Huiskatten

Gestart door BJWolfs, mei 21, 2008, 08:19:33 AM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Citeermmm, ik vindt het een lastig onderwrp om de volgende twee redenen:

- in hoeverre vervangt de huiskat de (in Nederland vrijwel/helemaal) uitgestorven wilde kat? Dat katten zeer veel vogels/muizen enz. eten is duidelijk, maar is dat ook daadwerkelijk steeds een probleem? Als 9 van de 10 jonge koolmezen wordt opgegeten, hoeft dat niet te betekenen dat de koolmees he slecht doet.

- waar leg je de grens tussen "gehouden huispoes" en "verwilderde kat"? Dit is een heel subjectieve grens. De een noemt elke kat die verder dan 50 meter van huis komt "verwilderd", een ander heeft een ongecastreerde kater die zo eens per twee weken een blikje voer komt leegeten en noemt dat "zijn kat"(= niet verwilderd). Sommige katten zijn benaderbaar/hanteerbaar voor 1 persoon en razend schuw(="wild") ten aanzien van andere mensen. Hoe je "verwilderd" ook definieert, in de praktijk is lang niet altijd met zekerheid vast te stellen welke kat "echt verwilderd" is.

Ik denk dat je een en ander van gebied tot gebied moet belijken. Zoals eerder geschreven is: een paar katten kunnen soms weinig kwaad. Een enkele kat op de verkeerde plek kan daarentegen weer heel veel kwaad.

En om de discussie over "al dan niet verwilderd" kort te sluiten: voor sommige gebieden kan je besluiten dat katten (om het even of verwilderd) daar niet gewenst zijn. Dat kan je met redenen onderbouwen (b.v. verstoring vogelkolonie) en dan ook als zodanig naar buiten brengen. "Als een kat in dit gebied komt, loopt hij kans afgeschoten te worden omdat anders beschermde diersoort xxx yyyy rsico loopt te verdwijnen". Woon je bij zo'n gebied en heb je een kat, dan sta je voor de keuze: los laten en hopen dat hij niet te ver gaat (= vrouwtjeskat nemen want die hebben over het algemeen een veel kleinere homerange) of vast houden (= van de hele tuin een kooi maken).

p.s. ik onderteken de brief NIET omdat ik denk dat hij niet veel uit gaat halen. Maar ik heb wel een tip: in plaats van een penning (die ze kunnen verliezen en die aan een bandje moet waar katten problemen mee krijgen: wel eens een kat zien hinkelen met een poot in het bandje geklemd?) kan je beter een microchip aanraden. De hondenwereld is al lang op chips over. Om een penning af te lezen moet je een kat vangen; datzelfde geldt voor een microchip: met een afleesapparaat kan je op een centimeter of 20 de code aflezen. Vervolgens heb je - en dat is het lastigste/duurste een landelijke administratie van chipnummers nodig... )
Ik kan me je standpunt heel goed voorstellen.

Ik be het overigens gedeeltelijk met je eens wat betreft de gedachte of een dergelijke brief al dan niet iets uithaalt.

Op korte termijn verwacht ik weinig effect. Behalve dan dat partijen een standpunt in moeten nemen aan de hand van een dergelijke brief. En een duidelijk standpunt van een politieke partij, of het gegeven dat een partij geen standpunt in wil nemen, zegt iets over die partij. En duidlijkheid draagt bij aan democratie.

Je verhaal dat als katten 9 van de 10 jonge koolmezen opvreten, dat nog niet wil zeggen dat het dan sleht met de koolmees gaat klopt. Daarmee is dit nog geen rechtvaardiging van dit soort predatie.

Het gaat in eerste instantie om het gegeven dat de eigenaar aansprakelijk is voor het gedrag van zijn of haar kat.

Het verhaal over de chip en de penning klopt. Alleen is een penning gemakkelijker af te lezen dan een chip. In geval van een chip zul je de kat eerst moeten vangen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

tekenaar

In geval van een penning moet je de kat niet alleen vangen: je moet hem ook nog eens vastpakken (geef ik je te doen met katten die jou niet kennen ...). Met een beetje geluk kan je een chip door een vangkooi heen aflezen.

Of ga je ervan uit dat een kat-met-penning automatisch niet "verwilderd" of (meer tot the point) automatisch minder schade veroorzaakt? Ik zie registratie alleen als een middel om eigenaren op te sporen en aan te kunnen spreken. Als je veel in het veld komt herken je de "vaste gebiedskatten" toch wel, erachter komen of ze een eigenaar hebben is een ander verhaal....
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

wimtegels

CiteerIn geval van een penning moet je de kat niet alleen vangen: je moet hem ook nog eens vastpakken (geef ik je te doen met katten die jou niet kennen ...). Met een beetje geluk kan je een chip door een vangkooi heen aflezen.

Of ga je ervan uit dat een kat-met-penning automatisch niet "verwilderd" of (meer tot the point) automatisch minder schade veroorzaakt? Ik zie registratie alleen als een middel om eigenaren op te sporen en aan te kunnen spreken. Als je veel in het veld komt herken je de "vaste gebiedskatten" toch wel, erachter komen of ze een eigenaar hebben is een ander verhaal....
Het gaat er inderdaad om de mogelijkheid te creëren de eigenaar te achterhalen. Niet meer en niet minder.

Katten die niet aan een traceerbare eigenaar gekoppeld zijn moeten en nieuwe eigenaar krijgen. Is dit niet mogelijk, jammer maar helaas....
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#63
Citeer- in hoeverre vervangt de huiskat de (in Nederland vrijwel/helemaal) uitgestorven wilde kat ?
-- Dat katten zeer veel vogels/muizen enz. eten is duidelijk, maar is dat ook daadwerkelijk steeds een probleem? Als 9 van de 10 jonge koolmezen wordt opgegeten, hoeft dat niet te betekenen dat de koolmees het slecht doet.
--- waar leg je de grens tussen "gehouden huispoes" en "verwilderde kat"? Dit is een heel subjectieve grens.
---- voor sommige gebieden kan je besluiten dat katten (om het even of verwilderd) daar niet gewenst zijn. Dat kan je met redenen onderbouwen (b.v. verstoring vogelkolonie) en dan ook als zodanig naar buiten brengen. "Als een kat in dit gebied komt, loopt hij kans afgeschoten te worden omdat anders beschermde diersoort xxx yyyy risico loopt te verdwijnen".
----- p.s. ik onderteken de brief NIET omdat ik denk dat hij niet veel uit gaat halen.
Paul,
- Wil je daarmee zeggen, dat de vele miljoenen huiskatten de plek hebben ingenomen van de daarbij in het niet vallende aantallen bos- of wilde katten, die de bosgebieden van Nederland ooit bevolkten en dat de door mensen geïntroduceerde en sterk met andere oorspronkelijk inheemse predatoren concurrerende huiskat nu de daarvoor in de plaats gekomen predator van vogels en kleine knaagdieren is, die de populaties van deze dieren in de hand dient te houden ?
-- Misschien niet voor de koolmees, maar daarmee ook niet voor de huismus of voor de roofvogels en predatoren of aaseters onder de kleine zoogdieren, die van dezelfde prooidieren afhankelijk zijn ?
--- Precies, dus is het binnen het kader van de ff-wet voor de provincie en de beheersjagers onmogelijk om vast te stellen welke kat wanneer en waar mag of moet worden afgeschoten.
---- Alsof kattenbezitters en hun huiskatten (met of zonder chip) zich daar iets van aan zouden trekken. En wie wordt met de controle en de vervolging belast : de AID, de politie en/of andere overheidsdienaren, of de boswachters, c.q. de terreinbeheerders ?
----- Om dezelfde reden onderteken ik de brief NIET en omdat de voorgestelde maatregelen financieel niet haalbaar en praktisch niet uitvoerbaar zullen blijken te zijn.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#64
CiteerHet gaat in eerste instantie om het gegeven dat de eigenaar aansprakelijk is voor het gedrag van zijn of haar kat.
Wim,
Dat is nu al het geval : zie de post van Arend over art. 16.3 van de ff-wet. Het probleem ligt bij de controle en vervolging van overtredingen en in de definitie van een niet naar een eigenaar traceerbare en/of verwilderde huiskat.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Citeer
CiteerHet gaat in eerste instantie om het gegeven dat de eigenaar aansprakelijk is voor het gedrag van zijn of haar kat.
Wim,
Dat is nu al het geval : zie de post van Arend over art. 16.3 van de ff-wet. Het probleem ligt bij de controle en vervolging van overtredingen en in de definitie van een niet naar een eigenaar traceerbare en/of verwilderde huiskat.
Dat is ten dele waar Gerrit. En wel om de volgende redenen. De Flora en Faunawet definieerd veld als volgt:

stranden, schorren, gorzen, kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren alsmede wegen en paden, voorzover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein

De tuin van de buren en een groot gedelte van de bebouwde omgeving voldoet niet aan deze definitie.

Het mogelijk maken van de indentifictaie van de individuele kat maakt het overigens gemakkelijker wel op te treden in die fevallen waar de Flora en Fauna wet in voorziet
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#66
Citeer- De Flora en Faunawet definieert veld als volgt:
stranden, schorren, gorzen, kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren alsmede wegen en paden, voorzover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein
De tuin van de buren en een groot gedeelte van de bebouwde omgeving voldoet niet aan deze definitie.
-- Het mogelijk maken van de identificatie van de individuele kat maakt het overigens gemakkelijker wel op te treden in die gevallen waar de Flora en Fauna wet in voorziet
Wim,
- Wil je daarmee zeggen, dat 95 % van Nederland niet onder de definitie van "veld", dus niet onder de ff-wet valt en alsnog onder de ff-wet moet worden gebracht ? Bovendien zie ik WBE's dan nog niet in het stedelijk gebied (tuinen, parken, (bos)plantsoenen, recreatiebosjes, volkstuintjes, industrieterreinen, spoorwegemplacementen) optreden, waar 90 % van de huiskatten jaagt. Overigens voldoen bossen, duinstruwelen, landbouwgronden, weidegebieden en graslanden ook niet aan deze definitie, tenzij ze op kwelders of schorren liggen of geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de jacht bestemd of geschikt terrein (wat daar in het kader van de ff-wet ook onder kan worden verstaan).
-- Hoe stel je je dat, los van het financiële aspect, voor bij de miljoenen huiskatten, die Nederland "rijk" is ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Ik zeg precies wat ik zeg Gerrit, de tuinen van de buren en een groot deel van de bebouwing vallen er niet onder. Als volgens jou 95% van het nederlandse oppervlakte tuin van de buren en bebouwing is vrag iki me af hoe je dat uitgemeten hebt.

De zin:
Hoe stel je je dat, los van het financiële aspect, voor bij de miljoenen huiskatten, die Nederland "rijk" is ?

snap ik niet helemaal als reactie op een bijdrage opver de toepassinf van de FF wet.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#68
Citeer- Als volgens jou 95% van het Nederlandse oppervlakte tuin van de buren en bebouwing is vraag ik me af hoe je dat uitgemeten hebt.
-- De zin: Hoe stel je je dat, los van het financiële aspect, voor bij de miljoenen huiskatten, die Nederland "rijk" is ?
snap ik niet helemaal als reactie op een bijdrage over de toepassing van de FF wet.
Wim,
- Dan nog maar eens anders geformuleerd : 5 % van het Nederlandse grondgebied bestaat uit "veld", zoals dat volgens jou citaat ("stranden, schorren, ... of geschikt terrein") in de ff-wet is vastgelegd.
-- Ik reageer op de haalbaarheid van "... het mogelijk maken van de identificatie van de individuele kat ..." vanwege de kosten en inspanningen, die aan de uitvoering en controle daarvan verbonden zijn.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Citeer- Dan nog maar eens anders geformuleerd : 5 % van het Nederlandse grondgebied bestaat uit "veld", zoals dat volgens jou citaat ("stranden, schorren, ... of geschikt terrein") in de ff-wet is vastgelegd.
Mijn citaat komt letterlijk uit de fefinities van de Flora en Faunawet. Ik heb er nog geen berekeningen op nagelaten, maar het lijkt mij sterk dat slechts 5 % van het Nederlandse oppervlakte hier onder valt.

In Nederland was in 2002 volgens wikipedia 10,6 % bos
Landbouwgrond in 2004 54,4% (CBS)

Gezamelijk 64%

exclusief stranden, schorren etc.

Ik kan me dus geen enkele vorstelling maken van de gegevens waar jij op baseert dat de Flora en Faunawet slechts op 5 % van het Nederlands oppervlakte betrekking zou hebben.

CiteerIk reageer op de haalbaarheid van "... het mogelijk maken van de identificatie van de individuele kat ..." vanwege de kosten, die aan de uitvoering en controle daarvan verbonden zijn.

De kosten van identificatie van de individule kat wordt door de individuele eigenaar gedragen. Kosten van controle worden betaald uit de voorgestelde kattenbelasting.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

Citeer- Mijn citaat komt letterlijk uit de definities van de Flora en Faunawet. In Nederland was in 2002 volgens wikipedia 10,6 % bos. Landbouwgrond in 2004 54,4% (CBS). Gezamelijk 64% exclusief stranden, schorren etc.
-- De kosten van identificatie van de individule kat wordt door de individuele eigenaar gedragen. Kosten van controle worden betaald uit de voorgestelde kattenbelasting.
- En volgens deze definitie valt, zoals ik eerder al aangaf, jou 64 % aan bossen, duinstruwelen, landbouwgronden, weidegebieden en graslanden niet onder de ff-wet.
-- Daar gaat de haalbaarheid van jou voorstel. Je denkt toch niet, dat de meer dan 1 miljoen huiskattenbezitters en hun politieke vertegenwoordigers dit zullen laten gebeuren. Ik zie de eerste actiegroep onder aanvoering van Midas Dekkers al opstaan ;) .
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Citeer
Citaat van: wimtegels,May 26 2008, 10:52 AM- Mijn citaat komt letterlijk uit de definities van de Flora en Faunawet. In Nederland was in 2002 volgens wikipedia 10,6 % bos. Landbouwgrond in 2004 54,4% (CBS). Gezamelijk 64% - En volgens deze definitie valt, zoals ik eerder al aangaf, jou 64 % aan bossen, duinstruwelen, landbouwgronden, weidegebieden en graslanden niet onder de ff-wet.


-- Daar gaat de haalbaarheid van jou voorstel. Je denkt toch niet, dat de meer dan 1 miljoen huiskattenbezitters en hun politieke vertegenwoordigers dit zullen laten gebeuren. Ik zie de eerste actiegroep onder aanvoering van Midas Dekkers al opstaan ;) .
Ik vraag me toch werkleijk af waarop je baseert dat de FF wet al deze gebieden uitsluit. Waar heeft de wetgever dan die grote fout gemaakt volgens jou.


Wat betreft de haalbaarheid: Voor veel dieren geldt al een indentificatieplicht. Die is er in sommige gevallen gekomen tegen de sterke landbouwlobby in.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Even voor de duidelijkheid hoe ik de definitie lees. En dan hak ik hem even in stukken:

stranden, schorren, gorzen, kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren
Deze vallen dus altijd onder de definitie veld van de FF wet

alsmede wegen en paden, voorzover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein

Wegen en paden vallen alleen onder de definitie veld van de FF wet als ze geacht kunnen worden van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein

En daar laat ik het dan verder bij. Ik zie het niet zitten om hier nog een week een een-tweetje te houden over de definitie veld uit de FF wet. Ik blijf echter benieuwd hoe anderen, buiten Gerrit en mij deze definitie lezen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

arend

Ik ben het met wim eens. eigenlijk is een veld al geschikt voor jacht als het buiten de bebouwde kom ligt. wil niet altijd zeggen dat dit jacht met het geweer mag zijn.  

g.j. keizer

#74
CiteerIk ben het met wim eens. eigenlijk is een veld al geschikt voor jacht als het buiten de bebouwde kom ligt. wil niet altijd zeggen dat dit jacht met het geweer mag zijn.
Arend,
In welk artikel van de ff-wet vind je dan de definitie van "een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein" terug, die niet alleen stranden, schorren, gorzen, kwelders, enz., maar ook bossen, duinstruwelen, landbouwgronden, weidegebieden en graslanden expliciet als "veld" aanwijst of wordt dat aan de interpretatie van degene, die de vergunning verleent of het veld verpacht, overgelaten ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#76
CiteerArtikel 1
punt 2
Wim,
Waarin ik alleen het eerder door jou geplaatste letterlijke citaat aantref. Ik heb de hele ff-wet er nu zelf maar eens op nagelezen, maar mijn aan Arend gestelde vraag is daarmee nog steeds niet beantwoord : in de ff-wet wordt "... een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein ..." noch (nader) gedefinieerd, noch anders dan als " ... stranden, gorzen, schorren ... en wegen of paden, die deel ... uitmaken ... van een ...voor ... de jacht bestemd of geschikt terrein ..." geoperationaliseerd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

arend

Als iemand buiten de bebouwdekom woont kan hij zijn achtertuin al aan mij doorschrijven voor schade bestrijding en jacht.

je moet wel minimaal 40 hectaren aaneengesloten hebben wil je er ook met een geweer jagen en schadebestrijden.

deze 40 hectaren moeten aan een aantal eisen voldoen maar dit zijn technische eisen aan de grenzen. Voor het afgeven van een jachtakte op 40 hectaren moet de politie het jachtveld controleren op een kadastrale kaart.

Voor velden onder de 40 hectaren mag je bijvoorbeeld alleen konijnen bestrijden met een fret en kooitjes. dus zonder geweer.  

g.j. keizer

CiteerAls iemand buiten de bebouwdekom woont kan hij zijn achtertuin al aan mij doorschrijven voor schade bestrijding en jacht. je moet wel minimaal 40 hectaren aaneengesloten hebben wil je er ook met een geweer jagen en schadebestrijden. deze 40 hectaren moeten aan een aantal eisen voldoen maar dit zijn technische eisen aan de grenzen. Voor het afgeven van een jachtakte op 40 hectaren moet de politie het jachtveld controleren op een kadastrale kaart.
Voor velden onder de 40 hectaren mag je bijvoorbeeld alleen konijnen bestrijden met een fret en kooitjes. dus zonder geweer.
Arend,
Dank voor je heldere uitleg. Resteert de vraag welke regels er voor (de bestrijding van schadeveroorzakende) huiskatten (zullen gaan) gelden, die op velden onder de 40 hectare buiten de bebouwde kom of in tuinen, parken en plantsoenen binnen de bebouwde kom worden aangetroffen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Binnen de bebouwde kom is inderdaad een probleem.

Buiten de beboude kom bestaat het probleem alleen op wegen en paden als ze geen deel uitmaken van van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein.


Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

arend

buiten de bebouwde kom onder de 40 hectare(en ook boven) kunnen katten met de vangkooi gevangen worden. Dit is overigens al toegestaan in verschillende provincies.

binnen de bebouwde zal dit moeten gebeuren door bijvoorbeeld de gemeente / plaagdierbestrijding / dierenambulance.  

g.j. keizer

Citeerbuiten de bebouwde kom onder de 40 hectare(en ook boven) kunnen katten met de vangkooi gevangen worden. Dit is overigens al toegestaan in verschillende provincies.
binnen de bebouwde zal dit moeten gebeuren door bijvoorbeeld de gemeente / plaagdierbestrijding / dierenambulance.
Arend,
En wat gebeurt er met de gevangen huiskatten, worden ze afgemaakt of belanden ze (nadat ze gesteriliseerd of gecastreerd zijn) in afwachting van het vinden van een nieuw baasje in het dierenasiel ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Inderdaad, als voor een gebied geen jachtakte is afgegeven is er geen jager bevoegd daar op te treden. In dat geval zullen de door Arend genoemde instanties meer in aanmerking komen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

arend

#83
@g.j. Keizer

Dat is aan de betreffende persoon zelf te bepalen. Maar vaak worden huiskatten weer losgelaten.

ik werk zelf niet met vangkooien ik schiet ze uitsluitend(de verwilderde katten dan, de huiskatten ken en herken ik wel).

Maar ik weet wel van jagers die een niet verwilderde kat weer terug brengen naar de eigenaar met de opmerking waar de kat gevangen is. (meestal schrikken mensen hoever hun kat op strooptocht gaat).

Ik zou ze zelf in iedergeval de verwilderde niet naar de dierenbescherming brengen voor castratie of sterilisatie. zij zetten ze namelijk gelijk weer terug waar ze gevangen zijn. Aan die onzin werk ik niet mee....

g.j. keizer

CiteerDat is aan de betreffende persoon zelf te bepalen. Maar vaak worden huiskatten weer losgelaten. Ik zou ze zelf in ieder geval de verwilderde niet naar de dierenbescherming brengen voor castratie of sterilisatie. zij zetten ze namelijk gelijk weer terug waar ze gevangen zijn.
Arend,
Zijn er dan geen aanpassingen aan de ff-wet nodig om een einde aan dergelijke praktijken te kunnen maken, casu quo die wettelijk te verbieden ? Anders blijft het toch dweilen met de kraan open.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

arend

Een begin is kattenbelasting + verplicht dragen van een halsband(liefst reflecterend). iedere kat zonder halsband word verwijderd uit de natuur.

Je kunt wel proberen om mensen te controleren op het los laten lopen van katten en bekeuren maar ik zie dit de politie niet doen. En de politiek gaat zich hier niet aan branden.  

Jagers pachten jacht van boeren en andere landeigenaren die vaak in het bezit zijn van katten. Dat huiskatten daarom losgelaten worden kun je de jager niet kwalijk nemen.

Een ff-wets verandering is denk ik niet nodig, de provicie heeft genoeg mogelijkheden om jagers toestemming te geven katten te bestrijden. maar het blijft altijd een moeilijk voor velen emotioneel onderwerp.

Ik kan je wel vertellen dat ik meer katten dan vossen schiet. Er word alleen niet of weinig over gepraat. Ik vraag me dan ook af of jullie wel een goed beeld krijgen over dit probleem en hoe dit word aangepakt(mijn mening).    

wimtegels

CiteerIk kan je wel vertellen dat ik meer katten dan vossen schiet. Er word alleen niet of weinig over gepraat. Ik vraag me dan ook af of jullie wel een goed beeld krijgen over dit probleem en hoe dit word aangepakt(mijn mening).
Ik denk dat de meesten van ons, mij inclusief, in ieder geval nog geen goed idee hebben van aard en omvang van het probleem en de mogelijkheden om er iets aan te doen.
Je vraagt je af of we een goed beeld van het probleem krijgen? Ik hoop in ieder geval dat we dat krijgen. Discussies als deze kunnen helpen.

Ik denk dat de flora en faunawet slechts en van de mogelijke instrumenten is.

En een zo duidelijk mogelijk onderscheid tussen gehouden en verwilderde katten. Een halsband of penning zou een mogelijkheid zijn. De chip ook, maar je ziet niet op afstand of een kat gechipt is.

Heb jij, als jager, het idee dat je voldoende kunt doen aan het probleem in jou jacht Arend?

Zo nee, wat vind je de belangrijkste knelpunten
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

arend

Ja en nee ik kan een heel eind komen en de stand redelijk reduceren. toch moet ik ook met lede ogen aanzien dat de echte huiskatten een groot probleem zijn. en omdat ik graag mijn jacht wil behouden kan ik hier verder niks mee.

gelukkig zijn er nog boeren die hun ex-huiskatten aanwijzen dat die verwilderd zijn maar er blijven veel katten in het veld lopen.

ik zit ook in een zogenaamd lichtbak team en de hoeveelheid katten die we tijdens het lichtbakken op de vos zien is schrikbarend hoog.

op een droge avond (huiskatten blijven met regen binnen valt ons op) zien we gemiddeld 4-6 vossen, 6 "marterachtigen"(steen boom bunzing) en een 40 tot 50 katten. maar tijdens het lichtbakken mogen er uitsluitend vossen geschoten worden( en dit word door de lichtbakteams streng nageleeft anders kun je gelijk ophouden met je team)

Met meer katten dan vossen schieten bedoel ik dan ook in mijn eigen veld en niet tijdens het lichtbakken want dit beslaat vele jachtvelden.  

wimtegels

Verhouding vos+marterachtigen/kat dus ongeveer 10/40

Schrikbarende verhouding!

Is er een significant verschil in deze verhoudingen in relatie tot afstand van bebouwing?

Ik bedoel bijvoorbeeld: binnen 1 km 5/45
Groter dan 3 km 30/20 of zoiets?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

arend

moeilijk te zeggen er is overal bebouwing door het lichtbak veld heen. we zien ze eigenlijk overal.

ik weet van mijn eigen veld dat een huiskat 1,5 tot 2 kilometer zo van het huis weg is.