Teksten Planten. Schrijvers gezocht en aanvullingen gevraagd

Gestart door RutgerB, juni 12, 2019, 14:48:17 PM

Vorige topic - Volgende topic

RutgerB

We zijn op zoek naar tekstschrijvers / correctors voor de Nederlandse taal voor alle taxa die actief zijn in waarneming.nl/waarnemingen.be.  Als een tekst af is, is deze inzichtelijk in zowel Waarnemingen.be, Waarneming.nl en Observation.org.  Binnenkort kun je alle plantenteksten ook binnenhalen in Obsmapp.

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, mag je in dit topic reageren of mij een berichtje sturen.  Mocht je af en toe meekijken en aanvullingen hebben, dan mag je die ook hieronder posten of mij persoonlijk mailen. rutgerpuntbarendseattelenetpuntbe

Met circa 8500 beschikbare taxa in België en Nederland is er nog heel wat werk te doen. Er zijn al bijna 3000  'teksten' maar deze zijn heel divers qua invulling. Soms is het een losse opmerking, soms is het een schema of sleutel, soms is het een (verouderde) tekst. De bedoeling is dat we dit allemaal gaan aanpakken een eenvormig gaan maken. Je mag zelf kiezen welke soorten je beschrijft of welke je wilt corrigeren / aanvullen.  Onervaren personen die zich aanmelden ga ik eerst begeleiden via de mail. De meer ervaren kandidaten kunnen, na een korte voordrachtformaliteit,  admin (expert) worden op Observation.org.

Ik maakte een standaard bij de soorten waaraan zo'n tekst moet voldoen. Dit is gebaseerd op de oude indeling uit de Flora van Nederland (1909-1911). Liefst vul je in ieder geval steeds Beschrijving, Verspreiding en Naamgeving. Bij het genus of een soort met ondersoorten is een Sleutel belangrijk. Als je geen tekst hebt bij een kopje, mag je dit kopje geheel weglaten. Daar waar al tekst is, met name uit de oude Flora van Nederland, gieten we de tekst ook in deze standaard. Dat kan vrij snel gaan (knippen en plakken), maar meestal staan er verwijzingen in, oudere namen, of vormen / variaties die niet meer worden onderscheiden. Dan is het alles bij elkaar toch wel wat redigeerwerk.

Standaardindeling:
1 Vooraf (meestal niet nodig, maar kan soms handig zijn om de tekst zelf te duiden, bijvoorbeeld indien deze is verplaatst van het ene naar het andere taxon)
2 Beschrijving (kenmerken van de plant)
3 Gelijkende taxa (onderscheidende kenmerken van sterk gelijkende soorten)
4 Sleutel (naar ondersoorten bijvoorbeeld)
5 Bijzonderheden (relaties (bijv. met insecten), eetbaarheid, gebruik, invasieve karakter)
6 Verspreiding (Volgorde: Inheemse verspreiding in de Wereld, Uitheems in de wereld, Situatie in België, Nederland, recente ontwikkelingen, (recente) biotopen in Nederland en België)
7 Naamgeving (Volksnamen, verklaring wetenschappelijke en Nederlandse naam)
8 Referenties (links naar handige sites en boeken die je expliciet gebruikte)
9 Tekst (Naam, jaar, met indien bewerkte tekst tussen haakjes: zelf geschreven hoofdjes + Aangevuld: bewerkte hoofdjes)

Voorbeelden

Citeer
Voorbeeld toevoeging aan taxa als soorten en ondersoorten


Beschrijving

Muurzeepkruid Saponaria ocymoides is een lage uitstoelende meerjarige soort met felroze bloemen met een bloeiwijze die door vertakking in kleine schermen staan. De kroonbladeren kunnen afgerond tot iets uitgerand zijn. De kelken zijn langwerpig en rood aangelopen tot helemaal rood gekleurd. De kelkbuis steekt iets uit de ongeveer 1 cm lange kelk. De tot 10 meeldraden steken, net als de stijlen een eindje uit de kelkbuis en komen tot 3/4  van de lengte van de kroonbladeren. De bloemen zijn tweeslachtig, maar buiten de bloem zijn per bloem ofwel twee uitstekende stijlen ofwel de uitstekende meeldraden te zien. De donkergroene bladeren zijn lepelvormig, de bladsteel varieert van grootte; de bovenste bladeren zijn bijna zittend.  Het blad heeft een aan de onderzijde uitstekende middennerf en twee minder geprononceerde zijnerven die dicht langs de bladrand lopen. De bladrand heeft regelmatig verspreid staande korte haren, de stengel is dichter afstaand behaard evenals de kelken.

Gelijkende taxa

De plant kan verward worden met het eveneens rijk roze bloeiende Lijmkruid Silene schafta die vergelijkbare donkergroende bladeren heeft. Lijmkruid heeft duidelijk rozig geaderde kelken, kortere beharing, drie stjlen in plaats van 2 en de kroonbladeren zijn dieper uitgerand. Kleinere vormen van Pekbloem Silene armeria, nog een roze in schermen bloeiende soort, is te onderscheiden doordat ze geheel kaal is en blauwige zittende bladeren heeft.

Voorkomen

In Nederland en België is Muurzeepkruid een geïntroduceerde plant die het vooral in rotstuinen en tussen stenen goed doet en van daaruit ook gemakkelijk verwildert in de directe omgeving. Buiten de bebouwde omgeving is de plant niet of nauwelijks verwilderd aan te treffen. Van nature komt de soort in Zuid-Europa voor.

Naamgeving

De Nederlandse naam is van toepassing op de groeiplaatsen van Muurzeepkruid; vooral tussen stenen.  Saponária  Komt uit het Latijn.  Sapo = zeep. De wortel bevat saponine die in plaats van zeep kan worden gebruikt. ocymoides  Lijkend op Ocimum - Basilicum. In het geval van Muurzeepkruid zal dit op de bladvorm en bladkleur duiden

Tekst
Rutger Barendse 2019Hieronder een voorbeeld van tekst bij een genus spec. (met een sleutel):  https://old.observation.org/soort/info/156855
De bedoeling was de opmaak zo simpel mogelijk te maken. Dus zonder inspringingen.  Ik vind het altijd handig te weten waar je vandaan komt in de sleutel. Daar zijn de cijfers tussen haakjes voor. In de tekst zet je de kenmerken altijd op dezelfde volgorde en je noemt ze ook allemaal weer. Dus grootte bloem, betanding blad, vorm kelkblad komt bij de andere keuze terug en ook op die volgorde: grootte bloem, betanding blad, vorm kelkblad.

Voorbeeld van tekst bij een genus spec.

Beschrijving
Symphytum is een geslacht met in Nederland en België minstens 11 waargenomen taxa. Hiervan is enkel Gewone smeerwortel (met twee ondersoorten) inheems. De overige 8 taxa zijn verwilderde tuinplanten. Belangrijk voor de determinatie zijn bloemkleur, het wel of niet langs de stengel aflopen van de stengelbladen en of de plant ondergrondse uitlopers maakt.

Sleutel

1 Bloemen blauw(-achtig wit) tot paars - 2
1 Bloemen zuiver wit tot geel - 7
2 Kroonslippen en kroonbuis ofwel verschillend van kleur (resp. wit en blauwig wit) ofwel eenkleurig blauwachtig wit - Symphytum x hidcotense
2 Kroonslippen en kroonbuis duidelijk eenkleurig blauw of paars -3
3 Stengelbladen niet langs stengel aflopend - 4
3 Stengelbladen langs stengel aflopend - 5
4 Bloemen roze via rozeblauw naar volledig licht blauw - Symphytum asperum
4 Bloem zeer licht blauw - Symphytum orientale
5(3) Bloemen paars - Symphytum officinale subsp. officinale
5 Bloemen blauw, maar in knop vaak paarsrood - 6
6 Plant 40-60 cm hoog, kelk maximaal tot halverwege ingesneden - Symphytum caucasicum
6 Plant 80-150 cm hoog, kelk meer dan de helft ingesneden - Symphytum x uplandicum
7(2) Stengelbladen langs stengel aflopend - Symphytum officinale subsp. bohemicum
7 Stengelbladen niet langs stengel aflopend - 8
8 Slippen aan binnenzijde kroonbladen buiten bloemkroon stekend - Symphytum bulbosum
8 Slippen aan binnenzijde kroonbladen niet buiten bloemkroon stekend - 9
9 Bloemkroon volledig wit, kelk minder dan 1/2e ingesneden - Symphytum orientale
9 Bloemkroon (vooral de slippen) bleekgeel tot geel, kelk meer dan 1/2e ingesneden - 10
10 Stengel sterk vertakt, middelste stengelbladen met bladsteel, bovenste zittend en niet aflopend - Symphytum tauricum
10 Stengel niet tot weinig vertakt, middelste stengelbladen zittend of met bladsteel, bovenste zittend tot licht aflopend - 11
11 Losse exemplaren, geen knollen, knoppen meestal groen, middelste stengelbladen zittend, bovenste stengelbladen licht aflopend, kroonschubben toegespitst, vrij deel meeldraad korter dan helmknop - Symphytum tuberosum
11 Zodenvormend, met knollen, knoppen meestal roodachtig, middelste stengelbladen gesteeld, bovenste stengel bladen zitten, kroonschubben afgerond, vrije deel meeldraad langer dan helmknop - Symphytum grandiflorum*

* Symphytum ibericum is een synoniem van Symphytum grandiflorum.


Referenties
Blumen in Schwaben
Manual of the Alien Plants of Belgium
New Flora of the British Isles (Stace, 1997)

Tekst
Niels Eimers 2017. Aangevuld: (Sleutel) Rutger Barendse 2017


Voorbeeld van een gewijzigde tekst uit Heukels 1909-1911  https://old.observation.org/soort/info/6410

Vooraf
In de Flora van Nederland 1909-1911 is de onderstaande beschrijving opgenomen onder Amelanchier canadensis. Ongetwijfeld is hier Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii mee bedoeld.

Beschrijving
Van Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii zijn de 4,5-10 cm. lange bladen langwerpig of rondachtig (meestal 2 maal zo lang als breed), spits of toegespitst, fijn gezaagd, de jongere onderaan viltig, zij hebben een afgeronde voet. De witte bloemen staan in rijkbloemige, slappe trossen; de bloemstelen zijn van ongelijke lengte, de kroonbladeren zijn ongeveer 3 keer zo lang als breed, 10-15 mm lang.  De kelk heeft bijna geen buis en 5 teruggeslagen slippen. De kroonbladen zijn wigvormig-omgekeerd eirond tot lijn-lancetvormig, wit, kaal. De stijlen zijn half vergroeid. Het vruchtbeginsel is aan de top kaal. De vrucht heeft de grootte van een kruisbes en is bolrond, blauwzwart. Tot 13 m. April, Mei.

Gelijkende taxa
Dwergkrent Amelanchier spicata heeft een vruchtbeginsel dat wollig behaard is aan de top, met een dicht opeenstaande bloeiwijze met bloemstelen van gelijke lengte. De kroonbladen zijn ovaler en circa 2 keer zo lang als breed en tot 10 mm lang. De bladeren zijn ongeveer zo lang als breed.  Europees krentenboompje Amelanchier ovalis wordt soms verwisseld maar is een compact struikje met kleiner, minder gezaagd en stomp blad (2,5-5 cm.) en waarschijnlijk (momenteel) afwezig in Nederland in België. Ze groeit op rotsachtige plaatsen; het dichtstbij is een vindplaats in de Eifel (D.).

Bijzonderheden
De in Europa verwilderende struiken komen in een aantal kenmerken niet overeen met een bestaande soort uit Noord-Amerika en wordt daar ook wel als een kruising opgevat: Amelanchier x lamarckii F.G.Schroed.

Verspreiding
Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii is van oorsprong afkomstig uit Noord-Amerika. Het eerste verwilderde exemplaar in Nederland werd in 1870 bij Haarlem waargenomen. Ze is nu in België en Nederland (verwilderd) te vinden op vrij vochtige tot droge, zure grond aan de randen van dennenbossen en heiden, maar ook op verstoorde (zandige) grond elders. De soort wordt als sierstruik aangeplant in plantsoenen en parken vanwege de vroege bloei en zoete, eetbare vruchten en zijn sierwaarde (bloemen én herfstkleuren).

Naamgeving
In Twente heet de plant krentenboompje. Vroeger stond de soort ook wel bekend onder de naam Drents krentenboompje. De geslachtsnaam Amelanchier heeft een Keltische oorspong en betekent niets meer dan "appeltje". De soortnaam lamarckii is vernoemd naar Jean Baptiste Antoine Pierre Monet, Chevalier de la Marck (1774-1829), zijn werk over de evolutie liep op dat van Darwin vooruit. De naam krentenboompje verwijst naar de rijpe vruchten (deze zijn eerst rood en worden later donkerpaars) die wel iets op krenten lijken.

Referenties
Alienplantsbelgium.be
Ecopedia.be
Verspreidingsatlas.nl

Tekst
Blz. 592, deel 2 van de Flora van Nederland 1909-1911 (3 delen) door H. Heukels. Peter van der Meer 2009 (Verspreiding, naamgeving), Rutger Barendse 2019 (Vooraf, Gelijkende taxa, Bijzonderheden, Referenties, Aangevuld: Beschrijving, Verspreiding).

RutgerB

#1
Hieronder enkele tips bij het maken van een beschrijving:

- Om een originele tekst te krijgen kun je eerstens beschrijven wat je zelf van de plant weet als je ervaring met de plant hebt en dit iets verfijnen met behulp van eerdere beschrijvingen op andere websites.
- Heb je wat minder ervaring met de plant dan kan je dit eerstens doen aan de hand van (goedgekeurde) foto's op de sites en het dan iets verfijnen.
- Combineer de kenmerken die expliciet genoemd worden in de sleutels in de verschillende flora's  (bijv. Flora van België, Heukels' Flora en Heimans en Thijsse) met je eerste tekst.
- Let er goed op dat de termen die je gebruikt van toepassing zijn op de soort, het genus, familie of orde. Hiervoor zijn de beschrijvingen in de flora's (korte beschrijvingen onder de kopjes van de families/ordes zoals in de Heukels en Flora van België) essentieel leesmateriaal. Probeer al te moeilijke termen natuurlijk te vermijden, maar soms zijn ze onvermijdelijk.
- Maak gebruik van andermans kennis door in commentaren van anderen te browsen bij waarnemingen van het betreffende taxon. Er zijn vele commentaren geplaatst door admins die nuttig kunnen zijn. Vooral bij zeldzamere soorten is dit makkelijker te vinden natuurlijk.
- De combinatie van het beschrijven en nog even nakijken van de meldingen op observado, waarnemingen.be en waarneming.nl, zeker bij de zeldzamere soorten, is natuurlijk ook een nuttige (en leerzame) bezigheid. Mocht je daarbij 'fouten' ontdekken dan kun je (als je zelf geen validator bent op de betreffende site) die waarnemingen doorgeven aan mij (waarnemingen.be), Niels (waarneming.nl) of Sipke (observation.org).

Handige websites
https://www.verspreidingsatlas.nl/planten (account aan te vragen als je admin bent!)
http://projects.biodiversity.be/ifbl (verspreiding soorten in geheel België)
https://www.ecopedia.be/ (vrijwel alle atlasteksten (Atlas van de Flora van Vlaanderen) zijn hier online te vinden. Zoeken via vergrootglas en intypen naam)
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/Especes/AtlasFlore/ (verspreiding soorten in Wallonië, account is makkelijk te krijgen)
http://www.blumeninschwaben.de/index.htm (checken kenmerken voor voornamelijk inheemse taxa)
http://www.plantsoftheworldonline.org/ (naamgeving, synoniemen, (wereld-) verspreiding)
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_botanical_terms#A  (Engels botanische termen, voor als je bijvoorbeeld iets opzoekt in Flora Europaea, elders)
http://www.mittelmeerflora.de/index.htm (vooral voor uitheemse aangevoerde taxa)
http://offene-naturfuehrer.de/web/Portal:Flora (sleutels!)
http://www.efloras.org/ (voor nog exotischer soorten. oa. China, Noord- en Zuid-Amerika, Pakistan etc.)

Beste boeken:
Heukels Flora 2005 (heruitgave in 2020)
Nouvelle Flore de la Belgique 2012 (te combineren met Flora van België 1998 indien Frans wat moeilijker leest)
New Flora of the British Isles 2010, 2019
Flora der Geholze 2014
Rothmaler 5, 2008
Flora Europaea 1 t/m 5, deel 1 1993.
Flore de France  2014 (heruitgave staat op stapel)

gbeersma

Ik hoop dat er dan wat mensen bijkomen die niet alleen kennis hebben van planten maar ook de Nederlandse taal beheersen. Ik ben helemaal geen plantenkenner, maar in het stukje hierboven zou ik in elk geval de volgende fouten er uit halen:

Bij Beschrijving: in kleine schermen staat  /  bladsteel varieert in grootte
Bij Gelijkende soorten: Silene schafta dat vergelijkbare donkergroende  /  3 stijlen (in plaats van drie stjlen)  /  zijn te onderscheiden doordat ze geheel kaal zijn en blauwige zittende bladeren hebben.


Overigens waardeer ik het zeer dat deze teksten gemaakt worden  :duim: en is mijn opmerking zeker niet als afbrekende kritiek bedoeld. Ik bedoel meer: als je teksten maakt, probeer dan ook even goed te kijken of het Nederlands in deze tekst klopt, zodat het straks voor iedereen prettig leesbaar is.

Vriendelijke groeten, Gerard Beersma

http://waarneming.nl/user/photos/104779

Rien Ondersteijn

#3
Ik sluit me graag aan bij Gerard.Maar ik denk zeker dat er een 'nacontrole' zal plaatsvinden.
Wat jouw correcties betreft : ik moet bekennen dat ik niet vaak taalfouten zie in Rutger's bijdragen.
En bij de laatste correctie van Pekbloem kun je ook " kleinere vormen van etc " veranderen in :
" Een kleine vorm van etc.".En de rest zo laten.


Groene groe[n]tjes.Rien.

gbeersma

Bedankt Rien, en fijn dat er een 'nacontrole' gaat plaatsvinden. Wat jouw laatste opmerking betreft: zoals ik al aangaf ben ik geen plantenkenner. En "kleinere vormen van" is inhoudelijk niet precies hetzelfde als "een kleine vorm van". Daarom kan ik dat niet veranderen en pleit ik dus ook voor mensen die zowel inhoudelijk als tekstueel kennis van zaken hebben.
Vriendelijke groeten, Gerard Beersma

http://waarneming.nl/user/photos/104779

RutgerB

#5
Dit was natuurlijk geheel expres gedaan, zodat ik meteen iemand vond die het tekstueel/grammaticaal nog eens wilde nalopen.  ;D ;D

Dus ik mag jou bij deze toevoegen, Gerard?

Het wordt, als het allemaal gaat lopen, een team-prestatie. Iedereen krijgt een deel van de soorten en neemt bij deze het voortouw bij het schrijven van een tekstje. Anderen mogen daarin (kleine) wijzigingen maken of er aanvullingen bij schrijven. Dreigt de tekst substantieel anders te worden, dan wordt er overlegd. Ik vermoed dat het zelden zal voorkomen dat het in 1 keer perfect is. Het voorbeeld hierboven is daar dus een prima voorbeeld van..

gbeersma

Dat heb je knap gedaan, Rutger.  :duim:

Hoewel ik liever teksten corrigeer die gaan over beestjes (waar ik simpelweg meer van af weet en waar ik meer interesse in heb) ben ik ook niet te beroerd om hier enige tijd in te steken, zolang ik het leuk genoeg vind en die tijdsinvestering niet uit de klauwen loopt. Ik wil dan wel rechtstreeks in toegezonden teksten veranderingen kunnen aanbrengen (bijv. dikgedrukt), zodat ik niet steeds hoef uit te typen dat je op regel 24 ergens een spatie moet toevoegen of zo. En houd er rekening mee dat ik geen neerlandicus ben, dus ik zal best hier of daar een foutje laten zitten.

Laten we het vervolg hiervan niet in dit topic afhandelen maar per mail. Ik stuur je het mailadres dat je hiervoor kunt gebruiken.
Vriendelijke groeten, Gerard Beersma

http://waarneming.nl/user/photos/104779

marcel234

#7
-En wat ga je met die texten doen? Alleen op waarneming.nl zetten of ga je ook een flora uitgeven? Als je 20 jaar op een flora moet wachten is er vast wel een markt voor een up2date flora.
-Welke creative commons licentie krijgen deze teksten?
Bijvoorbeeld zoals https://www.amazon.nl/s?k=iFlora+-+Plant+Guide+Book&i=digital-text&rh=n%3A4550510031&page=2&__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&qid=1562069735&ref=sr_pg_2

nielseimers

De teksten komen alleen op waarneming.nl. Het zijn basis teksten met enige focus op het onderscheid met gelijkende soorten. Een licentie is dus niet nodig.

RutgerB

Er is nog steeds enige behoefte aan vrijwilligers die mee willen doen aan dit toch wel grote project. Liefst ben je natuurlijk een ervaren botanist en/of zelfs al bezig (geweest) als validator, maar ook enthousiaste beginners zijn zeker welkom. Ik zorg dan voor enige begeleiding of vraag het anderen als dit beter zou uitkomen.

Er is inmiddels een werkoverzicht gemaakt (in excel) en er is een protocol, maar input in de manier van aanpakken is altijd welkom. Liefst gaat input in de manier van aanpakken ook gepaard met aanpakken.... In het overzicht staan meer dan 8000 taxa, dus dat geeft nog wel wat werk.

We beginnen er in de loop van september echt aan, maar je mag je ook later altijd nog aanmelden.

RutgerB

#10
Ik heb de eerste en tweede post aangepast. Het project is inmiddels gestart en er zijn al richting de 100 taxa beschreven of aangevuld (zie voor een overzicht de tweede post: https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452964.msg2333618#msg2333618 )

De bedoeling is inmiddels ook dat je hieronder mag reageren met aanvullingen / opmerkingen betreffende de bestaande soortteksten. Mocht je veel opmerkingen willen maken dan is aan te bevelen je aan te melden als schrijver / corrector.  Dan kun je de gewenste verbeteringen direct zelf doorvoeren  :blink:

spepping

Citaat van: Rutger Barendse op juni 29, 2019, 15:09:49 PM
Hieronder een overzicht van de recente teksten / aanvullingen die ook zijn nagekeken.
Ik geef linken naar de tekst op Observation.org omdat de betreffende taxa mogelijk niet op voorkomend staan in ofwel Waarneming.nl ofwel Waarnemingen.be

Op observation.org en observations.be zijn de teksten niet zichtbaar. Mogelijk omdat ze in het nederlands zijn. Simon

RutgerB

#12
Citaat van: spepping op september 22, 2019, 20:22:53 PM
Citaat van: Rutger Barendse op juni 29, 2019, 15:09:49 PM
Hieronder een overzicht van de recente teksten / aanvullingen die ook zijn nagekeken.
Ik geef linken naar de tekst op Observation.org omdat de betreffende taxa mogelijk niet op voorkomend staan in ofwel Waarneming.nl ofwel Waarnemingen.be

Op observation.org en observations.be zijn de teksten niet zichtbaar. Mogelijk omdat ze in het nederlands zijn. Simon

Ik denk dat dit het probleem gaat oplossen:  Druk rechtsboven op 'select language and/or site' en kies voor Nederlands/Dutch. Dat kan ook als je bent uitgelogd. De keuze blijft staan in volgende opvragingen.


Ik heb deze zin ook toegevoegd aan https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452964.msg2333618#msg2333618.

spepping

Voorkomen van Rhus radicans: Huidige tekst: '; ze is bijvoorbeeld in het bos van Leyduin geregeld gevonden.'. Voorstel: '. Sinds vele jaren bevindt zich een grote groeiplek van 100 struiken in de Fûgelhoeke in Friesland (Nederland).'

Margreet Kwh

Een opmerking over de tekst bij Klavertje vier:
volgens de afbeelding en de wetenschappelijke naamgeving wordt Oxalis tetraphylla Cav. bedoeld, maar de geciteerde tekst uit de Wikipedia slaat op een vormafwijking van Witte klaver, Trifolium repens.
Zie schermafbeelding:
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

RutgerB

Citaat van: spepping op oktober 06, 2019, 14:19:44 PM
Voorkomen van Rhus radicans: Huidige tekst: '; ze is bijvoorbeeld in het bos van Leyduin geregeld gevonden.'. Voorstel: '. Sinds vele jaren bevindt zich een grote groeiplek van 100 struiken in de Fûgelhoeke in Friesland (Nederland).'
Gewijzigd:

https://observation.org/soort/info/7314

CiteerVoorkomen

Deze heester hoort thuis in Noord-Amerika, maar wordt in Belgë en Nederland als sierheester aangeplant en is alleen in Nederland verwilderd aangetroffen. Sinds vele jaren bevindt zich een grote groeiplek van 100 struiken in de Fûgelhoeke in Friesland (Nederland).

RutgerB

Citaat van: Margreet Kwh op oktober 27, 2019, 17:55:19 PM
Een opmerking over de tekst bij Klavertje vier:
volgens de afbeelding en de wetenschappelijke naamgeving wordt Oxalis tetraphylla Cav. bedoeld, maar de geciteerde tekst uit de Wikipedia slaat op een vormafwijking van Witte klaver, Trifolium repens.
Zie schermafbeelding:

Ik schreef een tekst voor in onze database: https://observation.org/soort/info/20631

RutgerB

Ik gaf wat tips voor de (potentiële) schrijvers, zie tweede post en het citaat hieronder. Je kunt dit ook eens uitproberen door zelf een tekst te maken (in word, open office, of gewoon direct in een mail) en het mij toe te sturen. Let op dat je een 'lege soort' (dus zonder soorttekst) uitkiest die in waarnemingen.be of waarneming.nl op voorkomend staat. Als je die niet (snel genoeg) kunt vinden kun je mij een berichtje sturen.

Hieronder enkele voorbeelden van 'lege soorten' die misschien aanspreken:
Winterjasmijn
Zwaardrus
Gele zeepboom
Goudenregen
Paarse schubwortel
Dwergkroos
Stekelige muizendoorn

CiteerHieronder enkele tips bij het maken van een beschrijving:

- Om een originele tekst te krijgen kun je eerstens beschrijven wat je zelf van de plant weet als je ervaring met de plant hebt en dit iets verfijnen met behulp van eerdere beschrijvingen op andere websites.
- Heb je wat minder ervaring met de plant dan kan je dit eerstens doen aan de hand van (goedgekeurde) foto's op de sites en het dan iets verfijnen.
- Combineer de kenmerken die expliciet genoemd worden in de sleutels in de verschillende flora's  (bijv. Flora van België, Heukels' Flora en Heimans en Thijsse) met je eerste tekst.
- Let er goed op dat de termen die je gebruikt van toepassing zijn op de soort, het genus, familie of orde. Hiervoor zijn de beschrijvingen in de flora's (korte beschrijvingen onder de kopjes van de families/ordes zoals in de Heukels en Flora van België) essentieel leesmateriaal. Probeer al te moeilijke termen natuurlijk te vermijden, maar soms zijn ze onvermijdelijk.
- Maak gebruik van andermans kennis door in commentaren van anderen te browsen bij waarnemingen van het betreffende taxon. Er zijn vele commentaren geplaatst door admins die nuttig kunnen zijn. Vooral bij zeldzamere soorten is dit makkelijker te vinden natuurlijk.
- De combinatie van het beschrijven en nog even nakijken van de meldingen op observado, waarnemingen.be en waarneming.nl, zeker bij de zeldzamere soorten, is natuurlijk ook een nuttige (en leerzame) bezigheid. Mocht je daarbij 'fouten' ontdekken dan kun je (als je zelf geen validator bent op de betreffende site) die waarnemingen doorgeven aan mij (waarnemingen.be), Niels (waarneming.nl) of Sipke (observation.org).

Handige websites
https://www.verspreidingsatlas.nl/planten (account aan te vragen als je admin bent!)
http://projects.biodiversity.be/ifbl (verspreiding soorten in geheel België)
https://www.ecopedia.be/ (vrijwel alle atlasteksten (Atlas van de Flora van Vlaanderen) zijn hier online te vinden. Zoeken via vergrootglas en intypen naam)
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/Especes/AtlasFlore/ (verspreiding soorten in Wallonië, account is makkelijk te krijgen)
http://www.blumeninschwaben.de/index.htm (checken kenmerken voor voornamelijk inheemse taxa)
http://www.plantsoftheworldonline.org/ (naamgeving, synoniemen, (wereld-) verspreiding)
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_botanical_terms#A  (Engels botanische termen, voor als je bijvoorbeeld iets opzoekt in Flora Europaea, elders)
http://www.mittelmeerflora.de/index.htm (vooral voor uitheemse aangevoerde taxa)
http://offene-naturfuehrer.de/web/Portal:Flora (sleutels!)
http://www.efloras.org/ (voor nog exotischer soorten. oa. China, Noord- en Zuid-Amerika, Pakistan etc.)

Beste boeken:
Heukels Flora 2005 (heruitgave in 2020)
Nouvelle Flore de la Belgique 2012 (te combineren met Flora van België 1998 indien Frans wat moeilijker leest)
New Flora of the British Isles 2010, 2019
Flora der Geholze 2014
Rothmaler 5, 2008
Flora Europaea 1 t/m 5, deel 1 1993.
Flore de France  2014 (heruitgave staat op stapel)

frkvh

https://waarnemingen.be/species/6799/

CiteerDeze plant gelijkt veel op de vorige.

welke plant wordt daarmee bedoeld? vaak wordt er verwezen naar een vorige plant zonder te zeggen dewelke.
not all those who wonder or wander are lost

gbeersma

Momenteel worden de teksten door Peter Bouwens en ondergetekende gecorrigeerd op het vlak van taal en logica, dus dit soort onhandigheden wordt er dan, in overleg met Rutger, uitgehaald. Maar het antwoord op jouw vraag zal denk ik van Rutger moeten komen.
Vriendelijke groeten, Gerard Beersma

http://waarneming.nl/user/photos/104779

RutgerB

Citaat van: frkvh op december 17, 2019, 16:35:41 PM
https://waarnemingen.be/species/6799/

CiteerDeze plant gelijkt veel op de vorige.

welke plant wordt daarmee bedoeld? vaak wordt er verwezen naar een vorige plant zonder te zeggen dewelke.

'Vorige' is in dit geval Rankende duivenkervel. De oude teksten komen uit de Flora van Nederland 1909-1911 (3 delen) door H. Heukels en daar zitten inderdaad regelmatig verwijzingen in die alleen met het boek op schoot (of de ingescande versie op https://www.biodiversitylibrary.org/item/91172#page/7/mode/1up ) te begrijpen zijn. Het is 1 van de redenen waarom we nu toch die teksten, die we eerst zo origineel mogelijk wilden houden, aan het reviseren zijn. Daar kunnen we nog steeds veel hulp bij gebruiken dus indien je dat ook heel nuttig vindt, mag je je ook altijd aanmelden.

RutgerB

We naderen de 600 gereviseerde en nieuwe teksten. Een kleine greep uit deze teksten.

Grijs havikskruid https://waarneming.nl/soort/info/6864
Stekelige hanenpoot https://waarneming.nl/soort/info/16716
Amandelwilg https://waarneming.nl/soort/info/7399
Gewone dopheide https://waarneming.nl/soort/info/6752
Ronde koepelbraam https://waarneming.nl/soort/info/129253
Stekelnoot spec. https://waarneming.nl/soort/info/196986

Hulp is nog steeds welkom!

MvdM

Mag je hier ook commentaar op bestaande teksten posten? Of moet dat elders?

Ik vind de tekst bij Bossalie nogal verwarrend. Pas halverwege kom je erachter dat de beschrijving betrekking heeft op Echte salie en dat niet alle genoemde kenmerken ook gelden voor Bossalie (destijds alleen erkend als variëteit), die in één zinnetje wordt afgedaan.

https://waarneming.nl/species/9168/

Overigens ben ik graag bereid teksten te corrigeren wat betreft stijl, grammatica en spelling (kom toch regelmatig foutjes tegen), als daar behoefte aan is.
Maarten van der Meer

RutgerB

#23
Hallo Maarten,

Ja, je kunt hier je opmerkingen posten.

Over dit geval; Hier wordt mogelijk inderdaad grotendeels Echte salie beschreven. Ik zal dat oplossen. Bedenk wel dat op de nieuwe site de teksten tot een dag in cache blijven staan.

Als je structureel wilt bijdragen ben je van harte welkom als corrector/schrijver.

Edit: Ik zie in de papieren versie uit 1911 dat Echte salie toch ook al een nette tekst heeft en toen dus al apart werd onderscheiden (en ook fatsoenlijk uitgesleuteld). Ik zal ze beide toch even reviseren volgens bovenstaand protocol.

MvdM

Heeft geen haast wat mij betreft  ;)

Ja hoor, ik wil best structureel bijdragen. Zal dan aanvankelijk vooral gaan om kleinere correcties, in een later stadium wil ik me dan misschien ook wel aan eigen teksten wagen.
Maarten van der Meer

bramquist

Ik zie dit topic nu en zit even naar Grijs havikskruid te kijken en heb de volgende opmerking:

- Gelijkende taxa: eerste zin "Het meeste lijken kruisingen van ... ... met Muizenoor". "met" moet "op" zijn.

Verder nog een suggestie: Kan het wellicht zinvol zijn om, als in teksten andere, bijvoorbeeld gelijkende, soorten worden genoemd, hiervan een link te maken naar de desbetreffende soort?
Groeten,

Bram Quist

RutgerB

Dat laatste kan, maar dat zouden dan 3 links zijn; naar waarneming.nl, waarnemingen.be en observation.org.  Ik heb dat steeds vermeden. Met een klein beetje klikwerk via het genus-overzicht of familieoverzicht ben je er ook heel snel zelf.

Ik heb de zin herschreven want ik begrijp de verwarring. Ik bedoelde wel degelijk 'met' en niet 'op'.  Het is dit geworden

CiteerDe kruisingen van van de ondersoorten piloselloides en bauhinii van Grijs havikskruid met Muizenoor lijken veel op Grijs havikskruid.


RutgerB

#27
Er is nog steeds behoefte aan mensen die mee willen doen met het vullen of verbeteren van de planteninfo . Dat hoeft uitdrukkelijk niet via bureaucratische wegen, maar kan ook gewoon door zelf een tekst te maken volgens het voorgestelde protocol en het mij via de mail toe te sturen. Ik kan het dan, na eventueel te hebben geredigeerd, plaatsen. Ook kan je bestaande tekst even thuis in een tekstverwerker plakken en bewerken en mij vervolgens toesturen.  Lossere opmerkingen zijn ook altijd welkom via mail of in dit topic.

RutgerB

Ik kreeg een opmerking over een al bestaande tekst die echter niet 'van ons zelf' is. Als er op https://nl.wikipedia.org/ een Nederlandstalige tekst bij een soort staat en wij hebben er geen, dan wordt daar de tekst van Wikipedia weergegeven.

Vergelijk https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotsheide met https://waarneming.nl/species/188698/

Daarmee zou je kunnen pleiten dat je beter aan Wikipedia kunt meehelpen. Die overweging mag ieder voor zich maken natuurlijk. Volgens mijn (niet recente) info is redelijk wat tekst die nu op Wikipedia staat gekopieerd van Verspreidingsatlas.nl, dus eventueel kun je dan weer beter daar aan meehelpen (en dat dan naar Wikipedia kopiëren..).

Er zijn reeds bijna 3000 'eigen' teksten in het Nederlands op 'onze sites' aanwezig bij de planten en als doel is gesteld zeker die 'op te frissen'.

Plantoon

Ik ben wel bereid om de sleutels van Natuur.flora op wnn te zetten. A rato van een twintigtal per week ben ik er mee klaar tegen de tijd dat de corona uit het land is.
Bulkwerk, weinig nadenken, komt me deze winter van pas.