Heukels 24ste druk - Niet floristische typfouten en typografische correcties

Gestart door Willemien Troelstra, maart 30, 2020, 20:23:08 PM

Vorige topic - Volgende topic

Willemien Troelstra

Dit topic hoort bij het topic 'HEUKELS 24ste druk - errata'.

Niet floristische typfouten en typografische errata (vet/cursief/schrijfwijze hybride ouders e.d.)
p 4: Wim van de Ven =>Wim van der Ven
P 13: 2e kolom 14e regel "zijn allen overgenomen in deze editie" => "zijn alle overgenomen in deze editie" (Hanneke Waller)
p 21: 2e kolom r. 8 moet zijn: Tussen 1996-2005 waren dat er 50. (Erik Berkhof)
p 23: 2e kolom onderaan: Het gros daarvan is .. tuinvlieder, garden-escape [enkelvoud ipv meervoud].  (Rutger Barendse)
p 45: stap 19: ineen vloeiend => ineenvloeiend [aan elkaar]. (Rutger Barendse)
p 45: stap 21: Zou hier niet ook een balkje boven moeten ? =>  3) Wortelstok kort kruipend  (Rutger Barendse)
p 54: stap 22: Limnanthus => Limnanthes (Hanneke Waller)
p 62: Kleine biesvaren moet in groot lettertype (was vorig jaar nog niet uitgestorven) (Kees van Reenen)
p 71: kolom 2, onder "2 Pteris L. - Lintvaren" baadjes -> blaadjes
p 86: 19/2/2-:  M.-Joegoslavië -> Bosnië en Herzegovina en Servië [misschien niet in Herzegovina s.s.] (Tom Damm)
p 88: (rechtsboven) dekschubbenlanger -=> dekschubben[ ]langer (David de Wit)
p 96: in fig. 27.1 staat in de afbeelding een 1 (net als in HF23) maar de 1 hoort daar zo te zien niet. (Hanneke Waller)
p 120: 1e kolom ... bovengrond ... moet zijn bovengronds (Herman van O)
P. 110, punt 4: duidelijke smaller -> duidelijk smaller (Tom Damm)
p 120: Weidegeelster: "zeld. langs de binnenduinrand van R en S" => "zeld. langs de binnenduinrand van R en in S" (Kees van Reenen)
p. 127: bij Galanthus tenminste => ten minste (1) in sleutelpunt 1 (2) in de opmerking over G. ikariae en (3) over G. elwesii. (Hanneke Waller)
p 138: Gele bieslelie: ... in Dui, M, S (Twente), K en F; ... --> ... in Du, M, S (Twente), K en F; ...
p 143: 2e kolom bij Vleeskleurige orchis '..... de zijlobben sterk naar teruggeslagen'=> de zijlobben sterk teruggeslagen
p 152: Wit bosvogeltje teruggevonden, dus in groot lettertype (Kees van Reenen)
p 172: 47/4/36: hoogsten -> hoogstens (Tom Damm)
p 180: bij C. diandra: onderstezijtakken -> onderste[ ]zijtakken (Rens / Leighmus)
p 183: 1e kolom bij 66 IJle bermzegge regel 4: lekaar = elkaar (Rutger Barendse)
p 187: 47/9/5-:  [tekst in kleiner lettertype want nog niet ingeburgerde soort] (Tom Damm)
p 209: Gelijktrekken terminologie punt 53: 'Aartjes 1-veelbloemig' en punt 54: 'Aartjes 2-meerbloemig' (ML Schipper)
p 243: 1e kolom bij opm. (B. pinnatum x B. sylvaticum) => (B. pinnatum x sylvaticum) in lijn met de notatie van hybriden in de rest van de flora (Rutger Barendse)
p 244: bij Arrhenaterum elatius verwijzing naar Fig. 49.49.Plaat 3h. => Fig. 49.Plaat 3h. (Hanneke Waller)
p 258: na 49/29/4-:  ovina groep -> ovina-groep (Tom Damm)
p 269: In de 'Poa' sleutel wordt het getal '3' overgeslagen (zowel in de telling als verwijzing, waardoor het geen invloed heeft op het gebruik van de sleutel). Dat komt door het niet langer erkennen van Smal beemdgras als een aparte soort zoals in HF23. Hierdoor is een sleutelstap naar een 'lager niveau' (ondersoorten) verschoven. (Martijn van Sluijs)
p 270: 49/44/5-:  èn -> én (Tom Damm)
p 271: 49/44/8:  een- -> 1- [of het geheel nog iets korter zoals bij punt 5: 1-(zelden 2-)jarig] (Tom Damm)
p 280: 49/53/4-:  allleen -> alleen (Tom Damm)
p 280: Elymus campestris s.str. "... altijd onder wimpers..." =>  "... altijd zonder wimpers..." (Marc Leten)
p 285: 49/61/3 Opm.:  Gorteria 8:34 -> Gorteria 38:34 (Tom Damm)
p 287: 49/62/1-:  8.2 -> 8,2 (Tom Damm)
p 287: 49/62/2-:  6.4-9.2 -> 6,4-9,2 (Tom Damm)
p 287: 49/62/3 :  4.5-6.5 -> 4,5-6,5 (Tom Damm)
p 287: 49/62/3-:  3.5-5.5 -> 3,5-5,5 (Tom Damm)
p 288: 49/65/1:  lang vliezig -> lang, vliezig (Tom Damm)
p 290: 49/69/1:  M.Limburg -> M.-Limburg (Tom Damm)
p 290: 49/67/1 Opm.:  c subsp. -> c. subsp. (Tom Damm)
p 295: 50/1/3 Opm.:  eindigt stomp -> eindigt die stomp (Tom Damm)
p 310: onder het item Anemone x hybrida, bij de Opmerking onder c mist de punt voor de keuzemogelijkheid "Plant tot 150 cm hoog." (Hanneke Waller)
p 333: In de sleutel van Parthenocissus tweede alinea 1 Ranken met 3-5 ... => 2  Ranken met 3-5 ... (Martijn van Sluijs)
p 340: Sleutel..., Opm.: classificatie voorstel -> classificatievoorstel (Tom Damm)
p 343: bij Viacia sativa: zelzaam => zeldzaam
p 376: 1e kolom onderaan. R. laciniatus ; De auteursnaam Willd. is per abuis in het vet gedrukt. (Rutger Barendse)
p 394: 68/25/3-: korteloten -> korte loten (Tom Damm)
p 416: Amandelwolfsmelk: "Gevoelig" staat nu direct achter de soortnaam. Dit moet naar rechts en in het rood (Kees van Reenen)
p 432: in eerste zin onder figuur 85.3 "vergrootte" => "vergrote" (Jeroen Willemse)
p 439: 1e kolom midden. G. versicolor zou (volgens de opmaak elders in het boek) in het vet gedrukt moeten worden. (Rutger Barendse)
p 442: linker kolom, in tekst boven de afbeelding: zeldaam --> zeldzaam.
p 449: 88/5/2 mist het streepje voor de 2e keuze (Hanneke Waller)
p 479: bij Camelina sativa. Pl. Breed. 132: 390 => Pl. Breed. (New  York) 132: 390. (Rutger Barendse)
p 484: 1e kolom bij opm. zeldaam => zeldzaam (Herman van O)
p 501: bij punt 16 gerankschikte kluwens ---> gerangschikte kluwens (Hanneke Waller)
p 504: linkerkolom, onderste regel (dus in opm. 2): subsp. hybrida -> subsp. hybridus (Martijn van Sluijs)
p.504: links, (in opm.1) brengen is -> brengen zijn (Tom Damm)
p 525: 102/13/5:  -) apr. -> -)apr. (Tom Damm)
p 540: onder fig. 107.1 ontbreekt haakje achter halleri (Herman van O)
p 544: Bij verspreiding Kleine duizendknoop: "KFK 778: alg, in P, elders zeld."  moet zijn "KFK 778: alg. in P, elders zeld." (komma => punt) (Martijn van Sluijs)
p 545: in de introductie van de ondersoorten van Polygonum aviculare na 'kern-DNA gewicht' toevoegen 'te onderscheiden' (Marc Leten)
p 546: 108/4/3-: bla-donderzijde -> blad-onderzijde [verkeerde afbreking] (Tom Damm)
p 568: 118/7/1-:  bla-drand -> blad-rand (Tom Damm)
p 588: 2de kolom bovenaan na 'juist uitgebloeide 2-slachtige' toevoegen 'bloemen' (Marc Leten)
p 596: 1e kolom op 2/3. Donsnachtschadee = Donsnachtschade (Rutger Barendse)
p. 610, blok 5, derde regel. punt-komma invoegen na "lang" in "Bloemkroon 23-30(-34) mm lang de buis 2-3..." (?)
p 614: 128/8/1 Opm.: str.is -> str. is (Tom Damm)
p 631: Wilde liguster: "vrij alg. in R en E, vrij alg. in H en Y" => "vrij alg. in R, E, H en Y" (Kees van Reenen)
p 636: 133/5/4- Opm.: s.str. -> s.str. [cursief] (Tom Damm)
p 636: Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehmann => D.P. Wolff ex J.F. Lehmann (Wim de Winter)
p 637: bij Odontites vernus subsp. serotinus: ook wel wel met akkeronkruiden ingezaaid. (Hanneke Waller)
p 644: Slijkgroen: "recent ook in H en P" => ""recent ook elders in H en P"
p 662: 2e kolom eerste regel: Kelkslippen meer dan..., moet zijn Kelkslippen met meer dan... (Pieter Stolwijk)
p 666: Rubus x alteclerensis => Rubus x altaclerensis (Hanneke Waller)
p 668: kolom 2 punt 13 ook op p 671 kolom 1 punt 50 de pappus => het papus (Rien Ondersteijn)
p 676: rechts onderaan: Cirsium x hybridum, gevonden in 't Marksken'  =>'t Merkske  (Rien Ondersteijn)
p 712: rechter kolom bij 3: rechtopstaandetakken => rechtopstaande takken (Rien Ondersteijn)
p 735: 141/7/1-:  aug.Tuinplant -> aug. Tuinplant [spatie] (Tom Damm)
p 737: Kruidvlier Juliaug. => Juli-aug. (Kees van Reenen)
p 739: 2e kolom onderaan. De ouders van S. x chenaultii staan in het vet. Elders in het boek is dat bij kruisingen in gewone letters. (Rutger Barendse)
p 742: 144/5/3:  half -> ⅟₂ (Tom Damm)
p 743: 144/6/1-Opm.:  genoom grootte -> genoomgrootte (Tom Damm)
p 743: 144/7/1:  dubbel -> 2 × (Tom Damm)
p 761: 145/13/1-:  24a [klopt met figuurnummer, maar niet meer logisch] (Tom Damm)
p 761: 145/13/2:  24b [klopt met figuurnummer, maar niet meer logisch] (Tom Damm)
p 773: 145/41/1:  beiden -> beide (Tom Damm)
p 774: 145/44/1-:  W.- Azië -> W.-Azië [spatie teveel] (Tom Damm)
p 797: Amaranthus bouchonii wordt als synoniem beschouwd, en zou daarom schuingedrukt moeten zijn. (Martijn van Sluijs)
p 798: Asarum europeaum -> Asarum europaeum.
p 798: Asparagus ... prostrates -> Asparagus ... prostratus.
p 799 Ballota nigra subsp. meridionalis >  subsp. meridionalis zou niet op dezelfde regel moeten staan als nigra (>> volgende regel + inspringen)
p 799 Bromopsis inermis subsp. inermis > subsp. inermis zou niet op dezelfde regel moeten staan (>> volgende regel + inspringen)
p 803: Derde kolom onderaan; 'subsp. lobata' hoort tussen subsp. glomerata en subsp. oceanica onder Dactylis glomerata (de inspringing moet ook gelijk zijn aan die twee). (Martijn van Sluijs)
p 808: Tweede kolom bovenaan; resultaat van huidige notatie is 'Heracleum sphondylium subsp. subsp. sphondylium'. Oplossing: verwijder 'subsp.' in de eerste regel (achter sphondylium), en voeg dit toe in de tweede regel vóór sibiricum. (Martijn van Sluijs)
p 809: Iva xanthifolia --> Iva xanthiifolia
p 809: Juncus acuminiatus moet zijn: acuminatus. (Pieter stolwijk)
p 824: Viola lutea subsp. calaminar-ia -> calamina-ria [verkeerde afbreking] (Tom Damm)
p 833: het woord "Doosvrucht." (inclusief de punt) moet vet gedrukt. (Hanneke Waller)
p 837: bij Bloeiwijze gevorkte bijscherm => gevorkt bijscherm. (Hanneke Waller)
p 839: Onderaan verwijzing naar p.25 (Invasief) en p.27 (Giftig) => respectievelijk p.26 en p.28 (Martijn van Sluijs)

Klein corps, maar meestal normaal (alle van Tom Damm)
 • Tekst beginnend met "Zie", bv. 35/1, 44/9
  •  p.120, 38/1
  •  p.287, 49/63 (zonder "Zie")
 • Tekst beginnend met "Door" of "Met medewerking van", bv. 32/3, 44/4, 47/4
  •  p.159, 47/4
  •  p.256, 49/29
  •  p.316, 54/13/na12- en 2)
  •  p.374, 68/13
 • Tekst beginnend met "Excl." of "Incl.", bv. 32/4 (niet ingesprongen), 42/10, 42/11 (niet ingesprongen), 47/14 (niet ingesprongen), 49/16 (niet ingesprongen), 49/19, 49/35, 49/53 (niet ingesprongen), 49/62, 50 (terecht niet ingesprongen)
  •  p.119, 38  (Tom Damm)
  •  p.256, 49/28  (Tom Damm)
  •  p.325, 57/6 (Tom Damm)

Algemeen: figuurnummers en –letters weer (half)vet indien meer bij elkaar! [Is niet meer nodig waar de soorten in kolommen zijn gezet.] (Tom Damm)
groet, Willemien Troelstra

hansbotix

Het lijkt alsof op p.143 een woord is weggevallen. In de tweede kolom staat in de rubriek van de Vleeskleurige orchis in de 3e regel:
'..... lang, de zijlobben sterk naar teruggeslagen.'

Het zou kunnen dat achter 'naar' het woord 'achteren' hoort te staan, of dat het woordje 'naar' verwijderd zou kunnen worden.

Overigens zou me dat niet helpen de gevonden plant op naam te brengen. Zoals ik het zie kan het van alles zijn, van veenorchis, via gevlekte orchis, of toch een variant van de rietorchis.

Willemien Troelstra

Beste Hans, ik denk inderdaad dat 'naar' weg kan. En die groep rondom Rietorchis is en blijft lastig.
groet, Willemien Troelstra

Tom Damm

p.546, 108/4/3-: bla-donderzijde -> blad-onderzijde [verkeerde afbreking]

Groet, Tom
Groet, Tom

Tom Damm

p.340, Sleutel..., Opm.: classificatie voorstel -> classificatievoorstel

Groet, Tom
Groet, Tom

erikberkhof

p. 21 2e kolom r. 8 moet zijn: Tussen 1996-2005 waren dat er 50.
Vriendelijke groeten, Erik

Martijn van Sluijs

p. 269 In de 'Poa' sleutel wordt het getal '3' overgeslagen (zowel in de telling als verwijzing, waardoor dit in de praktijk geen invloed heeft op het gebruik van de sleutel).

Dit is ten gevolge van het niet langer erkennen van Smal beemdgras als een aparte soort zoals in HF23. Hierdoor is een sleutelstap naar een 'lager niveau' (ondersoorten) verschoven.
Vriendelijke groeten,
Martijn

Willemien Troelstra

De aanvullingen zijn weer verwerkt, inclusief een bijdrage van Hanneke Waller (via email).
groet, Willemien Troelstra

Jeroen Willemsen

#8
Ha leuk, typfouten opsporen  :wacko:
Op pagina 432 staat in de eerste zin onder figuur 85.3 "vergrootte" in plaats van "vergrote".

:right: verwerkt
Op zoek naar inspiratie voor mooie plantentrips?
www.BotanicalJourneys.com

Tom Damm

#9
p.172, 47/4/36: hoogsten -> hoogstens
:right:
Groet, Tom

Rien Ondersteijn

#10
Blz 798 : Asarum europeaum - moet zijn Asarum europaeum.

Idem : Asparagus subsi. prostrates moet zijn Asparagus prostratus.

:right:
Groene groe[n]tjes.Rien.

Martijn van Sluijs

#11
pg. 504, linkerkolom, onderste regel (dus in opm. 2): subsp. hybrida -> subsp. hybridus

:right:
Vriendelijke groeten,
Martijn

marcel234

Is de herdruk van de Heukels bijgewerkt?
(Inmiddels weer verkrijgbaar bij Bol en Bruna)

https://www.studers.nl//p/9789001589561/Heukels-Flora-van-Nederland
https://www.veldshop.nl/nl/heukels-flora-van-nederland-105885465.html

Rien Ondersteijn

Citaat van: Martijn van Sluijs op september 01, 2020, 11:43:58 AM
pg. 504, linkerkolom, onderste regel (dus in opm. 2): subsp. hybrida -> subsp. hybridus

Zou dit eventueel misschien als meervoud bedoeld zijn van 'Hybridus' ?  ?Die - a valt zo op [Omdat over vruchten wordt gesproken etc].
Van de andere kant : bestáát er een mv voor hybridus ?  ;)
Groene groe[n]tjes.Rien.

Martijn van Sluijs

Mijn Latijn is niet goed genoeg om daar in detail antwoord op te geven, maar het lijkt in ieder geval mij niet logisch dat dit hier zo bedoeld is. Sowieso heb ik nog niet eerder zo'n meervoudsvorm van de wetenschappelijke schrijfwijze van een soortnaam gezien. Verschillende plantennamen hebben echter wel 'hybrida' in de naam ipv 'hybridus' (en dan heb je ook nog 'hybridum'). Ik denk dat daardoor de verwarring is ontstaan.

Wat betreft de reden waarom het evt een meervoudsvorm zou kunnen zijn; deze zin kan ook prima op een (onder)soort in 'enkelvoud' slaan: "De planten lijken bovendien verminderd fertiel: een kleiner deel van de vruchten dan in Basterdamarant komt tot ontwikkeling..."
Vriendelijke groeten,
Martijn

erikberkhof

Citaat van: Rien Ondersteijn op september 01, 2020, 17:46:24 PM
Citaat van: Martijn van Sluijs op september 01, 2020, 11:43:58 AM
pg. 504, linkerkolom, onderste regel (dus in opm. 2): subsp. hybrida -> subsp. hybridus

Zou dit eventueel misschien als meervoud bedoeld zijn van 'Hybridus' ?  ?Die - a valt zo op [Omdat over vruchten wordt gesproken etc].
Van de andere kant : bestáát er een mv voor hybridus ?  ;)

Ben geen specialist in Latijn, maar rijtje ziet er volgens mij ongeveer zo uit:
enkelvoud: hybrida (vrouwelijk); hybridus (mannelijk) en hybridum (onzijdig)
meervoud: hybridae (vrouwelijk); hybridi (mannelijk) en hybrida (onzijdig)
Vriendelijke groeten, Erik

Willemien Troelstra

Citaat van: marcel234 op september 01, 2020, 14:44:02 PM
Is de herdruk van de Heukels bijgewerkt?

Leni schreef me wel een keer over een verbeterpunt 'dit kan ik niet meenemen in de herdruk', klinkt alsof andere verbeterpunten dus wel zouden zijn meegenomen. Maar, ik weet dus niet welke verbeteringen wel en niet in een herdruk zitten.
groet, Willemien Troelstra

Martijn van Sluijs

Citaat van: erikberkhof op september 01, 2020, 22:09:12 PM
Citaat van: Rien Ondersteijn op september 01, 2020, 17:46:24 PM
Citaat van: Martijn van Sluijs op september 01, 2020, 11:43:58 AM
pg. 504, linkerkolom, onderste regel (dus in opm. 2): subsp. hybrida -> subsp. hybridus

Zou dit eventueel misschien als meervoud bedoeld zijn van 'Hybridus' ?  ?Die - a valt zo op [Omdat over vruchten wordt gesproken etc].
Van de andere kant : bestáát er een mv voor hybridus ?  ;)

Ben geen specialist in Latijn, maar rijtje ziet er volgens mij ongeveer zo uit:
enkelvoud: hybrida (vrouwelijk); hybridus (mannelijk) en hybridum (onzijdig)
meervoud: hybridae (vrouwelijk); hybridi (mannelijk) en hybrida (onzijdig)

Op basis hiervan zou het sowieso een schrijffout zijn, ook als een meervoudsvorm bedoeld zou worden (waarvan ik zelf dus niet overtuigd ben).
Vriendelijke groeten,
Martijn

Rien Ondersteijn

Citaat van: Willemien Troelstra op september 01, 2020, 23:06:41 PM
Citaat van: marcel234 op september 01, 2020, 14:44:02 PM
Is de herdruk van de Heukels bijgewerkt?

Leni schreef me wel een keer over een verbeterpunt 'dit kan ik niet meenemen in de herdruk', klinkt alsof andere verbeterpunten dus wel zouden zijn meegenomen. Maar, ik weet dus niet welke verbeteringen wel en niet in een herdruk zitten.
Wat denk je Willemien ? Zou de herdruk zonder errata verschijnen..?
Groene groe[n]tjes.Rien.

Willemien Troelstra

Errata tot mei zijn meegenomen, maar toen moest Leni de nieuwe versie al weer inleveren voor de herdruk. (Hoorde ik net gisteren van Leni).
groet, Willemien Troelstra

Rien Ondersteijn

Groene groe[n]tjes.Rien.

tekenaar

is het zinvol om een nieuw topic aan te maken voor errata in de herdruk, los van errata in de 1e druk?
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Rien Ondersteijn

Wel- de meesten van de Forumbezoekers hébben al een nieuwe Heukels [en zullen geen verbeterde meer aanschaffen vermoed ik]
En : als het goed is staan in de tweede druk toch geen aanvullingen behalve de errata ?
Groene groe[n]tjes.Rien.

Willemien Troelstra

Citaat van: tekenaar op september 05, 2020, 10:54:34 AM
is het zinvol om een nieuw topic aan te maken voor errata in de herdruk, los van errata in de 1e druk?
Nee, dat lijkt me nu niet handig want veel van de errata die we al hebben opgemerkt zijn nog niet meegenomen in de herdruk. En, andersom zou het me niet verbazen als Lenie ook al errata heeft verwerkt die wij niet hebben opgemerkt en die mensen direct aan Leni hebben gestuurd.

Ik begreep dat Leni van plan is om een lijst met errata in Gorteria te gaan publiceren, maar dat gaat vast nog wel even duren. 
Misschien zou iemand die de herdruk heeft een keer na kunnen gaan welke van de errata in de lijst wel zijn verwerkt en dat via een code bij het erratum kunnen vermelden. Bijvoorbeeld [:right: druk2]
groet, Willemien Troelstra

Rien Ondersteijn

Groene groe[n]tjes.Rien.

Martijn van Sluijs

#25
pg. 839: Onderaan wordt verwezen naar p.25 (Invasief) en p.27 (Giftig). Dit moeten respectievelijk p.26 en p.28 zijn.
:right:
Vriendelijke groeten,
Martijn

Martijn van Sluijs

#26
Pg. 808: Tweede kolom bovenaan; op deze manier wordt het 'Heracleum sphondylium subsp. subsp. sphondylium'. Om de opmaak van elders aan de houden dient de 'subsp.' in de eerste regel (achter sphondylium) te worden verwijderd, en toegevoegd bij de tweede regel (vóór sibiricum).  :right:
Vriendelijke groeten,
Martijn

Martijn van Sluijs

#27
Pg. 803: Derde kolom onderaan; 'subsp. lobata' hoort tussen subsp. glomerata en subsp. oceanica onder Dactylis glomerata te staan (het 'inspringen' moet dan ook gelijk zijn aan die twee).  :right:
Vriendelijke groeten,
Martijn

Willemien Troelstra

p. 54, in de Hoofdsleutel stap 22: Limnanthus => Limnanthes (gemeld door Hanneke Waller). :right:
groet, Willemien Troelstra

Martijn van Sluijs

#29
Pg. 333: In de sleutel van Parthenocissus wordt tweemaal het getal 1 gebruikt. De tweede alinea binnen deze sleutel hoort te beginnen met "2  Ranken met 3-5 zijtakken..."  :right:
Vriendelijke groeten,
Martijn