Wisenten op de Veluwe

Gestart door Freek Verkerk, juni 30, 2019, 15:34:07 PM

Vorige topic - Volgende topic

Freek Verkerk

Er zijn al wisenten in Nederland, in verschillende dierentuinen, in ieder geval in Lelystad, in de duinen, (in het Kraansvlak) (een 30 dieren), in Brabant, (in de maashorst) (20 dieren??) en nu ook in / op de Veluwe. (10 dieren) ???

https://www.youtube.com/watch?v=QlYMjdF94zM

De wikipedia zegt hierover.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wisent
Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het leefgebied van de wisent, om gezonde populaties op te kunnen bouwen. Staatsbosbeheer heeft het plan opgevat om zes à acht wisenten uit te zetten op de Veluwe, voornamelijk op het terrein van Legerplaats Harskamp, de rest op de Hoog Buurlose heide tussen Hoog Buurlo en bij Radio Kootwijk. De eerste drie wisenten werden in april 2016 uitgezet in een zogeheten 'wengebied'.[35] Op langere termijn kan het aantal en het leefgebied van de dieren worden uitgebreid over de Veluwe.[36][37] De komst van de wisenten werd een aantal malen uitgesteld en was lange tijd onzeker. In 2017 zijn er koe en een stier bij gekomen.

Er is ook een site. https://wisentopdeveluwe.nl/

2016
de stier is overleden


2017
https://www.youtube.com/watch?v=CvCNEwgsh_U
De eerste stier is overleden, dus moet er een nieuwe stier komen.


Ze hebben kennelijk water nodig.
https://www.youtube.com/watch?v=EVpZuODiQ7s
De Wisenten op de Veluwe hebben drinkwater nodig, een gat graven in het zand werkt niet, er moesten echte drinkpoelen komen aangestampt met klei om het water erin te houden, hoe ging dit in z'n werk? U ziet het hier, dank K3 Delta en Erik Slendebroek voor de medewerking.


https://www.youtube.com/watch?v=X3H4cJNKNY4
De eerste dieren zijn kennelijk uit Polen gekomen.


https://www.youtube.com/watch?v=PGUcblKnN8w
Op 6 juli 2017 zijn twee wisenten uit Polen aangekomen in het wisentgebied op de Veluwe. De stier van 2 jaar en de koe van 1 jaar oud voegen zich bij de drie dieren die hier sinds vorig jaar (2016) leven.

2018
Ze lopen er nog steeds in hun kleine kudde.

Inmiddels zijn we in 2019. Het gaat daar niet makkelijk, ik heb zijdelings iets gelezen van voedsel gebrek en aggressieve dieren. Het is wel interessant om de gebeurtenissen hier te volgen. Heeft iemand een update? Wat is de huidige situatie?

Op een ondersteunde site https://wisentopdeveluwe.nl/ lees ik het volgende:
De wisentkudde op de Veluwe heeft een nieuwe aanwinst. Opnieuw is een wisentkalf in de Nederlandse natuur geboren. Het jonge dier werd onlangs voor het eerst gezien aan de zijde van de zorgzame moeder. Het is het derde kalf dat in de Veluwse wisentkudde is geboren.

In 2016 en 2018 werden eerder al stierkalveren op de Veluwe geboren. Het geslacht van dit kalfje is nog niet bekend. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling zijn verheugd over de komst van het nieuwe kalf. Er leven nu in totaal vijf wisenten op de Veluwe, maar dit jaar wordt nog verdere uitbreiding verwacht, aangezien een andere wisent koe in de kudde momenteel drachtig is.

De kudde doet het volgens Frank Zanderink van ARK Natuurontwikkeling goed: 'moeder en kalf zien er gezond en vitaal uit. De kudde maakt steeds meer gebruik van het gehele gebied. Zo is de groep regelmatig op de heide gezien waar ze onder andere van het pijpenstrootje eten. Met de warmte van vorig jaar verbleven de wisenten veel in het schaduwrijke bos. Daarnaast doen de wisenten zich volop tegoed aan Amerikaanse vogelkers, een exotische struik die in veel Nederlandse natuurgebieden bestreden wordt'.


Afwisseling in het landschap
Samen met andere grazers als edelherten en reeën, zorgen de wisenten op de Veluwe voor geleidelijke overgangen van bossen en bosjes naar struiken en struwelen en naar graslanden. Het zijn herkauwers die gras, kruiden, knoppen, blaadjes, twijgen en bast eten. Net als paarden kunnen ze goed overweg met droog en voedselarm gras. Ze schillen meer bomen en struiken dan alle andere planteneters. Hierdoor maken ze meer openheid in een volwassen bos. Als loofhout niet beschikbaar is worden ook jonge loten van dennen gegeten, iets waartoe rund en paard nauwelijks in staat zijn. Desondanks zijn het fijnproevers die er niet voor terugdeinzen om dwars door een doornstruweel te lopen om bij een smakelijk hapje te komen.


Veluwse wisenten
De conditie van de dieren wordt het hele jaar zorgvuldig gemonitord door beheerders, vrijwilligers en ARK Natuurontwikkeling. In de drinkpoelen is, ondanks de aanhoudende droogte van vorige zomer, ruim voldoende drinkwater beschikbaar. Het wisentproject startte in april 2016 met de komst van drie wisenten. Het wisentgebied op de Veluwe is het grootste leefgebied van wisenten in Nederland. Naast wisenten, leven er in het gebied ook andere wilde dieren zoals het edelhert en het wilde zwijn.

Zelf wisenten zien op de Veluwe
Het hele jaar door zijn er verschillende excursies naar het wisentengebied. Wilt u ook een keer mee? Reserveren kan via www.wisentopdeveluwe.nl/reseveren.


Ik lees: "Het wisentgebied op de Veluwe is het grootste leefgebied van wisenten in Nederland. " Is er ook bekend hoeveel wisenten hier uiteindelijk komen. EN of het wisentgebied ook wordt uitgebreid?

Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk