Wolvenjacht , uitspraak EU hof van justitie

Gestart door peterv, oktober 10, 2019, 20:24:28 PM

Vorige topic - Volgende topic

Cygnus

Voor Finland heeft deze uitspraak waarschijnlijk tot gevolg dat er niet of nauwelijks Wolven voor afschot vrijgegeven zullen worden door de Finse autoriteiten. Voor bijvoorbeeld Estland waar de afgelopen 5 jaar gemiddeld ruim 100 Wolven per jaar werden geschoten, heeft deze uitspraak waarschijnlijk geen gevolgen. Estland heeft bij de toetreding tot de EU in 2004 bedongen dat de Wolf, onder bepaalde voorwaarden, bejaagbaar blijft. Mogelijk zijn er nog meer landen waar dit het geval is.

Maak je overigens geen illusie over een voor de Wolf jachtvrij Finland.
Met vriendelijke groeten,
Trinus Haitjema

peterv

Deze uitspraak is vooral relevant voor populaties die onder Habitatrichtlijn bijlage IV vallen (strikte bescherming wolf). De populaties die onder bijlage V vallen mogen "gewoon" worden bejaagd onder voorwaarde dat de staat van instandhouding niet in het geding komt. Het kaartje toont waar bijlage IV en bijlage V aan de orde is. In Finland valt het noordelijke deel onder bijlage V (rendierengebied) waar wolven dus ook vanuit EU-wetgeving bejaagd mogen worden (maar niet uitgeroeid mogen worden). De discussie die is voorgelegd aan het EU-hof speelt in bijlage IV gebied.
Peter Venema