Signaleringspilot Invasieve Exoten 2008

Gestart door Dylan, mei 22, 2008, 11:02:50 AM

Vorige topic - Volgende topic

Dylan

(Onderstaande informatie is afkomstig van de COIE)

De Commissie voor Invasieve Exoten en de Signaleringspilot Invasieve Exoten 2008

Inleiding

Minister Verburg van LNV heeft in het najaar van 2007 de beleidsnota 'Invasieve Exoten' besproken met de Tweede Kamer. In deze nota staat hoe de Nederlandse overheid om wil gaan met invasieve exoten. Met het beleid voor invasieve exoten geeft de overheid invulling aan de verplichtingen van het biodiversiteitsverdrag (Convention on Biological Diversity), dat Nederland heeft ondertekend.

In de beleidsnota staat onder andere dat er een Commissie voor Invasieve Exoten (COIE) komt, die de minister adviseert over hoe om te gaan met invasieve exoten.

De Commissie voor Invasieve Exoten

Vanaf 2009 adviseert de Commissie voor Invasieve Exoten (COIE) de minister van LNV over de aanpak van invasieve exoten. De COIE gaat bestaan uit een onafhankelijke commissie en een ondersteunend bureau. In 2008 worden voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de COIE. De COIE inventariseert signalen van invasieve exoten in binnen- en buitenland, beoordeelt de mogelijke schadelijke effecten van exoten en adviseert over eventuele (preventieve) acties. Meer info op www.coie.nl.

Signaleringspilot Invasieve Exoten 2008

De COIE adviseert over exoten die nog niet in Nederland zijn (preventie), maar ook over exoten die al wel zijn waargenomen in Nederland. Vroegtijdig signalering van nieuwe exoten in Nederland is belangrijk. Ingrijpen tegen schadelijke invasieve exoten is dan wellicht nog mogelijk. Voor deze vroegtijdige signalering wil de COIE graag gebruik maken van de netwerken van Waarneming.nl en de PGO's.

Om de vroegtijdige signalering voor exoten vorm te geven, voeren de PGO's (VOFF) en Waarneming.nl in 2008 de Signaleringspilot Invasieve Exoten uit in opdracht van de COIE (i.o.) en in samenwerking met de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Doel van deze pilot is om een waarnemingstructuur voor exoten neer te zetten - van opdracht tot waarneming en rapportage – die vanaf 2009 verder kan worden uitgebouwd. Doel is uiteraard ook om waarnemingen van exoten te verzamelen en te rapporteren.

Wat zijn exoten?

Exoten zijn planten, dieren en micro-organismen die door toedoen van de mens in ons land terechtkomen, terwijl ze hier van nature niet thuishoren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de wereldwijde handel in (uitheemse) planten en dieren, en het meeliften van exoten met kratten, containers, boten of vrachtwagens die goederen vervoeren. Een deel van deze exoten komt in onze natuur terecht, vestigt en verspreidt zich; de zogenaamde invasieve exoten.

Invasieve exoten kunnen schadelijk zijn voor planten of dieren die hier van nature voorkomen of voor ecosystemen. Dit kan ertoe leiden dat inheemse planten en dieren gedeeltelijk of zelfs geheel verdwijnen en ecosystemen veranderen. Schade ontstaat op verschillende manieren, onder andere doordat invasieve exoten:
  • Voedsel, licht en/of ruimte wegnemen van inheemse soorten (Concurrentie);
  • Inheemse dieren of planten eten (Predatie);
  • Inheemse dieren of planten ziek maken;
  • Paren met inheemse soorten waardoor (kenmerken van) inheemse soorten verdwijnen (Hybridisatie).
Wanneer wordt er actie ondernomen tegen een exoot?

LNV overweegt alleen actie tegen een exoot als deze flinke schade veroorzaakt aan de natuur (of dat naar verwachting kan gaan doen). Tegen de meeste exoten, die geen schade veroorzaken, zal LNV niets doen.
Dylan Verheul
Mede-oprichter Waarneming.nl

wimtegels

Ik denk een goed initiatief. Al vrees ik dat het een beetje mosterd na de maaltijd is.

Vooral het volgende citaat baart me zorgen:

LNV overweegt alleen actie tegen een exoot als deze flinke schade veroorzaakt aan de natuur (of dat naar verwachting kan gaan doen). Tegen de meeste exoten, die geen schade veroorzaken, zal LNV niets doen.

Vaak komen we er (te) laat achter dat een exoot, plant of dier, grote schade aanricht. Aanvankelijk hebben we vaak zelfs het idee dat het "winst" betekend. Denk maar eens aan het verhaal van Prunus serotina!

Als effectief en efficient ingrijpen al mogelijk is moet dan mijns inziens in een vroeg stadium gebeuren. Exoten in de natuur? Ruim ze als je ze nog kunt ruimen. Wil je dat niet, accepteer het dan als een gegeven.

Als we de Japanse duizendknoop nu ng moeten gaan bestrijden zijn we te laat. En zo zijn er vele voorbeelden: Nijlgans, canadese gans, bisamrat, beverrat.......
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Corryabbink

In grote lijnen ben ik het wel met je eens. Meestal wordt er pas opgeruimd wanneer het te laat is maar men weet ook niet altijd welke soorten kwaad kunnen en/of hoeveel schade erdoor aangericht wordt. Bovendien komen de meldingen als mosterd na de maaltijd binnen of helemaal niet. Niet iedereen houdt van ingrijpen in natuurlijke processen.
De soorten komen met mens of dier binnen en nu alles zo internationaal is denk ik dat er weinig aan tegen te houden is.
Overal klaagt men over vervuiling van flora en fauna. Ook in Noord Amerika sterven bepaalde soorten uit daar Europese soorten de plekjes ingenomen hebben. Het is dus geen landelijk probleem.

In ieder geval biedt deze site de mogelijkheid snel te reageren op een waarneming.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

wimtegels

Citeer
In ieder geval biedt deze site de mogelijkheid snel te reageren op een waarneming.
Dat ben ik helemaal met je eens. Ik zit flink te denken wat we met die mogelijkheid kunnen of moeten doen.

Ik heb gepoogd het verhaal van de exoten een beetje weer te geven in een topic in dit forum.

Verder heb ik een topic geopend over een eventuele exotenwacht. Ik verwacht dat het een paar dagen duurt voordat de discussie hier losbarst.

De commissie start volgend jaar. Een beetje brainstormen hier kan geen kwaad denk ik. Kunnen we ons een beetje voorbereiden op de eventuele samenwerking met de commissie.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels