Soortgroepen > Planten

HEUKELS 24ste druk - errata

(1/32) > >>

Willemien Troelstra:
In dit topic houden we een lijst bij met de errata op de HEUKELS 24ste druk, totdat er eventueel een andere plek komt waar we deze errata kunnen raadplegen.

Hier bovenaan de samenvatting van gemelde errata geordend in drie groepjes:

* Floristisch relevante errata
* Inhoudelijke aanvullingen en verbeteringen
* OverigDe Tekstuele en typografische errata (niet erg relevant voor gebruik van de flora, wel fijn als ze verzameld worden) heb ik afgesplitst in een apart topic om de lijst hieronder prettiger leesbaar te houden.

De errata staan op volgorde van het paginanummer zodat je snel kunt zien of iets al is opgemerkt. Wil je ze in volgorde van melding bekijken scroll dan naar beneden, daar wordt soms ook meer toelichting gegeven. Een vraag zonder dat duidelijk is of er sprake is van een erratum neem ik niet op in deze samenvatting.

Floristisch relevante errata
p14/15: naamgeving van klasses op deze pagina's komen niet overeen bijvoorbeeld: Lycopsida (p 14 kolom-2) <=> Lycopodiopsida (p 15 kolom-1) Spermatopsida (p 14 kolom-2) <=> Spermatophyta (p 15 kolom-2) Mogelijk expres om de verschillen in structuur met de 23ste druk te benadrukken, maar ik vind het verwarrend (Willemien Troelstra)
p 17: onder c. Nieuw "2 Selaginellaceae" => "3 Selaginellaceae" (zie pag. 15 en 63) (Hanneke Waller)
p 21: tweede kolom tekstcorrectie "[...] dan het historische cijfer, dat uitkomt op 1 soort per jaar 3 jaar." (Hendrik van de W.)
p 21: Tussen 1996 en 2005 waren dat er 0 => ... waren dat er 50 (Peter Wetzels)
p 23: 2e kolom: Chenopodium spp. [bestaat niet meer, is gesplitst] (Tom Damm)
p 24: 1e kolom onderaan: Stijf straatwolfsmelk => Straatwolfsmelk  (Rutger Barendse)
p 24: 2e kolom op 2/3: Spoorbloem => Rode spoorbloem  (Rutger Barendse)
p 25: 1e kolom bovenaan: Zuidelijke wolfsmelk => Vroege wolfsmelk  (Rutger Barendse)
p 25: 1e kolom halverwege: dit verwijst naar het artikel "Hoste, F. Verloove, C. Nagels, L. Andriessen & J. Lambinon - De adventievenflora van in BelgiŽ ingevoerde mediterrane containerplanten [97 (2009): 1-16)"  maar dat ontbreekt in de literatuurlijst.  (Rutger Barendse)
p 25: 1e kolom einde 1e alinea: Eenbloemige veldkers => Nieuw-Zeelandse veldkers (gekozen naam in Heukels24)  (Rutger Barendse)
p 34 en verder: de kopjes van de deelsleutels zoals op p34 "Sleutel 1 Houtige planten hoger dan 50 cm" vallen niet meer op terwijl sommige stappen in de sleutel met kleur zijn gemarkeerd en meer opvallen dan deze kopjes. (Hanneke Waller & Willemien Troelstra)
p 76: 'sporagiŽnhoopjes zonder dekvliesjes' > 'dekvliesjes van sporangiŽnhoopjes vroeg afvallend' (Erik Simons)
p 71: de twee figuren zijn verwisseld (de bijschriften niet). (Bart Hendrikx)
p 89 en 812: Metasequioa =>  Metasequoia (Philip Boot)
p 99: 2e kolom opm. Landoltia puntata -> Landoltia punctata (Tom Damm)
p 123: onder 1. Allium L. - Look  punt b. moet A. porrum vervangen worden door de nieuwe naam A. ampeloprasum. (Hannie Luijten)
p 124: 2e kolom Kogellook. ...tot BelgiŽ => ...tot in BelgiŽ (Rutger Barendse)
p 126: onderschrift afbeelding 41.5 'Moelook' => 'Moeslook' (Tim Vochten)
p 134: In bijschrift Basterdhyacinth => Basterdhyacint (Rien Ondersteijn)
p 137: 1e kolom Crocus, opm 1. ... zich van (34.1) =>  ..... zich van (37.1) (Wytze Boersma via Pieter Stolwijk)
p 153: 1e kolom bij E. helleborine. Verwijzing OF5 347 => OF5 346 (Toine Rommers en Rutger Barendse)
p 168: bij Carex x involuta: C. rostraria => rostrata (Hannie Luijten)
p 182: fig. 47.65 Carex divulsa => Carex leersii (n.a.v. melding Rien Ondersteijn)
p 183: fig. 47.66 vervalt + in beschrijving C. leersii "deze elkaar dus overlappend" => "deze kunnen elkaar dus overlappen" (n.a.v. melding Rien Ondersteijn)
p 201: In figuur linksboven de nummers 19 en 20 verwisselen: links is Juncus anceps, rechts is Juncus alpinoarticulatus (Wendy Bach Kolling)
p 207: 1e kolom stap 16: figuur 42.2a-e => figuur 49.2a-e (Harold Timans)
p 207: 1e kolom stap 17: figuur 42.2f,g => figuur 49.2f,g (Harold Timans)
p 210: sleutelstap 49.62: verwijder 'het vliezige gedeelte niet meegerekend' omdat anders de sleutel fout loopt voor Anisantha en Bromus. Let op: hierdoor zullen sommige exemplaren van Rietzwenkgras - Schedonorus arundinacea verkeerd uitsleutelen.  (via Wim van der Ven, na overleg met Leni Duistermaat)
p 235: 15b. K. macrantha en K. albescens, net als op p.222, punt 63 (Tom Damm)
p 252: 2e kolom bij P. maritimus: '.. deze heeft lemma's ongenaald.' => 'deze heeft ongenaalde lemma's' (Rutger Barendse)
p 255: bij Beemdhaver Helictochloa pratense => Helictochloa pratensis (Rutger Barendse)
p 263/264: Schedonorus gigantea => giganteus, Schedonorus arundinacea => S. arundinaceus. (Rutger Barendse)
p 264: Bij x Schedolium loliaceum (=Schedonorus pratensis x Lolium perenne) staat als synoniem x Festulolium braunii. Dat is de kruising Schedonorus pratensis x Lolium multiflorum (Rutger Barendse)
p 272: 49/46/2:  meestal langer dan -> meestal (Tom Damm)
p 280: Laatste item (Veldkweek): "Vrije bladschederanden altijd onder wimpers" => "... zonder ..." (Pieter Stolwijk)
p 285: de kleur van de aartjes van Echinochloa frumentacea en Echinochloa esculenta is verkeerd om (Niels Eimers)
p 296: 1e kolom bovenaan. Typha laxmanii => Typha laxmannii (Rutger Barendse)
p 298: 2e kolom. De kruising B. aquifolium x B. repens heeft ook een naam binnen Berberis: Berberis x decumbens (Stace) Verloove et Lambinon (Rutger Barendse)
p 298: 2e kolom. De kruising B. aquifolium x B. pinnata heeft ook een naam binnen Berberis:  Berberis x wagneri Hort. ex Koehne (Rutger Barendse)
p 324: 1e kolom onder H. telephium: ..hybride van deze en de volgende soort., moet zijn: ..hybride van deze en de vorige soort. (Geert Peters)
p 361: 1e kolom onderaan. De ouders van E. x submacrophylla zijn niet genoemd. Zou als volgt kunnen: E. x submacrophylla (E. macrophylla x pungens) (Rutger Barendse)
p 368: 2e kolom bovenaan. Moespimpernel- Poterium sanguisorba subsp. balearica = Poterium sanguisorba subsp. balearicum (Rutger Barendse)
p 390: Bij onderschrift plaatje 'Appelbes' => 'Zwarte appelbes' (Rutger Barendse)
p 410: verwijzingen bij Oxalis dillenii en O. corniculata naar figuur 78 (a,b,c,d) moeten conform het volgende erratum gewijzigd worden.
p 411: fig. 78.3 onderschrift verwisseling letters: b => a; d => c; a => b; c => d (Hanneke Waller)
p 434: 1e kolom tweede alinea. De kruising V. x ritschliana is die tussen V. canina en V. stagnina (de gewijzigde naam van V. persicifolia)  (Rutger Barendse)
p 459: bij sleutelpunt 4 is de doorverwijzing naar 5 en 6 verwisseld (Jan Baeteman)
p 460: 2e kolom tweede alinea bij Straalvrucht. De bloem is niet blauwlila maar roze. (Rutger Barendse)
p 472/473: Detailtekeningen van bloemdoorsnee uit figuur 99.10 worden bij figuur 99.11 en 99.13 herhaald, maar lijken daar verwisseld te zijn (volgens tekst horen rechte meeldraden bij B. oleraceus, kromme bij rapa). (Kim Lotterman)
p 489: 2e kolom stap 2.1 zou moeten worden toegevoegd: Rijpe vruchten op doorsnede 4-kantig of Ī rond. (Rutger Barendse)
p 489: Ontbrekende ouders bij Erysimum x marshallii. In waarneming.nl staat Erysimum x marshallii (E. decumbens x perofskianum) (Rutger Barendse)
p 490: 1e kolom Erysimum aureum heet volgens de wijzigingslijst op p. 826 in het Nederlands Kleine muurbloem. Die naam ontbreekt op p 490. (Rutger Barendse)
p 558: Bij 4 Rhododendron mag de opmerking; Incl. Ledum Ruppius ex L. (Rutger Barendse)
p 581: 1e kolom, 1e alinea; Trachystemom orientale = Trachystemom orientalis  (Rutger Barendse)
p 591: 2e kolom onderaan;  De ouders ontbreken bij Petunia x punctata; P. axillaris x integrifolia (Rutger Barendse)
p 593: 1e kolom onderaan; Atropa belladonna => Atropa bella-donna (of belladonna, maar dan zijn de verwijzing op p 798 (Atropa bella-donna) en 830 (geen naamswijziging) errata. (Rutger Barendse)
p 595: 2e kolom stap 7.1/7.2 Het blad van Solanum triflorum var. ponticum is minder dan 1/3 ingesneden. Dus dat verschilkenmerk klopt niet altijd. Bijvoorbeeld oplosbaar door bij 7.1 in te voegen 'altijd' [minder dan een derde ingesneden] en bij 7.2 'meestal' [veerspletig tot veerdelig] (Rutger Barendse)
p 597: Onder Nicotiana; N. langsdorfii = N. langsdorffii (Rutger Barendse)
p 597: Onder Nicotiana;  De ouders ontbreken bij Nicotiana x sanderae; N. alata x forgetiana  (Rutger Barendse)
p 599: 2 kolom bovenaan; Convolvulus silvatica => Convolvulus silvaticus (stond in 23e druk ook verkeerd)  (Rutger Barendse)
p 602: 1e kolom, 1e alinea; De ouders ontbreken bij Caryopteris x clandonensis; C. incana x mongholica  (Rutger Barendse)
p 689: 1ste kolom over Sonchus tenerrimus: "als S. oleraceus | Moesmelkdistel" => "als S. oleraceus | Gewone melkdistel"
p 743: 144/7/1:   Ur, met in ... -> Ur, met name in ... (Tom Damm)
p 744/745: Kaardenbol => Kaardebol (alle voorkomende gevallen en ook in de index).  (Kees van Reenen)
p 750/751: opschrift Apiaceae - deelsleutel schermbloemen in bloei => Apiaceae - deelsleutel schermbloemen in vrucht (Wytze Boersma via Peter Stolwijk)
p 801: Chaenomales => Chaenomeles (Rien Ondersteijn)
p 812: Molinia caerulea subsp. aundinacea => Molinia caerulea subsp. arundinacea (Philip Boot)
p 825-828: onder a. missen Carex pendula subsp. pendula, Carex pendula subsp. agastachys, Veronica sublobata (Tom Damm)
p 827: tweede kolom onderaan: Ranunculus muricatus Ruige boterbloem. De Nederlandse naam is Stekelboterbloem conform p 313 (Rutger Barendse)
p 829: onder e. Nieuwe Rubus-taxa: de Nederlandse naam 'Dijkviltbraam' hoort bij Rubus armeniacus ipv bij Rubus amisiensis (Peter Venema)
p 830-832: Onder i Wijzigingen wetenschappelijke namen

* Hyacinthoides non-scripta zou gewijzigd zijn in H x massartiana. Op pagina 134 worden ze beiden vermeld. Is dus geen wijziging van de naam. (Jeanette den Herder)
* Ontbrekend: Solanum sarachoides - Solanum sarrachoides (Rutger Barendse)p 831 rechterkolom bovenaan: Schedonorus arundinacea => arundinaceus en Schedonorus gigantea => S. giganteus (Hanneke Waller)
p 832: onder j toevoegen als nieuwe NL geslachtsnaam Knikbloem: Chondrilla (Rutger Barendse)
p 832: onder j toevoegen als nieuwe NL geslachtsnaam Vlak vetkruid: Phedimus (Willemien Troelstra)
p 832: onder k. Naamswijziging Franse roos : Apothekersroos. Op p. 383 blijkt Apothekersroos de naam voor R. gallica 'Officinalis' , een cultivar. De naam Franse roos was voor R. gallica. (Rutger Barendse)
p 832: onder k. ontbreken flink wat NL naamswijzigingen (Rutger Barendse e.a.)

* Jakobskruiskruid => Gewoon jakobskruiskruid
* Sneeuwbes => Gewone sneeuwbes
* Gewone Margriet => Margriet
* Patinaak => Gewone pastinaak
* Gewone vogelkers => Vogelkers
* Veldsla => Gewone Veldsla
* Gewoon varkensgras => Varkensgras
* Kropaar => Gewone kropaar
* Reigersbek => Gewone reigersbek
* Timoteegras => Gewoon timoteegras
* Tabak => Echte tabak
* Eenbloemige veldkers => Nieuwzeelandse veldkers
* Pimpernoot => Europese pimpernoot
* Bastaardhemelsleutel => Basterdhemelsleutel
* Bonenkruid => Echt bonenkruid
* Echte stijve ogentroost => Stijve ogentroost
* Fijne waterranonkel => Middelste waterranonkel
* Biet => Gekweekte biet
* Haver => Gekweekte haver
* Kool => Gekweekte kool
* Gewone braam => Zwarte braam | Of dit 1 op 1 een wijziging is, is misschien te bediscussiŽren, aangezien het nu een sectie is, maar Gewone braam wordt niet meer gebruikt.
* Hazelaarbraam => Wasbraam, zie ook opmerking bij Gewone/Zwarte braam.De volgende drie zijn waarschijnlijk toch geen naamswijziging, zie erratum bij p. 744

* Grote kaardebol => Grote kaardenbol
* Kleine kaardebol => Kleine kaardenbol
* Slipbladkaardebol => Slipbladkaardenbol [/s]

* Spoorbloem => Rode spoorbloem
* Kortarige zeekraal => Roodachtige zeekraal
* Goudsbloem => Tuingoudsbloem
* Peterselie => Tuinpeterselie
* Radijs => Tuinradijsp 832: Extra categorie: verdwenen Nederlandse geslachtsnamen

* Petroselinum - voorheen Peterselie, nu niets (Rutger Barendse)p 832: Extra categorie verdwenen/verschoven Nederlandse soortnamen. Hier zijn er meer van...  (Rutger Barendse)

* Tragopogon pratensis subsp pratensis heeft geen Nederlandse naam meer. Gele morgenster is naam van Tragopogon pratensis in Heukels' 2020.
* Tragopogon pratensis subsp orientalis heeft geen naam meer.
* Kleine waterteunisbloem voor Ludwigia peploides. De subsp. montevidensis heeft de naam Postelein-waterlepeltje gekregen.
* Zeeviolier is als Nederlandse naam verdwenen bij Malcomia maritima.
* Glad walstro is verhuisd van G. mollugo naar G. mollugo subsp. erectum
* Dichte bermzegge is verhuisd van Carex muricata naar Carex pairae.
* Groene bermzegge (Carex divulsa s.l.) is als naam verdwenen.
* Doorschijnend sterrenkroos is naar de ondersoort occidentalis verhuisd.
* Jakobskruiskruid is van Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris naar Jacobaea vulgaris gegaan.
* Gewone berenklauw is van Heracleum sphondylium naar Heracleum sphondylium subsp. sphondylium verhuisdp 834: de bijschriften van hartvormig en omgekeerd hartvormig zijn verwisseld. (Willemien Troelstra)
p 837: afbeeldingen betreft beharing: afbeelding 'haren meercellig' toont de verkeerde afbeelding. Teken wat dwarse streepjes door de haren om ze meercellig te maken. (Harold Timans)

Aanvullingen: Inhoudelijk en verspreiding
p 29: 1e kolom. Als voorbeeld wordt Rankende helmbloem genoemd die niet voorkwam in Zuid-Limburg. Er zijn inmiddels waarnemingen van Rankende helmbloem in Zuid-Limburg. (Rutger Barendse)
p 96: Bij Kruipende moerasweegbree verwijderen "misschien ook in W gevonden" die waarnemingen zijn allemaal Stijve. (Hinko Talsma)
p 128: bij Galanthus plicatus mis ik dat het blad gootvormig is. Niet alleen in volwassen stadium, maar zo te zien ook al bij de bladontplooiing. Bij Galanthus nivalis staat hierover wel iets vermeld: "volwassen bladen iets gootvormig". (Hanneke Waller)
p 152: bij Cephalanthera damasonium bij de verspreiding toevoegen 'en zuidelijk E'. (Theo Muusse)
p 176: Kustzegge deze soort staat ook al een tijdje op Schouwen, niet alleen op Zeeuws-Vlaanderen (Theo Muusse)
p 197: 48/2/5-:   Juncus tenageia:   ďde binnenste stompĒ, maar op figuur spits.  (Tom Damm)
p 279: 2e kolom, laatste alinea, eerste zinnen (bij Kweek). Planten groen. Stengel hol. Blad .. => Planten groen of blauwgroen. Stengel hol. Blad groen of blauwgroen, .. (Niels Eimers/Rutger Barendse)
p 279: 49/53/3: soms gaaf -> of gaaf [de zeer algemene repens gaaf (dus in aantallen niet soms), arenosus gaaf, de andere 3 kennelijk met tandjes indien ze geen wimpers hebben, maar dat is verder niet vermeld]  (Tom Damm)
p 308: Het areaal van Spindotterbloem moet worden uitgebreid nu alle op de knopen wortelende vormen onder ssp. radicans worden geschaard. De lage, wortelende uitlopers vormende dotter uit natte graslanden in o.a. oostelijk Brabant vallen hier dus ook onder. (Bart Hendrikx)
p 368: 2e kolom Potentilla. Ook Dasiphora davurica wordt aangeplant en kan verwilderen. Ze onderscheidt zich voornamelijk door de witte bloemen. Zie ook http://alienplantsbelgium.be/content/dasiphora (Rutger Barendse)
p 473: Raapzaad zou zeldzaam zijn in P, maar als ik me niet vergis is het ook daar (zeer) algemeen, hoewel er inderdaad niet veel waarnemingen gemeld zijn. (Kees van Reenen)
p 491: 1e kolom. Aanvulling op verspreiding: Bittere scheefbloem wordt redelijk wat gemeld als ontsnapte tuinplant. Onder andere in het Markermeer https://waarneming.nl/observation/174428913/ (Rutger Barendse)
p 512: Zeegroene ganzenvoet: E is een subdistrict van H. (Kees van Reenen)
p 514: Salsola kali komt niet alleen in de duinen voor, maar is ook vrij algemeen of vrij zeldzaam in het fluviatiele district, vooral langs de Waal (Erik Simons)
p 532: Besanjelier: "ook op Texel" moet ws. weg (Kees van Reenen)
p 539: Oosterse karmozijnbes is (vrij) algemeen in Ur, niet langer vrij zeldzaam. (Kees van Reenen)
p 553: Cornus sanguinea, deze soort komt ook voor in P (Herman van O)
p 639: Centauriebremraap: "Sinds enkele tientallen jaren op 1 plaats in Z standhoudend." is volgens mij al lang niet meer gevonden (Kees van Reenen)
p 651: 2e kolom. Aanvulling verspreiding Geel vingerhoedskruid: Ook als tuinplant en verwilderend in onder andere Ur. (Rutger Barendse)
p 652: 136/12/5:   [Bij V. sublobata mist iets over de haren langs de rand van de kelkbladen: hebben die een andere lengterange?]  (Tom Damm)
p 731: 1e kolom Rapunzelklokje "en aan- Dr)" klopt niet, onduidelijk wat er zou moeten staan. (Kees van Reenen)
p. 767 Sikkelkruid "thans bekend van 7 plaatsen" Ė nog? (Kees van Reenen)
p 770: 2e kolom Sison. Op zeer weinig afstand van de Nederlandse grens (nl. te Kanne, BelgiŽ) is in 2016 Steeneppe Sison ammobium aangetroffen langs de Jeker. (Rutger Barendse)

Index Nederlandse namen (p 778-795) ontbrekend:

* Witlof 682 (Rutger barendse)
* Brussels lof 682 (Rutger barendse)
Index wetenschappelijke namen (796-824) ontbrekend:

* Chamogaeta pensylvatica 708 (Elizabeth Dekkers Ė Li Shin Yin)
* Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola 144 (Rutger Barendse)
* Gnaphalium pensylvaticum 708 (Elizabeth Dekkers Ė Li Shin Yin)
* Lepidium neglectum 495 (Rutger Barendse)
* Veronica hederifolia subsp. lucorum 652 (Rutger barendse)
* Veronica maritima 656 (Rutger barendse)
* Veronica teucrium 658 (Rutger barendse)overige punten/wensen genoemd in deze forum-discussie

* glochidiŽn is een term die gebruikt wordt in het onderscheid tussen Kleine en Grote kroosvaren. Graag deze term in de flora uitleggen. Ook andere termen die bij de determinatie van varens worden gebruikt mis ik in de termenlijst. (Paul Hoekstra)
* p 739: 1e kolom (en p 824 index) Weigelia cv-groep > Weigela cv-groep (Rien Ondersteijn) Omdat onduidelijk is of in de Heukels de Nederlandse of de Wetenschappelijke naam van het geslacht wordt gebruikt niet opgenomen onder de errata.
* p. 246 Breed fakkelgras: als het de vraag is of het nog aanwezig is is "uiterst zeldzaam" en niet "zeer zeldzaam" op zijn plaats. (Kees van Reenen) Naar aanleiding hiervan de vraag:hoe het zit met de aanduiding uiterst zeldzaam, is dat ergens formeel vastgelegd?  Volgens https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/vaatplanten is zeer zeldzaam aangeduid met zzz de hoogste zeldzaamheidsklasse. Maar Uiterst zeldzaam wordt wel op andere plekken in de Heukels gebruikt. Dus verzoek dat als je een klasse "uiterst zeldzaam" onderscheidt die ook consequent wordt gehanteerd. (op basis discussie met Willemien Troelstra)
* meer consistentie in tekst over de mate waarin soorten zijn ingeburgerd en kleine/grote letters in de Heukels (Kees van Reenen noemt wat voorbeelden in zijn forum bijdrage hierover https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,463598.msg2394158.html#msg2394158)

* p. 705-6 Gewoon jakobs- en Duinkruiskruid: ook in P komen exemplaren zonder lintbloemen voor, dus formulering in sleutel moet voorzichtiger, of de bewering dat Duinkruiskruid buiten de duinen is aangevoerd met duinzand. (Kees van Reenen)

H Timans:
Op bladzijde 837: afbeeldingen betreft beharing: afbeelding 'haren meercellig' toont de verkeerde afbeelding. Teken wat dwrase streepjes door de haren om ze meercellig te maken.

Pieter Stolwijk:
Bladzijde 662, kolom 2 eerste regel: Kelkslippen meer dan..., moet zijn Kelkslippen met meer dan...

G.Peeters:
bladzijde 324, 1e kolom, opmerking onder H. telephium: ..hybride van deze en de volgende soort., moet zijn: ..hybride van deze en de vorige soort.

Mosmanneke:
Op blz. 153 Brede Wespenorchis, moet toegevoegd worden OF 5  346

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie