Mossen en korstmossen in eigen tuin: wat heb je gevonden?

Gestart door lukasverboom, maart 24, 2020, 13:24:50 PM

Vorige topic - Volgende topic

lukasverboom

Hallo,

Met de huidige Corona-voorschriften wordt ons geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het is dan ook een mooie gelegenheid om je eens te gaan verdiepen in de mossen en korstmossen die je in je eigen tuin kunt vinden! In dit topic kun je melden wat je vindt, met de mooiste soorten/waarnemingen of een soortenlijstje. Dat hoeft uiteraard niet zo uitgebreid te zijn als wat ik zelf doe, een mooie waarneming of een (poging tot) inventarisatie van een enkele boom of steen is ook leuk.

Ik zal het topic een beetje schoon houden: complimentjes/opmerkingen (welke gerust geplaatst mogen worden) worden op den duur weer weggehaald zodat de zichtbare berichten de waarnemingenlijsten blijven.
Hieronder de lijst met wat ik in de tuin gevonden heb, per biotoop samengevat en met aan het einde de totaallijst. Ik werk deze lijst de komende dagen bij.

Zelf heb ik geen tuin; ik verblijf een tijdje bij mijn ouders, die in een rijtjeshuis in Leersum wonen. De tuin is een vrij gemiddelde dorpstuin, denk ik. Het huis en de wijk stammen uit eind jaren '80.
Om te beginnen de muur aan de voorkant van het huis. Deze is op het noorden geëxponeerd en onveranderd sinds de bouw van het huis. Het is een bakstenen muur, met voegen van cement. De bakstenen zijn gelig van de citroenkorsten en rood van de Trentepohlia, en in de voegen zitten allerlei kleine gele, zwarte, oranje en witte schijfjes en plakjes. Dit is de lijst van soorten die ik op de muur heb tot nu toe gevonden:
Calogaya pusilla Sinaasappelkorst
Calogaya decipiens stoffige citroenkorst
Candelariella aurella kleine geelkorst
Flavoplaca citrina gewone citroenkorst
Flavoplaca flavocitrina valse citroenkorst
Flavoplaca oasis kleine citroenkorst
Lecania rabenhorstii steenglimschoteltje
Lecanora albescens kalkschotelkorst
Lecanora antiqua kerkschotelkorst
Lecanora dispersa verborgen schotelkorst
Lecanora hagenii kleine schotelkorst
Lecidella stigmatea steenpurperschaaltje
Rinodina oleae donkerbruine schotelkorst
Intralichen christiansenii (parasiet op Candelariella aurella)

Foto van de muur:

Project twee: de op het oosten geëxponeerde dakpannen op het dak, en het ijzeren randje ervoor. Vanaf het dakraam kun je een paar dakpannen en een randje bij het raam bekijken, waar uiteraard ook korstmossen zitten. Opvallend genoeg is er vrijwel nul overlap tussen de soorten op het dak en de soorten op de muur! Alleen de valse citroenkorst zit op beide plekken.
Het is een erg warme plek die wordt gedomineerd door gele en oranje soorten, met tussendoor witte kringen, polletjes mos en donkere vlekken. Opvallend is dat op het geverfde ijzer een paar boomsoorten leven, onder andere vliegenstrontjesmos, vals dooiermos en klein dooiermos, en onder de mossen het knikkersterretje. Opvallend ook is het ontbreken van oranje dooiermos Xanthoria calcicola.
Mossen:
Bryum argenteum zilvermos
Bryum capillare gedraaid knikmos
Grimmia pulvinata gewoon muisjesmos
Orthotrichum anomalum gesteelde haarmuts
Orthotrichum diaphanum grijze haarmuts
Syntrichia papillosa knikkersterretje
Syntrichia ruralis var. arenicola klein duinsterretje
Syntrichia virescens uitgerand zodesterretje

Korstmossen:
Amandinea punctata vliegenstrontjesmos
Candelaria concolor vals dooiermos
Candelariella aurella kleine geelkorst
Candelariella vitellina grove geelkorst
Caloplaca chlorina grijze citroenkorst
Circinaria contorta rond dambordje
Flavoplaca flavocitrina valse citroenkorst
Lecanora dispersa verborgen schotelkorst
Lecanora muralis muurschotelkorst
Lecanora semipallida witrandschotelkorst
Phaeophyscia orbicularis rond schaduwmos
Phaeophyscia nigricans klein schaduwmos
Physcia adscendens kapjesvingermos
Physcia caesia stoeprandvingermos
Polycauliona polycarpa klein dooiermos
Rusavskia elegans rood dooiermos
Variospora flavescens gelobde citroenkorst
Verrucaria macrostoma bruine stippelkorst
Verricaria nigrescens gewone stippelkorst
Xanthoria parietina groot dooiermos

Foto van het dak:

Project drie is de appelboom in de achtertuin. Het is maar een klein boompje van ca. 30 jaar oud met op het oog weinig begroeiing, maar met goed zoeken is er toch nog aardig wat op te vinden. Helaas geen enkel schildmos (en dit was mijn enige kans om in die groep te scoren); vrijwel alles op de boom kenmerkt zich door kleine stipjes, schijfjes of vlekjes. Op de takjes zitten wat nitrofielen, maar beduidend minder dan op de iepen, essen en populieren in de omgeving. Waar de stam in tweeën splitst zit een pluk met gewoon pluisdraadmos en boomsnavelmos, daarboven groeit de gewone haarmuts en gewoon dikkopmos kruipt aan de basis van de stam omhoog.
Twee soorten blijven ongedetermineerd; kleine stipjes op de takken (Leptorhaphis sp.) en groenige soredien op de knobbels (Bacidina sp.).

Korstmossen:
Arthonia radiata amoebekorst
Athallia cerinella klein boomzonnetje
Bacidina sp. (steriel) knoopjeskorst onbekend
Candelaria concolor vals dooiermos
Hyperphyscia adglutinata dun schaduwmos
Lecania naegelii rookglimschoteltje
Lecidella elaeochroma gewoon purperschaaltje
Leptorhaphis sp. spoelkorst onbekend
Naetrocymbe punctiformis gewone stipjes
Physcia adscendens kapjesvingermos
Physcia tenella heksenvingermos
Porina aenea schors-olievlekje
Pseudoschismatomma rufescens verzonken schriftmos
Xanthoria parietina groot dooiermos

Mossen:
Amblystegium serpens gewoon pluisdraadmos
Brachythecium rutabulum gewoon dikkopmos
Orthotrichum affine gewone haarmuts
Rhynchostegium confertum boomsnavelmos

Foto van de appelboom:

Project vier is de houten schutting naast de tuin. Het grootste deel van de schutting is een paar jaar geleden vervangen, maar een klein stukje met een druivenstruik en wat plantenpotten staat er nog. Daarop heb ik een paar leuke kleine soorten kunnen vinden. Opvallend genoeg zijn het allemaal soorten met een dun, korstvormig thallus en grote hoeveelheden apotheciën. Hier de korte lijst:

Korstmossen:
Amandinea punctata vliegenstrontjesmos
Lecanora hagenii kleine schotelkorst
Scoliciosporum umbrinum steenspiraalkorst
Strangospora pinicola muggenstrontjesmos

Foto van de schutting:

Project vijf is de stoeptegels in de achtertuin. Dit is een nog lopend project; tussen de voegen groeit van alles, en ik heb nog lang niet alle topkapselmossen kunnen determineren. Deze lijst is dus nog provisorisch!

Korstmossen:
Bacidina caligans kalkknoopjeskorst
Circinaria contorta rond dambordje
Flavoplaca arcis schubbige citroenkorst
Flavoplaca flavocitrina valse citroenkorst
Sarcosagium rupestre slijmige kleikorst
Verrucaria dolosa donkergroene kalkstippelkorst
Verrucaria muralis zwart-op-witkorst
Verrucaria nigrescens gewone stippelkorst

Mossen:
Barbula convoluta gewoon smaragdsteeltje
Brachythecium rutabulum gewoon dikkopmos
Bryum barnesii geelkorrelknikmos
Bryum capillare gedraaid knikmos
Bryum dichotomum grofkorrelknikmos
Ceratodon purpureus gewoon purpersteeltje

Een foto van de stenen:

Project zes is de deurmat in de voortuin. Deze wordt af en toe schoongemaakt, maar het kan zomaar wat mossen opleveren die met schoeisel meegekomen zijn. Het bestaat vooral uit topkapselmossen, met kleine slaapmossen ertussen.

Mossen:
Amblystegium serpens gewoon pluisdraadmos
Didymodon rigidulus Broeddubbeltandmos
Didymodon vinealis Muurdubbeltandmos

Foto van de deurmat:

Volgende projecten:
Het kiezeldak op de schuur (met onder andere Cladonia's en donker landkaartmos)
De houten bank in de achtertuin (met onder andere grijsgroene stofkorst)
De hazelaar (met onder andere schors-olievlekje)
De zure stenen in de tuin
De bloempotten (met enkele topkapselmossen)
De achtertuin (met onder andere puntmos)
De voortuin

De volledige tuinlijst:
Mossen (22)
Amblystegium serpens gewoon pluisdraadmos
Barbula convoluta gewoon smaragdsteeltje
Brachythecium rutabulum gewoon dikkopmos
Bryum argenteum zilvermos
Bryum barnesii geelkorrelknikmos
Bryum capillare gedraaid knikmos
Bryum dichotomum grofkorrelknikmos
Ceratodon purpureus gewoon purpersteeltje
Didymodon rigidulus broeddubbeltandmos
Didymodon vinealis muurdubbeltandmos
Eurhynchium striatum geplooid snavelmos
Grimmia pulvinata gewoon muisjesmos
Hypnum cupressiforme gesnaveld klauwtjesmos
Orthotrichum affine gewone haarmuts
Orthotrichum anomalum gesteelde haarmuts
Orthotrichum diaphanum grijze haarmuts
Pseudoscleropodium purum groot laddermos
Riccia fluitans gewoon watervorkje
Rhynchostegium confertum boomsnavelmos
Syntrichia papillosa knikkersterretje
Syntrichia ruralis var. arenicola klein duinsterretje
Syntrichia virescens uitgerand zodesterretje

Korstmossen (56)
Amandinea punctata vliegenstrontjesmos
Arthonia radiata amoebekorst
Athallia cerinella klein boomzonnetje
Bacidina caligans kalkknoopjeskorst
Blennothallia crispa gewoon geleimos
Buellia griseovirens grijsgroene stofkorst
Calogaya pusilla Sinaasappelkorst
Calogaya decipiens stoffige citroenkorst
Caloplaca chlorina grijze citroenkorst
Candelaria concolor vals dooiermos
Candelariella aurella kleine geelkorst
Candelariella reflexa poedergeelkorst
Candelariella vitellina grove geelkorst
Catillaria nigroclavata boomrookkorst
Circinaria contorta rond dambordje
Flavoplaca arcis schubbige citroenkorst
Flavoplaca citrina gewone citroenkorst
Flavoplaca flavocitrina valse citroenkorst
Flavoplaca oasis kleine citroenkorst
Hyperphyscia adglutinata dun schaduwmos
Jamesiella anastomosans aspergekorst
Lecania naegelii rookglimschoteltje
Lecania rabenhorstii steenglimschoteltje
Lecanora albescens kalkschotelkorst
Lecanora antiqua kerkschotelkorst
Lecanora compallens miskende schotelkorst
Lecanora dispersa verborgen schotelkorst
Lecanora hagenii kleine schotelkorst
Lecanora muralis muurschotelkorst
Lecanora semipallida witrandschotelkorst
Lecidella elaeochroma gewoon purperschaaltje
Lecidella stigmatea steenpurperschaaltje
Lepraria finkii gelobde poederkorst
Micarea denigrata vulkaanoogje
Naetrocymbe punctiformis gewone stipjes
Phaeophyscia nigricans klein schaduwmos
Phaeophyscia orbicularis rond schaduwmos
Physcia adscendens kapjesvingermos
Physcia caesia stoeprandvingermos
Physcia tenella heksenvingermos
Polycauliona polycarpa klein dooiermos
Porina aenea schors-olievlekje
Porina byssophila rommelig olievlekje
Pseudoschismatomma rufescens verzonken schriftmos
Rinodina oleae donkerbruine schotelkorst
Rusavskia elegans rood dooiermos
Sarcosagium campestre slijmige kleikorst
Scoliciosporum gallurae groene spiraalkorst
Scoliciosporum umbrinum steenspiraalkorst
Strangospora pinicola muggenstrontjesmos
Variospora flavescens gelobde citroenkorst
Verrucaria dolosa donkergroene kalkstippelkorst
Verrucaria macrostoma bruine stippelkorst
Verrucaria muralis zwart-op-witkorst
Verricaria nigrescens gewone stippelkorst
Xanthoria parietina groot dooiermos


Korstmosparasieten (2)
Intralichen christiansenii
Psammina filamentosa
Groet,
Lukas

Marien bioloog
Favoriete groepen: korstmossen, mossen, schelpen, vleermuizen, mariene dingen.

Korstmossen in de tuin? https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,464730.0.html

Pluijm

Ha leuk initiatief.
Ik heb mijn epifytische tuinsoorten vaak wel gedetermineerd, maar moet een lijst nog opmaken, steensoorten liggen nog braak! Hoogtepunt is wel Chaenotheca hispidula, sinds 2019 op een ca. 80-jarige Es-woudreus, van aanvankelijk enkele cm2 uitgebreid naar schorsspleten-vol deze 'winter'.
Met vriendelijke groet,
Arno van der Pluijm

haakbek

#2
Ok cool ik ga dan ook maar beginnen
Ik heb een voor en achtertuin wijk is gebouwd eind jaren 50. Er staan geen bomen in de tuin alleen een kleine Japanse esdoorn
Voortuin
Gewoon smaragdsteeltje
Grijs Kronkelsteeltje
Gewoon puntmos
Penseeldikkopmos
Gesnaveld klauwtjesmos
Halvemaantjesmos
Korstmossen
Witrandschotelkorst
Steenglimschoteltje
Grove geelkorst
Betoncitroenkorst
Achtertuin
Beekmos
Breed dubbeltandmos
Braamknikmos
Fijnkorrelknikmos
Gewoon Krulmos
Parapluutjesmos
Kleismaragdsteeltje
Barbula convoluta sardoa
Gewoon purpersteeltje
Zilvermos
Gewoon muursterretje
Geelkorrelknikmos
Zodeknikmos
Zwanenhalsknikmos
Slankmos
Gedraaid knikmos
Korstmossen
Kleine geelkorst
Kalkschotelkorst
Valse citroenkorst
Rest volgtbas.drost96

#3
Leuk idee!

Dit zijn de soorten die ik tot nu toe al gemeld heb, ik zal binnenkort eens gericht gaan zoeken! Ik weet vrij zeker dat ik er nog veel over het hoofd heb gezien. Ik woon bij mijn ouders in een ritjeshuis in Veenendaal.

De stoeptegels (en de voegen ertussen):
Zilvermos - Bryum argenteum
Gewoon Dikkopmos - Brachythecium rutabulum
Halvemaantjesmos - Lunularia cruciata
Parapluutjesmos - Marchantia polymorpha
Rond Dambordje - Circinaria contorta
Groot Dooiermos - Xanthoria parietina
Muurschotelkorst - Lecanora muralis
Rond Schaduwmos - Phaeophyscia orbicularis
Stoeprandvingermos - Physcia caesia

De dakpannen:
Gewoon Purpersteeltje - Ceratodon purpureus
Gewoon Muisjesmos - Grimmia pulvinata
Muurachterlichtmos - Schistidium crassipilum
Gesteelde Haarmuts - Orthotrichum anomalum
Gewoon Muursterretje - Tortula muralis
Klein Dooiermos - Polycauliona polycarpa
Groot Dooiermos - Xanthoria parietina
Stoeprandvingermos - Physcia caesia

Op de stenen naast de vijver:
Kerkcitroenkorst - Flavoplaca ruderum
Betoncitroenkorst - Gyalolechia flavovirescens
Rond Dambordje - Circinaria contorta
Verborgen Schotelkorst - Lecanora dispersa

In de vijver:
Gewoon Diknerfmos - Cratoneuron filicinum

De schutting:
Groot Dooiermos - Xanthoria parietina, met Xanthoriicola physciae
Heksenvingermos - Physcia tenella
Kapjesvingermos - Physcia adscendens
Poedergeelkorst - Candelariella reflexa
Grove Geelkorst - Candelariella vitellina
Polycauliona phlogina
Vliegenstrontjesmos - Amandinea punctata
Witte Schotelkorst - Lecanora chlarotera
Bolle Schotelkorst - Lecanora symmicta
Eikenschotelkorst - Lecanora pulicaris
Verborgen Schotelkorst - Lecanora dispersa
Houtschotelkorst - Lecanora saligna
Groene Schotelkorst - Lecanora conizaeoides

In de plantenpotten:
Gedraaid Knikmos - Bryum capillare
Gewoon Krulmos - Funaria hygrometrica
Gewoon Dikkopmos - Brachythecium rutabulum

Het gazon:
Gewoon Haakmos - Rhytidiadelphus squarrosus (neemt een groter deel in beslag dan mijn ouders zouden willen)
Halvemaantjesmos - Lunularia cruciata
Parapluutjesmos - Marchantia polymorpha
Soredieus Leermos - Peltigera didactyla

Op de Japanse sierkers:
Gesnaveld Klauwtjesmos - Hypnum cupressiforme
Gewoon Purperschaaltje - Lecidella elaeochroma
Rond Schaduwmos - Phaeophyscia orbicularis
Gelobde Poederkorst - Lepraria finkii
Gewone Stipjes - Naetrocymbe punctiformis

Op de Amberboom:
Schoorsteentje - Anisomeridium polypori
Bolle Schotelkorst - Lecanora symmicta
Gewoon Purperschaaltje - Lecidella elaeochroma
Rond Schaduwmos - Phaeophyscia orbicularis

Totaal: 40 soorten

Ik zal deze lijst de komende maanden bijwerken :blink:

@Lukas Misschien leuk om ook te vermelden in hoeveel tuinen iedere soort gevonden is?
Groeten,
Bas
Totaal 4075 soorten op waarneming.nl ingevoerd

Admin bladvlooien

RamonVerstraaten

#4
Leuk topic! Op de Witte Paardenkastanje en Sering in mijn tuin, die er beiden > 10 jaar staan begint zich langzamerhand een mossen- en korstmossenflora te ontwikkelen. Ik woon in Hazerswoude-Rijndijk (rijtjeshuis). Bij soorten die al een tijdje weer verdwenen zijn heb ik dat aangegeven.
Leuke soorten zijn Witte Citroenkorst op het betonnen randje om de voortuin, Lecanora hagenii op het tuinhek, Gewoon Geleimos tussen de straatstenen, Amoebekorst op de Paardenkastanje en Groot Schildmos, Rookglimschoteltje en Geel Schriftmos op de Sering.

Mossen
Gewoon Pluisdraadmos - Amblystegium serpens Syr.
Kleismaragdsteeltje - Barbula unguiculata
Gewoon Dikkopmos - Brachythecium rutabulum
Zilvermos - Bryum argenteum
Geelkorrelknikmos - Bryum barnesii < 2014
Gedraaid Knikmos - Bryum capillare
Gewoon Purpersteeltje - Ceratodon purpureus
Gewoon Krulmos - Funaria hygrometrica
Gewoon Muisjesmos - Grimmia pulvinata
Fijn Laddermos - Kindbergia praelonga
Parapluutjesmos - Marchantia polymorpha
Gewone Haarmuts - Orthotrichium affine Syr.
Gesteelde Haarmuts - Orthotrichum anomalum < 2013
Grijze Haarmuts - Orthotricum diaphanum < 2020
Boomsnavelmos - Rhynchostegium confertum 2022
Knikkersterretje - Syntrichia papillosa 2024
Gewoon Muursterretje - Tortula muralis

Korstmossen
Geel Schriftmos - Alyxoria ochrocheila Syr. 2022
[Rivierschriftmos - Alyxoria culmigena Syr. 2022] nog niet gevalideerd
Vliegenstrontjesmos - Amandinea punctata
Amoebekorst - Arthonia radiata Aesc.
Gewoon Geleimos - Blennothallia crispa
Vals Dooiermos - Candelaria concolor Syr.
Poedergeelkorst - Candelariella reflexa Syr.
Boomrookkorst - Catillaria nigroclavata Syr.
Rond Dambordje - Circinaria contorta
Schubbige Citroenkorst - Flavoplaca arcis
Gewone Citroenkorst - Flavoplaca citrina
Betoncitroenkorst - Gyalolechia flavovirescens
Illosporiopsis christiansenii 2022
Rookglimschoteltje - Lecania naegelii Syr.
Steenglimschoteltje - Lecania rabenhorstii
Kalkschotelkorst - Lecanora albescens
Kastanjebruine Schotelkorst - Lecanora campestris
Witte Schotelkorst - Lecanora chlarotera Aesc.
Verborgen Schotelkorst - Lecanora dispersa
Kleine Schotelkorst - Lecanora hagenii
Muurschotelkorst - Lecanora muralis
Witrandschotelkorst - Lecanora semipallida
Gewoon Purperschaaltje - Lecidella elaeochroma
Steenpurperschaaltje - Lecidella stigmatea
Verdwaald Meniezwammetje - Paranectria oropensis 2022
Groot Schildmos - Parmotrema perlatum Syr. < 2022
Steenolievlekje - Porina chlorotica
Kapjesvingermos - Physcia adscendens Syr.
Witte Citroenkorst - Pyrenodesmia teicholyta
Groot Dooiermos - Xanthoria parietina
Xanthoriicole physciae 2022


Totaal
Korstmossen    30 [31]
Mossen            17
met vriendelijke groeten, Ramon Verstraaten

Henri van Dodeweerd

#5
Leuk!

Ik heb een nieuwbouwhuis (twee jaar oud), met een net aangelegde tuin ( wel wat oudere bomen erin).

Op de grond;
Parapluutjesmos
Gewoon dikkopmos
Gewoon krulmos
Zilvermos
Gewoon haakmos
Gewoon muisjesmos
Geelkorrelknikmos
Gewoon smaragdsteeltje

Op Fruitbomen:
Groot dooiermos
Kapjesvingermos
Gelobde poederkorst
Kleine schotelkorst
Vliegenstrontjesmos
Klein boomzonnetje (op een bamboestok)
Heksenvingermos
Illosporiopsis christiansenii

Op Krentenboompje
Dun schaduwmos

Op Malussen
Vals dooiermos
Rookglimschoteltje
Gewoon purperschaaltje
Boomrookkorst
Boomglimschoteltje
Klein of geel boomzonnetje
Rond schaduwmos
Witte schotelkorst

Op stoep
Betoncitroenkorst
Rond Dambordje
Verborgen schotelkorst

Totaal
Mossen 8 soorten
Korstmossen 18 soorten
Kortmosparasieten 1 soort

Ik ga nog maar eens verder speuren. Maar de muren en tegels blijven nog wel even schoon
..
Met vriendelijke groet,
Henri van Dodeweerd

Pluijm

#6
Mijn lijst. Ik heb een grote tuin, met diverse aangelegde biotopen in voormalig weitje. Alle soorten spontaan, met uitzondering van Calliergon giganteum (aangevoerd met plantjes Dotterbloem).
De gegevens gaan terug tot 1998, dus evt. 22 jaar geleden. Vele soorten in minieme hoeveelheden, tijdelijk verschenen en al weer verdwenen.
Per biotoop aangegeven, indien bij één biotoop vermeld, niet nogmaals bij evt. een ander biotoop. Volgorde bladmossen (68), levermossen (9), korstmossen (63).
Ik hoop nog eens de steensoorten beter te leren kennen!

Populier
Ulota bruchii

Candelaria concolor
Candelariella reflexa
Evernia prunastri
Hypotrachyna revoluta
Melanelixia subaurifera
Parmelia sulcata
Parmotrema perlatum
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia dubia
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia grisea
Polycauliona polycarpa
Punctelia subrudecta
Ramalina farinacea
Xanthoria parietina

Knotwilg
Cryphaea heteromalla
Leskea polycarpa
Orthotrichum tenellum
Pylaisia polycarpa
Syntrichia papillosa

Metzgeria furcata

Amandinea punctata
Anisomeridium polypori
Caloplaca obscurella
Chaenotheca brachypoda
Lecanora chlarotera
Lecanora horiza
Lepraria finkii
Opegrapha vermicellifera
Porina aenea

Vlier
Amblystegium serpens
Brachythecium salebrosum
Bryum capillare
Ceratodon purpureus
Dicranoweisia cirrata
Grimmia pulvinata
Hypnum cupressiforme
Kindbergia praelonga
Orthotrichum affine
Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum pulchellum
Rhynchostegium confertum
Syntrichia latifolia
Ulota phyllantha
Zygodon viridissimus

Frullania dilatata
Radula complanata

Hooiland, gazon, afgraving, opgeworpen grond, vijveroever, slootkant
Aloina aloides
Amblystegium varium
Barbula convoluta
Barbula unguiculata
Brachythecium mildeanum
Bryoerythrophyllum recurvirostre
Bryum barnesii
Bryum bicolor
Bryum gemmiferum
Bryum rubens
Bryum pseudotriquetrum
Calliergonella cuspidata
Calliergon cordifolium
Calliergon giganteum
Cirriphyllum piliferum
Dicranella schreberiana
Dicranella staphylina
Dicranella varia
Didymodon fallax
Didymodon tophaceus
Drepanocladus aduncus s.l.
Drepanocladus polygamus
Eurhynchium striatum
Fissidens taxifolius
Funaria hygrometrica
Microbryum davallianum
Oxyrrhynchium hians
Phascum cuspidatum
Physcomitrella patens
Physcomitrium pyriforme
Pohlia melanodon
Pseudoscleropodium purum
Rhytidiadelphus squarrosus
Tortula truncata

Aneura pinguis
Marchantia polymorpha
Pellia endiviifolia
Riccardia chamedryfolia
Riccia glauca

Enchylium limosum

Notenboom
Alyxoria culmigena
Alyxoria ochrocheila
Alyxoria varia
Alyxoria viridipruinosa
Arthonia atra
Arthonia radiata
Athallia cerinella
Bacidia laurocerasi
Caloplaca ulcerosa
Catillaria nigroclavata
Graphis scripta
Halecania viridescens
Hyperphyscia adglutinata
Lecania cyrtella
Lecania naegelii
Lecanora carpinea
Lecanora hagenii
Lecanora sambuci
Lecidella elaeochroma
Opegrapha vulgata
Physciella chloantha

Oude Es
Chaenotheca hispidula
Lecanora expallens
Pseudoschismatomma rufescens

Essenbos, dood hout
Atrichum undulatum
Aulacomnium androgynum
Brachythecium rutabulum
Campylopus introflexus
Fissidens incurvus

Lophocolea bidentata

Strigula taylorii

Eik
Phaeographis smithii


Beton, baksteen, stoeptegels, dakpannen
Brachythecium albicans
Bryum argenteum
Didymodon rigidulus
Leptodictyum riparium
Orthotrichum anomalum
Schistidium crassipilum
Syntrichia ruralis
Tortula muralis

Caloplaca citrina
Lecanora muralis
Opegrapha demutata
Porpidia soredizodes
Psilolechia lucida
Rinodina oleae
Sarcogyne regularis
Trapelia placodioides
Verrucaria muralis
Verrucaria ochrostoma

Polyesterdakplaten
Flavoparmelia soredians
Physcia caesia
Xanthoria calcicola
Met vriendelijke groet,
Arno van der Pluijm

H Timans

Citaat van: Pluijm op maart 25, 2020, 10:31:52 AM
Mijn lijst. Ik heb een grote tuin, met diverse aangelegde biotopen in voormalig weiland. Alle soorten spontaan, met uitzondering van Calliergon giganteum (aangevoerd met plantjes Dotterbloem).
Ik wil andere spelregels  :P
Mvg Harold Timans

M.Vullings

#8
Leuk idee, mijn lijst uit onze kleine tuin (30 jaar oud) in Melderslo, Noord-Limburg.
Soorten gezien op 5 kleine bomen, rond de vijver op steen, hout en turven.
Op de stenenhoop bij de vijver komen waarschijnlijk nog meer soorten voor, maar daar moet ik nog eens naar kijken.
Vanaf 2017 tot 2019 gezien:

Korstmossen:
Groot dooiermos (Xanthoria parietina)
Heksenvingermos (Physcia tenella)
Amoebekorst (Arthonia radiata)
Dun schaduwmos (Hyperphyscia adglutinata)
Muurschotelkorst (Lecanora muralis)
Steenpurperschaaltje (Lecidella stigmatea)
Gewoon Sterschoteltje (Trapelia coarctata)
Gelobde Poederkorst (Lepraria lobificans)
Kapjesvingermos (Physcia adscendens)
Gewoon purperschaaltje (Lecidella elaeochroma)
Kleine schotelkorst (Lecanora hagenii)
Verborgen Schotelkorst (Lecanora dispersa)
Vliegenstrontjesmos (Amandinea punctata)
Vals dooiermos (Candelaria vulgaris)
Witte schotelkorst (Lecanora chlarotera)
Gewone Citroenkorst (Flavoplaca citrina)
Zwartgerande Kalkstippelkorst (Verrucaria pinguicula)
Valse citroenkorst (Flavoplaca flavocitrina)
Rond schaduwmos(Phaeophyscia orbicularis)
Kopjes-bekermos (Cladonia fimbriata)
Boomglimschoteltje Lecania cytrella (2021)
Boomrookkorst - Catillaria nigroclavata (2021)


Mossen:
Gewoon plakaatmos (Pellia epiphylla)
Knikkersterretje (Syntrichia papillosa)
Gesnaveld Klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme)
Gewoon Muisjesmos (Grimmia pulvinata)
Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus)
Fijn Laddermos (Kindbergia praelonga)
Gewoon Muursterretje (Tortula muralis)
Gewoon Dikkopmos (Brachythecium rutabulum)
Gewoon Sikkelsterretje (Dicranoweisia cirrata)


Met vriendelijke groet, Margot & Geert
Onze waarnemingen worden op verschillende invoerportalen doorgegeven.

H Timans

#9
Goed, daar ben ik dan. Ik ga proberen later nog zoveel mogelijk mossen toe te voegen. Ik was verbaast om deze hoeveelheid aan te treffen in eigen rijtjeshuistuin (54 soorten, voor-én achtertuin + dak + schuur). Intralichen, druppelkorst en oliestippelkorst nog onder voorbehoud, vooral die laatste zou waanzinnig zijn (later meer in apart forum-topic). Werkelijk heel leuk. Ook Gewoon geleimos in de tuin is leuk.

Korstmossen (54):
ACHTERTUIN

1 .steenglimschoteltje
2. gewoon geleimos
3. zwart-op-witkorst
4. berijpte kroontjeskorst
5. kleine geelkorst
6. verborgen schotelkorst
7. gewone citroenkorst
8. steenpurperschaaltje
9. amoebekorst
10. groot dooiermos
11. oranje dooiermos
12. stoeprandvingermos
13. kapjesvingermos
14. betoncitroenkorst
15. muurzonnetje
16. Twijgdruppelkorst?
17: fijne knoopjeskorst
18: bleekgroene schotelkorst
19: glanzend boomschildmos
20: Gewone Stippelkorst
21: Gewoon Schildmos
22: gestippeld schildmos
23: ammoniakschotelkorst
24. kalkschotelkorst
25: kleine citroenkorst
26: Intralichen christiansenii (?)
27. rond dambordje
28: rookglimschotlejte
29. gewoon purperschaaltje
30. vals dooiermos
31.
32. UV-mos
33. kopermos?
34. poedergeelkorst
35. donkerbruine schotelkorst
36. bleke poederkorst
37. gelobde poederkorst
38. aspergekorst
39. rond schaduwmos
40. grijsgroene steenkorst
41. groot schildmos
42. dun schaduwmos
43. oliestipelkorst?(!)
44. bosschildmos/groen boomschildmos
45. gebogen schildmos
46. heksenvingermos
47. grauw rijpmos
48. muurschotelkorst
49. valse citroenkorst
50. Xanthoriicola physciae
51. Kopjesbekermos
52. Grove Poederkorst
en nog 3 voor mij onbekende korstjes

VOORTUIN

53. kastanjebruine schotelkorst
54. verzonken schriftmos

MOSSEN (7):
1. Halvemaantjesmos
2. Gedraaid Knikmos
3. Parapluutjesmos
4. Gewoon Dikkopmos
5. Muursterretje
6. Knikkersterretje
7. Zilvermos

Later meer
Mvg Harold Timans

Pluijm

Citaat van: lukasverboom op maart 28, 2020, 12:43:06 PM
Soorten van de appelboom toegevoegd: de teller staat nu op 39 korstmossen en 12 mossen! :)
Daar heb je soorten bij zitten, waar ik ook eens op moet gaan letten!
Met vriendelijke groet,
Arno van der Pluijm

henkjanvdkolk

#11
Leuk topic  :duim:! Ik woon in een rijtjeshuis met een kleine tuin, met behalve een paar kleine struiken geen bomen er in. De vorige bewoners hebben ook hun best gedaan om de muren en daken schoon te maken. De meeste soorten groeien in een paar hoekjes van de muur, op de schutting, op een Ribes struik en op een paar dakpannen. De meest opvallende vondst is Steenspiraalkorst op de schutting. Er zijn vast nog meer soorten te vinden, maar hierbij de voorlopige lijst:

Korstmossen (27 soorten)
Vliegenstrontjesmos (Amandinea punctata)
Amoebekorst (Arthonia radiata)
Muurzonnetje (Athallia holocarpa)
Stoffige citroenkorst (Calogaya decipiens)
Sinaasappelkorst (Calogaya pusilla)
Kopjes-bekermos (Cladonia fimbriata)
Gewone citroenkorst (Flavoplaca citrina)
Valse citroenkorst (Flavoplaca flavocitrina)
Betoncitroenkorst (Gyalolechia flavovirescens)
Dun schaduwmos (Hyperphyscia adglutinata)
Stofglimschoteltje (Lecania erysibe)
Kalkschotelkorst (Lecanora albescens)
Kastanjebruine schotelkorst (Lecanora campestris)
Verborgen schotelkorst (Lecanora dispersa)
Muurschotelkorst (Lecanora muralis)
Witrandschotelkorst (Lecanora semipallida)
Gewoon purperschaalthe (Lecidella elaeochroma)
Steenpurperschaaltje (Lecidella stigmatea)
Kapjesvingermos (Physcia adscendens)
Stoeprandvingermos (Physcia caesia)
Donkerbruine schotelkorst (Rinodina oleae)
Rood dooiermos (Rusavskia elegans)
Steenspiraalkorst (Scoliciosporum umbrinum)
Bruine stippelkorst (Verrucaria macrostoma)
Zwart-op-wit-korst (Verrucaria muralis)
Oranje dooiermos (Xanthoria calcicola)
Groot dooiermos (Xanthoria parietina)

Mossen (9 soorten)
Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum)
Zilvermos (Bryum argenteum)
Gedraaid knikmos (Bryum capillare)
Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus)
Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica)
Gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata)
Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha)
Gewoon haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus)
Gewoon muursterretje (Tortula muralis)Steenspiraalkorst op schutting
Groeten,
Henk-Jan van der Kolk

Guido Berger

Ik woon in een houten huisje met een bitumen dak. Buiten is gras, een paar stoeptegels half onder het gras, een oude hardhouten bank, een afgezaagde wilde pruim die weer opnieuw uitgelopen is. Mijn auto staat op de parkeerplaats.

Stoep:
- betoncitroenkorst
- gewone stippelkorst

Hardhouten bank:
- boomglimschoteltje
- fijne mosterdkorst
- heksenvingermos
- kleine schotelkorst
- poedergeelkorst
- rond schaduwmos?
- vals dooiermos
- vliegenstrontjesmos
- vulkaanoogje

Tom Damm

#13
Leuk, Lukas! Onderstaande betreft allemaal mijn 'nieuwe tuin', bij mijn vriendin in Heemskerk, waar ik sinds de coronacrisis woon. Grootte van gebruikerslocatie 223 m2. Lijst pas veel later geplaatst (want ik vergat het steeds, omdat ik een tijd lang niet op forum keek). Daarna drie keer bijgewerkt, in april 2021 de stenen tegels (blijkt geen beton) en een dakpan, in mei de houten stoel. Foto's onderaan toegevoegd (geen idee hoe ik die in de tekst krijg).

Kleine natuursteen in voortuin

Flavoplaca flavocitrina Valse citroenkorst
Gyalolechia flavovirescens Betoncitroenkorst
Lecanora albescens Kalkschotelkorst
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst
Lecidella stigmatea Steenpurperschaaltje
Rinodina oleae Donkerbruine schotelkorst
Verrucaria muralis Zwart-op-wit-korst
Verrucaria nigrescens Gewone stippelkorst

Half beschaduwd klinkerstraatje voor huis
Lunularia cruciata Halvemaantjesmos

Laag baksteenmuurtje achter huis
Lecidella scabra Grijsgroene steenkorst
Lecidella stigmatea Steenpurperschaaltje
Verrucaria nigrescens Gewone stippelkorst

Bryum capillare Gedraaid knikmos
Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje
Rhynchostegium murale Muursnavelmos
Tortula muralis Gewoon muursterretje

Kalkstenen tegels achter huis: Chinese hardsteen "spotted blue"
Candelariella aurella Kleine geelkorst
Circinaria contorta Rond dambordje (twee kleintjes)
Flavoplaca oasis Kleine citroenkorst
Gyalolechia flavovirescens Betoncitroenkorst, allemaal met kleine apotheciën van formaat Kleine citroenkorst
Lecania rabenhorstii Steenglimschoteltje
Lecanora albescens Kalkschotelkorst
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst
Lecanora semipallida Witrandschotelkorst
Verrucaria nigrescens Gewone stippelkorst (zeer klein stukje)

Dakpan van stapel
Porina chlorotica Steenolievlekje

Aangehecht stukje beton
Flavoplaca flavocitrina Valse citroenkorst (ca. 3 mm thallus)
Lecidella stigmatea Steenpurperschaaltje
?Verrucaria nigrescens f. tectorum Ruwe kalkstippelkorst

Tortula muralis Gewoon muursterretje

Beschaduwd deel van klinkerstraatje achter huis
Cladonia humilis Frietzakbekermos

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmosEetappel in achtertuin
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos

Japanse wijnbes in achtertuin
Physcia tenella HeksenvingermosHouten tuinstoel
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst
Physcia tenella Heksenvingermos
Polycauliona polycarpa Klein dooiermos
Groet, Tom

Michiel en Milka

#14
Ik ben vorig jaar verhuisd en ik was al bezig om zoveel mogelijk soorten in de tuin te zien. Het huis is uit het begin van de jaren 70. Een verweerd hardhouten bankje is blijven staan. Dat leverde de eerste quick wins op. Zonder verdere biotooptypering en wetenschappelijke namen:
Korstmossen
1. Rond dambordje
2. Sinaasappelkorst
3. Oranje dooiermos
4. Groot dooiermos
5. Vals dooiermos
6. Kalkschotelkorst
7. Kastanjebruine schotelkorst
8. Verborgen schotelkorst
9. Muurschotelkorst
10. Rond schaduwmos
11. Kapjesvingermos
12. Heksenvingermos
13. Stoeprandvingermos
14. Grauw rijpmos
15. Kleine geelkorst
16. Gewone stippelkorst
Aanvullingen 2021:
17. Vliegenstrontjesmos
18. Donkerbruine schotelkorst
19. Lindeschildmos
20. Witte schotelkorstfavorieten tot nu toe: Sinaasappelkorst en Kastanjebruine schotelkorst

Mossen
1. Gedraaid knikmos
2. Gewoon muisjesmos
3. Gewoon muursterretje
4. Parapluutjesmos
5. Zilvermos
6. Knikkersterretje
Groet, Michiel

Mark van Veen

#15
Als beginner druk bezig in de tuin en directe omgeving. Dat is nu toch de plek waar ik veel ben.

In de tuin
1. Rond dambordje https://waarneming.nl/observation/188035015/
2. Betoncitroenkorst https://waarneming.nl/observation/188035006/
3. Heksenvingermos https://waarneming.nl/observation/187860731/
4. Gestippeld schildmos https://waarneming.nl/observation/187860779/
5. Groot dooiermos https://waarneming.nl/observation/187860794/
6. Muurschotelkorst https://waarneming.nl/observation/190567460/
7. Kleine geelkorst https://waarneming.nl/observation/190567407/ (links)
8. Kleine citroenkorst https://waarneming.nl/observation/190567407/ (rechts)
9. Vliegenstrontjesmos https://waarneming.nl/observation/190567342/
10. Stoeprandvingermos

Pal rond het huis
1. Gewoon purperschaaltje (op de aangeplante bomen) https://waarneming.nl/observation/188326815/
2. Witte schotelkorst (idem) https://waarneming.nl/observation/188326942/

Op een pleintje iets verder van het huis een aantal oudere bomen in de nieuwbouwwijk
Op schors:
1. Groen boomschildmos
2. Gestippeld schildmos
3. Melig takmos
4. Vliegenstrontjesmos
5. Grauw rijpmos
6. Heksenvingermos
7. Vals dooiermos
8. Gewoon schildmos
9. Groot schildmos
10. Stoeprandvingermos

Op de betonnen bakken:
1. Een Lecanora
2. Sinaasappelkorst
3. Groot dooiermos
4. Kleine geelkorst
5. Kleine citroenkorst

Op de straatstenen:
1. Mogelijk witgerande schotelkorst

Dank voor alle hulp met determineren en de soorten leren kennen!
groet,

Mark van Veen

waterland01

Lukas, wat een leuk initiatief is dit. Ik zie hier eigenlijk ook wel een leuk artikel voor in de Buxbaumiella in, zeker nu er zoveel mensen op zoveel verschillende locaties in Nederland in hun tuin zijn gaan zoeken. Ik ga mijn tuin deze week ook inventariseren (nu ik even tijd heb na heel veel tijd aan tuinieren te hebben besteed). Zeker nu ik tot mijn vreugde de soort die ik als eerste in Nederland ontdekte, Limoenschriftmos, in mijn eigen tuin op de enige boom die daar groeit (een berk) heb ontdekt!
Henk Timmerman

Sander v Zon

#17
Beter laat dan nooit, hier is een lijst van alle korstmossen die ik kon vinden in de tuin, per substraat.  ;D


Op de beelden in de tuin vond ik:
-Kleine Geelkorst
-Kleine Citroenkorst
-Betoncitroenkorst
-Muurzonnetje
-Gewone Citroenkorst
-Donkerbruine Schotelkorst
-Verborgen Schotelkorst
-Witrandschotelkorst
-Kerkcitroenkorst
-Zwart-op-Witkorst
-Kalkschotelkorst
-Rafelschotelkorst
-Berijpte Kroontjeskorst
-Valse Citroenkorst
                                     
Op de muur van het huis vond ik de nieuwe soorten:
-Kleine Schotelkorst
-Groot Dooiermos
-Kapjesvingermos
-Grove Geelkorst
-Sinaasappelkorst
-Stofglimschoteltje

En de 'dubbele' soorten:
-Muurzonnetje
-Kleine Citroenkorst
-Kleine Geelkorst
-Kerkcitroenkorst
-Witrandschotelkorst
-Verborgen Schotelkorst
-Donkerbruine Schotelkorst
-Kalkschotelkorst
-Gewone Citroenkorst
                                     
Op het laatste steensubstraat, namelijk de tuintegels, trof ik de nieuwe soorten:
-Rond Dambordje
-Muurschotelkorst
-Stoeprandvingermos
-Schubbige Citroenkorst

En de 'dubbele':
-Kleine Citroenkorst
-Betoncitroenkorst
-Muurzonnetje
-Sinaasappelkorst
-Kleine Geelkorst
                                     
-Dun Schaduwmos
-Rond Schaduwmos
-Verstop-schildmos
-Heksenvingermos
-Gewoon Purperschaaltje
-Vliegenstrontjesmos
-Bleekgroene Schotelkorst
-Vals Dooiermos
-Witte Schotelkorst
-Witstippelschildmos
-Grijsgroene Stofkorst
-Amoebekorst

Evenals de 'dubbele' soorten:
-Groot Dooiermos
-Kapjesvingermos
                                     
Even een korte tussenstop bij de beukenhaag, waar weinig te zien valt, aangezien hij vol met blad is.
-Gewone Stipjes

En de 'dubbele':
-Amoebekorst
-Gewoon Purperschaaltje
                                     
Als laatste heb ik de catalpa's achter in de tuin onderzocht:
-Melige Schotelkorst
-Rookglimschoteltje
-Miskende Schotelkorst
-Nieuwe Knoopjeskorst
-Schoorsteentje
-Gewoon Schildmos
-Boomrookkorst

En de laatste set 'dubbele':
-Groot Dooiermos
-Heksenvingermos
-Kapjesvingermos
-Gewoon Purperschaaltje
-Verstop-schildmos
-Dun Schaduwmos
-Vliegenstrontjesmos

Toevoegingen:
-Gewoon geleimos
-Polycoccum pulvinatum
-Kalkrozijnenmos(!)

Groeten,
Sander

Erik van Dijk

Mijn tuinlijst midden in Nijmegen inclusief de kastanje voor de deur:

Corona leverde slechts twee nieuwe soorten op. Ik had hem al goed uitgekamd  ;)

1     Zilvermos   Bryum argenteum   2016-12-16   2018-03-24   2      
2     Gedraaid knikmos   Bryum capillare   2018-03-24   2020-02-28   2      
3     Rond boogsterrenmos   Plagiomnium affine   2014-02-15   2018-03-24   3      
4     Gewoon purpersteeltje   Ceratodon purpureus   2018-03-24   2018-03-24   1      
5     Gewoon muisjesmos   Grimmia pulvinata   2014-02-15   2020-07-05   3      
6     Gewoon pluisdraadmos   Amblystegium serpens   2014-02-15   2015-03-22   2      
7     Gewoon dikkopmos   Brachythecium rutabulum   2014-02-15   2014-02-15   1      
8     Gewoon puntmos   Calliergonella cuspidata   2018-03-24   2018-03-24   1      
9     Fijn laddermos   Kindbergia praelonga   2015-01-01   2018-03-24   2      
10     Groot rimpelmos   Atrichum undulatum   2014-02-15   2014-02-15   1      
11     Gewoon smaragdsteeltje   Barbula convoluta   2014-02-15   2020-07-05   5      
12     Gewoon muursterretje   Tortula muralis   2014-02-15   2020-07-05   3      
13     Parapluutjesmos   Marchantia polymorpha   2012-04-28   2020-07-05   2      
14     Gewoon sterschoteltje   Trapelia coarctata   2018-03-24   2018-03-24   1      
15     Steen-olievlekje   Porina chlorotica   2018-03-24   2018-03-24   1      
16     Soredieus leermos   Peltigera didactyla   2018-03-24   2020-07-05   4      
17     Rond dambordje   Circinaria contorta   2012-03-19   2012-03-19   1      
18     Muurzonnetje   Athallia holocarpa   2018-03-24   2018-03-24   1      
19     Sinaasappelkorst   Calogaya pusilla   2018-03-24   2018-03-24   1      
20     Gewone citroenkorst   Flavoplaca citrina   2012-03-19   2020-07-05   4      
21     Valse citroenkorst   Flavoplaca flavocitrina   2018-03-24   2020-07-05   2      
22     Kleine citroenkorst   Flavoplaca oasis   2018-03-24   2018-03-24   1      
23     Betoncitroenkorst   Gyalolechia flavovirescens   2018-03-24   2020-07-05   2      
24     Groot dooiermos   Xanthoria parietina   2012-03-19   2020-07-05   5      
25     Vliegenstrontjesmos   Amandinea punctata   2018-03-24   2018-03-24   1      
26     Gewoon geleimos   Blennothallia crispa   2015-03-01   2020-11-01   5      
27     Vals dooiermos   Candelaria concolor   2018-03-24   2019-01-01   2      
28     Kleine geelkorst   Candelariella aurella   2018-03-24   2020-07-05   2      
29     Grove geelkorst   Candelariella vitellina   2018-03-24   2018-03-24   1      
30     Donkere rookkorst   Catillaria chalybeia   2018-03-24   2018-03-24   1      
31     Fijn bekermos   Cladonia chlorophaea   2020-07-05   2020-07-05   1      
32     Kopjesbekermos   Cladonia fimbriata   2018-03-24   2020-10-02   2      
33     Eikenmos   Evernia prunastri   2016-02-29   2016-02-29   1      
34     Bosschildmos   Flavoparmelia caperata   2012-03-19   2012-03-19   1      
35     Kalkschotelkorst   Lecanora albescens   2012-03-19   2020-07-05   2      
36     Verborgen schotelkorst   Lecanora dispersa   2018-03-24   2020-07-05   3      
37     Bleekgroene schotelkorst   Lecanora expallens   2012-03-19   2012-03-19   1      
38     Muurschotelkorst   Lecanora muralis   2012-03-19   2020-07-05   4      
39     Witrandschotelkorst   Lecanora semipallida   2016-02-29   2018-03-24   3      
40     Grijsgroene steenkorst   Lecidella scabra   2015-04-18   2020-07-05   3      
41     Steenpurperschaaltje   Lecidella stigmatea   2018-03-24   2020-07-05   3      
42     Kiezeloogje   Leimonis erratica   2018-03-24   2018-03-24   1      
43     Gewone poederkorst   Lepraria incana   2012-03-19   2012-03-19   1      
44     Gewoon schildmos   Parmelia sulcata   2012-03-19   2012-03-19   1      
45     Kapjesvingermos   Physcia adscendens   2012-03-19   2019-01-01   3      
46     Stoeprandvingermos   Physcia caesia   2016-12-16   2018-03-24   2      
47     Heksenvingermos   Physcia tenella   2018-03-24   2018-03-24   3      
48     Grauw rijpmos   Physconia grisea   2019-01-01   2019-01-01   1      
49     Dunne Blauwkorst   Porpidia soredizodes   2015-04-28   2019-02-03   3      
50     Witstippelschildmos   Punctelia borreri   2018-03-24   2018-03-24   1      
51     Melig takmos   Ramalina farinacea   2020-03-21   2020-03-21   1      
52     Berijpte kroontjeskorst   Sarcogyne regularis   2016-04-03   2016-04-03   1      
53     Zwart-op-wit-korst   Verrucaria muralis   2020-07-05   2020-07-05   1      
54     Groene kalkstippelkorst   Verrucaria viridula   2018-03-24   2018-03-24   1      
55     Lichte veenkorst   Trapeliopsis granulosa   2018-03-24   2018-03-24   1      
Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

lukasverboom

Op de schutting vond ik nog een leuke nieuwe soort voor de tuin: Psammina filamentosa. Minder dan 10 vondsten wereldwijd :)Groet,
Lukas

Marien bioloog
Favoriete groepen: korstmossen, mossen, schelpen, vleermuizen, mariene dingen.

Korstmossen in de tuin? https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,464730.0.html

Henri van Dodeweerd

Citaat van: lukasverboom op december 29, 2020, 16:03:35 PM
Op de schutting vond ik nog een leuke nieuwe soort voor de tuin: Psammina filamentosa. Minder dan 10 vondsten wereldwijd :)

Wauw! Beschermen die tuin ;)
Met vriendelijke groet,
Henri van Dodeweerd

rikvinke

#21
Erg leuk idee. In het kader van de bioblitz het afgelopen jaar de tuin, waar we inmiddels 18 jaar wonen, aardig uitgekamd. Het is een eenvoudige tuin van rond de 80 m2, die voor een vrij groot deel uit verhard oppervlak bestaat. In een jaar tijd 53 soorten gevonden en waarschijnlijk is de lijst nog niet compleet. Er is veel dat moeilijk herkenbaar is en een boel dat niet op naam te brengen is zonder microscoop, maar hopelijk krijgt dit een gevolg. Dit is mijn lijst:

Mossen:
- Beekmos
- Breed dubbeltandmos
- Fijn laddermos
- Gedraaid knikmos
- Geelkorrelknikmos
- Gesnaveld klauwtjesmos
- Gesteelde haarmuts
- Gewoon dikkopmos
- Gewoon kleimos
- Gewoon knikkertjesmos
- Gewoon knopmos
- Gewoon krulmos
- Gewoon landvorkje
- Gewoon muisjesmos
- Gewoon muursterretje
- Gewoon pluisdraadmos
- Gewoon purpersteeltje
- Gewoon smaragdsteeltje
- Grijze haarmuts
- Groot rimpelmos
- Halvemaantjesmos
- Klein landvorkje
- Muurachterlichtmos
- Parapluutjesmos
- Veenknikmos
- Zilvermos

Korstmossen:
- Berijpte kroontjeskorst
- Betoncitroenkorst
- Bruine/bleke stippelkorst
- Donkerbruine schotelkorst
- Dun schaduwmos
- Gelobde citroenkorst
- Gelobde poederkorst
- Gewone poederkorst
- Gewoon purperschaaltje
- Grauw rijpmos
- Grijsgroene steenkorst
- Groot dooiermos
- Kalkschotelkorst
- Kleine geelkorst
- Kopjesbekermos
- Mozaïekschotelkorst
- Muurschotelkorst
- Oranje dooiermos
- Rijpschildmos
- Rond schaduwmos
- Steen-olievlekje
- Steenpurperschaaltje
- Steenstrontjesmos
- Stoeprandvingermos
- UV-mos
- Verborgen schotelkorst
- Witrandschotelkorst

Parasieten:
- Xanthoriicola physciae

Groet, Rik Vinke

lukasverboom

#22
Mooie lijst Rik!

Toen ik vanmorgen op de fiets wilde stappen zag ik opeens een bekend ogende witte vlek op de buitenmuur zitten, vlak naast de voordeur. En jawel: Alyxoria demutata! Het tweede schriftmos voor de tuinlijst. Zie op de foto ook de tuinmat met Didymodon rigidulus, broeddubbeltandmos.Groet,
Lukas

Marien bioloog
Favoriete groepen: korstmossen, mossen, schelpen, vleermuizen, mariene dingen.

Korstmossen in de tuin? https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,464730.0.html

lukasverboom

Aan de andere kant van de voordeur zit een ander schriftmos, Alyxoria mougeotii/varia!

Foto's:
Groet,
Lukas

Marien bioloog
Favoriete groepen: korstmossen, mossen, schelpen, vleermuizen, mariene dingen.

Korstmossen in de tuin? https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,464730.0.html

Arne van Wingerden

#24
Hierbij ook mijn lijst:

Mossen:

Zilvermos - Bryum argenteum
Gedraaid knikmos - Bryum capillare
Gewoon purpersteeltje - Ceratodon purpureus
Gesteelde haarmuts - Orthotrichum anomalum
Kleismaragdsteeltje - Barbula unguiculata
Gewoon smaragdsteeltje - Barbula convoluta
Spits smaragdsteeltje - Pseudocrossidium hornschuchianum
Parapluutjesmos - Marchantia polymorpha
Gewoon muisjesmos - Grimmia pulvinata
Gewoon dikkopmos - Brachythecium rutabulum
Fijn laddermos - Kindbergia praelonga
Gewoon krulmos - Funaria hygrometrica
Gesnaveld klauwtjesmos - Hypnum cupressiforme   
Gewoon muursterretje - Tortula muralis
Muurachterlichtmos - Schistidium crassipilum
 
Korstmossen:

Grove geelkorst - Candelariella vitellina
Groot dooiermos - Xanthoria parietina
Vals dooiermos - Candelaria concolor
Heksenvingermos - Physcia tenella
Kapjesvingermos - Physcia adscendens
Dun schaduwmos - Hyperphyscia adglutinata
Rond schaduwmos - Phaeophyscia orbicularis
Grauw rijpmos - Physconia grisea
Gewoon purperschaaltje - Lecidella elaeochroma
Amoebekorst - Arthonia radiata
Sinaasappelkorst - Calogaya pusilla
Stoffige citroenkorst - Calogaya decipiens
Gewone citroenkorst - Flavoplaca citrina
Valse citroenkorst - Flavoplaca flavocitrina
Betoncitroenkorst - Gyalolechia flavovirescens
Zuidelijke citroenkorst - Pyrenodesmia albolutescens
Witte citroenkorst - Pyrenodesmia teicholyta   
Donkerbruine schotelkorst - Rinodina oleae
Kalkschotelkorst - Lecanora albescens
Verborgen schotelkorst - Lecanora dispersa
Rafelschotelkorst - Lecanora crenulata
Muurschotelkorst - Lecanora muralis
Kastanjebruine schotelkorst - Lecanora campestris
Rond dambordje - Circinaria contorta
Plat dambordje - Circinaria calcarea
Geschubd dambordje - Acarospora moenium
Bruine stippelkorst - Verrucaria macrostoma
Gewone stippelkorst - Verrucaria nigrescens
Zwart-op-wit-korst - Verrucaria muralis
Kleine geelkorst - Candelariella aurella
Berijpte kroontjeskorst - Sarcogyne regularis
Muurzonnetje - Athallia holocarpa
Steenpurperschaaltje - Lecidella stigmatea
Gewoon sterschoteltje - Trapelia coarctata
Wit sterschoteltje - Trapelia placodioides
Steenglimschoteltje - Lecania rabenhorstii
Rookglimschoteltje - Lecania naegelii
Stofglimschoteltje - Lecania erysibe   
Gewoon boomzonnetje - Athallia pyracea
Klein/Geel boomzonnetje - Athallia cerinella + cerinelloides
Zwarte knoopjeskorst - Bacidina egenula
Kalkknoopjeskorst - Bacidina caligans
Nieuwe knoopjeskorst - Bacidina neosquamulosa
Gewoon geleimos - Blennothallia crispa
Donkere rookkorst - Catillaria chalybeia
Grof korrelloof - Stereocaulon vesuvianum
Met vriendelijke groet,

Arne van Wingerden

Pluijm

Vandaag een nieuwe tuinsoort, Phaeographis smithii, Roze runenkorst, 4m hoog op eikje. Nog niet gesneden, de Witte nog niet uitgesloten.
Met vriendelijke groet,
Arno van der Pluijm

Sander v Zon

Vandaag liep ik toevallig door de voortuin met mijn neus op de vloer, wat leidde tot een leuke vondst. Tussen de tuintegels groeit namelijk Kalkrozijnenmos, Lempholemma chalazanum. En niet zo'n klein beetje ook! Vele voegen gevuld met vele thalli van deze soort. Dit is pas de tweede vondst in de provincie Noord-Holland, reden genoeg om er zuinig mee om te gaan! De tijd van de hogedrukreiniger is over...  ;)

Groeten,
Sander

Pluijm

Citaat van: Henri van Dodeweerd op maart 24, 2021, 21:33:02 PM
Citaat van: Pluijm op maart 24, 2021, 16:28:56 PM
Vandaag een nieuwe tuinsoort, Phaeographis smithii, Roze runenkorst, 4m hoog op eikje. Nog niet gesneden, de Witte nog niet uitgesloten.
Toe maar! Dat is wel een hele leuke tuinsoort (witte is natuurlijk ook super ;))
Inmiddels gecontroleerd, het was Phaeographis smithii.
Gisteren met ladder in onze Walnoot geklommen. Op 5m hoogte Bacidia laurocerasi en Physciella chloantha. Terug op de grond bleek op de walnootstam, 1-2m hoog massaal Caloplaca ulcerosa te zitten!  Drie nieuwe tuinsoorten. :rolleye:
Met vriendelijke groet,
Arno van der Pluijm

Sander v Zon

Nog een tuinsoort er bij! De smalle citroenkorst, Xanthocarpia crenulatella groeit uitbundig in beide voor- en achtertuin. In het verleden weggezet als betoncitroenkorst, maar onder de microscoop blijkt het septum erg dun. In mijn ogen een gevaarlijke dubbelganger, waar vast vaak overheen gekeken wordt.
Groeten,
Sander

Arne van Wingerden

#29
Afgelopen zaterdag vond ik een zeldzamerd op een losse baksteen op het dak van de schuur: Geschubd dambordje - Acarospora moenium!(https://waarneming.nl/observation/227300905/)


Met vriendelijke groet,

Arne van Wingerden