Punttransecttelling met batlogger?

Gestart door Julian, december 28, 2019, 20:56:31 PM

Vorige topic - Volgende topic

Julian

Naast dat je met een batlogger heel mooi vleermuizen in kaart kan brengen (door je ermee te verplaatsen door een gebied) kun je hem ook gewoon ergens neerzetten en maar afwachten wat 'ie gedurende een (deel van de) nacht heeft opgenomen.

Nu weet ik dat er geen voorwaarden zijn voor wat betreft de frequentie van het melden van een soort op een bepaald punt. Als iemand elk uur alle op dat moment aanwezige vogels in zijn/haar tuin wil doorgeven kan dat.

Een batlogger maakt automatisch een opname wanneer hij een geluid opvangt dat binnen het ingestelde frequentiebereik ligt. Aan elk geluidsbestand worden o.a. het tijdstip en de coördinaten gekoppeld. Daarom is het rondfietsen of "autovleren" met batlogger een efficiënte manier voor het verzamelen van veel waarnemingen. Elk geluidsbestand is immers gelijk aan een "waarneming".

Het stationair loggen levert nauwelijks verspreidingsdata op (er is maar één punt; daar waar het apparaat staat gepositioneerd). Wel levert het andere gegevens op die, zeker wanneer je op een specifiek punt meermaals de batlogger laat lopen, interessant kunnen zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de soortensamenstelling, trefkans per soort en activiteitspieken per nacht.

In praktijk betekent dit dat met zo'n batloggerimport normaliter tussen enkele tientallen tot honderden waarnemingen per nacht zouden worden toegevoegd aan de database.

In 2019 hebben we op meerdere punten stationair gelogd. Zo stond het apparaat tijdens het nachtvlinderen meestal aan. Deze gegevens heb ik (in tegenstelling tot de meeste gegevens van de nachtelijke fietstochten etc.) nog niet geïmporteerd naar waarneming.nl en observation.org want ik wil graag weten of dit wenselijk is.

Vanaf nu wil ik bij het fiets- en autovleren ObsMapp het transect laten opnemen zodat de waarnemingen op onze routes een meerwaarde krijgen. Dit zou ook nuttig zijn voor zo'n punttelling.

Concrete vraag: zal ik de gegevens van nachten waar de batlogger op één plek stond importeren naar waarneming.nl of is dat te veel van het goede?

marcel234

Citaat van: Julian op december 28, 2019, 20:56:31 PM
Concrete vraag: zal ik de gegevens van nachten waar de batlogger op één plek stond importeren naar waarneming.nl of is dat te veel van het goede?
Het lijken me wel interessante gegevens maar ik denk dat je de gegevens beter kan indikken en daarbij moet aansluiten bij bestaande methodes (bijv. periodes van 5 min.)...
https://www.vogelatlas.nl/static/div/pdf/INFO_Waarom_zijn_de_2x5_minuten_tellingen_belangrijk.pdf

Julian

Over dat van het verdelen in tijdsblokken heb ik ook nagedacht maar je raakt dan wel info kwijt zoals data voor het visualiseren van activiteitspieken. Als je tussen 02:00 en 03:00 gemiddeld 5 opnames hebt per vijfminutenblok op een punt en het er tussen 04:00 en 05:00 steevast maar eentje is per 5 minuten zie je dat alleen met het importeren van alle waarnemingen. Met afronden tot 1 waarneming per 5 minuten lijken beide tijdsperiodes immers identiek te zijn voor wat het resultaat betreft (12 waarnemingen gelijkmatig verdeeld over het uur).

marcel234

#3
Als ze het bij roodborstjes waarnemingen op dezelfde manier behandelen dan heb ik daar geen problemen mee. Ik kan wel uit het artikel halen dat ze op verschillende manieren aantallen of broedparen tellen maar duidelijk is het niet.  Ik neem aan dat ze een roodborst die vijf keer zingt ook als 1 opschrijven. Als je gaat indikken per 5 minuten kan Henk om een toelichting vragen. Moet ie maar duidelijkere artikelen schrijven...

Julian

CiteerConcrete vraag: zal ik de gegevens van nachten waar de batlogger op één plek stond importeren naar waarneming.nl of is dat te veel van het goede?

De vraag anders gesteld: is er iets op tegen? Ik vermoed van niet gezien de waardevolle inzichten die deze manier van monitoren ons kan opleveren (en als je ziet hoe vaak een zeer zeldzame soort soms op één locatie wordt gemeld lijkt "te veel van het goede" ook niet echt aan de orde...  B) ).

Hisko?

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Julian

Mooi! Dat scheelt ook 'n hoop werk (na het analyseren van alle opnames niet nog een selectie hoeven te maken).