HEUKELS 24ste druk - errata

Gestart door Willemien Troelstra, februari 15, 2020, 00:30:48 AM

Vorige topic - Volgende topic

Willemien Troelstra

Melding Hanneke Waller: ontbrekende naamwijziging in lijst op pag 832 
  • Radijs => Tuinradijs
groet, Willemien Troelstra

RutgerB

Citaat van: Willemien Troelstra op april 22, 2020, 12:53:46 PM
Melding Hanneke Waller: ontbrekende naamwijziging in lijst op pag 832 
  • Radijs => Tuinradijs
Oei, die had ik over het hoofd gezien :-)  Ik heb Tuinradijs net ook prioritair gemaakt in waarneming.nl.  De naam hadden we al, maar in lagere rang.

RutgerB

#122
P. 810 Register wetenschappelijke namen. Lepidium neglectum 495 ontbreekt er. Moet in schuine letters.

Willemien Troelstra

#123
Via Wim van de Ven een bericht van een 'beginner' die constateert dat de sleutel voor bloeiende grassen de mist ingaat voor IJle dravik.
p. 210 sleutelstap 49.62

1) Lemma van de 1e en 2e bloem met een uit de top (het vliezige deel niet meegerekend) ontspringende kafnaald, of ongenaald -> 80
2) Lemma van de 1e en/of 2e bloem met een onder de top uitspringende kafnaald -> 63

IJle dravik en Zwenkdravik (en misschien ook andere Waaierdravikken) en Zachte dravik hebben een vliezige rand langs de lemma's. Als je die niet meerekent ontspringen de naalden van de eerste en tweede bloem uit de top, maar dan schiet je in de sleutel Anisantha en Bromus voorbij.

In de vorige Heukels ontbrak 'het vliezige gedeelte niet meegerekend'

Leni Duistermaat reageerde:
Oei dat is geen goede wijziging geweest ... Ik heb dat gedaan omdat Schedonorus (Festuca) arundinacea een naald kan hebben die onder het vliezige gedeelte ontspringt. Ik had die soort beter in het deel met de onder top ontspringende kafnaald kunnen invoegen! Ik ga in de bijdruk de tekst (het vliezige deel niet meegerekend) verwijderen en voor de 25e editie opnemen dat S. arundinacea 2x uitgesleuteld moet worden (dat gaat helaas in de bijdruk niet lukken; misschien lukt het wel er een opmerking over te maken in vraag 62).
groet, Willemien Troelstra

Datura

Laat maar weer eens zien hoe lastig het maken van een flora is. Respect voor Leni (en mooi dat het tegenwoordig makkelijker is dit soort foutjes gezamenlijk op te sporen).
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

Datura

Nieuwe 'fout': op p. 267 staat bij Zachte haver dat de 'haren van de aartjesspil tot 7 mm lang zijn'. Dat is wel heel erg lang, ik denk dat dit 0,7 mm moet zijn (maar ik kan pas na het weekend mijn andere fliras checken 😁)
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

marcel234

#126

Datura

Ah, klopt idd toch, sorry  :angel:. Ik dacht verkeerd en keek eerst net onder het aartje, terwijl je natuurlijk in het aartje moet kijken. De lange haren daar waren me niet eerder opgevallen.
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

Willemien Troelstra

p. 4 Wim van de Ven => Wim van deR Ven
groet, Willemien Troelstra

Willemien Troelstra

In de index ontbreken de wetenschappelijke naam en het synoniem van Amerikaanse droogbloem: Gnaphalium  pennsylvanicum (Gamochaeta pennsylvanica) Gemeld door Elizabeth Dekkers – Li Shin Yin
groet, Willemien Troelstra

RutgerB

Er ontbreekt in de index als synoniem

Veronica hederifolia subsp. lucorum 652
Veronica maritima 656
Veronica teucrium 658

In de Nederlandse index
Witlof 682
Brussels lof 682

Willemien Troelstra

p 832: onder j toevoegen als nieuwe NL geslachtsnaam Vlak vetkruid: Phedimus (Willemien Troelstra)
groet, Willemien Troelstra

Erik Simons

pagina 76 Onocleaceae

'sporangiën zonder dekvliesje'.

Klopt niet (helemaal) volgens mij, het dekvliesje (indusium) is er wel, maar valt snel af. Bronnen: Flora Europaea, Flora North America en Flora of China
Erik Simons

'Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth.'

Willemien Troelstra

Hoi Erik,
Voordat ik die opneem in de lijst zou ik graag van Leni (of Bart of jou) een tekstsuggestie hebben hoe aan te passen.
groet, Willemien Troelstra

janba

zou het kunnen dat op blz 459 in de sleutel Malva punt 4 de verwijzingen naar §5 resp §6 omgewisseld zijn?
de afmetingen kroonbladen zijn in ieder geval niet consistent in de opeenvolgende stappen.
mvg
Jan Baeteman

Rien Ondersteijn

Ik heb t al aangepast in mijn Heukels....
Lijkt me te kloppen, alhoewel de kroonbladen van Dessertbladen wel wat langer dan de max. genoemde 8 mm kunnen zijn.
Groene groe[n]tjes.Rien.

Erik Simons

CiteerHoi Erik,
Voordat ik die opneem in de lijst zou ik graag van Leni (of Bart of jou) een tekstsuggestie hebben hoe aan te passen.

Ik heb zojuist Leni even gemaild. Vooralsnog kun je wellicht vermelden 'sporagiénhoopjes zonder dekvliesjes' > 'dekvliesjes vroeg afvallend'.
Erik Simons

'Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth.'

Willemien Troelstra

Verbeteringen Malvasleutel en dekvliesjes Onocleaceae zijn opgenomen in samenvatting.
groet, Willemien Troelstra

Geum rivale

Er is al een indrukwekkende lijst verbeterpunten aangedragen, maar ik wil er nog wat aan toevoegen (mijn verontschuldigingen indien een enkele al genoemd is). Sommige hiervan betreffen slechts een drukfout, maar vaak heeft dat wel een inhoudelijk gevolg. Zie maar hoe ermee om te gaan.

p. 62 Kleine biesvaren moet in groot lettertype (was vorig jaar nog niet uitgestorven).
p. 81 Smalle stekelvaren: "zeer algemeen" lijkt me overdreven, tenzij achter "in" de vermelding van één of meer floradistricten is weggevallen.
p. 120 Weidegeelster: tussen "zeld. langs de binnenduinrand van R en" en "S" moet "in" staan.
p. 122 Roggelelie is al jaren verdwenen.
p. 152 Wit bosvogeltje teruggevonden, dus moet in groot lettertype
p. 182-3 IJle bermzegge: "lekaar". Bleke bermzegge: tussen "onderste 3-4 aren" en korter dan" invoegen "vaak" en vóór overlappend "soms" (denk ik). Het plaatje met de verkeerde naam kan beter worden vervangen door een echte afbeelding van IJle bermzegge.
p. 246 Breed fakkelgras: als het de vraag is of het nog aanwezig is is "uiterst zeldzaam" en niet "zeer zeldzaam" op zijn plaats.
p. 416 Amandelwolfsmelk: "Gevoelig" staat op verkeerde plek en in verkeerde kleur.
p. 473 Raapzaad zou zeldzaam zijn in P, maar als ik me niet vergis is al duidelijk dat het ook daar (zeer) algemeen is, hoewel er inderdaad niet veel waarnemingen gemeld zijn.
p. 512 Zeegroene ganzenvoet: E is een subdistrict van H.
p. 532 Besanjelier: "ook op Texel" moet ws. weg.
p. 539 Oosterse karmozijnbes lijkt me (vrij) algemeen in Ur, niet langer vrij zeldzaam.
p. 613 Gele dovenetel: het verschilkenmerk tussen de ssp. montanum en galeobdolon van aantal bloemen per krans moet wellicht worden geschrapt (zie https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,466031). Daarnaast zou het toevoegen van Nederlandse namen goed zijn; andere in deze uitgave in groot lettertype opgenomen ondersoorten bezitten die ook.
p. 631 Wilde liguster: er staat 2x "vrij alg."
p. 639 Centauriebremraap: "Sinds enkele tientallen jaren op 1 plaats in Z standhoudend." Nog?
p. 644 Slijkgroen: tussen "recent ook" en "in H en P" invoegen "elders.
p. 678 Wegdistel: beschrijving verschil tussen die taxa die op Waarneming worden onderscheiden als Echte wegdistel en Tuinwegdistel moet wellicht worden aangepast (https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,466220)
p. 705-6 Gewoon jakobs- en Duinkruiskruid: ook in P komen exemplaren zonder lintbloemen voor, dus formulering in sleutel moet voorzichtiger, of de bewering dat Duinkruiskruid buiten de duinen is aangevoerd met duinzand.
p. 731 Rapunzelklokje "en aan- Dr)" – hier klopt iets niet.
p. 737 Kruidvlier "Juliaug."
p. 739, 744-5, 783, 785 en 790: Het is "kaardebol", niet "kaardenbol".
p. 767 Sikkelkruid "thans bekend van 7 plaatsen" – nog?

Daarnaast is een aantal soorten weergegeven in groot lettertype terwijl de tekst suggereert dat ze nog niet zijn ingeburgerd, en dus zouden ze vooralsnog in klein lettertype moeten worden beschreven:
-   Rood cypergras
-   Bleek cypergras
-   Varenhelmbloem
-   Japanse wijnbes
-   Bergroos
-   Wilde dwergmispel
-   Vlakke dwergmispel
-   Hartbladige els
-   Moseik
-   Mansbloed
-   Grijze melde
-   Kogelduizendknoop
-   Canadese kornoelje
-   Tweekleurig springzaad
-   Grote leeuwenbek
-   Dalmatiëklokje
-   Venkel
Kees van Reenen

Willemien Troelstra

Kees, wat bedoel je met dat de tekst suggereert dat ze nog niet zijn ingeburgerd? Bij Rood cypergras snap ik je (recent op een aantal plaatsen inburgerend), maar bij Bleek cypergras en Hartbladige els begrijp ik nog niet wat je bedoelt.
groet, Willemien Troelstra

Willemien Troelstra

Nog niet overgenomen in samenvatting erratumlijst [tussen vierkante haken mijn reden]:
p. 81 Smalle stekelvaren ... [want die lijkt me wel 'heel algemeen' KFK is 9]

p. 122 Roggelelie is al jaren verdwenen [ik weet de details niet, maar volgens de kaart op de verspreidingsatlas zijn er nog locaties met 'wilde' exemplaren, dus zolang dat zo wordt getoond...]

p. 182/3 Bleke bermzegge: tussen "onderste 3-4 aren" en korter dan" invoegen "vaak" en vóór overlappend "soms" (denk ik). [dit soort wijzigingen wil ik bevestigd horen van de specialisten: in dit geval Jakob Koopman en Leni Duistermaat, dus als je denkt dat dit een verbetering is: graag aan hen voorleggen en na reactie opnieuw indienen.]

p. 182/3: Het plaatje met de verkeerde naam kan beter worden vervangen door een echte afbeelding van IJle bermzegge. [dat zal Leni vast wel proberen in Heukels 25, maar het is een vorm van erratum die niet in deze lijst past.]

p. 246 Breed fakkelgras: als het de vraag is of het nog aanwezig is is "uiterst zeldzaam" en niet "zeer zeldzaam" op zijn plaats. [hoe zit dat met de aanduiding uiterst zeldzaam, is dat ergens formeel vastgelegd? zeer zeldzaam aangeduid met zzz is de hoogste zeldzaamheidsklasse volgens https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/vaatplanten]

p. 613 Gele dovenetel: het verschilkenmerk tussen de ssp. montanum en galeobdolon van aantal bloemen per krans moet wellicht worden geschrapt (zie https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,466031). [ik hoor graag als daar zekerheid over is]

p. 613 Gele dovenetel: Daarnaast zou het toevoegen van Nederlandse namen goed zijn; andere in deze uitgave in groot lettertype opgenomen ondersoorten bezitten die ook. [Reden waarom die er niet zijn: een verschil in taxonomie tussen België en Nederland waardoor dit niet kan (bron: Presentatie Leni Duistermaat)]

p. 678 Wegdistel: beschrijving verschil tussen die taxa die op Waarneming worden onderscheiden als Echte wegdistel en Tuinwegdistel moet wellicht worden aangepast (https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,466220) [dit is te vaag/voorzichting om over te kunnen nemen in de erratalijst]

p. 705-6 Gewoon jakobs- en Duinkruiskruid: ook in P komen exemplaren zonder lintbloemen voor, dus formulering in sleutel moet voorzichtiger, of de bewering dat Duinkruiskruid buiten de duinen is aangevoerd met duinzand. [Koos Ballintijn leerde me dat je niet alleen naar de afwezigheid van lintbloemen moest kijken, dat de inlandse 'Duinkruiskruiden' meestal niet aan de eis voldoen dat de randstandige nootjes ook behaard zijn. Ik kan dit in de lijst met aanpassingen verspreiding zetten, maar twijfel daarover wegens vorige.]

p. 739, 744-5, 783, 785 en 790: Het is "kaardebol", niet "kaardenbol". [Volgens het Groene boekje is het Kaardenbol, volgens van Dale Kaardebol (https://www.dbnl.org/tekst/_taa014199601_01/_taa014199601_01_0077.php) Ik vermoed dat het volgens de Nederlandse plantennamen commissie Kaardenbol is, maar ik hoor het graag als er een bron is waarom het in de Heukels Kaardebol moet zijn.]

De lijst met groot=>klein lettertype heb ik nog niet ergens opgenomen wegens mijn vorige reactie. Ik denk dat een deel van de lijst klopt, maar dat de lijst nu te lang is. 


groet, Willemien Troelstra

Geum rivale

#141
 
Citaat van: Willemien Troelstra op mei 27, 2020, 23:06:59 PM
Nog niet overgenomen in samenvatting erratumlijst [tussen vierkante haken mijn reden]:
p. 81 Smalle stekelvaren ... [want die lijkt me wel 'heel algemeen' KFK is 9]
Hoe dan ook is in de tekst een stukje over verspreiding weggevallen. Voor G denk ik niet dat hij erg algemeen is; ik kom hem in Midden-Nederland (Utrechtse heuvelrug tot Veluwe) nooit tegen.

Citaat van: Willemien Troelstra op mei 27, 2020, 21:28:09 PM
p. 122 Roggelelie is al jaren verdwenen [ik weet de details niet, maar volgens de kaart op de verspreidingsatlas zijn er nog locaties met 'wilde' exemplaren, dus zolang dat zo wordt getoond...]
In 2018 werd florist Fred Bos geridderd vanwege zijn ´redding´ van de Roggelelie, maar het bleek te gaan om aanplant vanuit een tuin, nadat de soort in het wild al jaren was uitgestorven. Navraag bij boswachter Jacob de Bruin leerde dat de aangeplante populatie in dat jaar al niet meer was teruggevonden.
Als er desondanks toch weer wilde populaties zijn hoor ik het graag.

Citaat van: Willemien Troelstra op mei 27, 2020, 23:06:59 PM
p. 182/3 Bleke bermzegge: tussen "onderste 3-4 aren" en korter dan" invoegen "vaak" en vóór overlappend "soms" (denk ik). [dit soort wijzigingen wil ik bevestigd horen van de specialisten: in dit geval Jakob Koopman en Leni Duistermaat, dus als je denkt dat dit een verbetering is: graag aan hen voorleggen en na reactie opnieuw indienen.]
Dit concludeerde ik uit de discussie op https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,464733, maar als het anders is vind ik het ook goed.

Citaat van: Willemien Troelstra op mei 27, 2020, 23:06:59 PM
p. 246 Breed fakkelgras: als het de vraag is of het nog aanwezig is is "uiterst zeldzaam" en niet "zeer zeldzaam" op zijn plaats. [hoe zit dat met de aanduiding uiterst zeldzaam, is dat ergens formeel vastgelegd? zeer zeldzaam aangeduid met zzz is de hoogste zeldzaamheidsklasse volgens https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/vaatplanten]
Blijkbaar is er verschil in benaming tussen de verspreidingsatlas en Heukels´. Prima, maar als je (m.i. terecht) een klasse "uiterst zeldzaam" onderscheidt moet je die ook consequent hanteren. Waar de grens ligt weet ik niet, maar hier moet gezien de beschrijving hoe dan ook "uiterst zeldzaam" worden geschreven.

Citaat van: Willemien Troelstra op mei 27, 2020, 23:06:59 PM
p. 613 Gele dovenetel: het verschilkenmerk tussen de ssp. montanum en galeobdolon van aantal bloemen per krans moet wellicht worden geschrapt (zie https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,466031). [ik hoor graag als daar zekerheid over is]
Vraag voor Niels.

Citaat van: Willemien Troelstra op mei 27, 2020, 23:06:59 PM
p. 678 Wegdistel: beschrijving verschil tussen die taxa die op Waarneming worden onderscheiden als Echte wegdistel en Tuinwegdistel moet wellicht worden aangepast (https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,466220) [dit is te vaag/voorzichting om over te kunnen nemen in de erratalijst]
Het is in elk geval goed als dit nog eens onder de loep genomen wordt. In Heukels' staat nu dat het onduidelijk is welke hier voorkomt, O. illyricum of O. x beckianum; volgens (o.a.?) Peter Meininger en Niels Eimers is het wel duidelijk: het betreft de bastaard Tuinwegdistel (O. x beckianum volgens Meininger, O. x hortorum volgens http://www.blumeninschwaben.de/Zweikeimblaettrige/Korbbluetler/eselsdistel.htm)

Citaat van: Willemien Troelstra op mei 27, 2020, 23:06:59 PM
p. 705-6 Gewoon jakobs- en Duinkruiskruid: ook in P komen exemplaren zonder lintbloemen voor, dus formulering in sleutel moet voorzichtiger, of de bewering dat Duinkruiskruid buiten de duinen is aangevoerd met duinzand. [Koos Ballintijn leerde me dat je niet alleen naar de afwezigheid van lintbloemen moest kijken, dat de inlandse 'Duinkruiskruiden' meestal niet aan de eis voldoen dat de randstandige nootjes ook behaard zijn. Ik kan dit in de lijst met aanpassingen verspreiding zetten, maar twijfel daarover wegens vorige.]
Er komen ook tussenvormen voor, zie https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,203584.msg1268402.html#msg1268402. Ook Wout Holverda kon op basis van opgestuurd materiaal geen uitsluitsel geven.

Citaat van: Willemien Troelstra op mei 27, 2020, 23:06:59 PM
p. 739, 744-5, 783, 785 en 790: Het is "kaardebol", niet "kaardenbol". [Volgens het Groene boekje is het Kaardenbol, volgens van Dale Kaardebol (https://www.dbnl.org/tekst/_taa014199601_01/_taa014199601_01_0077.php) Ik vermoed dat het volgens de Nederlandse plantennamen commissie Kaardenbol is, maar ik hoor het graag als er een bron is waarom het in de Heukels Kaardebol moet zijn.]
Heukels' 23 heeft de nieuwe tussen-n-regel uit 2006 overgenomen; zo werd het "paardenbloem", maar bleef het "kaardebol" (volgens het Witte Boekje staat in het Groene Boekje eveneens "kaardebol"). Ook o.a. Flora Zeelandica heeft "kaardebol". Dit is terecht, want het woord is geen samenstelling met een zelfstandig naamwoord maar met het werkwoord "kaarden" (dat uiteindelijk overigens weer afgeleid schijnt te zijn van "Carduus"), dus hoort er geen tussen-n. Naar analogie van samenstellingen als "werkpaard" zou "kaardbol" te verdedigen zijn, maar "kaardebol" lijkt altijd al gangbaar te zijn geweest (en nu dus voor verwarring te zorgen), hoewel "kaarddistel" volgens Van Dale wel een bestaand woord is.

Citaat van: Willemien Troelstra op mei 27, 2020, 23:06:59 PM
De lijst met groot=>klein lettertype heb ik nog niet ergens opgenomen wegens mijn vorige reactie. Ik denk dat een deel van de lijst klopt, maar dat de lijst nu te lang is. –
...wat bedoel je met dat de tekst suggereert dat ze nog niet zijn ingeburgerd? Bij Rood cypergras snap ik je (recent op een aantal plaatsen inburgerend), maar bij Bleek cypergras en Hartbladige els begrijp ik nog niet wat je bedoelt.
Wat betreft Bleek cypergras heb je misschien gelijk, de beschrijving is erg summier maar er is niet stellig uit af te leiden dat de soort nog niet is ingeburgerd; het was vanwege de status op Waarneming "Incidental import" (waarom dat in het Engels moet begrijp ik overigens nog steeds niet).
Bij Hartbladige els lijkt het me wel duidelijk: "Aangeplant in parken en langs straten". Bij andere soorten in mijn lijstje staat "verwilderd" (bv. de dwergmispels, incl. de nog niet genoemde Diels' cotoneaster) of "inburgerend".
Kees van Reenen

Willemien Troelstra

In de tekening van bladvormen op p. 834 zijn hartvormig en omgekeerd hartvormig verwisseld. Ik neem aan dat niet overal in de tekst van de flora deze terminologie is omgekeerd.
groet, Willemien Troelstra

Willemien Troelstra

Spiesvormig heet op p. 834 trouwens Speervormig, een term die voorheen niet werd gebruikt en niet in het Botanisch Woordenboek van Eggelte is opgenomen. Ik ben benieuwd of dat dus overal in de sleutel waar het woord voorkomt is vervangen. Weet iemand of die term elders al gangbaar was?
groet, Willemien Troelstra

migratorius

Citaat van: Geum rivale op mei 28, 2020, 11:34:00 AM
Citaat van: Willemien Troelstra op mei 27, 2020, 23:06:59 PM
p. 739, 744-5, 783, 785 en 790: Het is "kaardebol", niet "kaardenbol". [Volgens het Groene boekje is het Kaardenbol, volgens van Dale Kaardebol (https://www.dbnl.org/tekst/_taa014199601_01/_taa014199601_01_0077.php) Ik vermoed dat het volgens de Nederlandse plantennamen commissie Kaardenbol is, maar ik hoor het graag als er een bron is waarom het in de Heukels Kaardebol moet zijn.]
Heukels' 23 heeft de nieuwe tussen-n-regel uit 2006 overgenomen; zo werd het "paardenbloem", maar bleef het "kaardebol" (volgens het Witte Boekje staat in het Groene Boekje eveneens "kaardebol"). Ook o.a. Flora Zeelandica heeft "kaardebol". Dit is terecht, want het woord is geen samenstelling met een zelfstandig naamwoord maar met het werkwoord "kaarden" (dat uiteindelijk overigens weer afgeleid schijnt te zijn van "Carduus"), dus hoort er geen tussen-n. Naar analogie van samenstellingen als "werkpaard" zou "kaardbol" te verdedigen zijn, maar "kaardebol" lijkt altijd al gangbaar te zijn geweest (en nu dus voor verwarring te zorgen), hoewel "kaarddistel" volgens Van Dale wel een bestaand woord is.
Het is inderdaad "kaardebol", aangezien het van "kaarde" als in "Weverskaarde" komt: https://waarneming.nl/species/6700/
Het meervoud daarvan kan op een -s eindigen, dus komt er geen -n in samenstellingen.

JanHein

RutgerB

Citaat van: Willemien Troelstra op juni 03, 2020, 10:57:42 AM
Spiesvormig heet op p. 834 trouwens Speervormig, een term die voorheen niet werd gebruikt en niet in het Botanisch Woordenboek van Eggelte is opgenomen. Ik ben benieuwd of dat dus overal in de sleutel waar het woord voorkomt is vervangen. Weet iemand of die term elders al gangbaar was?
ik vind die term nergens terug.Citaat van: Willemien Troelstra op juni 03, 2020, 10:50:06 AM
In de tekening van bladvormen op p. 834 zijn hartvormig en omgekeerd hartvormig verwisseld. Ik neem aan dat niet overal in de tekst van de flora deze terminologie is omgekeerd.

Dit stond kennelijk in de vorige druk al verkeerd.

Op blz 833 is trouwens de afbeelding van stekelpuntig onjuist. Dat heet nog toegespitst.

Willemien Troelstra

Citaat van: Rutger Barendse op juni 03, 2020, 11:53:55 AM
Citaat van: Willemien Troelstra op juni 03, 2020, 10:50:06 AM
In de tekening van bladvormen op p. 834 zijn hartvormig en omgekeerd hartvormig verwisseld. Ik neem aan dat niet overal in de tekst van de flora deze terminologie is omgekeerd.
Dit stond kennelijk in de vorige druk al verkeerd.
Ik ben benieuwd. Ik denk dat het nu omgekeerd is ten opzichte van andere publicaties (vorige Heukels, Eggelte maar vast nog wel meer) waar deze termen worden gebruikt. In het Engels is het ook cordate (viooltje) en obcordate (klaverzuring). Tegelijk vraag ik me af op welke plekken de term gebruikt wordt in de flora. Lastig om te vinden, misschien is het wel heel zeldzaam. Hartvormige bladvoet (behorend bij Hartvormig blad ;-) ) wordt wel veel gebruikt.
Ik kan me wel voorstellen dat iemand het wil omkeren, maar dat lijkt me erg onverstandig als de rest van de wereld en vorige edities van flora's het omgekeerd doen.
groet, Willemien Troelstra

Rien Ondersteijn

#147
{Omgekeerd hartvormig wordt al lang gebruikt.
Zie bijv Heukels 15 e druk blz 24}.
In tegenstelling tot nu werden alle termen verklaard met soms bijbehorende tekeningen. Superlogisch vind ik.
-je kunt de term dan alfabetisch benaderen en uitleg vinden.

Zelfs in 1933 was er die termenlijst: Superlogisch
Groene groe[n]tjes.Rien.

Rien Ondersteijn

Je zou trouwens toch verwachten dat zo'n term 'omgekeerd hartvormig' op zijn minst wordt gebruikt bij de beschrijving van de Oxalidaceae....[waarvoor anders heb je zo'n verklarende termenlijst..?]
Dat gebeurde wél in 1933.
Groene groe[n]tjes.Rien.

Willemien Troelstra

#149
Over de punten van Kees:

  • Ik zal Kaardebol als erratum in de lijst opnemen. (Dank Jan Hein voor de extra onderbouwing)
  • Ik zal een wens toevoegen over consistentie in "uiterst zeldzaam" met het specifieke voorbeeld van Kees erbij.
  • Ook de wens voor een wijziging in de sleutel van Jakobskruiskruid kan ik als wens opnemen, niet als erratum.
  • Groot en klein lettertype is een keus van Leni. Misschien dat in sommige gevallen eerder de tekst over de verspreiding bijstelling behoeft dan de grootte van het lettertype. Volgens mij kan ik niet meer doen dan dit als wens opnemen, niet als erratum. 
Wat betreft de tekst van de Carex sleutel heb ik begrepen dat Jakob Koopman de tekst van de sleutel wel (mede) heeft samengesteld en geaccordeerd, maar dat de plaatjes in dat stadium nog niet waren toegevoegd. Om die reden ga ik geen interpretaties (in dit geval van mijzelf) als tekstwijzigingserratum opnemen.

Alle overige punten wacht ik eventuele reacties van anderen af.
groet, Willemien Troelstra