HEUKELS 24ste druk - errata

Gestart door Willemien Troelstra, februari 15, 2020, 00:30:48 AM

Vorige topic - Volgende topic

Willemien Troelstra

In dit topic houden we een lijst bij met de errata op de HEUKELS 24ste druk. Een klein deel van deze errata is in de tweede oplage van de 24ste druk verwerkt (ik weet niet welke).
De gemelde errata zijn geordend in drie groepjes:
 • Floristisch relevante errata
 • Inhoudelijke aanvullingen en verbeteringen
 • Overig
 • Een bijlage met de correcties op de beschermde status van soorten. Deze informatie was niet geactualiseerd t.o.v. de 23ste druk.

De Tekstuele en typografische errata (niet erg relevant voor gebruik van de flora, wel fijn als ze verzameld worden) heb ik afgesplitst in een apart topic om de lijst hieronder prettiger leesbaar te houden. 

De errata staan op volgorde van het paginanummer zodat je snel kunt zien of iets al is opgemerkt. Wil je ze in volgorde van melding bekijken scroll dan naar beneden, daar wordt soms ook meer toelichting gegeven. Een vraag zonder dat duidelijk is of er sprake is van een erratum neem ik niet op in deze samenvatting.

Floristisch relevante errata
p 86-744: bij diverse planten klopt de beschermde status niet. Deze is verouderd. Dit betreft 26 wijzigingen: 24 planten staan op beschermd, maar zijn dat niet meer. 2 planten zijn wel beschermd, maar dat staat nog niet in de Heukels24. Zie bijlage bij dit bericht voor de lijst met namen en paginanummers en wijzigingsrichting. (Floron cursus + Petra van der Wiel).
p14/15: naamgeving van klasses op deze pagina's komen niet overeen bijvoorbeeld: Lycopsida (p 14 kolom-2) <=> Lycopodiopsida (p 15 kolom-1) Spermatopsida (p 14 kolom-2) <=> Spermatophyta (p 15 kolom-2) Mogelijk expres om de verschillen in structuur met de 23ste druk te benadrukken, maar ik vind het verwarrend (Willemien Troelstra)
p 17: onder c. Nieuw "2 Selaginellaceae" => "3 Selaginellaceae" (zie pag. 15 en 63) (Hanneke Waller)
p 21: tweede kolom tekstcorrectie "[...] dan het historische cijfer, dat uitkomt op 1 soort per jaar 3 jaar." (Hendrik van de W.)
p 21: Tussen 1996 en 2005 waren dat er 0 => ... waren dat er 50 (Peter Wetzels)
p 23: 2e kolom: Chenopodium spp. [bestaat niet meer, is gesplitst] (Tom Damm)
p 24: 1e kolom onderaan: Stijf straatwolfsmelk => Straatwolfsmelk  (Rutger Barendse)
p 24: 2e kolom op 2/3: Spoorbloem => Rode spoorbloem  (Rutger Barendse)
p 25: 1e kolom bovenaan: Zuidelijke wolfsmelk => Vroege wolfsmelk  (Rutger Barendse)
p 25: 1e kolom halverwege: dit verwijst naar het artikel "Hoste, F. Verloove, C. Nagels, L. Andriessen & J. Lambinon - De adventievenflora van in België ingevoerde mediterrane containerplanten [97 (2009): 1-16)"  maar dat ontbreekt in de literatuurlijst.  (Rutger Barendse)
p 25: 1e kolom einde 1e alinea: Eenbloemige veldkers => Nieuw-Zeelandse veldkers (gekozen naam in Heukels24)  (Rutger Barendse)
p 34 en verder: de kopjes van de deelsleutels zoals op p34 "Sleutel 1 Houtige planten hoger dan 50 cm" vallen niet meer op terwijl sommige stappen in de sleutel met kleur zijn gemarkeerd en meer opvallen dan deze kopjes. (Hanneke Waller & Willemien Troelstra)
P. 50: vraag 16 plant 2-huizig =>  plant 1- of 2-huizig (Age Hellingwerf)
p 53: sleutel 8 vraag 8 eerste lemma niet naar 9 maar direct naar Iridaceae. (FLORON cursist en Leni Duistermaat)
p 53: sleutel 8 vraag 9 vervalt. (FLORON cursist en Leni Duistermaat)
p 61: toevoegen NL naam bij Lycopodium complanatum: Vlakke wolfsklauw (Rutger Barendse)
p 76: 'sporagiënhoopjes zonder dekvliesjes' > 'dekvliesjes van sporangiënhoopjes vroeg afvallend' (Erik Simons)
p 71: de twee figuren zijn verwisseld (de bijschriften niet). (Bart Hendrikx)
p 86: (ook al fout in Heukels 23) Kaukasische spar - Picea orientalis kale twijgen => behaarde twijgen (Niels Eimers)
p 89 en 812: Metasequioa =>  Metasequoia (Philip Boot)
p 97: Opm. onder L. natans leesbaar maken: Het onderwaterstadium is als volgt te onderscheiden van Baldella ranunculoides subsp. repens | Kruipende moerasweegbree: blad zonder geur, plat en slap, met onduidelijke dwarsnerven, de kamers 5-10 mm lang. Bij B. r. subsp. repens: blad geurend, stevig, met duidelijke dwarsnerven, de kamers 2-3 mm lang. (Elizabeth Dekkers – Li Shin Yin)
p 99: 2e kolom opm. Landoltia puntata -> Landoltia punctata (Tom Damm)
p 123: onder 1. Allium L. - Look  punt b. moet A. porrum vervangen worden door de nieuwe naam A. ampeloprasum. (Hannie Luijten)
p 124: 2e kolom Kogellook. ...tot België => ...tot in België (Rutger Barendse)
p 126: onderschrift afbeelding 41.5 'Moelook' => 'Moeslook' (Tim Vochten)
p 134: In bijschrift Basterdhyacinth => Basterdhyacint (Rien Ondersteijn)
p 137: 1e kolom Crocus, opm 1. ... zich van (34.1) =>  ..... zich van (37.1) (Wytze Boersma via Pieter Stolwijk)
p 153: 1e kolom bij E. helleborine. Verwijzing OF5 347 => OF5 346 (Toine Rommers en Rutger Barendse)
p 153: 2e kolom bij Opm. E. leptochila heeft een officiële Nederlandse naam: Smallippige wespenorchis; die naam staat al zeker sinds 1998 in de Flora van België. (Rutger Barendse)
p 168: bij Carex x involuta: C. rostraria => rostrata (Hannie Luijten)
p 182: fig. 47.65 Carex divulsa => Carex leersii (n.a.v. melding Rien Ondersteijn)
p 183: fig. 47.66 vervalt + in beschrijving C. leersii "deze elkaar dus overlappend" => "deze kunnen elkaar dus overlappen" (n.a.v. melding Rien Ondersteijn)
p 201: In figuur linksboven de nummers 19 en 20 verwisselen: links is Juncus anceps, rechts is Juncus alpinoarticulatus (Wendy Bach Kolling)
p 201: Het afgebeelde nootje met 6 toegespitste bloemdekbladen bij fig. 19/20 past niet bij de tekst van Alpenrus/J. alpinoarticulatus, dus niet bij de rechter habitustekening. (Marc Leten)
p 204: Platte rus "zoutmijdend" => terug naar een tekst zoals in de vorige Heukels "verdraagt slechts weinig zout" (n.a.v. melding van Geert Ranson)
p 207: 1e kolom stap 16: figuur 42.2a-e => figuur 49.2a-e (Harold Timans)
p 207: 1e kolom stap 17: figuur 42.2f,g => figuur 49.2f,g (Harold Timans)
p 210: sleutelstap 49.62: verwijder 'het vliezige gedeelte niet meegerekend' omdat anders de sleutel fout loopt voor Anisantha en Bromus. Let op: hierdoor zullen sommige exemplaren van Rietzwenkgras - Schedonorus arundinacea verkeerd uitsleutelen.  (via Wim van der Ven, na overleg met Leni Duistermaat)
p 225: in doublet 106 , tweede deel staat 18 Catapodium marinum | Laksteeltje => moet zijn 39 Catapodium marinum | Laksteeltje (Wim van de Ven)
p 235: 15b. K. macrantha en K. albescens, net als op p.222, punt 63 (Tom Damm)
p 252: in sleutel 19 bij lemma 3 verwijzing naar 4 (ipv 2). Het volgende sleuteldeel zou 4 moeten heten (ipv 2) en in het eerste lemma naar 5 (ipv 3) moeten verwijzen. Duinriet zou 5 moeten zijn (ipv 3). (Erik van Dijk)
p 252: 2e kolom bij P. maritimus: '.. deze heeft lemma's ongenaald.' => 'deze heeft ongenaalde lemma's' (Rutger Barendse)
p 255: bij Beemdhaver Helictochloa pratense => Helictochloa pratensis (Rutger Barendse)
p 259: haarlengte Hard zwenkgras korter dan 0,3 mm => korter dan 0,03 mm. haarlengte Groot zwenkgras 0,4-0,6 mm => 0,04-0,06 mm (Niels Eimers)
p 263/264: Schedonorus gigantea => giganteus, Schedonorus arundinacea => S. arundinaceus. (Rutger Barendse)
p 264: Bij x Schedolium loliaceum (=Schedonorus pratensis x Lolium perenne) staat als synoniem x Festulolium braunii. Dat is de kruising Schedonorus pratensis x Lolium multiflorum (Rutger Barendse)
p 272: 49/46/2:  meestal langer dan -> meestal (Tom Damm)
p 280: Laatste item (Veldkweek): "Vrije bladschederanden altijd onder wimpers" => "... zonder ..." (Pieter Stolwijk)
p 285: de kleur van de aartjes van Echinochloa frumentacea en Echinochloa esculenta is verkeerd om (Niels Eimers)
p 292: bij opm 2, E. albensis: "bladschedemond van het vlagblad met enkele lange haren" => "bladschedemond van het vlagblad kaal" (Hinko Talsma)
p. 292: De omschrijvingen van E. albensis en E. pilosa zijn niet geschikt om deze te determineren; vanwege taxonomische onduidelijkheden en nieuwe inzichten (artikel uit 2021 over E. albensis/pilosa groep) is er nog geen erratumtekst beschikbaar. (mededeling Leni Duistermaat). De correctie hierboven is wel in lijn met het artikel uit 2021.
p 292: afbeelding 49.113 lijkt een soort mix van E. pilosa (lange haren op de bladschedemond)  en E. multicaulis (bloeiwijze, al is volgens Rutger de tweede verdieping zijtakken daarvan ook al kransstandig.) (Rutger Barendse)p 296: 1e kolom bovenaan. Typha laxmanii => Typha laxmannii (Rutger Barendse)
p 298: 2e kolom. De kruising B. aquifolium x B. repens heeft ook een naam binnen Berberis: Berberis x decumbens (Stace) Verloove et Lambinon (Rutger Barendse)
p 298: 2e kolom. De kruising B. aquifolium x B. pinnata heeft ook een naam binnen Berberis:  Berberis x wagneri Hort. ex Koehne (Rutger Barendse)
p 306: 1e kolom lemma 10 richting Speenkruid en p. 312 bij Speenkruid: Kelkbladen 3 (of 4) => Kelkbladen 3(-5) (Stef van Walsum en Hanneke Waller)
p 312: In beschrijving Vreemd speenkruid: "Kroonbladen elkaar meestal met de randen bedekkend" (Hanneke Waller op basis van Gorteria-artikel plus overleg met Leni Duistermaat)
p 319: verwissel nummers 25 en 26 in de tekening (Ranunculus trichophyllus <=> Ranunculus aquatilis)
p 324: 1e kolom onder H. telephium: ..hybride van deze en de volgende soort., moet zijn: ..hybride van deze en de vorige soort. (Geert Peters)
p 350: 62/21 Opm.1: Purpere klaver -> Purperen klaver (Tom Damm)
p 361: 1e kolom onderaan. De ouders van E. x submacrophylla zijn niet genoemd. Zou als volgt kunnen: E. x submacrophylla (E. macrophylla x pungens) (Rutger Barendse)
p 368: 2e kolom bovenaan. Moespimpernel- Poterium sanguisorba subsp. balearica = Poterium sanguisorba subsp. balearicum (Rutger Barendse)
p 390: Bij onderschrift plaatje 'Appelbes' => 'Zwarte appelbes' (Rutger Barendse)
p 410: verwijzingen bij Oxalis dillenii en O. corniculata naar figuur 78 (a,b,c,d) moeten conform het volgende erratum gewijzigd worden.
p 411: fig. 78.3 onderschrift verwisseling letters: b => a; d => c; a => b; c => d (Hanneke Waller)
p 434: 1e kolom tweede alinea. De kruising V. x ritschliana is die tussen V. canina en V. stagnina (de gewijzigde naam van V. persicifolia)  (Rutger Barendse)
P 446: onder opmerking 2. O. rubricalyx ...in Ur en langs de A2 bij Boxmeer. Moet zijn langs de A2 bij Boxtel. (Sipke Gongrijp).
p 459: bij sleutelpunt 4 is de doorverwijzing naar 5 en 6 verwisseld (Jan Baeteman)
p 460: 2e kolom tweede alinea bij Straalvrucht. De bloem is niet blauwlila maar roze. (Rutger Barendse)
p 472/473: Detailtekeningen van bloemdoorsnee uit figuur 99.10 worden bij figuur 99.11 en 99.13 herhaald, maar lijken daar verwisseld te zijn (volgens tekst horen rechte meeldraden bij B. oleraceus, kromme bij rapa). (Kim Lotterman)
p 482: Nieuwzeelandse veldkers => Nieuw-Zeelandse veldkers (Martijn van Sluijs)
p 489: 2e kolom stap 2.1 zou moeten worden toegevoegd: Rijpe vruchten op doorsnede 4-kantig of ± rond. (Rutger Barendse)
p 489: Ontbrekende ouders bij Erysimum x marshallii. In waarneming.nl staat Erysimum x marshallii (E. decumbens x perofskianum) (Rutger Barendse)
p 490: 1e kolom Erysimum aureum heet volgens de wijzigingslijst op p. 826 in het Nederlands Kleine muurbloem. Die naam ontbreekt op p 490. (Rutger Barendse)
p 501: Oeveramarant 'recent gevonden op enkele plaatsen langs de Maas => langs de Waal/Rijn. (Rien Ondersteijn)
p 501: stap 13 : '....die bij kneuzing een aangename geur verspreiden ' -> '... die bij kneuzing een garage/petroleum/aromatische geur verspreiden' (Rien Ondersteijn)
p 527: Zowel bij Steenhoornbloem als bij Bleke hoornbloem: Klierharen in de bloeiwijze xxx mm lang. Klierharen op bloemstelen xxx mm lang. (Wiene Bakker/Niels Eimers)
p 558: Bij 4 Rhododendron mag de opmerking; Incl. Ledum Ruppius ex L. (Rutger Barendse)
p 581: 2e kolom, 1e alinea; Trachystemon orientale = Trachystemon orientalis  (Rutger Barendse)
p 591: 2e kolom onderaan;  De ouders ontbreken bij Petunia x punctata; P. axillaris x integrifolia (Rutger Barendse)
p 593: 1e kolom onderaan; Atropa belladonna => Atropa bella-donna (of belladonna, maar dan zijn de verwijzing op p 798 (Atropa bella-donna) en 830 (geen naamswijziging) errata. (Rutger Barendse)
p 595: 2e kolom stap 7.1/7.2 Het blad van Solanum triflorum var. ponticum is minder dan 1/3 ingesneden. Dus dat verschilkenmerk klopt niet altijd. Bijvoorbeeld oplosbaar door bij 7.1 in te voegen 'altijd' [minder dan een derde ingesneden] en bij 7.2 'meestal' [veerspletig tot veerdelig] (Rutger Barendse)
p 597: Onder Nicotiana; N. langsdorfii = N. langsdorffii (Rutger Barendse)
p 597: Onder Nicotiana;  De ouders ontbreken bij Nicotiana x sanderae; N. alata x forgetiana  (Rutger Barendse)
p 599: 2 kolom bovenaan; Convolvulus silvatica => Convolvulus silvaticus (stond in 23e druk ook verkeerd)  (Rutger Barendse)
p 602: 1e kolom, 1e alinea; De ouders ontbreken bij Caryopteris x clandonensis; C. incana x mongholica  (Rutger Barendse)
p 632: Het kenmerk over éénhokkig en tweehokkig vruchtbeginsel moet verplaatst worden van het tweede naar het eerste doublet. (éénhokkig > 2 [lathraea en orobanche]; tweehokkig > 3) [toelichting: Orobanche en Lathraea hebben een éénhokkig vruchtbeginsel en de rest van de familie heeft tweehokkige vruchtbeginsels.] (Erik Simons)
p 689: 1ste kolom over Sonchus tenerrimus: "als S. oleraceus | Moesmelkdistel" => "als S. oleraceus | Gewone melkdistel"
p 722: 62-Tandzaad opm 2 B. Pilosa, pappusnaalden (2 of) 3 --> pappusnaalden (2)-3-(4)
p 731: 1e kolom Rapunzelklokje '...F en aan- Dr)' deel weggevallen => '...F en aangrenzend P; zeldz. elders in P (maar ontbreekt in Dr)' (Steven G)
p 743: 144/7/1:  Ur, met in ... -> Ur, met name in ... (Tom Damm)
p 744/745: Kaardenbol => Kaardebol (alle voorkomende gevallen en ook in de index).  (Kees van Reenen)
p 750/751: opschrift Apiaceae - deelsleutel schermbloemen in bloei => Apiaceae - deelsleutel schermbloemen in vrucht (Wytze Boersma via Peter Stolwijk)
p 789: 62/21 Opm.1: Purpere klaver -> Purperen klaver (Tom Damm)
p 801: Chaenomales => Chaenomeles (Rien Ondersteijn)
p 812: Molinia caerulea subsp. aundinacea => Molinia caerulea subsp. arundinacea (Philip Boot)
p 812: Muscari botryoides 135 toevoegen (Rien Ondersteijn)
p 825-828: onder a. missen Carex pendula subsp. pendula, Carex pendula subsp. agastachys, Veronica sublobata (Tom Damm)
p 827: tweede kolom onderaan: Ranunculus muricatus Ruige boterbloem. De Nederlandse naam is Stekelboterbloem conform p 313 (Rutger Barendse)
p 829: onder e. Nieuwe Rubus-taxa: de Nederlandse naam 'Dijkviltbraam' hoort bij Rubus armeniacus ipv bij Rubus amisiensis (Peter Venema)
p 830-832: Onder i Wijzigingen wetenschappelijke namen
 • Hyacinthoides non-scripta zou gewijzigd zijn in H x massartiana. Op pagina 134 worden ze beiden vermeld. Is dus geen wijziging van de naam. (Jeanette den Herder)
 • Ontbrekend: Solanum sarachoides - Solanum sarrachoides (Rutger Barendse)
p 831 rechterkolom bovenaan: Schedonorus arundinacea => arundinaceus en Schedonorus gigantea => S. giganteus (Hanneke Waller)
p 832: onder j toevoegen als nieuwe NL geslachtsnaam Knikbloem: Chondrilla (Rutger Barendse)
p 832: onder j toevoegen als nieuwe NL geslachtsnaam Vlak vetkruid: Phedimus

p 832: onder k. Naamswijziging Franse roos : Apothekersroos. Op p. 383 blijkt Apothekersroos de naam voor R. gallica 'Officinalis' , een cultivar. De naam Franse roos was voor R. gallica. (Rutger Barendse)
p 832: onder k. ontbreken flink wat NL naamswijzigingen (Rutger Barendse e.a.)
 • Bastaardhemelsleutel => Basterdhemelsleutel
 • Biet => Gekweekte biet
 • Bonenkruid => Echt bonenkruid
 • Echte stijve ogentroost => Stijve ogentroost
 • Eenbloemige veldkers => Nieuw-Zeelandse veldkers
 • Fijne waterranonkel => Middelste waterranonkel
 • Gewone margriet => Margriet
 • Gewone vogelkers => Vogelkers
 • Gewoon varkensgras => Varkensgras
 • Gewone braam => Zwarte braam | Of dit 1 op 1 een wijziging is, is misschien te bediscussiëren, aangezien het nu een sectie is, maar Gewone braam wordt niet meer gebruikt.
 • Hazelaarbraam => Wasbraam, zie ook opmerking bij Gewone/Zwarte braam.
 • Goudsbloem => Tuingoudsbloem
 • Haver => Gekweekte haver
 • Jakobskruiskruid => Gewoon jakobskruiskruid
 • Kool => Gekweekte kool
 • Kortarige zeekraal => Roodachtige zeekraal
 • Kropaar => Gewone kropaar
 • Pastinaak => Gewone pastinaak
 • Pimpernoot => Europese pimpernoot
 • Sneeuwbes => Gewone sneeuwbes
 • Spoorbloem => Rode spoorbloem
 • Peterselie => Tuinpeterselie
 • Radijs => Tuinradijs
 • Reigersbek => Gewone reigersbek
 • Timoteegras => Gewoon timoteegras
 • Tabak => Echte tabak
 • Veldsla => Gewone veldsla
De volgende drie zijn waarschijnlijk toch geen naamswijziging, zie erratum bij p. 744
 • Grote kaardebol => Grote kaardenbol
 • Kleine kaardebol => Kleine kaardenbol
 • Slipbladkaardebol => Slipbladkaardenbol
p 832: Extra categorie: verdwenen Nederlandse geslachtsnamen
 • Petroselinum - voorheen Peterselie, nu niets (Rutger Barendse)
p 832: Extra categorie verdwenen/verschoven Nederlandse soortnamen. Hier zijn er meer van...  (Rutger Barendse)
 • Tragopogon pratensis subsp pratensis heeft geen Nederlandse naam meer. Gele morgenster is naam van Tragopogon pratensis in Heukels' 2020.
 • Tragopogon pratensis subsp orientalis heeft geen naam meer.
 • Kleine waterteunisbloem voor Ludwigia peploides. De subsp. montevidensis heeft de naam Postelein-waterlepeltje gekregen.
 • Zeeviolier is als Nederlandse naam verhuisd van Malcolmia maritima naar Malcolmia flexuosa
 • Glad walstro is verhuisd van G. mollugo naar G. mollugo subsp. erectum
 • Dichte bermzegge is verhuisd van Carex muricata naar Carex pairae.
 • Groene bermzegge (Carex divulsa s.l.) is als naam verdwenen.
 • Doorschijnend sterrenkroos is naar de ondersoort occidentalis verhuisd.
 • Jakobskruiskruid is van Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris naar Jacobaea vulgaris gegaan.
 • Gewone berenklauw is van Heracleum sphondylium naar Heracleum sphondylium subsp. sphondylium verhuisd
p 834: de bijschriften van hartvormig en omgekeerd hartvormig zijn verwisseld. (Willemien Troelstra)
p 837: afbeeldingen betreft beharing: afbeelding 'haren meercellig' toont de verkeerde afbeelding. Teken wat dwarse streepjes door de haren om ze meercellig te maken. (Harold Timans)

Aanvullingen: Inhoudelijk en verspreiding
p 29: 1e kolom. Als voorbeeld wordt Rankende helmbloem genoemd die niet voorkwam in Zuid-Limburg. Er zijn inmiddels waarnemingen van Rankende helmbloem in Zuid-Limburg. (Rutger Barendse)
p 96: Bij Kruipende moerasweegbree verwijderen "misschien ook in W gevonden" die waarnemingen zijn allemaal Stijve. (Hinko Talsma)
p 128: bij Galanthus plicatus mis ik dat het blad gootvormig is. Niet alleen in volwassen stadium, maar zo te zien ook al bij de bladontplooiing. Bij Galanthus nivalis staat hierover wel iets vermeld: "volwassen bladen iets gootvormig". (Hanneke Waller)
p 152: bij Cephalanthera damasonium bij de verspreiding toevoegen 'en zuidelijk E'. (Theo Muusse)
p 176: Kustzegge deze soort staat ook al een tijdje op Schouwen, niet alleen op Zeeuws-Vlaanderen (Theo Muusse)
p 197: 48/2/5-:  Juncus tenageia:  "de binnenste stomp", maar op figuur spits.  (Tom Damm)
p 279: 2e kolom, laatste alinea, eerste zinnen (bij Kweek). Planten groen. Stengel hol. Blad .. => Planten groen of blauwgroen. Stengel hol. Blad groen of blauwgroen, .. (Niels Eimers/Rutger Barendse)
p 279: 49/53/3: soms gaaf -> of gaaf [de zeer algemene repens gaaf (dus in aantallen niet soms), arenosus gaaf, de andere 3 kennelijk met tandjes indien ze geen wimpers hebben, maar dat is verder niet vermeld]  (Tom Damm)
p 308: Het areaal van Spindotterbloem moet worden uitgebreid nu alle op de knopen wortelende vormen onder ssp. radicans worden geschaard. De lage, wortelende uitlopers vormende dotter uit natte graslanden in o.a. oostelijk Brabant vallen hier dus ook onder. (Bart Hendrikx)
p 368: 2e kolom Potentilla. Ook Dasiphora davurica wordt aangeplant en kan verwilderen. Ze onderscheidt zich voornamelijk door de witte bloemen. Zie ook http://alienplantsbelgium.be/content/dasiphora (Rutger Barendse)
p 473: Raapzaad zou zeldzaam zijn in P, maar als ik me niet vergis is het ook daar (zeer) algemeen, hoewel er inderdaad niet veel waarnemingen gemeld zijn. (Kees van Reenen)
p 491: 1e kolom. Aanvulling op verspreiding: Bittere scheefbloem wordt redelijk wat gemeld als ontsnapte tuinplant. Onder andere in het Markermeer https://waarneming.nl/observation/174428913/ (Rutger Barendse)
p 512: Zeegroene ganzenvoet: E is een subdistrict van H. (Kees van Reenen)
p 514: Salsola kali komt niet alleen in de duinen voor, maar is ook vrij algemeen of vrij zeldzaam in het fluviatiele district, vooral langs de Waal (Erik Simons)
p 532: Besanjelier: "ook op Texel" moet ws. weg (Kees van Reenen)
p 539: Oosterse karmozijnbes is (vrij) algemeen in Ur, niet langer vrij zeldzaam. (Kees van Reenen)
p 553: Cornus sanguinea, deze soort komt ook voor in P (Herman van O)
p 639: Centauriebremraap: "Sinds enkele tientallen jaren op 1 plaats in Z standhoudend." is volgens mij al lang niet meer gevonden (Kees van Reenen)
p 651: 2e kolom. Aanvulling verspreiding Geel vingerhoedskruid: Ook als tuinplant en verwilderend in onder andere Ur. (Rutger Barendse)
p 652: 136/12/5:  [Bij V. sublobata mist iets over de haren langs de rand van de kelkbladen: hebben die een andere lengterange?]  (Tom Damm)
p 731: 1e kolom Rapunzelklokje "en aan- Dr)" klopt niet, onduidelijk wat er zou moeten staan. (Kees van Reenen)
p 759: Zwartmoeskervel: bloeiperiode piekt in NL in april-mei in plaats van mei-juni (Theo Muusse)
p 767: Sikkelkruid "thans bekend van 7 plaatsen" – nog? (Kees van Reenen)

Index Nederlandse namen (p 778-795) ontbrekend:
 • Brussels lof 682 (Rutger barendse)
 • Vlakke wolfsklauw 61 (Rutger Barendse)
 • Waterranonkel 316 (Nathalie De Somer)
 • Witlof 682 (Rutger barendse)

Index wetenschappelijke namen (796-824) ontbrekend:
 • Gamochaeta pensylvanica 708 (Elizabeth Dekkers – Li Shin Yin) [tot 18-9 stond in deze errata Chamogaeta pensylvatica]
 • Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola 144 (Rutger Barendse)
 • Gnaphalium pensylvanicum 708 (Elizabeth Dekkers – Li Shin Yin)
 • Lepidium neglectum 495 (Rutger Barendse)
 • Veronica hederifolia subsp. lucorum 652 (Rutger barendse)
 • Veronica maritima 656 (Rutger barendse)
 • Veronica teucrium 658 (Rutger barendse)
overige punten/wensen genoemd in deze forum-discussie
 • glochidiën is een term die gebruikt wordt in het onderscheid tussen Kleine en Grote kroosvaren. Graag deze term in de flora uitleggen. Ook andere termen die bij de determinatie van varens worden gebruikt mis ik in de termenlijst. (Paul Hoekstra)
 • p 739: 1e kolom (en p 824 index) Weigelia cv-groep > Weigela cv-groep (Rien Ondersteijn) Omdat onduidelijk is of in de Heukels de Nederlandse of de Wetenschappelijke naam van het geslacht wordt gebruikt niet opgenomen onder de errata.
 • p. 246 Breed fakkelgras: als het de vraag is of het nog aanwezig is is "uiterst zeldzaam" en niet "zeer zeldzaam" op zijn plaats. (Kees van Reenen) Naar aanleiding hiervan de vraag:hoe het zit met de aanduiding uiterst zeldzaam, is dat ergens formeel vastgelegd?  Volgens https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/vaatplanten is zeer zeldzaam aangeduid met zzz de hoogste zeldzaamheidsklasse. Maar Uiterst zeldzaam wordt wel op andere plekken in de Heukels gebruikt. Dus verzoek dat als je een klasse "uiterst zeldzaam" onderscheidt die ook consequent wordt gehanteerd. (op basis discussie met Willemien Troelstra)
 • meer consistentie in tekst over de mate waarin soorten zijn ingeburgerd en kleine/grote letters in de Heukels (Kees van Reenen noemt wat voorbeelden in zijn forum bijdrage hierover https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,463598.msg2394158.html#msg2394158)
 • p. 705-6 Gewoon jakobs- en Duinkruiskruid: ook in P komen exemplaren zonder lintbloemen voor, dus formulering in sleutel moet voorzichtiger, of de bewering dat Duinkruiskruid buiten de duinen is aangevoerd met duinzand. (Kees van Reenen)
groet, Willemien Troelstra

H Timans

Op bladzijde 837: afbeeldingen betreft beharing: afbeelding 'haren meercellig' toont de verkeerde afbeelding. Teken wat dwrase streepjes door de haren om ze meercellig te maken.
Mvg Harold Timans

Pieter Stolwijk

Bladzijde 662, kolom 2 eerste regel: Kelkslippen meer dan..., moet zijn Kelkslippen met meer dan...
Vr. groet, Pieter Stolwijk


Floristische Werkgroep Twente

G.Peeters

bladzijde 324, 1e kolom, opmerking onder H. telephium: ..hybride van deze en de volgende soort., moet zijn: ..hybride van deze en de vorige soort.
Groet,
Geert Peeters

Mosmanneke

Op blz. 153 Brede Wespenorchis, moet toegevoegd worden OF 5  346
Aarde en Natuur met hoofdletters
groetjes
Toine Rommers

Willemien Troelstra

#5
Aanvullende informatie over Pteris cretica/multifida:

Bart Hendrikx schreef me:
Pteris multifida heeft een gevleugelde rachis/middennerf. Vandaar dat de figuur Pteris cretica moet zijn. Het zijn twee aparte en veel gekweekte soorten. Ik weet dat er waarnemingen zijn gecorrigeerd in het verleden. Ook op waarneming.nl heb ik planten uit Middelburg wel eens aangepast naar P. multifida. Er zijn echter ook zekere vondsten van Pteris cretica. Wellicht te weinig voor opname in de nieuwe Heukels ?

==========
Toen ik even verder zocht constateerde ik dat er in Nederland in 7 blokken P. multifida is gemeld en in 4 blokken P. cretica. Dus P. multifida wint het wel, maar een opmerking over P. cretica was wel handig geweest. Ik kom tot dezelfde conclusie als Bart dat de afbeelding in de Heukels (23ste en 24ste druk) Pteris cretica betreft: alleen het eindstandige bladsegment heeft een gevleugelde middennerf. De TEKST in de Heukels heeft volgens mij ook betrekking op P. cretica.
De tekst op de verspreidingsatlas is mogelijk een bron van verwarring: René van Moorsel heeft daar opgemerkt dat de figuur in de Heukels (23ste druk) P. multifida betreft. Maar, als je de tekst van René van Moorsel leest past de figuur juist bij zijn beschrijving van P. cretica.

=============
Vervolg: Leni Duistermaat heeft gereageerd en laten weten dat het een bewuste keus is geweest. Dat P. cretica en P. multifida veel (ook genetische) overlap hebben en niet altijd goed te onderscheiden zijn. Ze zijn daarom 'samen' in Heukels 24 als één soort opgenomen onder de naam P. multifida. Deze discussie wordt misschien nog vervolgd.
groet, Willemien Troelstra

Rien Ondersteijn

En S. Pratensis moet volgens mij S. PratenSE zijn.

Jammer dat er weer enkele zeer vertrouwde namen verdwijnen....Anderen geven Schedonorus als [oud] synoniem en ook de Plant List lijkt de genoemde soorten niet te accepteren.
Groene groe[n]tjes.Rien.

Willemien Troelstra

groet, Willemien Troelstra

Rien Ondersteijn

Uit mijn [verdere] Latijnse verleden weet ik nog dat het bijvoeglijk naamwoord[ hier pratense/is] het geslacht aanneemt van het zelfstandig naamwoord.En 'pratense' is de mannnelijke vorm die bijv hoort bijv Trifolium [pratense] c.q.Geranium [pratense] en Ageratum[pratense].
Ik vind het trouwens moeilijk te begrijpen dat dezelfde plant de ene keer vrouwelijk is [Festuca] en de andere keer mannelijk[Schedonorus].

Ik zal verdere navraag doen bij een Latinist.
Groene groe[n]tjes.Rien.

Pieter Stolwijk

CiteerEn 'pratense' is de mannnelijke vorm die bijv hoort bijv Trifolium [pratense] c.q.Geranium [pratense] en Ageratum[pratense]
Pratense is de onzijdige vorm, zoals ook uit je voorbeelden blijkt.
Pratensis is de vorm voor zowel mannelijk als vrouwelijk.
Vr. groet, Pieter Stolwijk


Floristische Werkgroep Twente

theomuusse

blz 152: Cepha damasonium komt ook zzz voor in zuidelijk E

Theo

peterv

pag 829: onder e. Nieuwe Rubus-taxa   Dijkviltbraam hoort te staan bij Rubus armeniacus
Peter Venema

Pieter Stolwijk

p.280 Laatste item (Veldkweek):
"Vrije bladschederanden altijd onder wimpers" => "zonder"
Vr. groet, Pieter Stolwijk


Floristische Werkgroep Twente

Willemien Troelstra

groet, Willemien Troelstra

RutgerB

#14
p 361 1e kolom onderaan. De ouders van E. x submacrophylla zijn niet genoemd. Zou als volgt kunnen: E. x submacrophylla (E. macrophylla x pungens)
p 368 2e kolom bovenaan. Moespimpernel- Poterium sanguisorba subsp. balearica = Poterium sanguisorba subsp. balearicum zie Stace (tevens auteur) 2019.
p 376 1e kolom onderaan. R. laciniatus ; De auteursnaam Willd. is per abuis in het vet gedrukt.
p 832 2e kolom onder k. Naamswijziging Franse roos : Apothekersroos. Strikt genomen klopt dit niet. Op p. 383 blijkt dit de naam voor R. gallica 'Officinalis' , een cultivar. De naam Franse roos was voor R. gallica.

Rien Ondersteijn

Onder diezelfde E. x Submacrophylla staat : 'is verwilderend gemeld'
Een ongebruikelijke uitspraak, die ik nog niet ben tegengekomen.
Groene groe[n]tjes.Rien.

Mosmanneke

Aarde en Natuur met hoofdletters
groetjes
Toine Rommers

Rien Ondersteijn

Zeker niet want het woord bestaat als zodanig, maar t leest onwennig.
Groene groe[n]tjes.Rien.

Mosmanneke

Een paar keer lezen en je bent er aan gewend  ;)
Aarde en Natuur met hoofdletters
groetjes
Toine Rommers

rapunzel

Citaat van: Rien Ondersteijn op februari 26, 2020, 13:34:28 PM
Onder diezelfde E. x Submacrophylla staat : 'is verwilderend gemeld'
Een ongebruikelijke uitspraak, die ik nog niet ben tegengekomen.
Het proces van verwildering doorlopend ?
Gr.
Koos
Koos Ballintijn

Rob Koelman

Citaat van: Rien Ondersteijn op februari 26, 2020, 13:34:28 PMOnder diezelfde E. x Submacrophylla staat : 'is verwilderend gemeld'
Een ongebruikelijke uitspraak, die ik nog niet ben tegengekomen.

Citaat van: rapunzel op februari 26, 2020, 18:46:49 PMHet proces van verwildering doorlopend ?

Inderdaad: bezig met verwilderen, maar heeft het stadium van verwilderd nog niet bereikt...
Met vriendelijke groet, Rob

Hannie Luijten

pag. 123 onder 1. Allium L. - Look  punt b. is sprake van A. porrum, moet denk ik A. ampeloprasum zijn.
Groet, Hannie

Tim Vochten

Een klein typfoutje: p. 126, in het onderschrift van afbeelding 41.5 staat 'Moelook' ipv 'Moeslook'
Tim Vochten

Rien Ondersteijn

Blz. 134 onderaan : Basterdhyacinth.

Groene groe[n]tjes.Rien.

Rien Ondersteijn

Groene groe[n]tjes.Rien.

RutgerB

#25
p 390: Bij onderschrift plaatje moet Zwarte appelbes staan (in plaats van Appelbes).
p 832: tweede kolom onderaan: Ik mis daar Gewone vogelkers : Vogelkers.  Nu twijfel ik of dit een bedoelde naamswijziging is, zie p 395

Rien Ondersteijn

#26
Heeft iemand een verklaring voor t volgende: -Dipsacus Sativus [Weverskaarde] staat er niet in.Is óok na 1990 een aantal malen gevonden.
[editie 1962 vermeldt 'm wél-abusievelijk als D. fullonum ,terwijl Fullonum[=Grote] toen nog Sylvestris heette].
Groene groe[n]tjes.Rien.

Rien Ondersteijn

Citaat van: Rutger Barendse op februari 27, 2020, 11:54:09 AM
p 832: tweede kolom onderaan: Ik mis daar Gewone vogelkers : Vogelkers.  Nu twijfel ik of dit een bedoelde naamswijziging is, zie p 395

Was me ook opgevallen dat ie nu Vogelkers heet, maar had niet bij de 'naamswijzigingen' gekeken.

[van míj mogen ál die 'Gewone'  GEWOON weg....]
Groene groe[n]tjes.Rien.

RutgerB

Ik ben het inmiddels gewoon  :blink:

Nu ik zo in de index kijk bij gewoon/gewone mis ik nog wat wijzigingen op pagina 832 onder k

Gewoon jakobskruiskruid (voorheen Jacobskruiskruid)
Gewone sneeuwbes (voorheen Sneeuwbes)
Margriet (voorheen Gewone margriet)
Gewone pastinaak (voorheen Pastinaak)
Gewone veldsla (voorheen Veldsla)
Varkensgras (voorheen Gewoon varkensgras)

rapunzel

Koos Ballintijn