Samenwerking VOFF en Stichting Natuurinformatie

Gestart door Dylan, mei 22, 2008, 16:37:20 PM

Vorige topic - Volgende topic

g.j. keizer

#30
CiteerDe keuze is aan de waarnemer.
Martijn,
En vooralsnog betreft het slechts de zes onder http://waarneming.nl/samenwerking.php genoemde PGO's.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Corryabbink

#31
Citeer
CiteerDe keuze is aan de waarnemer.
Martijn,
En vooralsnog betreft het slechts de zes onder http://waarneming.nl/samenwerking.php genoemde PGO's.
Gerrit je bedoelt de PGO's die de waarnemingen ophalen? Dat is geen keuze van de waarnemer.
Er zijn ook PGO's die de waarnemingen wel willen ontvangen maar dan moet ik mijn waarnemingen persoonlijk met een bestand, dat ik uit deze database haal, inleveren.

Met zes is Waarneming.nl al over de helft van het aantal PGO's dat aangesloten is bij de VOFF.
http://www.voff.nl/Default.asp?id=49
Misschien is er ook wel samenwerking met de resterende PGO's in zicht.
Langzaamaan dan breekt het lijntje niet was een gezegde uit mijn kindertijd ;)
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

g.j. keizer

#32
CiteerGerrit je bedoelt de PGO's die de waarnemingen ophalen? Dat is geen keuze van de waarnemer. Er zijn ook PGO's die de waarnemingen wel willen ontvangen maar dan moet ik mijn waarnemingen persoonlijk met een bestand, dat ik uit deze database haal, inleveren.
... over de helft van het aantal PGO's ...
Langzaamaan dan breekt het lijntje niet was een gezegde uit mijn kindertijd
Corry,
Nee, ik bedoel, dat de waarnemer kan kiezen uit drie opties als het om het al dan niet aanbieden van zijn waarnemingen (en foto's) aan de bij de VOFF aangesloten PGO's en het doorspelen van zijn invoer naar de NDFF en/of andere (commerciële) organisaties gaat, waarbij zijn data wel of niet door anderen zijn in te zien :
- rechtstreeks aan een afzonderlijke PGO via een bestand, dat je download (SPOT, Ecogrid), waarbij de waarnemingen niet door anderen zijn in te zien, tevens bij het CBS (kunnen) worden opgeslagen, de verantwoordelijkheid voor de toetsing van de betrouwbaarheid van de data bij de PGO ligt en het aan een PGO (WetCie) is om te besluiten aan wie de data al dan niet tegen een financiële vergoeding en al dan niet met professionele ondersteuning (data-analyse en interpretatie) worden geleverd.
- via een persoonlijke database bij www.waarneming.nl, die door iedereen is in te zien, waardoor schending van het copyright op de gegevens en foto's mogelijk wordt, waarbij de waarnemer bepaalt of zijn data door de zes PGO's, die een overeenkomst met waarneming. nl zijn aangegaan, mogen worden opgehaald en het vervolgens aan de zes PGO's is om te bepalen of en hoe de betrouwbaarheid van de data wordt getoetst en wat er al dan niet tegen een financiële vergoeding met de waarnemingen gebeurt. Voor actuele ontwikkelingen, zie : KNNV en mijn bericht van 6 maart .
- aan alle PGO's via een persoonlijke database bij www.telmee.nl, die niet door anderen is in te zien, waarbij elke PGO zijn eigen beleid ten aanzien van het toetsen van de betrouwbaarheid van de waarnemingen voert en bepaalt wie al dan niet tegen een financiële vergoeding over de data kan beschikken.
Waar ik vandaan kom noemen ze dat "hennug an" ;) , we wachten af of en hoe zich de relatie met de resterende PGO's (NMV, BLWG, Tinea, Anemoon), die aanzienlijk meer dan de helft van de in Nederland voorkomende flora en fauna vertegenwoordigen, en waarneming.nl (alsnog) ontwikkelt.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Corryabbink

Citeerwe wachten af of en hoe zich de relatie met de resterende PGO's (NMV, BLWG, Tinea, Anemoon) en waarneming.nl (alsnog) ontwikkelt.
Dat lijkt me het verstandigst. Over hetgeen jij mededeelde is de discussie al heel vaak gevoerd.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

g.j. keizer

#34
CiteerOver hetgeen jij mededeelde is de discussie al heel vaak gevoerd.
Zeker, maar jij vroeg wat ik bedoelde en heeft de vragensteller (Luc Hoogenstein) de eerder gevoerde discussie ook meegekregen en in zijn vraag meegenomen ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Rijkswaterstaat is al blij met onze gegevens. Of ze vinden ze lastig, dat weet ik nog niet. Zie onderstaand persbericht:

Rijkswaterstaat en Gegevensautoriteit Natuur verbeteren gebruik natuurgegevens
Dit is een gezamenlijk persbericht van Rijkswaterstaat en Gegevensautoriteit Natuur

Persbericht | 29-05-2008

Rijkswaterstaat (RWS) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) gaan nauw samenwerken bij het inwinnen, beheren en benutten van informatie over flora en fauna op de terreinen van RWS.

Donderdag 29 mei ondertekenen Gegevensautoriteit Natuur prof. dr. Jan van Groenendael en directeur Netwerk Water drs. Roeland Hillen van Rijkswaterstaat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Doel van de samenwerking is om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van natuurgegevens verder te verbeteren. Door de verspreidingsgevens over beschermde soorten flora en fauna te bundelen, te ontsluiten en waar nodig in te winnen, wordt voor RWS snel duidelijk waar rekening moet worden gehouden met beschermde soorten. Gestart wordt met een pilot bij drie regionale diensten van RWS; Limburg, Noord-Brabant en Utrecht. Het is de bedoeling om de ervaringen later te gebruiken voor landelijke toepassing.

Rijkswaterstaat streeft er naar om de inzameling en opslag van natuurgegevens landelijk uniform en zo efficiënt mogelijk te maken. Dat betekent onder meer dat er ook gebruik wordt gemaakt van gegevens die door andere partijen worden verzameld of van gegevens die in het verleden werden verzameld en opgeslagen. Dat is nu nog nauwelijks mogelijk omdat opslagsystemen en gegevensbestanden niet op elkaar aansluiten en de informatie versnipperd aanwezig is.

De pilot bij de drie regionale directies van RWS loopt op alle terreinen die RWS onderhoudt en beheert in Limburg, Noord-Brabant en Utrecht. Dit is in totaal 8.288 hectare bermen, taluds, oevers, enz. De GaN ontwikkelt, samen met het Instituut Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica en de Stichting Veld Onderzoek Flora en Fauna de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Dit is een systeem dat uitwisseling van natuurgegevens tussen terreinbeheerders, overheidsinstanties en bedrijven mogelijk maakt. Het doel is om alle beschikbare natuurwaarnemingen zo breed mogelijk beschikbaar te stellen. De gegevens in de NDFF kunnen gebruikt worden bij het beheer en onderhoud van bermen, taluds en oevers van Rijkswegen en -kanalen.

De GaN verbetert de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van natuurgegevens voor bedrijven en overheden. Door de kwaliteit van de natuurgegevens te waarborgen en het gebruik ervan te bevorderen wil de GaN de spanning verminderen tussen economie en ecologie. De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de GaN is het vierde pilotproject van de GaN. Andere pilotprojecten van de GaN zijn met Stadsgewest Haaglanden, het Natuurhistorisch Genootschap Limburg en Natuurmonumenten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Klaas van Dijk

Beste mensen,

Op https://www.soortennl.nl/partners staat volgens mij een verouderd logo en klikken op de link onderaan https://www.soortennl.nl/partners/stichting-natuurinformatie levert een niet meer bestaande website op.

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk