Noordse woelmuis

Gestart door Freek Verkerk, februari 07, 2006, 12:51:19 PM

Vorige topic - Volgende topic

Freek Verkerk

De Noordse Woelmuis staat op de Nederlandse rode lijst voor zoogdieren. Het  dier leeft in een moerasachtige omgeving. Volgens onze site komt het dier niet in de Oostvaarders plassen voor. De EHS is in ontwikkeling, maar het dier zal moeite hebben om zelfstandig via de EHS, de OVP te bereiken.
Zouden we dit dier dan moeten helpen of niet?

Helpen betekend opsporen, vangen en een aantal verplaatsen.

:ph34r:  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Corryabbink

Ik hou niet zo van al dat getuinier.
Ben dus tegen.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

Hinko

#2
Wat het uitzetten van dieren met tuinieren te maken heeft ontgaat me even. Op zich denk ik dat de Noordse woelmuis zonder hulp binnen een paar decennia uit zal sterven. Wel erg jammer voor onze enige endemische (onder)soort.

Hulp bij herkolonisatie lijkt me een prima middel om de soort van de ondergang te redden. Wij hebben de beestjes op veel plekken lokaal laten uitsterven, dan moeten we er ook voor zorgen dat ze weer terug komen. Er moet dan wel aan een paar voorwaarden worden voldaan. Bijv dat gebieden geschikt moeten zijn; dit betekent ondermeer dat er geen andere woelmuis soorten mogen voorkomen. Verder moet er natuurlijk met 'lokaal materiaal' gewerkt wordt. De Friese Noordse Woelmuizen verschillen namelijk genetisch van bijv. de Zuid-Hollandse.

Maar welke Noordse Woelmuizen zetten we dan uit in de OVP? De dichtsbijzijnde populatie in de Wieden en Weerribben is volgens mij uitgestorven.

Nou ik er over nadenk: was het niet zo dat na drooglegging van de Noord-oost polder de soort er massaal voorkwam? Maar weer is weggeconcureerd door ander Woelmuis soorten?

Hinko
mvgr, Hinko

marcel123

#3
Je bedoeld NOP=>NOM en dan weer inpolderen? Maar migratie van uit de Wieden is niet meer mogelijk als ie daar uitgestorven is. (Ik heb m daar iig niet meer gevonden.) Toch niet zo;n goed idee dus.

grunsven

Noordse Woelmuis is een ijstijdrelict. Hij doet nu wat hij al lang moeten doen, uitsterven.

Hij zit hier volledig buiten zijn areaal en kan op wat marginaal habitat de concurentie nog net aan met verwante soorten..

Freerk je lijst met uit te zetten soorten in de OVP:
Wisent
Eland
Wolf
Lynx
Bruine beer
Otter
Bever
Noordse Woelmuis

Als ik dan toch advies mag geven wat tuinaanleg betreft zou ik wat soorten als poolvos en sneeuwhaas nemen. Anders is alles zo bruin.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Freek Verkerk

#5
CiteerNoordse Woelmuis is een ijstijdrelict. Hij doet nu wat hij al lang moeten doen, uitsterven.
Dit is een verfrissende kijk op de zaak. Normaal gesproken zit iedereen (ik ook) in de reflex dat er niets mag uitsterven. Maar er ontstaan steeds nieuwe soorten, dus als er eens een (ondersoort) uitsterft is dat niet zo erg. Zo kun je dat ook zien!

Ik ben benieuwd hoe de anderen hier over denken.

Overigens denk ik dat de bever er zelf wel komt, als hij er nog niet zit.

Gezien de verschijning van een otter in Brabant lijken die beesten zich goed te verspreiden vanuit de weerribben, dus verwacht ik ze binnenkort vanzelf in de OVP.

De anderen hebben inderdaad vaak hulp nodig als wij nog willen meemaken dat ze er komen. Lynx en wolf hebben zo wel een kans; om over 10 jaar (Lynx) of 30 jaar(Wolf)  hier te komen.

Maar dat is allemaal erg omstreden; ik was de bereidheid voor herintroductie van kleinere soorten aan het testen; als voorbeeld heb ik de Noordse woelmuis, maar je kunt zelf ook wel systematisch de lijst met in nederland gesignaleerde zoogdieren nalopen om te kijken of de OVP tot hun habitat behoort, of ze er al zitten en/of ze er zelf kunnen komen. :duim:
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Hinko

#6
CiteerNoordse Woelmuis is een ijstijdrelict. Hij doet nu wat hij al lang moeten doen, uitsterven.
Zolang er een geschikt habitat voor de soort is kan hij hier blijven bestaan, zoals hij al duizenden jaren gedaan heeft. Als de soort plotseling sterk achteruit gaat is dat een indicatie dat z'n habitat achteruit gaat. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de soort zelf maar ook voor talloze andere planten en diersoorten. Dat z'n habitat achteruit gaat is geen natuurlijk proces maar een gevolg van menselijk handelen.

Dat de soort een ijstijdrelict is, is correct. Dat hij hoort uit te sterven is flauwe kul.

Hinko
mvgr, Hinko

Hinko

#7
CiteerMaar er ontstaan steeds nieuwe soorten, dus als er eens een (ondersoort) uitsterft is dat niet zo erg.
Op zich lijkt dit een logische redenatie. Alleen staat het huidige tempo van uitsterven van soorten in geen enkele verhouding tot het tempo waarin nieuwe soorten ontstaan.

Hinko
mvgr, Hinko

grunsven

Inderdaad gaat uitsterven op dit moment vele malen harder dan gebruikelijk Maar de Noordse Woelmuis sterft niet uit. Hij is niet zeldzaam in streken verder naar het noorden.
Tijdens de ijstijd kwam hij verder naar het zuiden voor dan nu, Nederland was toen onderdeel van het normale verspreidingsgebied. Toen het warmer werd heeft hij zich naar het noorden teruggetrokken en werd in het zuiden verdrongen door andere soorten. Alleen in een paar moerassen kon hij nog een tijdje stand houden.

We kunnen proberen het marginale habitat voor dit beest in nederland in stand houden maar dit lijkt me zeker gezien de huidige klimaatverrandering verspilde moeite.

Roy  
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Hinko

Misschien ontgaat het jullie een beetje maar endemisch betekent zoiets als 'in geen enkel ander land voorkomend'. Als de (onder)soort hier uitsterft is ie van de planeet verdwenen. Terwijl hij het hier duizenden jaren uitstekend naar z'n zin heeft gehad. De suggestie dat de soort hier niet thuishoort is dan ook niet terecht. Dat de soort hier verdwijnt is puur te wijten aan habitat vernietiging en gebrekkig dispersie mogelijkheden. En daar is zeker wat aan te doen. En als het niet is voor de Noordse, danwel voor andere soorten van specifieke habitats.

Hinko
mvgr, Hinko

Freek Verkerk

CiteerInderdaad gaat uitsterven op dit moment vele malen harder dan gebruikelijk Maar de Noordse Woelmuis sterft niet uit. Hij is niet zeldzaam in streken verder naar het noorden.
Tijdens de ijstijd kwam hij verder naar het zuiden voor dan nu, Nederland was toen onderdeel van het normale verspreidingsgebied. Toen het warmer werd heeft hij zich naar het noorden teruggetrokken en werd in het zuiden verdrongen door andere soorten. Alleen in een paar moerassen kon hij nog een tijdje stand houden.

We kunnen proberen het marginale habitat voor dit beest in nederland in stand houden maar dit lijkt me zeker gezien de huidige klimaatverrandering verspilde moeite.

Roy
CiteerMaar de Noordse Woelmuis sterft niet uit. Hij is niet zeldzaam in streken verder naar het noorden. 

CiteerMisschien ontgaat het jullie een beetje maar endemisch betekent zoiets als 'in geen enkel ander land voorkomend'. Als de (onder)soort hier uitsterft is ie van de planeet verdwenen.

Dit lijkt met elkaar in tegenspraak. Als ik echter
noordse woelmuis op wikipedia lees, dan wordt duidelijk dat er in Nederland enkele gescheiden restpopulaties leven die bedreigd zijn. En dus kans maken uit te sterven.

In andere landen (Duitsland, scandinavie etc) leven andere (onder) soorten.

Als het niet teveel moeite is kunnen we wel proberen onze eigen ondersoort voor uitsterven te behoeden door er een paar te vangen (op te fokken) en te verspreiden over gebieden waar ze al zijn uitgestorven of nog wel weer kans maken, zoals mogelijk de OVP.

Ook een paar (voor de zekerheid) bewaren in een dierentuin kan geen kwaad.

Wat je kwijt bent komt niet meer terug, dat zo jammer zijn.

<_<  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

grunsven

Ik weet echt wel wat endemisch is maar ik weet ook dat je die haakjes rond (onder)soort weg kunt laten. Alle argumenten dat extincties nu sneller gaan dan vroeger zijn op soortniveau gebaseerd.
Natuur is niet statisch en was het ook niet voor de mens dominant werd.


Dat veenmosrietlanden beschermd moeten worden ben ik het volledig mee eens maar dat is een andere discussie.
Het gaat er hier over of je specifiek de Noordse Woelmuis zou moeten beschermen. Als je meer algemene maatregelen neemt en hij profiteerd daar ook van is dat mooi mee genomen.

Wat betreft de herintroducties. Loslaten op plekken waar ze uitgestorven zijn heeft weinig zin aangezien deze plek blijkbaar niet meer geschikt was (ze zijn er niet voor niets uitgestorven).
Uitzetten op nieuwe plekken heeft alleen zin als deze plekken geschikt zijn en dat betwijfel ik ten zeerste bij de OVP.

Roy
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Freek Verkerk

Roy, je bent duidelijk meer expert dan ik op dit gebied.

Ik kan alleen maar logisch redeneren en creatief zijn. Als ik lees dat de visotter in Nederland is uitgestorven; laatste exemplaar in Friesland in 1988 doodgereden. En ik volg dat verhaal, dan zie ik dat er voor miljoenen aanpassingen aan hun leefgebied plaatsvinden en dat enkele jaren daarna het opnieuw geprobeerd wordt. Uitslag nog twijfelachtig, maar ik begin lichtelijk positief te worden.

Iets vergelijkbaars is te proberen voor de Noordse woelmuis. Volgens reacties op dit forum waren/zijn ze ook uitgestorven in de kop van Overijsel. Mogelijk in geheel Noord en oost Nederland. In de kop van overijssel en zuid friesland zijn aanpassingen geweest (voor de visotter, maar misschien ook nuttig voor andere dieren) en mogelijk is het daar nu wel weer geschikt.

Het verhaal is ook vergelijkbaar met het verhaal van de Korenwolf. Volgens mij een kwestie van vangen, vermenigvuldigen en weer uitzetten. Gewoon proberen; wat kan er fout gaan. Niet geschoten is altijd mis!

De stichting Das en Boom heeft ervaring met dit soort trajecten. Ook kan de dierentuin van Lelystad worden ingeschakeld omdat zij zich volgens hun website zich inzetten voor bedreigde diersoorten. Zij hebben de bever verspreid in Flevoland.

Eigenlijk ben ik tegen tuinieren, maar als dieren het echt zelf niet kunnen, mag je ze soms wel eens helpen.
Ik ben het met je eens dat aanpassing aan de biotoop het beste is; wat mij betreft gewoon gronden aankopen en uit (landbouw) productie nemen.<_<  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

grunsven

Het is van groot belang wat de reden van het (bijna) verdwijen van een soort is. Jagen (Bever) verkeersongevallen (Das) of habitatverandering (NWmuis). De eerste zijn op te lossen met een verbod en tunneltjes onder de weg. De derde is een stuk lastiger. Het luktn u al amper om het veenmosrietland in stand te houden. Het idee dat je natuur kutn maken uit landbouwgrond is leuk maar werkt vrijwel alleen voor voedselrijkgrasland en jong bos. Veel habitattypes hebben eeuwen nodig om zich te ontwikkelen.

Wat introducties betreft geldt voor mij "Niet geschoten is ook niet mis". Je moet doen als de oorzaak van het verdwijnen weggenomen is, spontane kolonisatie onmogelijk is en er een internationale noodzaak is.

Roy
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Windekind

CiteerHet luktn u al amper om het veenmosrietland in stand te houden. Het idee dat je natuur kutn maken uit landbouwgrond is leuk maar werkt vrijwel alleen voor voedselrijkgrasland en jong bos.
....en matig voedselarm grasland en voedselarm grasland, heide, rietlanden etc.. t'is allemaal mogelijk, maar niet allemaal op elke plek natuurlijk.

Oud bos wordt wat moeilijk op korte termij en hoogveen lukt misschien helemaal niet meer.

Veenmosrietland en al die andere stadia tussen open water en hoogveen zijn inderdaad ook erg lastig.

However; ik vind dat we wel degelijk moeten proberen de Noordse woelmuis te behouden. Maar 't zal zeer lastig worden.


...en uitzetten in de OVP, ik ben het met Roy geheel eens. Dat lijkt me volkomen kansloos. Het beestje heeft volgens mij alleen kans in laagveengebieden met verlandingsvegetaties, waar de andere muizen die niet zo graag zwemmen niet komen. Dus met veel watergangen tussen de vegetaties.

Elmar

Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Freek Verkerk

#15
Volgens mij ontstaat in de OVP toch vanzelf verlandingsvegetatie? En dat proces is in de wieden in volle gang, maar wordt door het beheer tegen gewerkt.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Windekind

Leg 's uit Freek

Groet,

Elmar
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Freek Verkerk

#17
Uitleg
Zowel de OVP als de wieden zijn gebieden die half onder water liggen en half boven water. Als er niets gebeurt groeit het water dicht met van alles. Als het pakket dicht genoeg is kun je er zelfs op lopen; het drijft en wiebelt; heel leuk; gevaarlijk ook.

Volgens mij wel geschikt voor de NWmuis.

Ik heb de indruk dat de vegetatie in de OVP gedeeltelijk wordt opgegeten door de ganzen en in de wieden wordt de boel met machines open gehouden, maar als je niets doet krijg je uiteindelijk moerasbos. En dat kunnen de ganzen en grazers toch ook niet helemaal tegenhouden.B)
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

michiel k

Op zich is de Noordse woelmuis niet zo erg selectief in zijn habitateisen. Het probleem is vooral dat hij de concurentie niet aankan met met name de aardmuis, maar ook rosse woelmuis en veldmuis in biotopen die ook voor deze soorten geschikt zijn.

Op Texel ontbreken deze concurenten grotendeels. De Noordse woelmuis is hier de meest algemene muissoort (wellicht naast de huismuis, dat weet ik niet). De soort komt hier ook in droge gebieden voor met halfnatuurlijk grasland en (riet-)ruigte.

Als je in gebieden waar de concurenten wel leven aan herintroductie denkt, zul je dus eerst moeten werken aan heel gerichte ontwikkeling van een geschikt leefgebied. Vooral frequent overstromende oeverlanden (hoogdynamische) gebieden zijn van belang.

Ik denk persoonlijk dat je met herintroductie heel voorzichtig moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ooievaar. Doordat deze soort in de stations veelal met eendagskuikens is gevoed, moeten de kuikens van weidevogls er nu aan geloven, terwijl dat oorsponkelijk slechts beperkt onderdeel van het menu van de ooievaar uitmaakte. Mar bij de Noordse woelmuis is het endemische aspcet wel een sterk argument voor een uitzondering!
Michiel van Kerkvoorde

Freek Verkerk

De volgende waarnemingen in de OVP zijn er. Interessant om te zien; alleen bruine rat en huisspitsmuis. Dus mogelijk een interessante omgeving voor onze bedreigde NWmuis.

Nemen we dan exemplaren uit de kop van overijssel / zuid Friesland? (Als ze er nog zijn) of uit Waterland (Noord Holland).

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Windekind

Dat eerste deel weet ik wel Freek die ontwikkeling van drijftillen en kragges.
Ik bedoel het vernielen van die situaties met machines in de weerribben door sbb.
Hoezo en hoe worden drijftillen, kragges of trilvenen dan vernielt ?
Volgens mij is men juist erg voorzichtig met die situaties.

Elmar
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Freek Verkerk

Ik heb er geen concrete voorbeelden van, maar ik begreep dat men de natuurlijke ontwikkeling beinvloed, onder andere door riet te maaien en af te voeren etc.
Dan kunnen er volgens mij ook moeilijk vervolg stadia in het verlandingsproces ontstaan, zoals trilveen.  
 
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Windekind

Nee, hoor, die kunnen juist bevorderd worden. Zo kan door het maaien van riet in de zomer de rietontwikkeling  tegen worden gegaan ten gunste van bepaalde trilveenvegetaties. In de winter riet maaien leidt juist tot uitbreiding van rietvegetaties. Veder vind een maaibeheer plaats om de ontwikkeling richting moerasbos tegen te gaan en andere waardevolle trilveensituaties zo lang mogelijk in stand te houden.

Dit allemaal even kort en snel door de bocht,


Elmar


Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

witte_raaf

CiteerNoordse Woelmuis is een ijstijdrelict. Hij doet nu wat hij al lang moeten doen, uitsterven.

Rare redenatie. Als de noordse woelmuis had"moeten" uitsterven omdat het een ijstijdrelict is, waarom is het beestje dan niet veel eerder uitgestorven? Er zijn toch perioden geweest in de geschiedenis dat het warmer is geweest (en warmer als nu; een korte zoektocht op het internet leert dat er een periode is geweest dat er wijngaarden in zuidelijke Nederlanden (en Zuid-Engelend) aanwezig waren)

Nee, de echte reden vanmhet achteruitgaan is gewoon de intensivering van het landgebruik, de veranderende hydrologie in Nederland(vooral door mesnelijke activiteiten), die leiden tot een enorme vervlakking van ons landschap. Hierdoor leggen fijnproevers, zoals de Noordse woelmius het af.....  

tekenaar

Citeereen korte zoektocht op het internet leert dat er een periode is geweest dat er wijngaarden in zuidelijke Nederlanden (en Zuid-Engelend) aanwezig waren)

Wijngaarden in Nederland... mmm.... die zijn verdwenen omdat Napoleon het bezit van wijngaarden in de nederlanden had verboden. Onlangs is er weer een wijngaard geopend in Limburg. Heeft niets met klimaatsveranderingen te maken.  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

characea

toch even nagezocht:

Citeer
Het is alom bekend dat er in vroeger eeuwen wijnbouw in Nederland is geweest. Door invloeden van politieke aard maar ook door de druifluis zijn in de vorige eeuw in grote delen van Europa en dus ook in ons land wijngaarden ten onder gegaan waardoor de wijnbouw in verschillende streken vanaf dat moment tot het verleden behoorde. Door het enten van Europese wingerds op Amerikaanse stokken zijn er druifluis resistente rassen ontstaan waardoor op diverse plaatsen weer een bloeiende wijncultuur ontstond. Echter in Nederland is de wijnbouw lange tijd op een laag pitje blijven staan. Alleen de echte doorzetter met overtuigingskracht en gedreven vakmanschap hebben de spade weer ter hand genomen en door het selecteren van wijnstokken die in ons klimaat gedijen hebben zij kans gezien fantastische wijnen te produceren
Er zijn momenteel zo'n 135 wijngaarden in Nederland, zowel hobby als professioneel (±45 commercieel) van opzet. Op dit moment (2006) hebben we een wijnbouw areaal van ongeveer 90 hectare (222.39 acres) met een opbrengst van zo´n 540.000 flessen wijn. In 2010 zullen er naar verwachting 100 professionele (commercieel) wijngaarden met meer dan 1 hectare aanplant zijn. De kwaliteit van de hier geproduceerde wijnen zowel rood als wit is van een steeds hoger niveau. Om gehoor te geven aan de wensen van de consument, zullen we in de toekomst steeds meer te maken krijgen met biologische wijnbouw, wat natuurlijk is toe te juichen. Bij biologische wijnbouw horen regels en natuurlijk ook een keurmerk. Er zijn al een paar wijngaarden die het SKAL-EKO keur hebben. In de toekomst zullen er meer volgen zeker als je de Europese markt op wilt

Steeds meer zie je dat men een samenwerkingsverband vormt om een goede Nederlandse wijn op de markt te brengen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen CountryWinery (nijverdal), wijngaard Klein Heerlijkheid (horssen), wijngaard De Varsenerhof (Ommen) en wijnmakerij Flaerstins (Giekerk).

MC

CiteerDe volgende waarnemingen in de OVP zijn er. Interessant om te zien; alleen bruine rat en huisspitsmuis. Dus mogelijk een interessante omgeving voor onze bedreigde NWmuis.

Nemen we dan exemplaren uit de kop van overijssel / zuid Friesland? (Als ze er nog zijn) of uit Waterland (Noord Holland).

B)
Hoi!

Dat er op waarneming.nl geen waarnemingen zijn, is nogal een smalle basis om te concluderen dat soorten als aardmuis niet in de OVP voorkomen. Hoeveel mensen kunnen nou echt een aardmuis herkennen en werken met muizenvallen of braakballen rond de OVP? En veel echte specialisten werken niet via waarneming.nl

In ZO-Friesland en NW-Overijssel is de noordse woelmuis uitgestorven. Het probleem met uitzetten is vaak dat het door ondeskundigen, lokale enthousiastelingen behoord. Pas daarom op en zoek eerst de basisinformatie op, voor je voor- of tegen bent.

Net zoals het nogal voorbarig is om SBB te beschuldigen. Heel makkelijk, ze veroordelen omdat ze riet maaien. Maar toevallig is dat wel het enige werkbare instrument dat we hebben om veenmosrietlanden in stand te houden. Staatsbosbeheer en NM proberen inderdaad soms de successie terug te zetten door stukken opener te maken. Maar hoe denk je anders dat er over 15 jaar weer verlandingsvegetaties ontstaan? Het natuurlijke proces, nl. overstromende riviertjes of afgesloten zijarmen, waarbij petgaten ontstaan, lukt denk ik niet zo makkelijk in NL.
En denk je nou echt dat ze, bij dat graven, die paar minieme stukjes veenmosrietland die er over de hele Weerribben nog over zijn, te grazen nemen?
vriendelijke groet,
Matthijs Courbois

eline1234

#27
Waar ik soms van sta te kijken, is het feit dat wij, zelfs als het over natuur gaat, helemaal doordrongen zijn van het idee dat het snel, sneller en het liefst nu meteen moet. Is het persé zo dat 'wij het nog moeten meemaken' of is het voor het natuurlijk evenwicht misschien beter om eens een beetje de rem op het uitzetten en herintroduceren te zetten?
Als we ons iets meer richten op het 'houden wat we hebben' en daarbij de natuur zoveel mogelijk zijn gang laten gaan (alleen ingrijpen als dat nodig is), komt het mogelijk nog eens zo ver dat dieren en planten via natuurlijke wegen (terug)keren naar geschikte leefgebieden. Daarvoor zijn dan wel betere verbindingen nodig, maar naar mijn idee kan er beter daarin geinvesteerd worden, dan in mogelijk hopeloze acties om een diersoort ergens uit te zetten waar het maar weinig overlevingskansen heeft.

Dit alles is overigens niet meer dan de mening van een leek met belangstelling voor het onderwerp  ;)
Eline

g.j. keizer

#28
CiteerNee, de echte reden van het achteruitgaan is gewoon de intensivering van het landgebruik, de veranderende hydrologie in Nederland (vooral door menselijke activiteiten), die leiden tot een enorme vervlakking van ons landschap. Hierdoor leggen fijnproevers, zoals de Noordse woelmuis het af.....
Freek,
En moeten we dan ook iets aan de predatie door uilen (en andere roofvogels) gaan doen ? Op het terrein van het Deltaziekenhuis in Poortugaal roest(te) een groep Ransuilen, die uit 35 jonge en oude vogels kon bestaan, in een groepje dicht opeen staande grove dennen. Uit braakballenonderzoek is ooit gebleken, dat de Noordse woelmuis het belangrijkste prooidier was. Ongeveer 70 % van de uitgeplozen braakballen bleek uit resten (schedels) van deze woelmuis te bestaan. Dus zullen we nu dan maar besluiten om een gedeelte van de Ransuilen weg te vangen en te verplaatsen om de (destijds massaal) in de rietkragen langs de oevers van de Oude Maas voorkomende Noordse woelmuis te beschermen ? Of kunnen we volstaan met de constatering, dat het voortplantingssucces van de uilen voortkwam uit de dichtheid van de populatie woelmuizen en dat de natuur (meestal) zelfregulerend is, als wij haar maar met rust zouden laten ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Iolaire

Er lopen hier verschillende zaken door elkaar heen. Kijkend naar de oorspronkelijke stelling (of vraag) gaat het hier om het wel of niet helpen van de Noordse woelmuis. Er worden allerlei redenen genoemd, verschillende argumenten gebruikt en diverse bijzaken ingebracht. Maar wat is het probleem? Niet de aan- of afwezigheid van geschikte leefgebieden, niet het beheer van deze leefgebieden, niet het feit dat het beestje een ijstijdrelict is (dat is ie wel, maar het is geen probleem), en zeker niet een groepje Ransuilen.
Het probleem zit 'm in feite bij ons. En met "ons" bedoel ik wij mensen. "Wij" maken de natuur afhankelijk van onze uitbreidingsdrang én van onze drang naar het instandhouden van inheemse soorten. Veelal gaan deze twee niet samen. Het werkelijke probleem ligt dus bij de manier waarop wij met de beschikbare ruimte omgaan. Je kunt niet aan de ene kant ongestoord de boel volbouwen en aan de andere kant de daardoor bedreigde soorten willen helpen. Dat is een contradictio van heb-ik-jou-daar. Zonder verder als zwartkijker door het leven te willen gaan, moet ik zeggen weinig vertrouwen te hebben in een toekomst waarin mens en de Nederlandse Noordse woelmuis samen verder kunnen. Maar dat geldt voor veel meer dier(onder)soorten. Wat dat betreft denk ik dat Eline de spijker aardig op zijn kop sloeg: laat de natuur doen wat ze als geen ander kan (overleven door aanpassing) en besteed vooral (of misschien zelfs alleen) aandacht aan het verbinden en instandhouden (niet beheren!) van de kleine beetjes natuur die we nog hebben. Als we dat een beetje leren te kunnen (of kunnen leren) is het aan de natuur zelf om te zien of bijvoorbeeld de Noordse woelmuis bestaansrecht heeft in ons land (en dáár zit meteen het tweede (of is het al weer het derde?) aspect van de problematiek: Nederland is een klein land én feitelijk alleen voor ons mensen een stukje aarde waar een grens om heen getrokken is. We moeten Nederland niet willen zien als een klein stukje op de globe waar zoveel mogelijk verschillende soorten leefgebieden en diersoorten moeten voorkomen, maar gewoon als een klein stukje op de globe. We dienen gezamenlijk voor dit stukje te zorgen, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. We zijn dominant genoeg om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen en nietig genoeg om ons niet met "moeder natuur" of "God" (afhankelijk van eventuele religieuze motivaties) te bemoeien.
Ik kan nog veel meer zeggen, maar mijn tijd is op!

De vraag is nu alleen nog: heeft in deze iedereen gelijk, of heeft niemand gelijk?
Met vriendelijke groeten,

Willem Boomkens