(invasieve)exoten

Gestart door wimtegels, mei 22, 2008, 16:49:02 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Citeer
Om een actueel voorbeeld te geven: In Hoek van Holland zit een (nu nog) kleine populatie huiskraaien die zich al jaren kan handhaven, maar nog niet explosief groeit. De huiskraaien zijn waarschijnlijk zelf met boten meegevaren en zouden hier op eigen kracht niet kunnen komen. In diverse landen zijn ze echter heel algemeen geworden en veroorzaken grote problemen voor de inheemse vogelsoorten. Een van de oorzaken voor hun success is waarschijnlijk een pre-adaptatie voor een door mensen aangepase omgeving. Een recente studie liet zien dat het potentiele verspreidingsgebied van huiskraaien enorm is (Nyári et al. 2006). Je weet natuurlijk nooit exact hoe de populatie van zo'n exoot zich zal gedragen (explosief groeien, verspreiden, problemen veroorzaken), maar omdat de gevolgen elders zo groot zijn, snap ik eerlijk gezegd niet waarom er geen actie tegen ondernomen wordt. Heel verstandig vind ik het niet...
Zou je wllen stellen dat de huiskraai ongeveer op de plaats zit waar hij nu afgebeeld is in de grafiek?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

apus

Nee, ik denk dat de huiskraaien zich nog in de lag-fase bevinden (eerste deel van de grafiek), maar het is lastig om dat precies te zeggen. Exacte date van de aantallen heb ik hier niet bij de hand, maar ik dacht dat ze de laatste paar jaar redelijk stabiel in aantal waren en nog niet explosief aan het toenemen zijn.
Martijn Hammers

wimtegels

#32
Als dat zo is hebben we hier een heel mooi praktisch voorbeeld.

Een voorbeeld dat ook vragen met zich meebrengt.

Hebben we dadelijk een kraaiensoort die onze kraaien gedeeltelijk vervangt en daarmee biodiversiteit vergroot?

Of verdringt hij een of meer inhemse kraaiensoorten en eventuele prooien?

Moeten we dit afwachten of moeten we nu ingrijpen?

Hoe is het elders verlopen waar de huiskraai al in een ander stadium is gekomen?

Kunnen we die gegevens vertalen naar de Nederlandse situatie?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

CiteerEnige kanttekening daarbij is dat de sporen van dit soort organismen mogelijk overal en altijd in de atmosfeer zijn.
Ik dacht tenminste, maar dat weet ik niet heel zeker, dat jij dat ooit in een ander forum beweerd hebt.
Als dat werkelijk zo is, dan zijn sporenorganismen nooit exoten. Ze kunnen immers op eigen kracht de hele wereld bereiken.
Wim,
Dat klopt, maar dat geldt natuurlijk niet voor (de sporen van) een voor een specifiek doel en met speciale eigenschappen gekweekte stam van een paddenstoelen of zwam. Als die zich al over en vanuit Canada via de wind verspreiden zou, dan is er eerder sprake van een ontsnapping. Vreemd genoeg winden we ons (terecht) wel op over het gevaar van spontane vermeerdering en verspreiding van genetisch gemanipuleerde gewassen, terwijl we tegelijkertijd  de invoer en verspreiding van een "gemanipuleerde" kweekvorm van een zwam en de daarmee gepaard gaande biotoopvervalsing toestaan. Blijkbaar wint de commercie het altijd van de ecologie.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Corryabbink

#34
CiteerBlijkbaar wint de commercie het altijd van de ecologie.


De economie gaat altijd voor. Dat is in ons land een ongeschreven wet!
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

wimtegels

Waar passen gekweekte stammen of die nu van schimmels of van agrarische cultuurgewassen nu eigenlijk?

Zijn alle landbouwgewassen exoten?

Het genetisch gemanipuleerd zijn voegt volgens mij maar een kleine dimensie toe aan het verhaal.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#36
CiteerSommige van "onze" soorten zullen op den duur ten onder gaan of het handiger moeten spelen.
Corry,
Zoals de honderden oorspronkelijk inheemse, recent met uitsterven bedreigde of inmiddels uitgestorven macrofungi en lichenen, waar slechts enkele tientallen nieuwkomers voor in de plaats zijn gekomen ? En waarom zouden we nog karteren en Rode Lijst-soorten monitoren en registreren, als je al van de ondergang van de habitats van de belangrijkste bio-indicatoren van "onze" ecosystemen uitgaat ? Zie ook : http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article95...erland#readmore
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Citeer
CiteerSommige van "onze" soorten zullen op den duur ten onder gaan of het handiger moeten spelen.
Corry,
Zoals de honderden oorspronkelijk inheemse, recent met uitsterven bedreigde of inmiddels uitgestorven macrofungi en lichenen, waar slechts enkele tientallen nieuwkomers voor in de plaats zijn gekomen ?
Als het "rommelt" in een systeem vallen er klappen. Eeen aantal sorten verdwijnen mogelijk. Enkele nieuwe komen terug.

Maar ook dat beeld is slechts een momentopname. De evolutie gaat door. Nieuwe niches zullen ontstaan en bezet worden door soorten.

Dit geeft de relativiteit van ieder probleem aan.

Ieder bepaalt voor zich of hij of zij dat reden tot ingrijpen vind.

Voor mij is dat een moeilijk gegeven. Over het algemeen ben ik voor zo minimaal mogelijk ingrijpen. Bij exoten kijk ik daar totaal anders tegen aan. Ik ben voor een rigoreus ingrijpen. Zo rigoreus als mogelijk.
Waarom ik er in het geval van exoten zo tataal anders tegen aankijk kan ik moeilijk aangeven. Ik kan me er iets bij voorstellen als sommigen dat als inconsequent betitelen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Corryabbink

#38
Citeer
CiteerSommige van "onze" soorten zullen op den duur ten onder gaan of het handiger moeten spelen.
Corry,
Zoals de honderden oorspronkelijk inheemse, recent met uitsterven bedreigde of inmiddels uitgestorven macrofungi en lichenen, waar slechts enkele tientallen nieuwkomers voor in de plaats zijn gekomen ? En waarom zouden we nog karteren en Rode Lijst-soorten monitoren en registreren, als je al van de ondergang van de habitats van de belangrijkste bio-indicatoren van "onze" ecosystemen uitgaat ? Zie ook : http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article95...erland#readmore
Door te karteren volgen we het proces en zien we aan het eind van de rit wat er nog over is.

Ja ik ben zwartgallig. Helaas is het in Nederland niet anders en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit wat natuur betreft.
In de afgelopen 20 jaar heb ik gigantisch veel verloren zien gaan en er is maar weinig bijgekomen.
Ik krijg een verslag van Overijssel met allemaal positieve plattelands ontwikkelingen, ook wat natuurontwikkeling betreft, maar het haalt het niet bij wat er ondertussen verloren gaat. Dat zetten ze er niet in.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

wimtegels

Corry,

Ik dacht dat jij heel optimistisch was? Ik begreep zo'n beetje dat jij het idee had dat de natuur het wel redde, met of zonder de mens.

Ik heb het idee dat de natuur op veel plaatsen met een come back bezig is. Natuurlijk is nog niet alles rozegeur en maneschijn. Maar het gaat de goede kant op.

In een aantal gebieden die ik ken zijn het met name de exoten die mij nog een beetje zorgen baren. Vandaar misschien mijn standpunt ten aanzien van exoten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Corryabbink

#40
CiteerIk dacht dat jij heel optimistisch was? Ik begreep zo'n beetje dat jij het idee had dat de natuur het wel redde, met of zonder de mens.
De natuur redt het wel maar daarbij moet men zich niet de natuur voorstellen die er rond 1960 nog was. Het verlies is gigantisch ten opzichte van die tijd.

We zullen moeten wennen aan een andersoortige natuur nl. die van een parklandschap! Tuin is ook natuur.

Echte natuur waaraan de mens zich nog niet vergrepen heeft is er in ons land bijna niet meer.
Han Endt schreef eens op dit forum dat er bijna geen plek meer in ons land is waar geen tuin in de buurt is. Daar schrok ik van maar dat is eigenlijk in grote delen van ons land de realiteit.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

wimtegels

CiteerDe natuur redt het wel maar daarbij moet men zich niet de natuur voorstellen die er rond 1960 nog was. Het verlies is gigantisch ten opzichte van die tijd.

Het jaar 1960 komt in mijn referentiebeeld niet voor. De periode 1850-1900 ook niet.

Evolutie gaat nu eenmaal nooit terug, maar altijd vooruit. En ik geloof in echte natuur.

Ik kan me voorstellen dat, als je denkt dat toch alles te laat is, gen enkele reden ziet om in tr grijpen wat de exoten betreft.

Persoonlijk vind ik dat een veel te negatief natuurbeeld. Het valt mij op dat veel menen die deel nemen aan mijn excursies een positiever natuurbeeld krijgen.

Of dat is een gevolg van mijn optimisme, of omdat ze bijvoorbeeld zien dat een van de ergst verontreinigde rivieren in 30 jaar verandert in een prachtig dynamisch natuurgebied. Let wel, vrijwel zonder beheer. Buiten verbetering van waterkwaliteit en ruimte geven aan het meanderproces.

Als de Japanse duizendknoop daar roet in het eten dreigt te gooien wordt ik anti exoot!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Corryabbink

#42
CiteerEvolutie gaat nu eenmaal nooit terug, maar altijd vooruit. En ik geloof in echte natuur.
Wim ik begrijp je wel maar probeer je duidelijk te maken dat sommige mensen ook blij zijn met nieuwe soorten.

Aan de ene kant weet jij niet wat er rond 1900 of nog een ander jaartal aanwezig was maar de natuurbeheerende instanties proberen altijd nog die soorten terug te krijgen. Kijk maar naar de natuurontwikkelingsterreinen. In de meeste gevallen lukt dat ook en komen er uit de zaadbank prachtige vondsten tevoorschijn, al is het dan maar tijdelijk omdat het meest pioniersgemeenschappen zijn, alvorens zo'n terrein zich stabiliseert.

Aan de andere kant gaan er stemmen op de binnenkomende soorten te vernietigen omdat ze eventueel een gevaar kunnen vormen voor onze aanwezige flora en fauna. We zouden ook blij kunnen zijn met wat er ondanks of dankzij alle menselijke ingrepen nog aanwezig is hoe minimaal ook.

Neem nu de urbane gebieden. De oude flora is veelal verdwenen en zonder de exoten zou het maar een treurige boel zijn.........

Echte natuur. Daar geloof ik ook in. Het is maar wat je eronder verstaat.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

wimtegels

Citeer
Aan de ene kant weet jij niet wat er rond 1900 of nog een ander jaartal aanwezig was maar de natuurbeheerende instanties proberen altijd nog die soorten terug te krijgen. Kijk maar naar de natuurontwikkelingsterreinen. In de meeste gevallen lukt dat ook en komen er uit de zaadbank prachtige vondsten tevoorschijn, al is het dan maar tijdelijk omdat het meest pioniersgemeenschappen zijn, alvorens zo'n terrein zich stabiliseert.

Er zijn redelijke constructies over wat er ond 1900 voorkwam.

Dat sommige soorten die uit een zaadbank opkomen maar tijdelijk zijn is afhankelijk van de aard van het terrein en de processen die zich daar afspelen.

Zo pleit ik al jaren voor en beter bezinning op de funktie van het wilde zwijn.  Deze geweldige wroeter kan een heleboel planten uit het dynamische milieu een kans geven. En dan niet voor een jaartje of zo, maar gewoon voortdurend.

Dit soort processen kunnen behoorlijk verstoort worden door exoten die deze planten in het eerste jaar al kunnen verdringen.

Volgens mij hebben we gewoon een verkeerd beeld van een stabiel terrein.

Dat is begrijpelijk voor Nederland. Van oorsprong zijn we een heel dynamisch land. Om ons hier met miljoenen mensen in stand te kunnen houden hebben we die dynamiek bestreden.

Gelukkig komt er steeds meer dynamiek terug, alle pessimisten ten spijt.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Corryabbink

#44
CiteerVolgens mij hebben we gewoon een verkeerd beeld van een stabiel terrein.

Dat is begrijpelijk voor Nederland. Van oorsprong zijn we een heel dynamisch land. Om ons hier met miljoenen mensen in stand te kunnen houden hebben we die dynamiek bestreden.

Gelukkig komt er steeds meer dynamiek terug, alle pessimisten ten spijt.
Dat denk ik niet. Met een stabiel terrein bedoel ik in dit geval natuurontwikkelingsterreinen die wat dynamiek betreffen passen bij de nog aanwezige oude natuurwaarden. Volledig opgaand in het systeem van de omgeving.

Door de ligging aan zee was de natuur in ons land heel dynamisch maar de veiligheid van de bewoners ging voor en staat hoop ik altijd voorop. We breken de dijken toch ook niet weer af! Daarmee is natuurlijk een stuk dynamiek ingeleverd evenals met de kanalisatie van rivieren enz.enz.

Natuurlijk komt er oude dynamiek terug. Vele bronnen,  beken en delen van rivieren worden in ere hersteld. In dergelijke gebieden zie ik exoten ook liever gaan dan komen.

Ondertussen zijn de exoten niet meer weg te denken. Ze zijn als het ware een uiting van de tijd waarin we nu leven en we meer mondiaal moeten denken.
In wezen betekent het een vervlakking. Het wordt meer en meer allemaal van hetzelfde..........

In ieder geval geniet ik nog altijd en verleg mijn grenzen constant om dat te kunnen blijven doen!
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

wimtegels

Citeer
Natuurlijk komt er oude dynamiek terug. Vele bronnen,  beken en delen van rivieren worden in ere hersteld. In dergelijke gebieden zie ik exoten ook liever gaan dan komen.

Dus je kunt je wel wat voorstellen bij mijn afkeur van bijvoorbeeld  Japanse duizendknoop in het Roerdal?

Ondanks de onmogelijkheid van het volledig bestrijden van exoten denk ik dat bet een must is een goed beleid ten aanzien van deze problematiek te ontwikkelen.

Verder denk ik dat sommige exoten allen invasief zijn onder bepaalde omstandigheden. Dat geloof ik bijvoorbeeld van de Amerikaanse vogelkers.

Bossen die gigantisch gedund worden, apaard met veel bodembeschadiging bieden enorme kansen voor deze soort. In een meer stabiel natuurlijk bos hebben ze het aanmerkelijk moeilijker.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#46
CiteerDoor te karteren volgen we het proces en zien we aan het eind van de rit wat er nog over is. Ja ik ben zwartgallig. Helaas is het in Nederland niet anders en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit wat natuur betreft.
Corry,
Daarvoor hoef ik niet (meer) te karteren of monitoren. Hoe Nederland er 10 jaar na nu qua flora en mycoflora uitziet, konden de veldonderzoekers (waaronder ik), die sinds de 70-er jaren actief waren, toen al wel voorspellen. Impliceert jou zwartgalligheid, dat het hele natuurbeschermings- en -ontwikkelingsbeleid op de schop kan, we massaal ons lidmaatschap van natuurbeschermingsorganisaties op moeten zeggen, stoppen met het beschermen en/of conserveren van kwetsbare biotopen en daarvan afhankelijke organismes en we de weinige min of meer oorspronkelijke natuur, die ons nog rest, overgeven aan de al talrijk aanwezige of recent verschijnende opportunisten en invasieve exoten ? Zoals mijn grootvader ooit zei : "in de toekomst past "onze" natuur in het overhoekje van mijn achtertuin of in een bloempot voor het raam". En die voorspelling lijkt 50 jaar na datum uit te komen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Corryabbink

#47
Citeer
CiteerDoor te karteren volgen we het proces en zien we aan het eind van de rit wat er nog over is. Ja ik ben zwartgallig. Helaas is het in Nederland niet anders en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit wat natuur betreft.
Corry,
Daarvoor hoef ik niet (meer) te karteren of monitoren. Hoe Nederland er 10 jaar na nu qua flora en mycoflora uitziet, konden de veldonderzoekers (waaronder ik), die sinds de 70-er jaren actief waren, toen al wel voorspellen. Impliceert jou zwartgalligheid, dat het hele natuurbeschermings- en -ontwikkelingsbeleid op de schop kan, we massaal ons lidmaatschap van natuurbeschermingsorganisaties op moeten zeggen, stoppen met het beschermen en/of conserveren van kwetsbare biotopen en daarvan afhankelijke organismes en we de weinige min of meer oorspronkelijke natuur, die ons nog rest, overgeven aan de al talrijk aanwezige of recent verschijnende opportunisten en invasieve exoten ? Zoals mijn grootvader ooit zei : "in de toekomst past "onze" natuur in het overhoekje van mijn achtertuin of in een bloempot voor het raam". En die voorspelling lijkt 50 jaar na datum uit te komen.
Dag Gerrit,
Nee, dat impliceert mijn aangedikte verwachting niet. Je mag het zwartgalligheid noemen. Juist nu moeten we met vereende krachten proberen te redden wat er nog te redden is om niet bij die bloempotten van uw grootvader uit te komen. Ik noem het nu al bloempottenbeheer maar dat zou wel eens realiteit kunnen worden. Het begint er al aardig op te lijken.

Die invasieve exoten zijn niet te bestrijden. Hooguit kunnen we proberen de reservaten ervan te vrijwaren en dan wordt het toch min of meer bloempottenbeheer.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

wimtegels

#48
Ik denk dat ik me voor een groot deel bij de opvatting van Corry aan kan sluiten.

De reservaten zullen in ieder geval voorrang moeten hebben wat betreft de bestrijding van de exoten.

Gelukkig zien we dat de kracht van een aantal gebieden toeneemt. Indien oorspronkelijke systemen hier weer goed voet aan wal hebben gekregen zal het daar mogelijk voor een aantal exoten moeilijker worden. Botweg omdat er minder niches zijn waar de exoten zich kunnen vestigen.

De manier waarop het landschap beheerd wordt heeft volgens mij namelijk als consequentie dat een hoop niches gedurende een grote tijd niet bezet zijn
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

tekenaar

#49
CiteerAls dat zo is hebben we hier een heel mooi praktisch voorbeeld.

Een voorbeeld dat ook vragen met zich meebrengt.

Hebben we dadelijk een kraaiensoort die onze kraaien gedeeltelijk vervangt en daarmee biodiversiteit vergroot?

Of verdringt hij een of meer inhemse kraaiensoorten en eventuele prooien?

Moeten we dit afwachten of moeten we nu ingrijpen?

Hoe is het elders verlopen waar de huiskraai al in een ander stadium is gekomen?

Kunnen we die gegevens vertalen naar de Nederlandse situatie?

Citeer
CiteerBlijkbaar wint de commercie het altijd van de ecologie.


De economie gaat altijd voor. Dat is in ons land een ongeschreven wet!


mmm, gaat de economie werkelijk voor? Dan zou een stadsvogel die hogere dichtheden kan bereiken als de stadsduif en (net als de stadsduif) voor mensen niet ongevaarlijke ziekten kan verspreiden geen lang leven beschoren zijn. Maar nee, die vogels zijn beroemd en ondanks vele voorstellen is er niemand die ze wat doet.

Gegevens zonder meer vertalen naar de Nederlandse situatuie zal niet lukken, Maar de soort kan tegen het Nederlandse klimaat en heeft de potentie in stedelijke omgeving zeer dominant te worden. Elders op het forum is hier al meemalen over gediscussieerd. Wat dat doet is lastig te zeggen. Ongetwijfeld zal hij invloed krijgen op andere dieren en op planten, maar welke soorten hij precies gaat beinvloeden? Maar wil je dat werkelijk afwachten? Kunnen we ons dat veroorloven?  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/

wimtegels

Citeer
Gegevens zonder meer vertalen naar de Nederlandse situatuie zal niet lukken, Maar de soort kan tegen het Nederlandse klimaat en heeft de potentie in stedelijke omgeving zeer dominant te worden. Elders op het forum is hier al meemalen over gediscussieerd. Wat dat doet is lastig te zeggen. Ongetwijfeld zal hij invloed krijgen op andere dieren en op planten, maar welke soorten hij precies gaat beinvloeden? Maar wil je dat werkelijk afwachten? Kunnen we ons dat veroorloven?
De huiskraai valt volgens mij niet onder de FF wet.

Hoe groot is de populatie nu?
Hoeveel nesten zijn er?

Als we met de vraag stoeien of we het ons kunnen veroorloven om af te wachten, wat zijn dan de mogelijkheden om nu in te grijpen?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

M.Renard

#51
De Huiskraai valt wel onder de FF wet:

beschermde soort als bedoeld in artikel 3 en 4
Staatscourant 2001, 220, bijlage 2

Zie hier

wimtegels

CiteerDe Huiskraai valt wel onder de FF wet:

beschermde soort als bedoeld in artikel 3 en 4
Staatscourant 2001, 220, bijlage 2

Zie hier
Dank je voor de waardevolle en correcte aanvulling.

Ik heb hier een foute veronderstelling gedaan. Toen ik een dezer dagen een andere diergroep doornam zag ik daar regelmatig staan dat de soort als exoot geen bescherming geniet.

Hier ligt een belangrijke vraag richting wetgever: Werkt het beschermen van exoten via de flora en faunawet niet averechts?

Als er dadelijk ontheffing wordt gegeven voor het schiten van onze eigen kraai, is de exoot dan nog steeds beschermd?

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

M.Renard

Ik denk dat dat in dit geval komt doordat het meeliften op schepen als natuurlijk gedrag wordt gezien voor de soort. Niet iedereen beschouwd hem dus als exoot.

Volgens mij kunnen exoten alleen beschermd worden als ze in hun oorspronkelijke gebied ook zeldzaam zijn, dit zal in de praktijk bijna nooit voorkomen.  

M.Renard

CiteerIk vindt het onderscheid tussen dieren die hier uit zichzelf komen en die op de één of andere manier met mensen geholpen zijn nogal arbitrair. Als de turkse tortel bijvoorbeeld uit volieres was ontsnapt en niet op eigen kracht hier was gekomen hadden we er nu misschien op staan schieten. Terwijl nu blijkt dat de vogel de afgelopen 60 jaar nauwelijks bekende problemen heeft veroorzaakt (al beschuldigen zommigen hem van de achteruitgang van de zomertortel) en inmiddels zelf op zijn retour is.

Ik vind het pijnlijk om te zien dat er alleen wordt gekeken naar of een dier inheems of uitheems is en er blijkbaar geen enkel gevoel van sympathie bestaat voor het individuele dier.
Als de nijlgans een zeldzame dwaalgast uit Israel was geweest hadden we vanavond nog met z'n allen op de maasvlakte gestaan om hem te bewonderen. Maar omdat we het dier 300 jaar geleden zelf meegenomen hebben is hij nu vogelvrij. En dat onderscheid vind ik schrijnend
Het geval van de huiskraai geeft meteen aan waarom ik het maken van dat onderscheid ook erg arbitrair vind.

wimtegels

CiteerIk denk dat dat in dit geval komt doordat het meeliften op schepen als natuurlijk gedrag wordt gezien voor de soort. Niet iedereen beschouwd hem dus als exoot.

Volgens mij kunnen exoten alleen beschermd worden als ze in hun oorspronkelijke gebied ook zeldzaam zijn, dit zal in de praktijk bijna nooit voorkomen.
Waarmee aangetoond dat de definitie van exoten niet eenvboudig is.

Alle organismen uit balstwater van schepen zijn ook meeliftend hiergekomen.......
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

M.Renard

En wat te denken van de zogenaamde 'cultuurvolgers', in heel strikte zin kunnen die zich niet vestigen zonder de mens, dus dat zijn ook exoten?  

wimtegels

Sommige cultuurvolgers zouden ook van nature in Nederland kunnen leven. Alleen in heel andere aantallen.

Dit geldt ook voor veeel weidevogels. Daar wordt uitgebreid voer gediscussieerd in het topic weidevogels versie successie:

http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=45138

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Leon Olsthoorn

Citeer
CiteerIk denk dat dat in dit geval komt doordat het meeliften op schepen als natuurlijk gedrag wordt gezien voor de soort. Niet iedereen beschouwd hem dus als exoot.

Volgens mij kunnen exoten alleen beschermd worden als ze in hun oorspronkelijke gebied ook zeldzaam zijn, dit zal in de praktijk bijna nooit voorkomen.
Waarmee aangetoond dat de definitie van exoten niet eenvboudig is.

Alle organismen uit balstwater van schepen zijn ook meeliftend hiergekomen.......
Die discussie heb ik wel vaker gehad en volgens mij is het hier vooral een kwestie van gevoel of je alle ship-assists op één lijn plaatst.

Voor mijn gevoel zit hier toch een groot verschil, een vogel kan zelf bewust op een schip landen en er daarna op elke geschikte plek weer afvliegen. Hierdoor gaat de vogel zelf op zoek naar een nieuwe plek en kiest daarvoor zelf een geschikte plaats uit. Daarmee volgen ze dezelfde methode als de jongen van zoveel vogelsoorten, maar over een erg grote afstand en ze laten zich erbij helpen.

Heel anders is dat bij kamzak, knotszakpijp en wolhandkrab, zij werden met een enorme hoeveelheid water in een ballasttank gepompt en honderden kilometers verder weer uitgebraakt. Dit heeft niets met het natuurlijke gedrag van die soorten te maken en ze kiezen hun nieuwe omgeving niet zelf uit. Het grootste gedeelte zal de gedwongen verhuizing zelfs wel niet overleven, maar de soorten die het wel redden zorgen nu voor problemen.
Jag gillar blommor, jag gillar träd, jag gillar naturen som den är!

wimtegels

#59
Helemaal juist Leon,

Van de andere kant, kiest de meeliftende vogel bewust voor een bestemming? En dan bedoel ik niet bij het van wal steken, maar meer bij het verlaten van het schip.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels