Foutieve tellingen ringmussen bij nationale tuinvogeltelling

Gestart door Joris12345, januari 28, 2020, 17:20:51 PM

Vorige topic - Volgende topic

Joris12345

Ik heb deze melding bij de website van de Nationale Tuinvogeltelling achtergelaten. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

_______________________________________________________

Beste heer of mevrouw van de Vogelbescherming,

Op de resultatenpagina van de Nationale Tuinvogeltelling zie ik in mijn stad (Arnhem, Gelderland) veel waarnemingen van RINGMUSSEN en HEGGENMUSSEN. Die zijn voor een groot deel foutief ben ik bang, wat nog wel eens gevolgen op landelijk niveau kan hebben. Ik zal uitleggen waarom.

Ik speur deze winter in het gezelschap van 6 andere vogelaars de tuinen, parken en natuurgebieden van Nederland af in het kader van een vogelsoortenwedstrijd (determineerbaar te fotograferen). De teller staat op 70 verschillende soorten. Ik heb matkoppen van glanskoppen mogen onderscheiden en zelfs een witkopstaartmees van de staartmeesjes, maar tussen de duizend waargenomen mussen bleef de ringmus afwezig, ondanks al jaren tot de 25 meest voorkomende tuinvogels te behoren. Op waarneming.nl zijn ook maar weinig gevalideerde ringmussen gezien, grofweg één per dag in de provincie Gelderland, en praktisch nooit in Arnhem. Wellicht zijn ringmussen elders in het land beter vertegenwoordigd, maar hier in Arnhem zijn ze in ieder geval niet te vinden.

Afgelopen tuinvogeltelling-weekend vlogen de ringmussen me om de oren. Volgens enkele waarnemers in mijn wijk althans. In andere wijken en zelfs omliggende dorpen zien we hetzelfde verschijnsel: voor iedere 10-50 mussen een ringmus. Ik zie zelfs een telling van 9 heggenmussen, 7 huismussen en 6 ringmussen op een klein betegeld tuintje midden in mijn stadswijk. Dat kan gewoon niet kloppen, maar gelukkig gaat zo'n fout natuurlijk verloren in de massa van landelijke data. Helaas zien we aan andere tellingen in verschillende wijken dat de ringmus ook daar verkeerd geteld wordt. Ik zou daarnaast niet weten waarom Arnhemmers foutiever tellen dan andere Nederlanders, dus de gevolgen kunnen nog wel eens veel groter zijn dan ik binnen mijn omgeving kan aantonen. En het is dan ook best wel begrijpelijk: ringmussen lijken op mannetjes huismussen, heggenmussen op vrouwtjes, en ze staan alledrie op het standaard telformulier.

Het is wellicht een idee om de ringmussen en heggenmussen, en misschien ook groenlingen, van het telformulier te schrappen. Wie er werkelijk een herkent weet hem ook wel te benoemen en toe te voegen aan het formulier via 'andere vogel'. Want ook het voorkomen van de heggenmus wordt waarschijnlijk overschat. We zien hier best wat heggenmussen, maar lang niet zoveel als er geteld worden. Ook zijn er dit weekend groenlingen in mijn wijk geteld terwijl mijn foto's van talloze vinken deze hele winter lang al het tegendeel bewijzen. Bij mij en nog 6 andere fanatieke vogelaars staat het aantal ringmussen sinds november op 0, het totale aantal heggenmussen op 5 en het aantal groenlingen op 1. Daar tegenover staan 70 algemene, vrij algemene en zeldzame soorten die we wél hebben waargenomen, vaak al talloze keren en altijd met aantoonbaar bewijs.


Hopelijk heb ik u kunnen overtuigen van de fout en kunt u hier een oplossing voor vinden.


Vriendelijke groeten,

Joris

tekenaar

#1
waarom zou groenling geen algemene tuinsoort kunnen/mogen zijn?

en 6 huis- + 7 ringm in een betegelt tuintje: als daarnaast een dicht heggetje staat en een mooie voertafel (of kippenhokje met steeds gemorst graan) of zoiets? Ik bedoel maar, alleen aantallen en een stip op de kaart zeggen onvoldoende. Het lijkt me aan validatoren van de organisatie om na te gaan welke waarnemingen (een groepje heggemussen) onwaarschijnlijk zijn en evt navraag te doen.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/

pdeknijff

Joris,

Ik begrijp je reactie, maar je hoeft maar naar de door jezelf ingevoerde waarnemingen te kijken om te snappen wat er (deels) aan de hand is.
Op waarneming.nl krijg je ook een soms sterk vertekend beeld van de realiteit.
Voorbeeld: je spreekt van 1000 door jou waargenomen Huismussen. Toch heb je zelf slechts 1 waarneming van 1 vrouwtjes Huismus ingevoerd (en dan laten we achterwege dat je deze als een vrouwtjes Vink had ingevoerd).
Blijkbaar heb je geen zin om al die Huismussen in te voeren.
Op zich een geheel begrijpelijk gedrag, veel invoerders laten de bulk van waarnemingen van "normale" soorten weg.

Netto effect: de kaarten met verspreidingen laten maar een deel van de waarheid zien. Afgaande op jouw waarnemingen bijvoorbeeld, zou de Huismus in Arnhem en omstreken extreem zeldzaam zijn.

Ik weet zeker dat Vogelbescherming (en SOVON) dit effect heel goed kennen.
In eerdere jaren was er de gelegenheid om inzage te geven in de mate van vogeltel / vogelherkennings ervaring.
Daarmee kunnen (welliswaar op de achtergrond) een beduidend beter inzicht krijgen in de mate van relatieve betrouwbaarheid van deze telling.
Met vriendelijke groet,

Peter de Knijff

Joris12345

CiteerVoorbeeld: je spreekt van 1000 door jou waargenomen Huismussen. Toch heb je zelf slechts 1 waarneming van 1 vrouwtjes Huismus ingevoerd (en dan laten we achterwege dat je deze als een vrouwtjes Vink had ingevoerd).

Haha ik ben betrapt!

Maar je hebt gelijk. Ik heb er ook over na zitten denken, want het aantal waarnemingen op deze site hoeft niet zoveel te zeggen. Hoe ik het precies moet onderbouwen weet ik niet, maar het komt er op neer dat het mij en de 6 medevogelaars erg ongeloofwaardig overkwam dat er hier (Arnhem) zo veel ringmussen rondvlogen. We zullen nooit weten of een bepaalde afwijkende telling niet toch gewoon toeval was natuurlijk, of dat wij gewoon onoplettende vogelaars zijn. Zo had ik zelf 12 koperwieken in mijn boom, ook vrij afwijkend voor deze wijk. Maar alsnog lijkt het me een goed idee om de ringmus van het formulier te halen. Dat gaat trouwens niet gebeuren, want ik heb al een reactie ontvangen:

CiteerHartelijk dank voor uw bericht.

Het risico van een telling als de Tuinvogeltelling is dat een mensen meedoen die te weinig verstand van vogels hebben. Daardoor zullen er zeker fouten zijn. Bovendien zorgt de manier van tellen ook voor dubbeltellingen. Dat is dus allemaal inherent aan de manier van tellen. De Tuinvogeltelling is ook niet bedoeld om exact te achterhalen welke aantallen vogels er in tuinen zijn. Het is vooral bedoeld om mensen bewust naar de vogels in hun tuin te laten kijken. We geven ze tips voor de herkenning en over het vogelvriendelijk inrichten van tuinen en balkons. Bovendien genereert de telling heel veel publiciteit hetgeen vogels en Vogelbescherming op de kaart zet.

Sovon Vogelonderzoek gaat alle gegevens analyseren en filtert ongeloofwaardige waarnemingen weg. Omdat we de telling jaarlijks doen (17de jaar) zijn de fouten grofweg jaarlijks hetzelfde en kunnen we wel trends signaleren. Bovendien is de koppeling met weergegevens interessant.

Ik hoop u hiermee voldoende te informeren.

pdeknijff

Hi Joris,
Wellicht heb je gelijk, maar daar kun je maar op 1 manier achterkomen en dat is tellen, tellen, en nog eens tellen, juist die normale soorten.
SOVON heeft daar o.a. het jaar-rond tuinvogelproject voor, en een urbane soorten project. En, je kunt ook besluiten om zelf een deel van de wijk waar je woont heel frequent (1 maal per week, of meerdere keren per week) te bezoeken en alles te noteren.
Alleen dan kom je er achter wat waar normaal voorkomt. De trefkans op b.v. Een Heggenmus is nu erg klein, maar vanaf begin maart zingen de mannetjes en is je trefkans veel hoger, maar nooit 100%.
Veel plezier, alle begin is moeilijk.
Met vriendelijke groet,

Peter de Knijff