Diversen > Vacatures

Vacature (geo)hydroloog bij de provincie Fryslân

(1/1)

Gerben Mensink:
De provincie Fryslân heeft een vacature voor een (geo)hydroloog.

Binnen het team water geef je hydrologische adviezen ten behoeve van vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen (inclusief drinkwaterwinningen) en voor Warmte Koude Opslag (WKO). Daarnaast adviseer je over vergunningen voor zandwinningen, mijnbouwactiviteiten (zout- en gaswinning) en grootschalige infrastructurele projecten, zoals aanleg aquaducten, tunnels, sluizen, windmolenparken etc. Je hebt een belangrijke adviesfunctie ten aanzien van zowel de landelijke als Friese aanpak klimaatadaptatie, bedoeld om onze provincie in 2050 klimaatbestendig te maken.

Verder werk je mee aan de Friese klimaatatlas in het kader van het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK). Door samen te werken met Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten kunnen kansen worden benut, die de klimaatverandering met zich meebrengt en de provincie Fryslân beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Voor meer informatie en mogelijkheid om te reageren zie de bijlage of de volgende link: http://www.tangram-tis.nl/10083/Vacatures/10083-02S0002ZGP/Vacature-Vacature%3A-%28Geo%29hydroloog-met-een-integrale-blik?location=2#top

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie