gegevens waarnemingen

Gestart door Sterckx, augustus 12, 2021, 16:46:13 PM

Vorige topic - Volgende topic

Sterckx

als ik van een bepaalde plantensoort de kaarten opvraag , kan ik onderaan het aantal individuen en kilometerhokken zien voor een bepaalde periode.
Maar als ik bij statistieken kijk, lijken deze aantallen niet overeen te komen, hoe komt dit of doe ik iets verkeerd ?

Arne Beck

Beter te laat dan nooit  :rolleye:

Ik heb je vraag ook even getest en het lijkt nog steeds te kloppen wat je zegt. Ik vergelijk even 2 kaartjes van schietwig. 1 Kaart gedurende volledig 2021 en 1 kaart heel 2021, uitgezonderd december:

https://waarnemingen.be/species/7389/statistics/?year=2021&month=&sex=&life_stage=&activity=&method=

https://waarnemingen.be/species/7389/maps/?start_date=2021-01-01&interval=15552000&end_date=2021-12-31&map_type=grid10k

https://waarnemingen.be/species/7389/maps/?start_date=2021-01-01&interval=15552000&end_date=2021-11-30&map_type=grid10k

Hierbij is te zien dat bij het volledige jaar 1711 max individuen zien en bij de 11-maander slechts 1709.
Ook al werden er gedurende December 32 gevonden.

Ik dacht eerst dat het evt aan de niet te beoordelen wilg lag, maar deze komt toch op de kaart voor (en dus ook meegeteld).
Toen speelde ik wat met de grid-hokken. Bij het veranderen naar 1km-hokken veranderd de hoeveelheid ook:

https://waarnemingen.be/species/7389/maps/?start_date=2021-01-01&interval=15552000&end_date=2021-12-31&map_type=grid1k

https://waarnemingen.be/species/7389/maps/?start_date=2021-01-01&interval=15552000&end_date=2021-11-30&map_type=grid1k

Mijn vermoeden is dus dat, indien de planten dicht genoeg op elkaar staan (Wss afhankelijk van soort tot soort) worden ze als 1 invidu gerekend. cfr automatische validatie waarbij je waarnemingen zonder foto ook goedgekeurd worden indien ze dicht genoeg bij een reeds goedgekeurde waarneming met foto staan.
Bij schietwilg is dit bijvoorbeeld te zien bij het adminoverzichtje dat binnen de 2.500m een waarneming automatisch wordt goedgekeurd -> Als nieuw invidu wordt geteld. Indien er reeds 2 goedgekeurde waarnemingen waren van max 3000 dagen tevoren.

De uitleg bij het veranderen van het grid is dat de range van automatische validatie naar 1000m wordt getrokken waardoor het aantal individuen verhoogt.

P.s. Sorry dat het links zijn geworden ipv screenshots, door de forum-restrictie kan ik geen leesbare resolutie foto's uploaden  :'(
Hij / Hem / Zijn