik heb het wieden van onkruid vaak verwenst. Ik was dan ook heel blij toen pa mee ging in de vaart der volkeren. Hij ging aan chemische onkruidbestrijding doen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

De gebruikers zijn bijvoorbeeld de provinciale landschappen. En de minister heeft er waarschijnlijk niet meer geld geneg voor. Vandaar deze task force
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Entree betalen als je het landschap ingaat?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

evertdirks

Gewoon wat minder adviesuers in al de ministeries, dan hou je bakken met geld over.
Volgens mij gewoon als regering en gemeentes een kwestie van prioriteiten stellen in je begrotingsvisie.

B) Evert
Evert

Leer eerst het "gewone" herkennen, dat komt het bijzondere vanzelf.

wimtegels

Een van de problemen bij beherende instanties die afhankelijk zijn van overheidsgeld is nu juist het steeds wijzigend beleid.

Nieuw kabinet, nieuw beleid. Dat staat vaak haaks op de belangen van continuiteit in beheer.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Geert-Jan Kroon

Natuur brengt toch juist geld op? Als ze dat nu eens terugrekenen en weer voor de natuur gebruiken?

-klik-
Groet,

Geert-Jan Kroon

wimtegels

CiteerNatuur brengt toch juist geld op? Als ze dat nu eens terugrekenen en weer voor de natuur gebruiken?

-klik-
Je hebt gelijk. Natuur kan veel meer geld opbrengen. En een gedeelte van dat geld vloeit rechtstreeks naar algemene middelen.

Uit die middelen moet de natuur volgens mij ook gefinncierd worden. Zoeken we andere bronnen dan gaan we langzaam de weg op dat natuur van en voor een elitegroep is.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels