Gebruiksrecht gegevens

Gestart door Dylan, mei 08, 2008, 09:55:27 AM

Vorige topic - Volgende topic

Dylan

Het komt steeds vaker voor dat partijen een beroep doen op Waarneming.nl om gegevens te leveren.

In een aantal gevallen maken we hier geen probleem van (SOVON, Vlinderstichting, RAVON, etc). In andere gevallen is onduidelijk wat Waarneming.nl wel en niet mag doen met de door waarnemers ingevoerde gegevens. Bijvoorbeeld, wat als een commercieel bureau de gegevens wil gebruiken? In feite hangt het af van de opdracht die het bureau uitvoert. Op dit moment heeft de waarnemer onvoldoende mogelijkheden om aan te geven wat er wel en niet mag gebeuren met zijn gegevens. We hebben het dan over het gebruiksrecht van de waarnemingen.

Waarneming.nl wil hierin meer duidelijkheid gaan scheppen, door gebruikers de mogelijkheid te geven het gebruiksrecht van hun gegevens duidelijk te definiëren.

Een complicerende factor is, dat alle gegevensbeherende partijen in Nederland al verschillende exports hebben en hanteren. Denk aan de PGO's, Natuurloket, et cetera. Zodra je toestemming geeft voor export naar een PGO kunnen je gegevens dus ook worden verkocht via Natuurloket. Alleen al daarom is het weinig zinvol om een hele complexe rechtenstructuur te hanteren.

Waarneming.nl wil dit dus simpel en duidelijk doen. Ook willen we geen
toezeggingen doen die we niet kunnen nakomen.

Uitgangspunten
- Waarnemingen blijven altijd eigendom van de waarnemer. Waarneming.nl verkoopt geen gegevens.
- Elk verzoek om export/informatie wordt vooraf beoordeeld door het team van Waarneming.nl.
- Een verzoek om export/informatie wordt alleen gehonoreerd als het doel onderzoek en/of bescherming van de natuur is.
- Alle verzoeken worden openbaar gemaakt naar onze admins, die namens de gebruikers dus controle kunnen uitoefenen op het beleid.
- Eventuele inkomsten (voor het schrijven van software voor exports bijvoorbeeld) komen ten goede aan Waarneming.nl.

Qua opzet twijfelen we tussen twee modellen:

MODEL 1:
Export:
Ja : Mijn waarnemingen zijn beschikbaar voor derden
Nee: Mijn waarnemingen mogen enkel en alleen op Waarneming.nl worden getoond

MODEL 2:
Export:
Ja : Mijn waarnemingen zijn beschikbaar voor derden
Beperkt: Mijn waarnemingen zijn beschikbaar voor werkgroepen, natuurbeschermingsorganisaties, PGO's en lokale terreinbeheerders
Nee: Mijn waarnemingen mogen enkel en alleen op Waarneming.nl worden getoond

N.B. Bij model 2 kunnen we alleen garanderen hoe Waarneming.nl omgaat met de beschikbaar gestelde gegevens. Zoals in het voorbeeld hierboven aangegeven, wat de ontvangende partij doet met de geleverde gegevens kan buiten de bedoeling van onze optie "beperkt" vallen. Model 1 kunnen we uiteraard prima controleren.

Waarneming.nl wil zorgvuldig omgaan met de beschikbaar gestelde gegevens. Onze filosofie is, dat we door gegevens te delen meer informatie over de natuur openbaar beschikbaar maken, en dat dat onderzoek en controle en ontwikkeling van beleid ten goede komt.

Welk model zou jullie voorkeur hebben? Andere opmerkingen? Graag jullie reacties.
Dylan Verheul
Mede-oprichter Waarneming.nl

Alex Kwak

Ik ga in beide gevallen voor "Ja : Mijn waarnemingen zijn beschikbaar voor derden".
Ik ga er vanuit dat het team van wn.nl zelf heel goed in staat is om te bepalen wie welke gegevens kan krijgen.
Eventuele inkomsten kunnen gebruikt worden om deze fantastische site te financieren.

Alex.
Alex Kwak, medewerker Zostera/Observation International, ontwikkelaar ObsMapp
Ik beantwoord geen PM's over mobiele app's. Vragen ALTIJD via het forum!

Vincent

Vincent

Dylan

#3
Correctie: bij optie "beperkt" in model 2 horen ook erkende natuurbeschermingsorganisaties (NM, VBN, etc)
Dylan Verheul
Mede-oprichter Waarneming.nl

rienkgeene

Ik denk dat model 1 eigenlijk het beste is.
Mijn eerste reactie was neem model 2, maar ik denk dat er altijd moeilijke gevallen komen er is kans dat daar onenigheid van kan komen. daarom lijkt me model 1 het beste.
Ik denk ook dat het waarneming.nl team goed in staat is de goede en evt. foute doelen te scheiden, maar er is kans dat een waarnemers zelf er in dat geval anders over denkt, in model 2 moet het team van waarneming.nl toestemming vragen aan de waarnemers, per geval. Dat lijkt me te veel werk.

Overigens zie ik zelf helemaal geen bezwaren tegen het openbaar maken van informatie. Er is mijn inziens alleen maar goeds van te verwachten dat de wereld weet waar ik een broedende Tapuit heb gezien. Sterker nog ik vind dat iedereen zijn informatie openbaar zou moeten maken. Het afschermen van waarnemingen van soorten die geroofd kunnen worden (orcjdeeen enz enz) is wel al goed gewaarborgd, door WN.NL. (en dat soort dingen zijn wel nodig).

Groet Rienk Geene

Gerard Troost

#5
Ik persoonlijk zie waarneming.nl als een invoerwebsite van mijn waarnemingen om deze te delen mijn mijn kennissen & tbv de PGO's. Ik zou dus een 3e model voor me zien
MODEL 3:
Export:
Standaard: Al mijn waarnemingen gaan naar de PGO's
Ja : Mijn waarnemingen zijn beschikbaar voor derden
Beperkt: Mijn waarnemingen zijn beschikbaar voor werkgroepen, natuurbeschermingsorganisaties en lokale terreinbeheerders
Nee: Mijn waarnemingen mogen enkel en alleen op Waarneming.nl worden getoond

MODEL 1 lijkt me bijzonder onhandig, er zijn wel erg veel overheden etc die niet de kennis hebben om de wrn.nl gegevens juist uit te leggen, met al gevolg dat er veel waarnemers gedwongen worden telmee te gebruiken
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

wimtegels

Ik heb enige moeite om de relevante verschillen te zien.

Op het moment dat ik mijn waarnemingen invoer zijn ze in principe openbaar voor iedereen. Iedereen kan de gegevens immers raadplegen.

Het juist intrepeteren van de waarnemingen is een ander verhaal. Hierover heb ik al eens een topic geopend: De waarde van waarnemingen.

De vertaalslag is echter een verantwoordelijkheid van de gebruiker!

Betaling van gegevens is een ander verhaal. In principe vind ik dat commerciele bureaus best voor de gegevens mogen betalen. Van de andere kant is het gewoon goed dat onze gezamelijke gegevens gebruikt worden ten behoeve van de natuur in Nederland.

Een bijdrage in de kosten van de site lijkt me reeel. Maar wat doe je dan met low budget organisaties. Of vrijwilligers of studenten die de gegevens willen gebruiken?

Ik vind het een goed initiatief dat jullie onze mening vragen. Wat mij betreft laat ik de keuze graag aan jullie over. Voor mij is de toegankelijkheid van de gegevens het grootste belang.

Ik stel het wel op prijs te horen welk besluit jullie nemen. Succes met de keuze!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

hiskodevries

CiteerIk stel het wel op prijs te horen welk besluit jullie nemen. Succes met de keuze!
Dat zal zeker gebeuren.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Iolaire

Hoi Dylan,

Je geeft het zelf eigenlijk al een beetje aan: de bedoeling is om "duidelijkheid te scheppen" en het "simpel en duidelijk" te houden. In dat plaatje past eigenlijk alleen model 1.
Model 2 kan m.i. alleen als je vaste en herkenbare kaders aangeeft en borgt. Dat laatste houdt in dat je óf integraal accepteert dat er ná het doorgeven van informatie geen grip meer is op wat er verder mee gebeurt, óf een controlerende functie creëert die toezicht houdt op het "natraject". Hoewel ik geen idee heb van eventuele beschikbaarheid van menskracht, lijkt me dit laatste niet wenselijk of in ieder geval moeilijk uitvoerbaar.

Rest model 1. Lekker simpel en duidelijk! :)

Met vriendelijke groeten,

Willem Boomkens

wimtegels

Citeer
CiteerIk stel het wel op prijs te horen welk besluit jullie nemen. Succes met de keuze!
Dat zal zeker gebeuren.
Heb ik ook geen moment aan getwijfeld.
Ik vind het wel gepast om jullie als administrators op deze plaats een compliment te maken voor de manier waarop jullie deze site beheren!
En ik denk dat ik dan namens veel gebruikers spreek.

Eventuele "batige saldi" mogen wat mij betreft dan ook best gebruikt worden voor deze prachtige site!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Dylan

#10
CiteerStandaard: Al mijn waarnemingen gaan naar de PGO's
We hebben dit serieus overwogen als aparte instelling.

Waarneming.nl heeft altijd de samenwerking gezocht (en in veel gevallen ook gevonden) met de PGO's en zal dit ook blijven doen (sterker nog, alleen maar meer).

Echter, in dit geval leek het ons beter om geen apart categorie voor de PGO's te maken. Er zijn immers andere organisaties zijn die zelf interpreteren (en daarvoor de verantwoordelijkheid nemen) en baat hebben bij dit soort gegevens, en er evenveel recht op hebben als de verschillende PGO's. Ook willen we bijv. studenten en promovendi, die wellicht JUIST zelf de interpretatie willen doen voor hun studie, niet de toegang tot dit soort gegevens ontzeggen door een status aparte voor de PGO's te creeëren.

Vandaar de 2e methode met optie "Beperkt", waarin de PGO's ook tot de groep horen die wel gegevens geleverd kan krijgen indien gebruikers voor die optie kiezen.
Dylan Verheul
Mede-oprichter Waarneming.nl

rienkgeene

Citeer
Er zijn immers andere organisaties zijn die zelf interpreteren (en daarvoor de verantwoordelijkheid nemen) en baat hebben bij dit soort gegevens, en er evenveel recht op hebben als de verschillende PGO's.

Daar is WN.NL er één van.

Rienk

Gerard Troost

CiteerDaar is WN.NL er één van.
Ja, maar die mogen best naar zich zelf exporteren van mij  :P  
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

rienkgeene

#13
Gerard,

Mag WN.NL van jou ook besluiten waar jou waarnemingen wel en niet heen gaan?
In gevallen die minder duidelijk zijn dan SOVON od Staatsbosbeheer?

Rienk

Gerard Troost

CiteerGerard,

Mag WN.NL van jou ook besluiten waar jou waarnemingen wel en niet heen gaan?
In gevallen die minder duidelijk zijn dan SOVON od Staatsbosbeheer?

Rienk
Nee, want daar hebben we al goede procedures voor in NL, waarom nieuwe verzinnen?
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

rienkgeene


Gerard Troost

#16
Allerlei verenigingen zoals de Vlinderstichting, RAVON etc. Volgens mij ben jij zelfs lid van een stuk of 4 van die clubs ;)
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

rienkgeene

Zijn verenigingen regelingen?

Gerard Troost

Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

rienkgeene

Het is een serieuze opmerking;  

Ik ken geen procedures die dat regelen!!!!!

Citeer
Nee, want daar hebben we al goede procedures voor in NL, waarom nieuwe verzinnen?

wimtegels

Misschien snap ik iets niet. Maar als ik over de data wil beschikken wordt ik toch gewoon lid van waarneming.nl. Kan ik de meeste gegevens zo uitdraaien. Op de embargo's na.

Waarom is het dan zo'n probleem dat anderen over die data kunnen beschikken?

Ik denk dat de kracht van waarnemingen.nl deels ontleend wordt aan de prachtige database die voor iedereen te raadplegen is?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Gerard Troost

CiteerHet is een serieuze opmerking;  

Ik ken geen procedures die dat regelen!!!!!

Citeer
Nee, want daar hebben we al goede procedures voor in NL, waarom nieuwe verzinnen?
Ik was ook serieus Rienk!!! Wellicht had ik moeten zeggen, daar hebben we in Nederland verenigingen voor we lid van kunnen worden?
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

rienkgeene

#22
CiteerNee, want daar hebben we al goede procedures voor in NL, waarom nieuwe verzinnen?

Ik vraag naar de procedures, die jij noemt, niet naar de PGO'S een vereniging is geen procedure.

Je zegt net dat WN.NL niet mag beslissen over jou waarnemingen, want daarvoor zijn goede procedures! Ik vraag welke dan?

Dylan

#23
CiteerMisschien snap ik iets niet. Maar als ik over de data wil beschikken wordt ik toch gewoon lid van waarneming.nl. Kan ik de meeste gegevens zo uitdraaien. Op de embargo's na.

Waarom is het dan zo'n probleem dat anderen over die data kunnen beschikken?

Ik denk dat de kracht van waarnemingen.nl deels ontleend wordt aan de prachtige database die voor iedereen te raadplegen is?
Wim, dat is ook precies onze bedoeling. Je slaat de spijker op zijn kop, in feite kan het bijna allemaal al, via een omweg. Alleen willen we dat graag ook officieel regelen, dus dat we de toestemming hebben van de gebruiker om dat te doen.
Dylan Verheul
Mede-oprichter Waarneming.nl

Gerard Troost

Citeer
CiteerNee, want daar hebben we al goede procedures voor in NL, waarom nieuwe verzinnen?

Ik vraag naar de procedures, die jij noemt, niet naar de PGO'S een vereniging is geen procedure.

Je zegt net dat WN.NL niet mag beslissen over jou waarnemingen, want daarvoor zijn goede procedures! Ik vraag welke dan?
Over procedures, ik bedoel natuurlijk dat we daar de pgos (waar je lid van kunt worden, en op die manier inspraak hebt) voor hebben die
voor ons bepalen wie er wel of geen data krijgt.
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

rienkgeene

CiteerMisschien snap ik iets niet. Maar als ik over de data wil beschikken wordt ik toch gewoon lid van waarneming.nl. Kan ik de meeste gegevens zo uitdraaien. Op de embargo's na.

Waarom is het dan zo'n probleem dat anderen over die data kunnen beschikken?

Ik denk dat de kracht van waarnemingen.nl deels ontleend wordt aan de prachtige database die voor iedereen te raadplegen is?

100% eens met Wim, daarom model 1; Nou dan is blijkbaar iedereen het eens over één ding; waarnemingen i.i.g. ook naar PGO's.

Gerard wil dat de PGO's beslissen over het doorverkopen van gegevens. Ik denk dat iedere waarnemer dat persoonlijk gevraagt moet worden. WN.NL gaat dat zeker doen  en in Gerards optiek dus alleen voor de stap naar de PGO's.

Blijft de vraag wat die regelingen moeten zijn en ook die voor WN.NL. Gerard en Rienk vetrouwen de PGO'sdit wel toe (Rienk vertrouwd dit ook toe aan WN.NL), maar er kunnen gevalen zijn dat Klaas van Dijk er anders over denkt.

Dylan

CiteerGerard wil dat de PGO's beslissen over het doorverkopen van gegevens. Ik denk dat iedere waarnemer dat persoonlijk gevraagt moet worden. WN.NL gaat dat zeker doen  en in Gerards optiek dus alleen voor de stap naar de PGO's.
We willen de discussie zoveel mogelij kzijn beloop laten (goede bijdragen allemaal), maar hier moeten we als Waarneming.nl toch een uitgangspunt herhalen:

We hebben het hier niet over het (door)verkopen van gegevens.

Het gaat om het beschikbaar stellen aan derden. Waarneming.nl zal nooit gegevens verkopen, dat kan ook niet, want ze zijn niet van ons.

Net zoals we nu gratis en voor niks gegevens beschikbaar stellen aan werkgroepen, SOVON, RAVON, et cetera, willen we dat ook graag aan andere partijen kunnen doen.

Mocht het zo zijn dat hier software voor geschreven moet worden, of dat er werkzaamheden bij ons komen te liggen om die exports / koppelingen mogelijk te maken, dan zouden we daar een vergoeding voor kunnen vragen, maar het verdienen van geld is hierbij geen doel.
Dylan Verheul
Mede-oprichter Waarneming.nl

wimtegels

Gezien hetgeen ik eerder vermelde zou ik voor willen stellen dat iedereen gewoon aangeeft of zijn of haar gegevens naar derden geexporteerd mogen worden. Zo is het nu ook geloof ik.

Gezien de toegankelijkheid van de gegevens lijkt het me weinig zinvol om allerlei andere scenario's in te voeren.

Het lijkt mij wel zinvol om eens na te denken over tarieven voor het geval het team van waarneming.nl gegevens moet exporteren.

Ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal dat een commercieel bureau daarvoor betaald.
Maar wat te doen met studenten en met verenigingen. En hoe als een student een afstudeer opdracht doet bij een commercieel bureau?

Dat soort zaken vind ik altijd een beetje moeilijk. Bij mij speelt dan vaak de gedachte: Ik vind het prima als gegevens van mij gebruikt worden ten bate van de natuur. Anderzijds vind ik het een beetje minder als een ander geld verdient aan datgene wat ik gratis aan moet leveren.

Hoe ga je daar goed mee om?

Volledigheidshalve wil ik hierbij vermelden dat het mij er niet om gaat om per warneming betaald te worden. Ik moet me overigens eigenlijk schamen over het beperkte aantal waarnemingen dat ik doorgeef. Wel vind ik dat er voor het werk van de medewerkers van waarneming.nl betaald mag worden als de gegevens commercieel gebruikt worden. Dat geld zou dan ten goede moeten komen van waarneming.nl.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Erik van Dijk

Even een opmerking.

Een commercieel bureau. wordt in dit soort discussies altijd nogal negatief benaderd. Bijvoorbeeld mijn werkgever Royal Haskoning. Die heeft bijvoorbeeld het MER (milieu effect rapportage) uitgevoerd voor de tweede Maasvlakte. Zo'n onderzoek wordt uitegvoerd voor elke grote fabriek en of bouwproject.

Als je commerciële bureaus uitsluit worden jouw waarnemingen niet meegewogen in de beslissingen ergens iets te bouwen of niet. Ik kan me geen natuurliefhebber voorstellen die niet wil dat haar ontdekking van een zeldzaamheid niet wordt meegewogen in zo'n onderzoek en afweging.

Commerciële bureaus vinden het in de regel geen probleem te betalen voor informatie. Als het gratis is nemen ze het gratis als het geld kost rekenen ze de kosten door aan de klant. En volgens mij zit daar de angel bij Waarneming.nl. We willen niet de indruk wekken dat waarneming.nl er geld aan verdiend aan de waarnemingen.

Wellicht is het bovenstaande interessant om even in overweging te nemen voor je de keuze maakt.

Groet Erik van Dijk

Met vriendelijke groet

Erik van Dijk