inventarisatie en vertaling naar beheer

Gestart door fauna-onderzoeker-hans, februari 17, 2006, 16:20:48 PM

Vorige topic - Volgende topic

fauna-onderzoeker-hans

weg gehaald

Corryabbink

#1
Inventariseren doe ik voor mijn plezier. Naar de effecten ervan kan ik beter niet kijken dan zou ik er morgen nog mee stoppen.
Voor natuurbeheer zoals bij SBB en Landschappen zijn inventarisaties waardevol en daar doen ze er wel iets mee.
In de openbare gebieden kunnen ze van belang zijn voor de MER maar...........worden resultaten naar de hand gezet van de plannen. Hier kan men zelfs een zandwinning in een goed (onderzocht) weidevogelgebied plannen en dan nog heel dom een opmerking plaatsen dat het de weidevogels ten goede kan komen........

Al met al word ik van de instanties(gemeente, provincie etc.) niet vrolijk en hou me daar verre van.

Ook al liggen er de dikste rapporten over waardevolle gebieden, men gaat even vrolijk door met plannenmakerij voor waterwinning, vakantiewoningen, huizen enz.enz.......

Hebben de instanties het soms van de natuurfreaks verloren ......... dan worden  na verloop van tijd de plannen op de een of andere manier weer uit de kast gehaald en begint het spelletje opnieuw. Denk maar aan de gaswinning in de Waddenzee.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

Hinko

Wat een somber weerspiegelingen.

Ik denk dat we de hand in eigen boezem moeten steken. Ecologen, veld-biologen en andere natuurliefhebbers vinden het leuk om gegevens te verzamelen. Ze zien van alles, herkennen patronen en concluderen van alles. Alleen de verwerking van gegeven en vooral de presentatie ervan, dat intereseert hen veel minder. Hierdoor zijn zij niet in staat om het belang van de natuur over te brengen op het grote publiek en vooral de politiek. Daarnaast zijn natuurmensen meestal niet de beste lobyisten. Ze claimen vaak hun gelijk maar krijgen dat vaak niet. Ze vinden dat ze met zwaar wegende argumenten komen maar hun argumenten worden niet begrepen. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn 2 heel verschillende dingen.

Ik zie overal om me heen dat astromonische hoeveelheden biologische gegevens verzameld worden maar dat er vervolgens nixx mee gedaan wordt. Neem nou al die planten inventarisaties. Hele volksstammen sturen braaf hun streeplijst op naar FLORON en vervolgens zie je er nooit meer wat van terug. Wanneer hebben jullie de laatste verspreidingsatlas gezien? Daarom ben ik zo blij met waarneming.nl

Hinko
mvgr, Hinko

Hinko

#3
In de stelloper special van de laatste Twirre staat een mooi voorbeeld. Er wordt een duidelijk verband gelegd tussen de aantallen Grutto's dat op slaapplaatsen verschijnt, het tijdstip waarop ze verschijnen en de maaidatum en reproductie van de soort. Wordt er vroeg gemaaid dan verschijnen de Grutto's massaal veel te vroeg en zonder jongen op de slaapplaatsen/verzamelplaatsen. In sommige jaren is de reproductie gewoon 0,001

Ondertussen richt onderzoek naar de achteruitgang van de Grutto zich op de rol van predatie en wordt overal (ook op dit forum, ook door mij) een achterhoede discussie gevoerd over de rol van de vos in het geheel.

Dit artikel in de Twirre bevestigd wat ingewijden al lang weten. Grutto's passen gewoon niet meer in de huidige agrarische bedrijfsvoering! Maar op de een of andere manier wil men hen maar niet horen.

Hinko
mvgr, Hinko

Corryabbink

#4
Te vroeg maaien is al meer dan 15 jaar aan de gang. Ook hier heb ik honderden Grutto's te vroeg op de verzamelplaatsen gezien nadat ze er uit gemaaid waren. De geluiden die ze dan maken zijn hartverscheurend. Volgens mij weet men het wel maar worden de verzamelde gegevens te weinig gebruikt. Wel kunnen de boeren vergoedingen krijgen voor het sparen van broedsels maar alleen in aangewezen gebieden. Alsof een Grutto weet waar zo'n gebied is.

De meeste agrariƫrs zijn wel bereid mee te werken maar door allerlei regelgeving wordt het hen er niet gemakkelijker op gemaakt.
Bovendien speelt de schaalvergroting en intensivering van de landbouw hierin een grote rol.
De moderne boer wordt meer en meer een manager waarbij de band met grond, dier en natuur steeds meer naar de achtergrond verdwijnt.  Het produceren en voor sommigen overleven als landbouwer of veehouder staat voorop.
Daar kan geen Grutto tegenop.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

Hinko

#5
CiteerWel kunnen de boeren vergoedingen krijgen voor het sparen van broedsels
Helaas is het zo dat de nesten vaak wel beschermd worden maar dat de bescherming ophoud zodra de kuikens uitgekomen zijn. De kuikens verdwijnen vervolgens te vaak in de maaimachine. De meeste legsels komen wel uit maar er worden niet genoeg kuikens vliegvlug.

Eigenlijk zou er een vergoeding moeten komen voor het aantal vliegvlugge jongen maar ja, dat is natuurlijk niet te controleren.

Het is triest maar misschien moeten we ons er bij neerleggen dat de Grutto niet meer kan overleven in onze agrarische gebieden.

Hinko
mvgr, Hinko

Corryabbink

#6
CiteerWat een somber weerspiegelingen.

Ik denk dat we de hand in eigen boezem moeten steken. Ecologen, veld-biologen en andere natuurliefhebbers vinden het leuk om gegevens te verzamelen. Ze zien van alles, herkennen patronen en concluderen van alles. Alleen de verwerking van gegeven en vooral de presentatie ervan, dat intereseert hen veel minder. Hierdoor zijn zij niet in staat om het belang van de natuur over te brengen op het grote publiek en vooral de politiek. Daarnaast zijn natuurmensen meestal niet de beste lobyisten. Ze claimen vaak hun gelijk maar krijgen dat vaak niet. Ze vinden dat ze met zwaar wegende argumenten komen maar hun argumenten worden niet begrepen. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn 2 heel verschillende dingen.

Hinko
Het is ook niet om vrolijk van te worden.
Ooit geprobeerd iets in die sector te doen?

Nu hier werd er door het KNNV veel gedaan en weinig bereikt. Een klein voorbeeld:

Een mooi weggetje meest door de landbouwers, fietsers en recreanten gebruikt. Prachtige bermen. De weg werd geasfalteerd en...........ja hoor afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter bescherming van aanwezige natuurwaarden zoals bijzondere planten, padden enz.
Dan heb je dacht ik iets bereikt!

Vergeet het maar. Er werd daarna niets meer aan de berm gedaan. Wilgen, Berken en Braamstruiken kwamen tot ontwikkeling en de mooie bermen waren aan het verloederen door achtergelaten vuilnis enz. enz.

Gemeente, waterschap enz. ingeschakeld.
Gevolg: bermen werden het hele seizoen geklepeld. Men begon al in april en eindigde in oktober.
Jaar in jaar uit geprobeerd een ander beheer tot stand te brengen maar dan ging het weer fout bij de gemeente of anders wel bij de loonwerker.
Onbegrip in de omgeving. "Waarom de weg dicht voor die paar padden en planten" en "moet je nu eens zien wat een wildernis" zijn opmerkingen die vaak gemaakt worden.
Natuurwaarden zijn er nog maar minimaal aanwezig en achteraf bezien had de weg beter open kunnen blijven. Toen werd ze nog op een normale manier (maaien en afvoeren) onderhouden. Het lijkt wel of natuurbeheer betekent dat je er dan niet meer naar om hoeft te kijken.

Dit jaar opnieuw geprotesteerd misschien heeft het nog resultaat............

Als je al op zo'n kleine schaal en zo dichtbij (in je eigen gemeente notabene)zoveel moeite moet doen om een bermpje goed beheerd te krijgen dan zal menig natuurbeschermer snel opbranden.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"