Gedragsregels in het veld

Gestart door hiskodevries, december 05, 2018, 14:09:51 PM

Vorige topic - Volgende topic

hiskodevries

We doen een beroep op iedere waarnemer zich naar deze gedragsregels te gedragen, niet alleen ten behoeve van het welzijn van de flora en fauna in de directe omgeving maar ook om het plezier van andere natuurliefhebbers niet te bederven.


1. Houd voldoende afstand tot het dier zodat deze niet wordt verstoord. Bedenk dat een dier het beste kan worden bekeken als deze zich op zijn gemak voelt. Ga niet dichterbij dan anderen en doe liever een stapje terug dan een stap naar voren. Een telescoop kan in deze goede diensten bewijzen. Andere mensen die later arriveren krijgen zo ook een kans het dier te zien. Fotografen en videografen dienen zich ervan te verzekeren dat hun acties anderen en het dier niet hinderen. In het belang van de documentatie van een geval kan - na overleg - een enkele fotograaf of videograaf soms worden verzocht meer naderbij te gaan dan anderen. Overigens is ook het maken van tekeningen en schetsen aan te bevelen.


2. Betreed niet zonder meer voor publiek gesloten terreinen zoals reservaten, landgoederen, tuinen, weilanden en dergelijke. Vraag toestemming van de eigenaar of beheerder, wees tactvol en leg de situatie uit. In de meeste gevallen blijkt men zeer geïnteresseerd te zijn en wordt volop medewerking verleend.


3. Laten de ontdekker en degenen die vertrouwd zijn met de situatie ter plaatse bij het arriveren van waarnemers aanwijzingen geven die verontrusting van dieren of schade aan het terrein voorkomen. Laat het doorgeven van het nieuws telkens duidelijk van dergelijke aanwijzingen vergezeld gaan. Wees behulpzaam bij het treffen van maatregelen om de belangstelling in goede banen te leiden.


4. Wees geduldig en terughoudend wanneer het dier zich niet dadelijk vertoont of (tijdelijk) wat verder weg zit. Blijf ook rustig als het dier zich plotseling naar een andere plek in de buurt verplaatst; zorg dat het dier zich ook daar op zijn gemak voelt.


5. Bedenk dat iemand die een eind onderweg is geweest of een vrije dag heeft genomen om een bepaald dier te zien, misschien onder grotere spanning staat dan uzelf. Schroom echter niet deze mensen op hun gedrag aan te spreken indien zij er blijk van geven de gedragsregels niet te kennen.


6. Verzamel zeker geen planten, insekten, vissen en andere dieren, die een beschemde status hebben en ontzie de rest als dat niet persé noodzakelijk is voor verdere bestudering of wetenschappelijk onderzoek.


7. Het op beperkte schaal plukken van paddestoelen t.b.v. serieuze studie en educatie kan noodzakelijk zijn en niet schadelijk, maar in druk bezochte natuurgebieden dient er voor gezorgd te worden dat dit op een voor het publiek onopvallende wijze gebeurt, zonder visuele schade. Dit houdt dus ook in dat geplukte maar niet meegenomen paddestoelen niet zichtbaar beschadigd achterblijven en omgekeerde boomstammen weer worden teruggeplaatst.


8. Op Waarneming.nl is het niet toegestaan om foto`s van nesten en/of broedende vogels te uploaden. Tenzij uit de foto`s blijkt dat geen verstoring is opgetreden.


Oorspronkelijke bron: Dutch Birding Association en de Nederlandse Mycologische Vereniging
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0