Doelstelling van dit topic over de NDFF

Gestart door Dylan, januari 14, 2010, 12:53:04 PM

Vorige topic - Volgende topic

Dylan

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is een systeem waarmee natuurinformatie in Nederland ontsloten wordt. Nagenoeg iedereen die geïnteresseerd is in natuurgegevens krijgt direct of indirect te maken met de NDFF. Daarom zijn er ook veel vragen omtrent de totstandkoming, het beheer en de exploitatie van de NDFF.

In januari 2010 constateerden we als Team Waarneming.nl dat vragen over de NDFF op verschillende plaatsen op het forum werden gesteld. Om de informatiebehoefte omtrent de NDFF duidelijk te maken, en om betrokkenen bij de NDFF ook de gelegenheid te geven om zelf informatie te posten en vragen te beantwoorden, hebben we besloten om dit aparte topic in te richten.

Dit topic is dus bedoeld voor:

       
  • informatievoorziening vanuit de NDFF (geplaatst door NDFF-medewerkers, eventueel als reactie op andere posts)
  • vragen met betrekking tot de NDFF (geplaatst door iedereen die behoefte heeft aan informatie)
  • onder de aandacht brengen van (links naar) publicaties over de NDFF (door iedereen die dat wil)
  • discussies over de NDFF, waaraan hopelijk ook NDFF-medewerkers deelnemen
Zoals overal op dit forum zijn ook hier de huisregels van toepassing.
Dylan Verheul
Mede-oprichter Waarneming.nl

mevoosten

Beste mensen van waarneming.nl
Over doorgeven van waarnemingen aan de NDFF het volgende:
Ik zou graag willen dat onderzoek ihkv Ruimtelijke Ordening projecten wordt gebaseerd op het door het ministerie van LNV vastgesteld Vleermuisprotocol van het NGB.  Bij afwijken hiervan dient dit in het verslag te worden gemotiveerd en tot de conclusie te leiden dat het onderzoek onvolledig is en conclusies dus niet getrokken kunnen worden.
Uit o.a. reacties van LNV blijkt dat het akkoord gevonden wordt, dat er niet met dit protocol wordt gewerkt als het adviesbureau maar gerenommeerd is.
Zou ik mijn gegevens vrijgeven, dan verergert dat de situatie alleen maar.
Ik heb altijd veel werk met het adviseren van Natuurverenigingen bij hun pogingen het werken volgens het protocol af te dwingen. Dit is allemaal vrijwilligers werk en leidt tot meer opdrachten voor advies bureaus, dankbaar zijn zij echter nog nooit geweest.
Ook vind ik het vreemd dat gegevens die van mij bij het NDFF zouden liggen zowel worden gearchiveerd alswel  teruggetrokken uit hun bestand, indien ik niet wil dat zij erover beschikken. Ik zou dat niet kunnen combineren.
Ik wil dus niet dat mijn gegevens aan het NBFF worden vrij gegeven, noch dat zij hierover beschikken. Ze kunnen mij benaderen indien ergens onderzoek nodig is.
Marjan

Martijn de Jong

Beste Marjan,

Door optie 1, Mijn waarnemingen mogen niet doorgeleverd worden aan andere organisaties, aan te vinken, gaan de gegevens niet door naar de NDFF of een andere organisatie zoals de Zoogdiervereniging. De waarnemingen zijn alleen in de database van de Stichting Natuurinformatie opgenomen.

De reden waarom de gegevens gearchiveerd worden heeft te maken met de bewijslast bij conflicten. Stel, iemand voert op 1 juni een rugstreeppad in. Op 2 juni kijkt een gemeente, en besluit dan om een bepaalde woonwijk ergens anders te bouwen. Op 3 juni haalt de waarnemer zijn rugstreeppad weg, waarna de gemeente (laten we zeggen de wethouder) op 4 juni nogmaals kijkt, en ontdekt dat de reden om de woonwijk te verplaatsen niet meer in het systeem staat. Om onduidelijkheden te voorkomen, kan de GAN in een dergelijk geval het archief openen, en aantonen dat er op 2 juni wel degelijk een rugstreeppad in het systeem was opgenomen.

Het archief zal alleen voor deze reden worden geopend. De teruggetrokken waarneming zal verder niet zichtbaar zijn in uitvoermodules, kaarten, overzichten etc, ook niet voor historische opvragingen (op 26 juni voor de eerste keer opzoeken wat er op 3 juni was waargenomen).

met vr. groet,

Martijn de Jong

Stichting Natuurinformatie
Martijn de Jong