Noordse woelmuis

Gestart door Freek Verkerk, februari 07, 2006, 12:51:19 PM

Vorige topic - Volgende topic

MC

De natuur zijn gang laten gaan en niet beheren? Heb je enig idee wat voor effect dat op onze natuurgebieden heeft?
Onze inrichting van het landschap heeft de natuur idd nogal afhankelijk gemaakt van de mens. Om die laatste postzegels dan ook aan hun lot over te laten, spreekt wat mij betreft de opmerkingen over verantwoordelijkheid nogal tegen.
vriendelijke groet,
Matthijs Courbois

Iolaire

CiteerOm die laatste postzegels dan ook aan hun lot over te laten, spreekt wat mij betreft de opmerkingen over verantwoordelijkheid nogal tegen.

"alle leefgebieden maar aan hun lot over te laten" is m.i. wel iets anders dan het instandhouden van leefgebieden (zonder uitvoerig "ecologisch verantwoord" beheer).

Dit is geen zwart of wit-verhaal. Het in mijn ogen meest verantwoorde is om de natuur te laten doen wat "zij" denkt dat goed is. Als dat (zonder ingrijpen van de mens) verzanden, verzuren, dichtslibben of dichtgroeien is, wie zijn wij dan om daar verandering in aan te brengen?

En misschien had Nederland er wel heel verzand en/of dichtgeslibd uitgezien als je de mens "even" volledig weg zou denken.

Het is maar om 't even.
Met vriendelijke groeten,

Willem Boomkens

eline1234

...of was Nederland zelfs weer gewoon voor het grootste gedeelte onder water gelopen en was het kanaal een stukje breder geweest... Dat doet feitelijk ook niet terzake, we zullen het moeten doen met hoe het nu, op dit moment, is. Om vervolgens van daaruit een plan op te stellen waarin vooral naar de lange termijn gekeken wordt, in plaats van het korte termijn-dierentuin/tuinierbeheer wat we nu zo af en toe voorbij zien komen. Inderdaad, dan is er wellicht de eerste 10, misschien wel 20 jaar weinig te beleven omdat bepaalde soorten overheersen. Op den duur komt daar op natuurlijke wijze verandering in, hetzij door 'ontdekking' van het gebied door predatoren, hetzij door een ziekte, of op nog andere manieren.
Het belangrijkste is in elk geval om niet elke 2 of 3 jaar, als er geen direct resultaat te zien is, het beheer te veranderen. Dan krijgt de natuur nooit de tijd om zich te ontwikkelen, en blijf je altijd hangen in beginstadia, die voor gevoelige soorten vaak minder interessant zijn.
Mooi (en duidelijk) stukje door iemand die hier zelf mee aan het werk is gegaan op een eigen landgoed stond in de vorige uitgave van 'landleven'. Deze man beheert verschillende percelen grond elk op een andere, maar wel zeer consequente, manier waardoor hij nu (na een behoorlijke tijd) bijzondere biotopen de kans tot ontwikkelen heeft gegeven. Deze kunnen zichzelf inmiddels ook in stand houden.
Eline

g.j. keizer

#33
Willem,
Vanuit geologisch tijdsperspectief gezien, zou ons land hooguit uit een strook land met wat verhogingen aan de zuidoostgrens hebben bestaan en onbewoonbaar of onleefbaar zijn geweest voor mens en natuur. We zijn inmiddels hard op weg om van dit door menselijk ingrijpen niet gerealiseerde verleden alsnog de toekomst te maken en met landschap en al dan niet bijbehorende flora en fauna uit het grootste gedeelte van Nederland te verdwijnen. Daar word ik nou stil en bescheiden van.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Iolaire

Hoi Gerrit,

Dat is heel mooi. Wees daar ook vooral stil en bescheiden van. Dat ben ik ook!
Ik probeerde dan ook niet met mijn reactie(s) de teloorgang van de Nederlandse flora en fauna (door menselijk ingrijpen) te promoten. In tegendeel zelfs... Natuurlijk wil ook ik niets lievers dat we in ons landje de prachtigste natuur mogelijk hebben met een buitengewone diversiteit.... maar wel enkel en alleen als al die pracht en diversiteit door de natuur wordt bewerktstelligd, niet door (en dan is het in ene best een toepasselijke benaming) "getuinier" en zogenoemd ecologisch verantwoord beheer. Laat ons verantwoordelijk worden, zijn en blijven voor de instandhouding daarvan.

En nogmaals, ik weet niet of niemand of juist iedereen gelijk heeft in deze. We zijn allemaal mensen, niet? ;)

Vriendelijke groet,

Willem
Met vriendelijke groeten,

Willem Boomkens

frankmeer

#35
Juist vanwege de aanwezigheid van de Noordse woelmuis op Texel doen 'roofvogels' als Blauwe Kiekendief en Velduil het daar als zo'n beetje enige gebied nog relatief goed. Dit is naar verluidt een goed muizenjaar, dus veel muizen en dan ook veel kiekendieven en uilen. In mindere jaren hollen de populaties achteruit. Zo houdt de natuur zichzelf in stand, maar als er een element in die natuur verandert door toedoen van mensen, en daardoor de Noordse woelmuis uit Nederland zal verdwijnen, waarom zouden wij de muis niet een zetje in de goede richting mogen geven zodat hij nieuwe leefgebieden kan vinden? Om de natuurlijke balans nog enigszins te herstellen.
Frank van der Meer

Freek Verkerk

#36
Geinig dat de discussie opeens weer tot leven komt. Dat terwijl we het redelijk eens zijn. We willen niet teveel ingrijpen en vooral de natuur zelf zn gang laten gaan. Maar aan de andere kant hoeft het land ook weer niet te overstromen. En als sloten dichtgroeien, dijkjes ondergraven worden, heidevelden onder de struiken verdwijnen en herten onder de auto's komen hebben we een probleem. De natuur in Nederland, is een mooi discussieonderwerp;) .

Wat mij betreft moet er veel land voor worden aangekocht en dan mag de natuur zn gang gaan. Ik vind alle natuur mooi. Ook moerassen, (dennen) bossen, dichtgeslibde sloten, aangereden egels, duiven op de dam, het markermeer, bermen langs de snelweg en halsbandparkieten rond de flat. En als er eens een soort verdwijnt, dan hoort dat er gewoon bij, er komen toch ook steeds meer exotische soorten bij. De natuur is een dynamisch geheel. Alleen lees ik wel eens iets over rode lijsten en soorten die beslist behouden moeten blijven. Ik vraag me af of dat echt moet, maar als kennelijk mensen dat willen, dan wil ik ze wel een ideeetje aan de hand doen, zoals het introduceren van de Noordse woelmuis in de OVP. Misschien maak ik daar iemand gelukkig mee.

CiteerFreek,
En moeten we dan ook iets aan de predatie door uilen (en andere roofvogels) gaan doen
Nee, g.j. keizer, ik ben niet voor het uitroeien van roofvogels of andere roofdieren (vossen) ten behoeve van het behoud van kwetsbare soorten. Als de soort daar niet tegen kan heeft ze gewoon geen bestaansrecht, sorry.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

g.j. keizer

#37
CiteerNee, g.j. keizer, ik ben niet voor het uitroeien van roofvogels of andere roofdieren (vossen) ten behoeve van het behoud van kwetsbare soorten. Als de soort daar niet tegen kan heeft ze gewoon geen bestaansrecht, sorry.
Freek,
Mijn vraag over het wegvangen en verplaatsen (niet UITROEIEN) van ransuilen : dat noemen ze nou een retorische vraag. Natuurlijk ben ook ik daar niet voor, ik heb er omwille van de discussie mee aan willen geven, dat menselijk ingrijpen in natuurlijke processen altijd tot een verder- tot verregaande verstoring van ecosystemen leidt. We weten nauwelijks hoe de dynamiek van ecologische zelfreguleringsprocessen in elkaar steekt en willen maar niet inzien, dat ingrijpen, bijvoorbeeld door predatoren als ransuilen te verplaatsen, meestal een onvoorzien sneeuwbaleffect heeft en cumuleert in een opeenstapeling van niet meer beheersbare fenomenen en verstoring van het natuurlijk evenwicht op zowel de oorspronkelijke als de nieuwe, door ons, dus niet door de uilen, gekozen locatie. En datzelfde zou dus ook voor het introduceren van Noordse woelmuizen in de OVP (kunnen) gelden. Goed bedoeld, maar ook goed doordacht ?
Het enige niets ontziende en rücksichtlos in de habitat van andere organismes ingrijpende roofdier is de mens, die in geologisch tijdsperspectief gezien pas enkele minuten op deze aardkloot rondloopt en die niet veel verder komt dan voortdurend te compenseren voor het onheil, dat hij tastend in het halfdonker aanricht. En wie bepaalt nu of de mens als kwetsbare soort dan wel toekomstperspectief en bestaanrecht heeft ? Een nog niet bestaand mugje, dat een al lang bestaand dodelijk virus gaat verspreiden ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#38
CiteerWeet je wat misschien ook helpt? Niet zo negatief zijn over jezelf. Dat is toch geen instelling om er nog iets van te maken. En je hebt nog ongelijk ook, maar dat terzijde.
Het leuke van mensen is dat ze wel enigszins benul hebben van oorzaak en gevolg. En dat heeft al een hoop geholpen.
Veldman,
Als ik jou berichten onder topics over natuurbescherming en -beheer van de laatste tijd even vluchtig doorneem, laat jij je nou ook niet steeds van je zonnigste kant zien. Wie er gelijk of ongelijk heeft zal tijdens jou en mijn leven niet meer blijken. We laten voortdurend sporen van menselijk ingrijpen achter, die vele generaties na ons mogen opruimen (kernafval, lucht- en bodemverontreiniging, ernstig tot blijvend verstoorde natuurlijke ecosystemen) en winden ons ondertussen op over het uitsterven van een motje of een mosje in een land, dat zonder menselijke ingrepen niet eens zou hebben bestaan, terwijl Canada, Noorwegen, IJsland en Japan toestaan, dat zonder noodzaak walvissen en/of zeehonden worden afgeslacht : alles heeft zijn perspectief en motief (schuldgevoel ?). En of menselijke inzichten in oorzaak en gevolg van eigen handelen werkelijk een hoop hebben geholpen, hangt vooral af van hoe tegen de werkelijkheid van dit moment aankijkt. De mens lijkt nog het meeste op de hond, die voortdurend in cirkeltjes ronddraait, terwijl hij in zijn eigen staart bijt. Mijn waarneming van de werkelijkheid is duidelijk een andere dan de jouwe, we hebben dan ook een verschillende achtergrond. Desondanks lijken we beide het beste met de natuur voor te hebben.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Iolaire

Ik heb een donkerbruin vermoeden dat wij hier allemaal wel het beste met de natuur voor hebben. Er zijn enkel nuanceverschillen in de intepretatie van en de mate waarin we al dan niet moeten of willen ingrijpen.

Ik denk zelf dat het beter is om zoveel mogelijk gebieden (hoe klein ook) "terug te geven" om daarna daarin de natuur volledig vrij te laten. Dat als geheel instandhouden is dan onze échte verantwoordelijkheid. Als we dáármee de Noordse woelmuis een handje helpen, ga ik helemaal mee.

Wel een heel interessante discussie dit!

Met vriendelijke groeten,

Willem Boomkens

g.j. keizer

#40
CiteerIk denk zelf dat het beter is om zoveel mogelijk gebieden (hoe klein ook) "terug te geven" om daarna daarin de natuur volledig vrij te laten.
Willem,
Grapje :D : hoe, door ze weer onder (zee)water te zetten en met z'n allen richting oostgrens te verhuizen ? Laten we vooral de (galgen)humor van de beperkingen van menselijk ingrijpen op de vierkante centimeter, terwijl hen "the global picture" compleet ontgaat, voor ogen blijven houden. Ik kies er, uitgaande van mijn eigen ervaringen, voor om pessimistisch te zijn, dan kan het altijd nog meevallen. Maar ik heb makkelijk praten, ik woon hoog en droog in de Zuid-Eifel, waar de lucht nog schoon is, ik 's nachts in doodse stilte naar een pikzwarte lucht met fonkelende sterren kan kijken :rolleyes: en heb 56 vogelssoorten, waaronder ijsvogels, waterspreeuwen, draaihalzen, rode wouwen en broedende goud- en appelvinken en egels, hazelwormen, Rosse woelmuizen en Weidebeekjuffers in, in de directe omgeving van of cirkelend boven mijn tuin. En daar word ik nou vrolijk van.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Iolaire

Beste Gerrit,

Ik heb een egel in de tuin......:grin:  :grin:  :grin:

Met zo'n beestenboel om je heen mag je eigenlijk niets anders dan vrolijk zijn! ;)
Maar 't is de stilte en donkerte waar ik toch 't meest jaloers op ben. Dat mis ik hier verreweg 't meest.

Overigens, al dat (zee)water laten binnenvloeien.... geen gek idee (los van het feit dat dit steeds meer realiteit wordt en steeds minder grappig, ik woon 10 km van het strand, vrij ver beneden NAP). Heb ik pas écht een goede reden om mijn heil elders te zoeken. Ik hoor dat de Zuid-Eifel mooi is... :grin:  
Met vriendelijke groeten,

Willem Boomkens

g.j. keizer

#42
CiteerIk hoor dat de Zuid-Eifel mooi is... :grin:
Willem,
Mocht de nood aan de man komen : :welcome: , hier is nog plek genoeg.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#43
CiteerHet is toch echt niet moeilijk om er een beetje wat van te maken.
Sinds vorig jaar heb ik een enorme tuin/klein stukkie land. Het was één grote kale vlakte omdat de vorige eigenaar alles (!) kapot spoot. Er was geen beest te bekennen en de grond was compleet dichtgeslagen.
Hartstikke mooi, toch?
Veldman,
Zeker en dat is je ook van harte gegund, maar wat jij over lengte van jaren opbouwt, kan jou opvolger in één dag weer teniet doen.
Zo had ik ooit in Lelystad in een nieuwbouwwijk op maagdelijke bodem een ecologische tuin aangelegd met daarin een "natuurlijke" vijver van 8 x 2 meter, waarin/op/bij na 3 jaar 17 soorten waterjuffers en glazenmakers, waterschorpioenen, geelgerande waterkevers, schrijvertjes en vele niet door mij op naam te brengen andere vliegende en kruipende insecten en spontaan gearriveerde kikkers, kleine watersalamanders en padden voorkwamen. In het tweede en derde jaar was het de kraamkamer van tientallen Platbuiklibellen, waarvan de meeste net uit het water gekropen exemplaren overigens, voordat ze opgedroogd en uitgehard waren, door vader huismus aan zijn drie jongen werden gevoerd, die geduldig in een uit een in de grond gestoken dikke wilgentak voortgekomen knotwilg aan de rand van de vijver zaten te wachten.
De huidige bewoners hebben de 18 x 8 meter metende tuin inmiddels met grindtegels dichtgestraat en er een van kijkraampjes voorziene gigatank van 10 x 4 x 1.8 meter vol peperdure koi-karpers in geplaatst, waarin de kinderen tussen de vissen kunnen zwemmen en de hele tuin met netten overspannen om de aalscholvers en blauwe reigers af te weren. En trots dat ze zijn.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Iolaire

CiteerMocht de nood aan de man komen :  , hier is nog plek genoeg.

Dank je Gerrit! Wie weet komt het er nog 's van!!

CiteerDe huidige bewoners hebben de 18 x 8 meter metende tuin inmiddels met grindtegels dichtgestraat en er een van kijkraampjes voorziene gigatank van 10 x 4 x 1.8 meter vol peperdure koi-karpers in geplaatst, waarin de kinderen tussen de vissen kunnen zwemmen en de hele tuin met netten overspannen om de aalscholvers en blauwe reigers af te weren. En trots dat ze zijn.

Dan breekt je hart! :(

CiteerSinds vorig jaar heb ik een enorme tuin/klein stukkie land

Waar haalt iedereen toch die mooie plekkies vandaan??? :D

Succes allemaal! En leve de Noordse woelmuis (laten we die vooral niet vergeten!) ;)  
Met vriendelijke groeten,

Willem Boomkens

MC

Citeer
CiteerDit is geen zwart of wit-verhaal. Het in mijn ogen meest verantwoorde is om de natuur te laten doen wat "zij" denkt dat goed is. Als dat (zonder ingrijpen van de mens) verzanden, verzuren, dichtslibben of dichtgroeien is, wie zijn wij dan om daar verandering in aan te brengen?

En misschien had Nederland er wel heel verzand en/of dichtgeslibd uitgezien als je de mens "even" volledig weg zou denken.
Inderdaad zeker geen zwartwitverhaal. En naast biodiversiteit is natuurlijkheid natuurlijk even belangrijk.
Alleen de situatie die je schetst bestaat gewoon niet. De natuur zijn gang laten gaan is prachtig, maar dan moet je daarbij dus ook:
-stifstofdepositite wegnemen
-overstromingen, bosbranden e.d. toestaan
-overlast van grote grazers e.d. tolereren

Door deze menselijke factoren brengen we de natuur schade toe. Het grootste deel van natuurbeheer is er om die menselijke schade tegen te gaan en een soort van natuurlijke variatie dan maar zelf te simuleren.
vriendelijke groet,
Matthijs Courbois

Iolaire

#46
Hoi Matthijs,

Ik ben het met je eens hoor. Het is in deze wereld, en dan met name in een klein ovebevolkt land als het onze, vrijwel ondenkbaar dat de natuur volledig en absoluut haar eigen gang kan gaan, zonder inbreng (in negatieve en/of postieve zin) van de mens. Het is daarentegen nog steeds (of juist dáárom) goed om als basisgedachte aan te houden dat de natuur het wél allemaal zelf kán. Beheer in de zin van "het voorkomen van" (oa) de zaken die jij noemt is m.i. een heel ander beheer dan het beheer waar ik principieel op tegen ben: het al eerder genoemde "tuinieren" van leef- en natuurgebieden. Een natuurgebied is in mijn ogen pas een natuurgebied als de natuur degene is die het heeft gevormd (en blijft vormen). Dat wij mensen een enkele keer moeten ingrijpen omdat eoa onverlaat de boel in de hens heeft gestoken, valt daarin wat mij betreft onder de noemer "instandhouding". Maar ik heb er totaal geen problemen mee als dit "beheer" wordt genoemd. :D
Met vriendelijke groeten,

Willem Boomkens

MC

Grappig detail: in ongeveer het enige gebied waar de beheerder nog wel eens de boel in de hens steekt in NL, komt de kleine wrattenbijter voor. Waarschijnlijk omdat door het brandbeheer de moslaag minder ontwikkeld is dan bij plaggen of begrazing.
Niet om moeilijk te doen, deze opmerking, maar om te illustreren dat natuurbeheer eigenlijk een heel creatief vak zou moeten zijn. Waarbij idealiter allerlei verschillende oplossingen, kleinschalig uitgevoerd, samen wellicht een deel van de verloren gegane natuurlijke dynamiek kunnen nabootsen.
vriendelijke groet,
Matthijs Courbois

g.j. keizer

#48
Citeer-overstromingen, bosbranden e.d. toestaan
Matthijs,
Zie voor de invloed van spontane (bliksem, broei) of door de mens (opzettelijk) veroorzaakte bosbranden op de natuur en op natuurontwikkeling onder Natuurbeheer : Storm in het bos (komt het bos los, of is het de klos??).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen