Afwijkingen op Heukels' Flora

Gestart door nielseimers, december 10, 2020, 10:39:36 AM

Vorige topic - Volgende topic

nielseimers

Afwijkingen op Heukels' Flora
We proberen op waarneming.nl zo veel mogelijk Heukels' Flora te volgen, maar deze inzichten verschillen met enige regelmaat van de Belgische en andere buitenlandse inzichten. Omdat de database van waarneming.nl internationaal gebruikt wordt (ook op waarnemingen.be en observation.org), komt het af en toe voor dat we de keuzes in Heukels' Flora niet kunnen volgen.

Het lijkt mij goed om gevallen waarbij wij besluiten om af te wijken van Heukels' Flora ergens te documenteren.

nielseimers

#1
Bromus/Ceratochloa carinata/sitchensis
Nederlandse Flora: Gekielde dravik - Ceratochloa sitchensis (incl. Ceratochloa carinata)
Belgische flora: Gekielde dravik - Bromus carinatus & Alaskadravik - Bromus sitchensis

Tegenstrijdigheid 1: In Nederland wordt het geslacht Ceratochloa gebruikt met Bromus als synoniem, in België wordt het geslacht Bromus gebruikt met Ceratochloa als synoniem.
tegenstrijdigheid 2: In Nederland heet C. sitchensis Gekielde dravik, in België heet deze soort Alaskadravik en blijft Gekielde dravik behouden voor C. carinatus.

Hoe gaan we hier mee om?
We gaan de naam Gekielde dravik s.l. gebruiken voor de verzamelsoort Bromus sitchensis + Bromus carinatus.
We gaan de naam Gekielde dravik s.s. gebruiken voor Bromus carinatus.
We gaan de naam Alaskadravik gebruiken voor Bromus sitchensis.
We gaan Bromus als geldende naam gebruiken en Ceratochloa als synoniem.

Hoe gaan we om met oude waarnemingen?
Belangrijk om te weten is dat nagenoeg alle waarnemingen B. sitchensis betreffen. De soort B. carinatus is uiterst zeldzaam. Daarom is besloten om eenmalig alle bestaande waarnemingen van C. carinatus om te zetten in C. sitchensis. Bij nieuwe waarnemingen zal dit zo veel mogelijk handmatig gebeuren. Gelieve zo veel mogelijk de verzamelsoort te gebruiken, tenzij je bewust bent van de verschillen tussen de twee soorten. Dit moet dan voldoende uit de foto's op te maken zijn.

RutgerB

#2
Voor Nederlandse namen geldt dat we regelmatig afwijken. Het gaat dan om het WEL vermelden van een Nederlandse naam waar er in de Heukels' Flora GEEN is vermeld.

- Als er geen naam is voor een soort is in de Heukels' Flora (of Belgische flora), maar wel voor de ondersoort dan is aan de soort de naam van de algemeenste/bekendste ondersoort gegeven. De naam van deze ondersoort heeft de toevoeging s.s. gekregen.  https://waarneming.nl/search/?q=s.s. (zet er zelf nog een punt achter in de zoekopdracht, want de link werkt niet goed)
- Als in een andere flora (met name de Belgische flora en Geïllustreerde Flora (Heimans, Heinsius, Thijsse)) wel een Nederlandse naam is voor een soort, genus spec. of familie spec., dan is deze daaruit overgenomen. Voor soorten geldt ook de Nederlandse Dendrologie als belangrijke bron voor additionele Nederlandse namen.

Er is een lijst met namen voor met name cultuurplanten van NAKtuinbouw die we mogelijk ook gaan toepassen, maar dit heeft nog overleg nodig. Mogelijk komen deze op termijn ook in de Heukels' Flora (voor die soorten die nog geen Nederlandse naam hebben, maar er wel in zijn vermeld), en dan is het dus geen afwijking meer.


nielseimers

Gele monnikskap
Gele monnikskap wordt in Heukels' Flora als soort behandeld: Aconitum vulparia.
In de Belgische flora (en buitenlandse flora's) wordt Gele monnikskap als ondersoort gezien: Aconitum lycoctonum subsp. vulparia

Hoe doen we dit op waarneming.nl en waarnemingen.be?
We volgen de Belgische en buitenlandse inzichten, we koppelen daarom de Nederlandse naam aan de geldende wetenschappelijke naam: Gele monnikskap - Aconitum lycoctonum subsp. vulparia
Aconitum vulparia is nog steeds beschikbaar, maar zonder Nederlandse naam en is ingesteld als synoniem.
Aconitum lycoctonum is ook beschikbaar gemaakt, maar heeft (nog) geen Nederlandse naam.

nielseimers

Pijlscheefkelk
Pijlscheefkelk is in Heukels' Flora als ondersoort van Ruige scheefkelk opgenomen: Arabis hirsuta subsp. sagittata
In de Belgische flora en buitenlandse flora's wordt Pijlscheefkelk als soort beschouwd: Arabis sagittata

Hoe gaat wij hier mee om?
We volgens de Belgische en andere buitenlandse inzichten en beschouwen Pijlscheefkelk als soort.
Arabis sagittata blijft beschikbaar en is ingesteld als synoniem, maar heeft geen Nederlandse naam.
Arabis hirsuta krijgt als Nederlandse naam Ruige scheefkelk s.l.
Arabis hirsuta subsp. hirsuta krijgt als Nederlandse naam Ruige scheefkelk s.s.

Datura

Toch even over de Bromus/Ceratochloa (vergeef me dat ik niet de laatste druk van de Belgische flora heb  :angel:): waarom zit Ceratochloa dan wel bij Bromus in, en de rest van het oude 'Bromus s.l.' (Anisantha, Bromopsis) niet? Wat ik verder kan vinden is dat Ceratochloa nog de standaard is in Frankrijk (Flora Gallica, Tela-botanica), UK (Bsbi-maps). In Duitsland volgens Floraweb.de niet, maar daar doen ze ook Anisantha etc. weer bij Bromus.
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

nielseimers

Die vraag kan Rutger beter beantwoorden denk ik.

RutgerB

#7
Ik had problemen de wijziging in de Heukels' Flora 2020 te verwerken en grijp dan naar een oplossing uit de Belgische Flora, die volgens afspraken de 2e bron is voor de taxonomie.

Het eerste probleem was dat de Heukels' Flora C. carinata onder C. sitchensis schaart. Ik wil carinata blijven onderscheiden in de database. Het tweede probleem is dat de Nederlandse naam verplaatst wordt van C. carinata naar C. sitchensis (incl. carinata dus). De oplossing is hierboven beschreven. Voor Anisanthe en Bromopsis geldt dit niet omdat ik dit nu nog met synoniemen kan oplossen.

Bij eventuele grotere weerstand op een Belgische oplossing stel ik voor dat we steeds POWO volgen. Dat komt in dit geval op hetzelfde neer, maar daar is het mij niet om te doen. Iedereen kan dat makkelijk volgen en bij discussies over die opvatting kan het makkelijk aangekaart worden bij POWO.

http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:30065892-2  en  http://www.plantsoftheworldonline.org/about

Datura

Duidelijk. Het is dus een 'database-oplossing' en niet een 'taxonomisch gebaseerd gegeven', voor nu goed opgelost. In de toekomst vervalt in de Heukels hopelijk de zin 'incl. C. carinata' bij de beschrijving van C. sitchensis & worden de Nederlandse namen in België en Nederland gelijk getrokken (dan kun je het weer met synoniemen af in onze database).
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

nielseimers

Margriet (Leucanthemum vulgare) bestaat uit talloze microsoorten. In Heukels' Flora staan Leucanthemum vulgare s.str en Leucanthemum ircutianum beschreven. Op waarneming.nl wijken we op advies van FLORON een klein beetje af van Heukels' Flora. We gaan de oude waarnemingen van Leucanthemum vulgare beschouwen als een verzamelsoort voor al deze microsoorten. Ondanks dat dit dus een verzamelsoort is, blijft Leucanthemum vulgare de soortstatus behouden.

Liefhebbers die deze twee microsoorten willen onderscheiden, kunnen deze vinden onder de volgende namen: Leucanthemum vulgare subsp. vulgare en Leucanthemum vulgare subsp. ircutianum of Leucanthemum ircutianum.

nielseimers

In Heukels' Flora worden Klimop (Hedera helix) en Atlantische klimop (Hedera hibernica) beschreven. Als we deze soorten willen overnemen, zou dat betekenen dat we alle oude waarnemingen van Klimop moeten gaan opsplitsen. Op advies van FLORON hebben we besluiten om dit niet te doen en dus van Heukels' Flora af te wijken. We beschouwen Klimop (Hedera helix) als verzamelsoort voor beide soorten. Ondanks dat dit dus een verzamelsoort is, behoud Hedera helix haar soortstatus in waarneming.nl.

Liefhebbers die de soorten willen onderscheiden, kunnen deze vinden onder de nemen Hedera helix subsp. helix en Hedera helix subsp. hibernica of Hedera hibernica.

nielseimers

In de 23e druk van Heukels' Flora stonden de Havikskruiden als soorten opgenomen. In de 24e druk van Heukels' Flora zijn de Havikskruiden als Sectie opgenomen.Naam23e druk24e druk
SchermhavikskruidH. umbellatumH. sectie Hieracioides
BoshavikskruidH. sabaudumH. sectie Sabauda
Stengelomvattend havikskruidH. amplexicauleH. sectie Amplexicaulia
MuurhavikskruidH. murorumH. sectie Hieracium
Dicht havikskruidH. vulgatumH. sectie Vulgata
Stijf havikskruidH. laevigatumH. sectie Tridentata

Op verspreidingsatlas en in de NDFF zijn deze rechtstreeks omgezet. Op waarneming.nl gaat dat helaas niet zo gemakkelijk. We maken namelijk gebruik van een internationale database. Door de complexiteit van deze apoxische groep, worden er van land tot land andere taxonomische inzichten gehanteerd. In België wil men niet aan secties doen. We zullen de nieuwe Belgische flora af moeten wachten (verschijnt eind 2022) om te zien hoe België met het geslacht Hieracium om zal gaan. We hebben een (voorlopige) constructie gemaakt, waarbij de secties wel invoerbaar zijn, maar waarbij deze als synoniem ingesteld zijn voor de namen uit de 23e druk van Heukels' Flora.