Zoogdieren op de Marker Wadden

Gestart door Freek Verkerk, juni 15, 2019, 12:14:46 PM

Vorige topic - Volgende topic

Freek Verkerk

Hi, ik las dit artikel : https://www.nu.nl/dieren/5937450/eerste-zoogdieren-waargenomen-op-marker-wadden.html en dat zette mij aan het denken over het natuurbeheer van dit gebied. Ik zou graag jullie mening horen. Dit gebied is door mensen gemaakt en nu blijkt dat een aantal planten en dieren dit gebied al hebben weten te vinden. In dit artikel worden de eerste zoogdieren genoemd. Vier vleermuissoorten. De marker wadden is een nieuwe eilanden groep en een belangrijk kenmerk van een eiland is dat het omgeven is door water. Dieren die niet kunnen of willen zwemmen of vliegen zullen moeite hebben om dit gebied te bereiken. Moet de mens hen dan een handje helpen door soorten te introduceren en welke soorten dan? En meer specifiek welke zoogdiersoorten. Zelf denk ik van wel. De mens grijpt al in in de natuur, dus naast een heleboel zand heb ik er geen bezwaar tegen om er een paar dieren los te laten, biodiversiteit is belangrijk toch? En ook gewoon leuk voor de bezoekers. Zelf denk ik dan aan de zoogdieren die al voorkomen op de andere waddeneilanden, en ik overweeg zoogdieren die in de rest van Nederland voorkomen en eventueel de rest van Europa. Ze hoeven niet meteen alles in één jaar toe te voegen, maar bijvoorbeeld elk jaar een nieuwe soort. Mijn lijstje voor de komende vijf jaar is dan:
Konijn (2019), Ree (2020), Woelmuis (2021), Damhert (2022), Bunzing (2023). Ik ga ervan uit dat dieren als de otter, rat, vos, etc. wel zelfstandig dit gebied kunnen bereiken. Een criterium voor herintroductie is dat een soort niet zelf in staat is om (in korte tijd) dit gebied te bereiken.

Hier nog een link naar dit gebied: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marker_Wadden
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Cygnus

Met vriendelijke groeten,
Trinus Haitjema

Freek Verkerk

Ik denk dat er ook wel iets te zeggen is voor andere dieren zoals: de mol, egel, das, eekhoorn (nadat er eerst bomen zijn). En andere bedreigde dieren in Nederland. Juist als ze bedreigd zijn is dat een reden om ze elders uit te zetten. Bepaalde amphibien ook zoals de ringslang. Misschien zelfs een Eland. Eten zat lijkt me, zeker als de wilgen beginnen te groeien. Misschien eerst even ééntje uitproberen van de dierentuin in Lelystad. Want deze dieren kunnen WEL ontsnappen.

Ik denk dat ook de Bever wel zelf zal komen, en ook voor de wolf moet een klein stukje zwemmen wel te doen zijn.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Pluijm

Stompzinnig voorstel, al dat uitzetten van dieren, uitzaai van planten trouwens ook.
Doe aan natuurbouw, creëer gevarieerde/gunstige omstandigheden.
Laat het invullen aan de natuur over, komt vanzelf.
Anders beheer je een dierentuin, resp. tuin.
Met vriendelijke groet,
Arno van der Pluijm

hans parlevliet

Creëer voorwaarden voor een ecosysteem en laat de natuur dat invullen!
mvg
Hans

Johan Helmus

Ik opteer voor beren, alpenmarmotten, olmen en lammergieren  :duim:

Uiteraard niet. Laat de natuur hier zelf zijn gang maar gaan.
Groeten, Johan Helmus

Freek Verkerk

Het lijkt erop dat ik de enige ben die voor actief beheer is waarbij de mens (natuurmonumenten) aktief soorten toevoegd. Iedereen lijkt ervoor te zijn dat de natuur ongestoord zijn gang moet gaan. Eigenlijk kan ik dat goed begrijpen, maar deze eilanden zijn er juist neergelegd omdat men ontevreden was met wat de natuur daar deed. Het leek een diepe moderpoel met weinig natuurwaarden en een slecht waterkwaliteit. Er wordt juist veel riet aangelegd om het water te zuiveren. Als men niets doet gaat daar waarschijnlijk een wilgenbos groeien, wat uitstekend voedsel is voor bevers. maar ook met veel vogels dus, mogelijk kolonies van aalscholvers, visdiefjes, meeuwen, lepelaars, met predatie door roofvogels. Ik heb echter ook de indruk dat men de wilgengroei wil tegenwerken. Zijn jullie dan tegen elke vorm van ingrijpen na de realisatie? In de Oostvaardersplassen wou men juist grazers om het grasland te behouden. Ik weet niet hoe hoog de grondstand / waterstand hier gaat worden, mogelijk zelfs bijna alles onder water en alleen maar grote rietvelden. Als jullie geen zoogdieren willen introduceren, moet er dan ook niet gemaaid, geplagt of andersinds met machines de boel bijgewerkt worden? Helemaal niks? Beheerkosten 0,0 euro per jaar? Ik denk overigens wel dat het eiland door mensen bezocht kan worden, mensen met bootjes en honden enzo. BBQ's, bier etc.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

hans parlevliet

Citaat van: Freek Verkerk op juni 16, 2019, 13:49:27 PM
Ik denk overigens wel dat het eiland door mensen bezocht kan worden, mensen met bootjes en honden enzo. BBQ's, bier etc.
Laat het alleen daarom al maar lekker verwilderen en gedeeltelijk onderlopen, prima paai gelegenheid, vissen hadden de waarnemers nog niet gezien..
mvg
Hans

egilio

Ik zat me te bedenken waar mee te beginnen, maar misschien met dit:
Citeerzoogdieren die al voorkomen op de andere waddeneilanden

...
Egil
Currently in Oxford
Zambian Carnivore Programme

WildCRU
Take nothing but pictures, leave nothing but footprints and waste nothing but time[/i]

Freek Verkerk

#9
We zullen zien welk soort beheer ze gaan uitvoeren. Het is natuurlijk ook een commercieel gebeuren. Veel mensen willen hier geld aan verdienen, door te monitoren, te adviseren, te graven, te maaien etc. aanlegsteigers te bouwen, paden voor gehandicapten en ouderen aan te leggen, van die dingen, door tochten hiernaartoe te organiseren en excursies. Door bedreigde doelgroepen te redden / introduceren, rode lijst dieren als woelmuis, das, boommarter, bepaalde vleermuizen etc. Maar stel ze doen helemaal niks (meer) en ze laten de eilanden doen waarvoor ze ontworpen zijn namelijk voor het zuiveren van het water en het opvangen van rondzwevend materiaal tussen het riet, wat zal er dan gebeuren? Ik denk dat de boel gaat verlanden. We krijgen een riet - moeras landschap, met steeds meer wilgen. Mogelijk komt er ook een strand met duinen. Veel vogels kunnen dat wel bereiken. Kikkers, ringslangen, salamanders etc. veel minder makkelijk, maar kikkers en ringslangen geef ik nog wel een kans als de eilanden niet te ver uit de kust liggen. Alle vleermuizen zijn er al waargenomen. Qua zoogdieren denk ik dat otters het wel kunnen bereiken, maar dan moeten ze zich eerst nog wat verder door Nederland verbreiden, voorlopig lijken ze mij geen fan van het grote open water. Hetzelfde geldt voor Bevers. Ik geef bisamratten nog wel een goede kans. net als de bruine rat. Muizen zullen moeite hebben om 100 meter open water te overbruggen. Marterachtigen redden dit zelf waarschijnlijk ook niet. Dolfijnen en walvissen zijn er daar niet. Egels, mollen en konijnen zullen het niet redden. Mogelijk zullen de reeën er wel kunnen komen, zeker als er ijs ligt. Dan geef ik opeens de edelherten uit de polders ook een kans net als de vos en ook nog wel wat exoten als wasbeer en wasbeerhond. Ach een moeras met trilvenen, laagveen is ook mooi, zoveel hebben we daar niet meer van.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

peterv

Je zult versteld staan van de mogelijkheid van veel zoogdiersoorten om zich hier spontaan te vestigen. Of ze het overleven hangt vooral af van de vraag of er voldoende beschutting en voedsel is. Gun die dieren gewoon hun eigen ontdekkingsreizen.
Peter Venema

egilio

Egil
Currently in Oxford
Zambian Carnivore Programme

WildCRU
Take nothing but pictures, leave nothing but footprints and waste nothing but time[/i]

marcel234

#12
Citaat van: egilio op juni 21, 2019, 13:13:01 PM
Duinen? Is het zandgrond daar?

Duinen op de marker Wadden

https://goo.gl/maps/L2x3f5K15KVLoZ6q9

Het zand zal wel gewonnen zijn uit het Markermeer onder de 8 meter slib:
CiteerVervolgens konden de zo gecreëerde compartimenten worden gevuld met zand en slib, vertelt de projectmanager van Boskalis. "Het Markermeer is gemiddeld vier meter diep. De bovenste bodemlaag van acht meter bestaat uit slib dat in het Holoceen is ontstaan. Daaronder zit een laag zand tot dertig meter diepte uit het Pleistoceen. Via enkele winputten hebben we dat materiaal met onze Edax, een 85 meter lange snijkopzuiger met een vermogen van 9500 kilowatt, gewonnen. Deze cutterzuiger hebben we eerder onder meer gebruikt bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de uitbreiding van het Suezkanaal in Egypte."
http://www.maritiemnederland.com/achtergrond/eerste-eilanden-marker-wadden-gereed/item3024


Marters op Hompelvoet https://www.google.com/search?q=hompelvoet+hermelijn&rlz=1C1GCEV_enNL839NL839&oq=hompelvoet+hermelijn&aqs=chrome..69i57j33l2.3943j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Freek Verkerk

#13
Citaat van: marcel234 op juni 21, 2019, 15:14:53 PM
Citaat van: egilio op juni 21, 2019, 13:13:01 PM
Duinen? Is het zandgrond daar?

Duinen op de marker Wadden

https://goo.gl/maps/L2x3f5K15KVLoZ6q9

Het zand zal wel gewonnen zijn uit het Markermeer onder de 8 meter slib:
CiteerVervolgens konden de zo gecreëerde compartimenten worden gevuld met zand en slib, vertelt de projectmanager van Boskalis. “Het Markermeer is gemiddeld vier meter diep. De bovenste bodemlaag van acht meter bestaat uit slib dat in het Holoceen is ontstaan. Daaronder zit een laag zand tot dertig meter diepte uit het Pleistoceen. Via enkele winputten hebben we dat materiaal met onze Edax, een 85 meter lange snijkopzuiger met een vermogen van 9500 kilowatt, gewonnen. Deze cutterzuiger hebben we eerder onder meer gebruikt bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de uitbreiding van het Suezkanaal in Egypte.”
http://www.maritiemnederland.com/achtergrond/eerste-eilanden-marker-wadden-gereed/item3024


Marters op Hompelvoet https://www.google.com/search?q=hompelvoet+hermelijn&rlz=1C1GCEV_enNL839NL839&oq=hompelvoet+hermelijn&aqs=chrome..69i57j33l2.3943j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
"de hompelvoet" is een mooi voorbeeld. Ook een beetje van hoe het niet moet. Kennelijk hebben een aantal zoogdieren zelfstandig hun weg daarheen gevonden zoals: "muis", "hermelijn" "woelmuis" en "rat". Dat zijn allemaal kleine dieren die dan toch een eindje hebben moeten zwemmen. Wel bijzonder dat hen dat gelukt is, zonder menselijke hulp. Verder heeft de beheerder er dieren als paarden en koeien uitgezet. En wordt het gebied jaarlijks gemaaid. Die begrazing en dat maaien vind ik totaal overbodig. De eilanden liggen tussen Noord Holland en Flevoland, en overal in die provincies lopen paarden en koeien en wordt het gebied gemaaid, dus dan heb je eigenlijk meer van hetzelfde. En in de oostvaardesplassen heb je al grote gebieden die begraasd en gemaaid worden. Totaal overbodig lijkt me. Ik ben er nu meer voorstander van dat men hier wat anders doet, bijvoorbeeld de natuur zoveel mogelijk zijn gang laat gaan en dan zal het volgroeien met bomen, Dat soort gebieden zijn er niet zoveel in Nederland, het Markermeer en Noord-Holland. Eens even wat anders, goed voor de diversiteit. Het zal dan een goede omgeving worden voor broedkolonies, bijvoorbeeld van vogels die een hekel hebben aan begrazers, maaimachines en vossen. Dan verwacht ik vogels die op de grond broeden zolang het gebied open is, dus soorten meeuwen, eenden, ganzen, zwanen etc. Verder zodra de bomen een beetje groter geworden zijn vogels die in de bomen en struiken broeden zoals: aalscholvers, reigers, ooievaars, zangvogels en roofvogels. Dieren die dan gaan eten in Noord-Holland en de flevopolders en overnachten op hun romantische eilandje.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Freek Verkerk

#14
En als ze dan toch zo graag grote grazers willen gebruiken, dan ben ik voor echte wilde dieren zoals Wisenten en wild zwijn, alhoewel ik mij afvraag of er wel voldoende voedsel is voor wild zwijn. Te overwegen is ook Eland, Mouflon, ree, damhert en edelhert. Het wilde zwijn zal dan als grote rover de dode dieren opruimen. En ik verwacht dat de vogel kolonies ook nog wel wat eieren zullen opleveren.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Freek Verkerk

#15
Als ze niks doen dan wordt het iets vergelijkbaars met de Schelp, een eilandje in het gooimeer: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Schelp_(eiland)

Er bestaan trouwens heel wat onbewoonde Nederlandse eilandjes:    Er bestaan trouwens heel wat onbewoonde Nederlandse eilandjes:

Op de een of andere manier zien de natuurbeheerders het natuurlijke proces van het onstaan van bos als iets afschuwelijks. Terwijl dat juist zo goed is voor de lucht en de CO2, en dus het klimaat etc. En zoveel bos hebben we niet in Nederland het maakt het landschap juist daardoor wat gevarieerder. diverser.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk