Soort (cultivar)

Gestart door nielseimers, januari 03, 2021, 12:11:37 PM

Vorige topic - Volgende topic

nielseimers

Soort (cultivar)
Cultuurvariëteiten (ook wel "cultivars" genoemd) zijn planten die morfologisch verschillen van de wilde variant van een soort. Bij een aantal soorten hebben we dergelijke cultivars beschikbaar gemaakt op waarneming.nl en waarnemingen.be. In sommige gevallen wordt de specifieke naam van de cultivar vermeld, maar in de meeste gevallen staat er generiek (cultivar) achter de soortnaam. Door te selecteren dat je te maken hebt met een cultivar, geef je automatisch aan dat de waarneming een niet-wilde plant betreft. Daarom hebben we dit voornamelijk voor inheemse soorten beschikbaar gemaakt. Alle hieronder genoemde taxa zijn natuurlijk ook beschikbaar in Observation.org.

Richtlijnen:

  • Wanneer "Soort (cultivar)" beschikbaar is, proberen we deze zo veel mogelijk te onderscheiden.
  • Cultivarwaarnemingen hoeven niet op verwilderd/escape gezet te worden, tenzij het aanplant betreft.
  • We maken cultivars voornamelijk beschikbaar bij inheemse soorten.
  • We maken op waarneming.nl cultivars pas beschikbaar op het moment dat er een een substantiële hoeveelheid waarnemingen van zijn.
  • Bij het selecteren van de cultivar, moet de plant morfologisch verschillen van de wilde variant.

Beschrijvingen:
Onderstaande lijst beschrijft alle soorten waarbij zowel de wilde vorm als de cultivar beschikbaar is in de database voor Waarneming.nl.

Ajuga reptans 'Atropurpurea'
Deze cultivar van Kruipend zenegroen heeft rood tot paars blad.

Alnus incana 'Laciniata'
Deze cultivar van Witte els heeft een ingesneden bladvorm.

Bosanemoon (cultivar) - Anemone nemorosa (cultivar)
Roze, blauwige, lichtgele en met dubbele bloemen en anders gekleurde stijlen zijn in de handel.

Tongvaren (cultivar) - Asplenium scolopendrium (cultivar)
Cultivars van Tongvaren herken je door sterk gekroesd blad en/of vertakt blad.

Grote klaproos (cultivar) - Papaver rhoeas (cultivar)
Te herkennen aan andere bloemkleur dan (intens-)rood en/of gevulde bloemen. Het gaat om onder meer paarse, roze, witte en bont gekleurde exemplaren. In populaties met verder alleen rode bloemen kan heel af en toe een totaal witte groeien en dit is zeer waarschijnlijk dan geen cultivar.

Tuinakelei - Aquilegia vulgaris (cultivar)
Cultivars van Wilde akelei herken je aan paarse bladkleur, dubbelbloemige planten of het ontbreken van een spoor. Enkel op basis van bloemkleur, is de soort vaak niet als cultivar te identificeren, maar meerdere kleuren in één bloem is wel een goede indicator.

Gekweekte kool - Brassica oleracea (cultivar)
Cultivars van Brassica oleracea zijn sierplanten en voedselgewassen (Spruitjes, Bloemkool, Boerenkool, etc.). Paksoi/Chinese kool is een cultivar van Raapzaad en is afzonderlijk invoerbaar.

Korenbloem (cultivar) - Centaurea cyanus (cultivar)
Cultivars van Korenbloem herken je door afwijkende bloemkleuren (wit, Donkerpaars, roze) en doordat er geen ruimte zit tussen de randstandige lintbloemen. Bloemhoofjes waarbij geen geen ruimte zit tussen de lintbloemen (één aaneengeslote krans) hebben dubbel zo veel bloemen en mogen al als cultivar onderscheiden worden. Dit is niet altijd even herkenbaar, zeker als de bloem nog niet goed geopend is. De meeste cultivars hebben naast een aaneengesloten krans lintbloemen, tevens twee rijen lintbloemen boven elkaar zitten (dus vier keer zo veel als de wilde variant). Deze cultivars zijn een stuk herkenbaarder.

Brem (cultivar) - Cytisus scoparius (cultivar)
Cultivars van Brem worden geregeld in natuurgebieden aangetroffen. Cultivars herken je aan de afwijkende bloemkleur. De bloemen zijn rood, roze, paars, wit of combinaties hiervan met geel.

Wortel - Daucus carota 'Sativus'
Wortel is de gecultiveerde variëteit van Peen. Wortel herken je aan de grotere, bredere, oranje penwortel. Ook zijn de omwindselbladen langer dan de stralen van het scherm.

Mannetjesvaren (cultivar) - Dryopteris filix-mas (cultivar)
Cultivars van Mannetjesvaren herken je door de afwijkende bladvorm. De deelblaadjes kunnen zéér smal zijn en de bladen kunnen vertakt zijn.

Galanthus nivalis 'Plenus' - Galanthus nivalis 'Plenus'
Deze cultivar van Gewoon sneeuwklokje heeft gevulde bloemen.

Klimop (cultivar) - Hedera helix (cultivar)
Cultivars van Klimop herken je door afwijkende bladkleuren en/of opvallend smalle bladlobben. Hedera colchica is een andere soort en valt hier dus niet onder.

Gele lis (cultivar) - Iris pseudacorus (cultivar)
Bij cultivars van Gele lis is het blad deels geelwit van kleur.

Gestreepte dovenetel - Lamium maculatum 'Variegatum'
Deze cultivar van Gevlekte dovenetel heeft een witte middenstreep op de bladen. Bij de hogere stengelbladen kan deze middenstreep afwezig zijn. Er zijn meerdere cultivars van Gevlekte dovenetel, zoals vormen met roze bloemen of geheel wit blad. Mogelijk gaan we deze cultivar daarom hernoemen naar Gevlekte dovenetel (cultivar).

Appel spec. (cultivar) - Malus spec. (cultivar)
Wilde appel - Malus sylvestris subsp. sylvestris is de enige inheemse soort, alle andere taxa zijn daarmee in theorie cultivars. Maar alleen sierappeltjes onderscheiden we als cultivar. Eetappel - Malus x domestica herken je aan de grote, eetbare vruchten. Cultivars herken je aan een of meerdere van de volgende kenmerken: Kleine appeltjes, paars blad, roze/rode kroonbladen en/of ingesneden blad. Waarnemingen waarbij je niet weet waar je precies mee te maken hebt, mag je onder Appel - Malus sylvestris of Appel spec - Malus spec plaatsen.

Tuinkaasjeskruid - Malva sylvestris (cultivar)
In Heukels' Flora wordt Donker kaasjeskruid - Malva sylvestris var. mauritiana benoemd. Dit is zeker de meest algemene cultivar en die wordt zeer frequent ingezaaid. Toch zijn er veel meer cultivars. Donker kaasjeskruid is daarom als synoniem ingesteld voor Tuinkaasjeskruid. Cultivars herken je aan de grotere, bredere of juist smallere kroonbladen die in diverse kleuren voorkomen.

Blauwe druifjes (cultivar) - Muscari botryoides (cultivar)
Er is discussie of Blauwe druifjes een oorspronkelijk inheemse soort is. Waarschijnlijk is dit niet het geval, maar de soort is zeer lang geleden ingeburgerd. Tegenwoordig verschijnen echter vreemde cultuurvormen waarbij niet duidelijk is of dit dezelfde soort is of mogelijk een geheel nieuwe soort. Dergelijke cultivars herken je aan de witte bloemen.

Myriophyllum aquaticum 'Brasiliensis'
Dit is vermoedelijk een andere soort, maar daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Je herkent deze planten aan de rode stengel, het lichtgroene (niet blauwgroene) blad en de rode bloemen.

Phalaris arundinacea var. picta
Deze cultivar van Rietgras herken je aan de witte lengtestrepen op het blad.

Italiaanse populier - Populus nigra 'Italica'
Deze cultivar van Zwarte populier heeft langs de hele lengte van de boom zijtakken die schuin omhooggericht zijn. Daarom is de boom een stuk smaller dan bij Zwarte populier.

Duizendblad (cultivar) - Achillea millefolium (cultivar)
Cultivars van Duizendblad herken je door de donkerroze, rode of gele bloemen. Twijfelgevallen met lichtroze bloemen behoren vermoedelijk binnen de natuurlijke variatie van de wilde vorm.

Stengelloze sleutelbloem (cultivar) - Primula vulgaris (cultivar)
Cultivars van Stengelloze sleutelbloem herken je aan de niet-gele bloemen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dergelijke cultivars geen Stengelloze sleutelbloem, maar andere soorten en kruisingen hiermee.

Rumex sanguineus var. sanguineus
Deze variëteit van Bloedzuring herken je door de rode bladnerven. Dit is vermoedelijk ook een cultivar.

Bandwilg - Salix udensis 'Sekka'
Bandwilg herken je aan bandvorming (fasciatie) van de twijgen. Bandvorming komt bij meerdere soorten en kruisingen van wilgen voor, lastige materie.

Peterselievlier - Sambucus nigra 'Laciniata'
Het is mij niet helemaal duidelijk of dit nu een cultivar is, een wilde variëteit van Gewone vlier of een totaal andere soort. Peterselievlier herken je aan de ingesneden deelblaadjes en is dus dubbel veerdelig.

Zeepkruid (cultivar) - Saponaria officinalis (cultivar)
Cultivars van Zeepkruid herken je doordat de kroonbladen dubbel zijn, gespleten zijn of beide.

Haarlems klokkenspel - Saxifraga granulata 'Plena'
Deze cultivar heeft gevulde bloemen. Dit is een oude stinsenplant en wordt daarom als inheems beschouwd.

Gelderse roos (cultivar) - Viburnum opulus (cultivar)
Cultivars verschillen van de zuivere vorm doordat alle bloemen steriel en vergroot zijn (niet alleen de randstandige bloemen). De bloemen kunnen zuiver wit of groenachtig zijn.

Purper viooltje - Viola riviniana 'Purpurea'
Deze cultivar van Bleeksporig bosviooltje heeft paars aangelopen blad. Er is discussie of Purper viooltje wel een cultuurvariëteit is of een geheel andere soort.

Tuinviooltje - Viola x wittrockiana
Tuinviooltje kan ook onder de naam Viola tricolor 'Hortensis' gevonden worden. Tuinviooltje is een verzamelbak voor alle kruisingen en cultivars binnen de Viola tricolor groep. Tuinviooltje is uiterst variabel en herken je door de vaak grotere bloemen en de afwijkende, vaak fellere bloemkleuren.De volgende extra cultivars zijn in Observation.org en Waarnemingen.be beschikbaar :Wilde betram (cultivar) - Achellea ptarmica (cultivar)
[/i]Vooral de variatie met gevulde bloemen wordt nogal eens aangeplant en kan ook verwilderen.

Kalmoes (cultivar) - Acorus calamus (cultivar)
Cultivars van Kalmoes herken je aan de witte lengtestrepen op het blad. Kleinere/fijnere exemplaren met witgestreept blad kunnen ook A. gramineus betreffen. Dat is een aquariumplant in BE en NL en is nog niet ontsnapt gevonden.

Zevenblad (cultivar) - Aegopodium podagraria (cultivar)
Cultivars van Zevenblad herken je aan het witgevlekte blad.

Engels gras (cultivar) - Armeria maritima (cultivar)
Cultivars van Engels gras hebben vollere, donkerroze bloeiwijzes of zijn vrijwel geheel wit. Er zijn ook enkele andere taxa in cultuur, dus niet alle 'afwijkende' zijn zomaar een cultivar van Engels gras.

Buxus (cultivar) - Buxus sempervirens (cultivar)
Waarschijnlijk zijn in België alle verwilderingen buiten het bekende verspreidingsgebied, afkomstig van cultivars. Ze zijn echter alleen goed als zodanig te herkennen als het blad wit geaderd, wit gerand, blekig groen (gelig) is of de plant extreem dicht vertakt is.

Stinkende gouwe (cultivar)   - Chelidonium majus (cultivar)
Het gaat hier met name op de variatie met gevulde bloemen ('Flore Pleno') omdat deze al af en toe verwilderd is gevonden, maar er is ook een variatie in cultuur met smallere bladslippen en diep ingesneden kroonbladeren. (var. lacianiatum).

Meidoorn spec (cultivar) - Crataegus spec. (cultivar)
Cultivars zijn te herkennen aan afwijkende (veelal rode of roze) bloemkleuren. Bepaalde planten zijn mogelijk goed als kruising te herkennen (Crataegus x media (C. laevigata x monogyna) en dan met name de cultivar 'Paul's Scarlet' met gevulde bloemen), maar sommigen kunnen moeilijk aan een bepaald taxon worden toegekend.

Geschubde mannetjesvaren (cultivar) - Dryopteris affinis (cultivar)
Geldt hetzelfde voor als Mannetjesvaren; Je herkent ze door de afwijkende bladvorm. De deelblaadjes kunnen zéér smal zijn en de bladen kunnen vertakt zijn.

Beuk (cultivar) - Fagus sylvatica (cultivar)   
Te herkennen aan de purperbruine of gele  bladkleur en/of veel grotere of juist kleinere bladeren en/of ingesneden of gelobde bladeren.

Gewoon speenkruid (cultivar) - Ficaria verna (cultivar)
Cultivars van Gewoon speenkruid herken je door de dubbele kroonbladen, gevulde bloemen en/of zwart/wit gevlekt blad. Er zit grote variatie in bladvorm, dit is niet voldoende om de plant als cultivar te bestempelen.

Bloedooievaarsbek (cultivar) - Geranium sanguineum (cultivar)
Cultivars van Bloedooievaarsbek herken je door afwijkende bloemkleur, zoals wit of zeer donker- of lichtroze.

Hondsdraf (cultivar) - Glechoma hederacea (cultivar)
Cultivars herken je aan het wit gevlekte blad.

Hulst (cultivar) - Ilex aquifolium (cultivar)
Te herkennen aan omtrek (bijvoorbeeld zuilvormig, dicht bebladerd), en/of blad met witte of gelige brede randen of bladeren met vlekken, en/of geheel of gedeeltelijk ongestekeld, en/of opvallend smalle bladvorm, en/of gele vruchten. Planten met opvallend kleinere bladeren zijn mogelijk eerder kruisingen of zelfs andere soorten.

Pitrus (cultivar) - Juncus effusus (cultivar)
Je hebt vormen met gekrulde stengels ('Spiralis') die wel eens gemeld worden. Ook bestaat er een vorm met gelige delen ('Aureus striatus).  Van de laatste vond ik geen afbeeldingen / meldingen.

Wilde kamperfoelie (cultivar) - Lonicera periclymenum (cultivar)
Een normale Wilde kamperfoelie heeft gele of geel met witte bloemen. De rode kleuren behoren toe aan cultivars en deze zijn plaatselijk algemener dan de inheemse vorm. Bijvoorbeeld in grote delen van de (binnen-)duinen.

Wilde narcis (cultivar) - Narcissus peudonarcissus (cultivar)
Cultivars van Wilde narcis herken je aan de dubbele en/of gespleten trompet en/of kroonbladen.

Vleugelvaren (cultivar) - Pteris cretica (cultivar)[/i]
Uitheems taxon. Een aantal vondsten betreffen de fijnslipperigere cultivars.

Azijnboom (cultivar) - Rhus typhina (cultivar)
Van Azijnboom zijn verschillende cultivars met fijner opgedeeld blad. De cultivar 'Tiger Eyes' heeft geelgroen blad dat naar felrood verkleurt in de herfst.

Moederkruid (cultivar) - Tanacetum parthenium (cultivar)
De meest voorkomende cultivars zijn diegene met gevulde bloemen. Ook zijn er met geligere lintbloemen.

RutgerB

#1
Heel zinnig overzicht! Ik heb er een aantal van pas recent toegevoegd en verwacht er nog wel een aantal te doen. Ik zal me proberen te beperken tot inheemse soorten. Van een heel aantal uitheemse soorten komen ook bijna alleen maar cultivars voor 'in het wild' en is het onderscheid misschien minder zinvol.

rapunzel

In veel gevallen is de cultivar toch ook een in het wild gevonden en misschien nog steeds gevonden vorm van een soort die door kwekers wordt vermenigvuldigd ?
Ik heb hier in Purmerend in het verleden Dryopteris affinis affinis var. "Cristata"  gevonden, die oorspronkelijk in de 19e eeuw werd gevonden in Wales (?) en daar nog steeds "gemaakt"  wordt.
Of heb ik het helemaal mis ?
Graag verduidelijking.
M.vr.gr.
Koos
Koos Ballintijn

nielseimers

Door te kiezen voor Dryopteris affinis (cultivar) geef je aan dat het niet om de inheemse variant gaat, maar om een gecultiveerde variant. Dit zegt verder niets over of de plant aangeplant of spontaan opgedoken is.

Bij varens geeft de toevoeging (cultivar) overigens weinig extra informatie, je kan niets anders zeggen dan dat de plant een cultivar is. Dat is bijvoorbeeld wel anders bij soorten als Malva sylvestris (cultivar), Centaurea cyanus (cultivar) en Papaver rhoeas (cultivar). Op het moment dat je waarnemingen van dergelijke cultivars ziet, dan weet je zeker dat er ooit ingezaaid is en dat andere soorten in het gebied mogelijk ook ingezaaid zijn, zeker als deze op dezelfde locatie waargenomen zijn.

spepping

Citaat van: nielseimers op januari 03, 2021, 12:11:37 PM
Wortel - Daucus carota 'Sativus'
Wortel is de gecultiveerde variëteit van Peen. Peen herken je aan de grotere, bredere, oranje penwortel. Ook zijn de omwindselbladen langer dan de stralen van het scherm.
De grotere, bredere, oranje penwortel hoort toch tot de gecultiveerde vorm, Wortel?

Martijn van Sluijs

Wordt (of is in het verleden) bij het aanmaken van een cultivaroptie ook gekeken naar waarnemingen binnen de soort of ze tot de cultivar behoren, en zo ja, worden/zijn deze aangepast? Om een voorbeeld te noemen, bij bloedzuring staan nog best wat waarnemingen van var. sanguineus zonder dat ze onder dat laatste taxon in de database staan.

En als een waarneming op basis van de foto's tot een cultivar behoort, maar onder de soort (zonder cultivar) is goedgekeurd, is het dan gewenst dat deze 'gerapporteerd' worden of niet?
Vriendelijke groeten,
Martijn

nielseimers

Citaat van: spepping op januari 04, 2021, 17:24:57 PM
De grotere, bredere, oranje penwortel hoort toch tot de gecultiveerde vorm, Wortel?
Bedankt voor de controle :-) Daar moest inderdaad Wortel staan, ik heb het gecorrigeerd.


Citaat van: Martijn van Sluijs op januari 04, 2021, 18:45:30 PM
Wordt bij het aanmaken van een cultivaroptie ook gekeken naar waarnemingen binnen de soort of ze tot de cultivar behoren en is het dan gewenst dat deze 'gerapporteerd' worden of niet?
Ja, na het beschikbaar maken van een cultivar, worden waarnemingen van de betreffende soort omgezet. Er zijn een aantal cultivars die al langere tijd beschikbaar zijn, zoals inderdaad de cultivar van Bloedzuring. Daarbij zijn nog niet alle waarnemingen omgezet. Bij de meeste van deze cultivars is dit wel al gedaan, maar bij aantal kan dit nog gecontroleerd worden. Rapporteren is denk ik niet ideaal, maar je mag altijd een lijstje van waarnemingen aanleveren.

bas.drost96

Is er reden waarom sommige cultivars alleen voor België beschikbaar zijn? Ik heb bijvoorbeeld een waarneming van een rode beuk, ik had hem destijds als afwijkend ingevoerd. Kan die niet beter op cultivar staan?
Groeten,
Bas
Totaal 4075 soorten op waarneming.nl ingevoerd

Admin bladvlooien

tekenaar

Citeer
Peterselievlier - Sambucus nigra 'Laciniata'
Het is mij niet helemaal duidelijk of dit nu een cultivar is, een wilde variëteit van Gewone vlier of een totaal andere soort. Peterselievlier herken je aan de ingesneden deelblaadjes en is dus dubbel veerdelig.

In een grijs verleden was vlier waarschijnlijk een van de soorten die op boerenerven werd aangeplant om vlierbloesem te leveren. Recent zijn nieuwe vlier cultivars in de handel met geelachtige of donkerbruine bladeren, dieper gezaagde bladranden, een rechtopgaande groeiwijze en ook met dubbel veerdelige bladeren - en combinaties van deze kenmerken. Ik denk dat deze ontwikkeling toe te juigen is: een cultivar van een inheemse soort is verre te prefereren boven een exoot.

Groenbladige perserselievlier is voor zover ik weet niet of nauwelijks in de handel. Er zal er best af en toe een in een tuin staan, maar dan is de herkomst mogelijk een ergens uitgestoken exemplaar. Vlier schijnt ook te stekken te zijn, maar toen ik dat zelf probeerde mislukte het.

Rond Leusden komt peterselievlier zo lang ik me herinner voor in een klein percentage, tussen normale vlier. Er stond toen ik klein was (jaar of 40 geleden) ook een grote gewone vlier met groene in plaats van zwarte bessen.

Persoonlijk zou ik peterselievlier beschouwen als een wilde varieteit van gewone vlier en niet als cultivar. Duidelijk is wel dat peterselievlier aan de basis staat van een aantal moderne cultivars, hiervan is "Black lace" de meest populaire (donkerbladige peterselievlier). Peterselievlier is geen andere soort.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

nielseimers

Citaat van: bas.drost96 op januari 04, 2021, 21:01:03 PM
Is er reden waarom sommige cultivars alleen voor België beschikbaar zijn? Ik heb bijvoorbeeld een waarnemingvan een rode beuk.

Cultivars met minder dan 10 waarnemingen maken we niet beschikbaar, er moet een substantiële hoeveelheid waarnemingen onder een cultivar komen te staan. Maar die rode Beuk is inderdaad wel een goede! Die zullen we waarschijnlijk wel beschikbaar maken en dan meteen de fotowaarnemingen langslopen.

Plantoon

Dat 'uitzetten' lijkt me iets zelfbestendigend, want hoe kunnen er ooit waarnemingen zijn van een plant als die niet beschikbaar is?   :rolleye:

nielseimers

We zetten niets uit, we hebben ze simpelweg nog niet beschikbaar gemaakt (niet "aangezet"). In België zijn ze al wel beschikbaar gemaakt, wij zijn iets terughoudender. Zodra we een cultivar beschikbaar maken, laten we dit weten en lopen we de fotowaarnemingen langs om zo veel mogelijk om te zetten.

RutgerB

Citaat van: nielseimers op januari 04, 2021, 23:29:23 PM
Citaat van: bas.drost96 op januari 04, 2021, 21:01:03 PM
Is er reden waarom sommige cultivars alleen voor België beschikbaar zijn? Ik heb bijvoorbeeld een waarnemingvan een rode beuk.

Cultivars met minder dan 10 waarnemingen maken we niet beschikbaar, er moet een substantiële hoeveelheid waarnemingen onder een cultivar komen te staan. Maar die rode Beuk is inderdaad wel een goede! Die zullen we waarschijnlijk wel beschikbaar maken en dan meteen de fotowaarnemingen langslopen.
Die Beuk heb ik pas gisteren toegevoegd en zo zullen er in de loop van de tijd nog wel 'nieuwe taxa' bijkomen waaruit men dan in Waarneming.nl kan beslissen om ze ook beschikbaar te maken. Als ik iets toevoeg laat ik het in dit topic weten. Voorstellen zijn ook zeker welkom, maar hou dan in het oog dat het liefst dus inheemse planten zijn en er zeker een aantal (10 is inderdaad een mooi getal) waarnemingen van zijn.

Willemien Troelstra

Ik heb dit topic 'sticky' gemaakt zodat het voorlopig bovenaan blijft staan, leek me wel even handig. Pas het gerust weer aan als je denkt dat het topic weer weg mag zakken in de vergetelheid.
groet, Willemien Troelstra

RutgerB

Voor België toegevoegd: Zwarte els (cultivar) - Alnus glutinosa (cultivar)

tekenaar

Noordse esdoorn heeft een cultivar met donker blad die veel wordt aangeplant en ook uitzaait. Ik heb geen flauw idee hoe vaak die wordt gemeld.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

RutgerB

Je kunt daarvoor eens kijken tussen de foto's die gepost zijn van Noordse esdoorn.

Ik heb voor België en internationaal Kleine maagdenpalm (cultivar) - Vinca minor (cultivar) toegevoegd

CiteerEr zijn er onder andere met bont blad, andere bloemkleuren (wit, paars, witte delen, roze), gevulde bloemen en met smallere kroonslippen

dirder

Toch opletten dat er niet vanalles onterecht als cultivar wordt bestempeld en dat vanalles niet overgecompliceerd wordt. En omgekeerd: hoeveel Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus bijvoorbeeld zou echt wild zijn (al dan niet een CV)?
Overigens nog eens een pleidooi (voor de zoveelste keer) om enkele CV van Narcissen beschikbaar te maken. Tête-à-tête is niet echt x cyclazetta (de stamboom is niet honderd procent bekend): dit zou eenvoudig op te lossen moeten zijn door de naam te veranderen. (Er komt bijvoorbeeld ook dagelijks 'telamonius plenus' binnen (dit kan momenteel wel onder wilde narcis (cultivar)).
Groeten, Dirk Derdeyn.

RutgerB

Volgens mij is een tweedeling veelal juist de boel minder complex maken. Anders komen er verzoeken voor de specifieke cultivars van bepaalde soorten. Dit geeft al een aardig beeld van wat er allemaal mogelijk is: https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=vinca+minor+double&sa . Ook heeft het als voordeel dat de cultivar standaard uitheems is.

Ik wil best aan N. x cyclazetta wijzigen maar heb dan een naam nodig die ook algemeen bekend is en geaccepteerd is. 'Tête-à-tête belongs here' zegt Stace.

Plantoon

De Natuur.flora zet de 'narcissen in cultuur' (botanische soorten én hybriden) weg in 8 categorieën. En voorziet in een sleutel.
Ook handig voor Observado.

RutgerB

Ik kan niet goed inschatten of dat een echt goede indeling is. http://www.botanicalkeys.co.uk/flora/content/daffodil.html  lijkt me mogelijk beter bruikbaar om te determineren.

dirder

#21
Citaat van: Rutger Barendse op maart 17, 2021, 10:12:02 AM
Volgens mij is een tweedeling veelal juist de boel minder complex maken. Anders komen er verzoeken voor de specifieke cultivars van bepaalde soorten. Dit geeft al een aardig beeld van wat er allemaal mogelijk is: https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=vinca+minor+double&sa . Ook heeft het als voordeel dat de cultivar standaard uitheems is.

Ik wil best aan N. x cyclazetta wijzigen maar heb dan een naam nodig die ook algemeen bekend is en geaccepteerd is. 'Tête-à-tête belongs here' zegt Stace.

Niemand hecht waarde aan de behandeling in Stace (maar het komt inderdaad van daar). Het gaat daar hoogstens om gokken op basis van hoe ze eruit zien. Maar dat werkt niet. De taxonomie van wilde narcissen is al een compleet onoverzichtelijk kluwen. Echt veel verschil maakt het natuurlijk niet (aangezien alle x cyclazetta die doorgegeven worden Tête-à-tête zijn), maar het is correcter en misschien weerhoudt het mensen ervan om Narcissen proberen botanisch te benoemen bijvoorbeeld aan de hand van die sleutel in Stace (het is tijdverlies, het enige dat je kan doen is de CV proberen te bepalen, wat meestal ook al onbegonnen werk is). Ik heb ooit zelf die fout gemaakt...
Wat 'telamonius plenus' betreft, dat is gewoon de equivalent van Galanthus nivalis 'plenus' (en is vele keren algemener). Met die twee (en eventueel nog 'ice follies', ook algemeen, zeer beroemd en goed herkenbaar) kom je al een heel eind (trompetnarcis is feitelijk ook al een verzamelnaam voor CV's). Voor de rest kan je het laten zoals het is.
Werken met divisies is ook een optie  (dat is stilaan een geaccepteerde standaard), maar ook niet altijd makkelijk (soms moet je de CV kennen om dat divisie te bepalen...).
Enfin, erg belangrijk is het niet... Gewoon kwestie dat mensen er geen tijd aan verliezen. Hetzelfde voor enkele tuiniersklonen van wilgen die nog als relict in de natuur circuleren. Geef dat een naam en dan ben je van het gezeur af (en het heeft ook geen zin om te gokken)
Groeten, Dirk Derdeyn.

Plantoon

CiteerIk kan niet goed inschatten of dat een echt goede indeling is. http://www.botanicalkeys.co.uk/flora/content/daffodil.html  lijkt me mogelijk beter bruikbaar om te determineren.
Ik heb die Daffodilkey bekeken en de 12 divisions stemmen nogal overeen met de 8 groepen van de Natuurpunt.flora. Het overschot van divisions van de Daffodilkey bestaat uit containercategorieën zonder botanische waarde (o.m. 4 (double), 10 (wild) en 12 (miscalaneous)).
Besluit: de sleutel van de NpF gaat itt met de Daffodilkey niet tot de soort maar is voldoende en gemakkelijk in het gebruik. Op het infoscherm kan verwezen worden naar de Daffodilkey, voor de freaks.

RutgerB

Eventueel kan het met de allesomvattende Narcissus (cultivar) worden opgelost ? Ik wil me niet laten verleiden allerlei specifieke cultivars toe te voegen of voor mij deels vage Narcis-groepen waar ik het onderscheid niet tussen ken of kan maken juist door de vele cultivars. We hebben een tijdje 'telamonius plenus'  gehad en die is samengevoegd met Wilde narcis (cultivar) omdat natuurlijk weer een aanzienlijk deel wel een cultivar van Wilde narcis was, maar niet 'telamonius plenus'. Voor Sneeuwklokje is die scheiding wel wat zuiverder volgens mij en wordt ze ook in de flora genoemd.

Voor mij hoeft ook niet iedere sleutel uit Natuur.flora op de site te verschijnen, zeker niet daar waar discussie over bestaat of als daar structuren voor moeten worden opgezet. Als ik acht groepen toevoeg gaat daar onder worden ingevoerd en moet iemand dat opvolgen. Zoals gezegd vind ik de groepen deels vaag en acht ik mij niet in staat iedere cultuurnarcis daar in te krijgen. Dit nog helemaal los van het nut (in verhouding met de moeite) als me dat wel zou lukken. Ik vind Narcissus (cultivar) of Wilde narcis (cultivar) prima genoeg.

dirder

Zoals gezegd, het is niet zo belangrijk, maar: Ik bedoelde iets anders. De naam x cyclazetta is hoogstwaarschijnlijk niet correct voor tête-à-tête. Ten tweede: niemand gebruikt Wilde narcis cultivar (en zou ongetwijfeld veel vaker gebruikt moeten worden, maar lastig te beoordelen vanaf een foto). Bovendien is er ook nog het niet onaanzienlijke probleem van wat bedoeld wordt met wilde narcis (naargelang verschillende taxonomische behandelingen). Voor de rest: die dingen zijn er nu eenmaal, ze gaan niet meer weggaan en ze worden ook zeer vaak doorgegeven. Het is niet onnozeler dan pakweg Sedum 'herbstfreude' of Cotoneasters benoemen.
Groeten, Dirk Derdeyn.

RutgerB

Cotoneasters zijn meestal 'echte' soorten, maar voor Sedum 'Herbstfreude' moet ik je wel gelijk geven. Liever onderscheiden we niet de individuele cultivars en gooien we dat op 1 hoop. Dat we er nu een heel aantal wel onderscheiden komt door hun vermelding in de standaardflora's  die we gebruiken als referentie. Daar worden ze expliciet genoemd en dus voegden wij ze toe. Maar hoe meer je er induikt, hoe meer je  tot de conclusie komt dat dergelijke taxa beter 'breder' konden worden genomen omdat steeds vaker niet alles dat in tuinen staat (en van daaruit verwildert) specifiek aan 1 cultivar op te hangen is. Mocht dat wel het geval zijn, dan nog denk ik dat het buiten het spectrum valt van een natuurwaarnemingen-site.

RutgerB

Vingerhelmbloem (cultivar) toegevoegd.
Er zijn een heel aantal cultivars van Vingerhelmbloem die voornamelijk opvallen door hun bloemkleur. Er zijn geheel witte ('White swallow') , maar meer nog met rood-roze tot bijna rode kleur. Een wat algemenere in cultuur lijkt 'Beth Evans' te zijn.  Deze is roze-rood.  Duidelijkere tweekleurige (wit aan de onderzijde) of soms wat donkerder paars past nog binnen de natuurlijke variatie. Ook geheel witte komen (zeer zeldzaam) in natuurlijke populaties voor.

RutgerB

#27
Bosanemoon (cultivar) is op beide sites toegevoegd.
Roze, blauwige, lichtgele en met dubbele bloemen en anders gekleurde stijlen zijn in de handel.

Voorstel nog: Gelderse roos (cultivar) toevoegen ?

nielseimers

Ja, Gelderse roos (cultivar) graag. Ik ergerde me daar al aan.