Weidevogels versus successie

Gestart door wimtegels, april 10, 2008, 17:37:40 PM

Vorige topic - Volgende topic

grutto

#150
Citeer
Echter, door uitsluitend predatie kunnen gezonde soorten normaal niet verdwijnen.Met je bovenstaande quote kan ik het eens zijn als je het dan ook hebt over een gezond aantal predatoren.  Dan hebben we het over een evenwicht. Als de "zwakkere" soort een 3 dubbele gezondheid heeft zal hij toch niet op kunnen tegen een overmacht.


Als je het artikel in tussen Duin en dijk leest. Heb ik een beetje moeite met zn uitleg.
Ruim 100 vossen uit een gebied verwijderen en direct daar op zn terug val in de predatie moet een duidelijk causaal verband hebben. Alleen ja deze uitkomsten komen niet een ieder goed uit.

http://fauna.gotdns.com/artikel duin en dijk predatie vos 2008.pdf
(gehele link naar de browser en hij werkt)

Ik ben blij dat je mijn kritiek deelt met het predatie onderzoek uit 2005. Ik heb al diverse personen het onderzoek waardeloos horen noemen.

Maar het vossenbeheer is natuurlijk niet het wondermiddel altijd zal het zo zijn dat er meerdere maatregelen nodig zijn.

Het artikel over de Wieden kan ik zo 123 niet meer vinden.


Groet,

Grutto
PS PS  Bruisma = Bruinsma       sorry
Groet
Tjeerd

grutto

Citeer

Behalve wat ik hierboven omschrijf ben ik echter ook onderzoeker. En als onderzoeker geef ik Grutto volmondig gelijk dat er sprake is van een belangrijke omissie als er in het predatie onderzoek verzuimd is het lokale c.q. regionale vossenbestand en het vossenbeheer in de streek in het onderzoek mee te nemen.


Voor de goede orde dat is verzuimd bij iedere soort waarvan predatie te verwachten is.

Dus niet alleen de vos.  De titel van het onderzoek is "Predatie bij weidevogels"


Groet,


Grutto
Groet
Tjeerd

g.j. keizer

#152
Wasberen bedreigen weidevogelstand in Drenthe en Oost-Groningen. Zie : http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=53549 .
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#153
CiteerDe weidevogels hebben er weer een vijand bij. Die grauwe gansen met hun lompe poten vertrappen eieren en nesten. Dus weg met die ganzen, voor het gras en de weidevogels. Althans dat is nu de eerste reactie.
Wim,
In een reactie op het vangen en doden van 4.400 grauwe ganzen op Texel met als (een van de) argument(en), dat ze de weidevogelstand zouden bedreigen, laat SOVON weten geen onderzoek te kennen, waaruit blijkt dat weidevogels te lijden hebben van de aanwezigheid van grauwe ganzen. "Steeds vaker wordt het voortbestaan van weidevogels gebruikt als argument om maatregelen te treffen tegen zaken die ons niet bevallen, waarbij de onderbouwing van die argumenten ontbreekt" (bron : Van Nature, NM, juli/augustus 2008).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

grutto

Citeer
CiteerDe weidevogels hebben er weer een vijand bij. Die grauwe gansen met hun lompe poten vertrappen eieren en nesten. Dus weg met die ganzen, voor het gras en de weidevogels. Althans dat is nu de eerste reactie.
Wim,
In een reactie op het vangen en doden van 4.400 grauwe ganzen op Texel met als (een van de) argument(en), dat ze de weidevogelstand zouden bedreigen, laat SOVON weten geen onderzoek te kennen, waaruit blijkt dat weidevogels te lijden hebben van de aanwezigheid van grauwe ganzen. "Steeds vaker wordt het voortbestaan van weidevogels gebruikt als argument om maatregelen te treffen tegen zaken die ons niet bevallen, waarbij de onderbouwing van die argumenten ontbreekt" (bron : Van Nature, NM, juli/augustus 2008).

Texel is een bijzonder goed voorbeeld hoe alle partijen die professioneel met natuurbescherming bezig zijn op een lijn stonden.
Tevens stond de gemeente Texel er achter. In feite hebben die er niets over te vertellen maar toch was de burgemeester aanwezig op de rechtzaak waar de faunaberscherming weer heeft verloren.

Dus een breedgedragen actie die bovendien een politiek en rechterlijk akkoord had.

Alleen ja de Faunabescherming was weer tegen maar inmiddels weten dat de altijd tegen zijn.
Op hun site zie je nu ook zeer grove onwaarheden staan over de actie. Bijvoorbeeld een afvalcontainer voor de ganzen. Dit terwijl de ganzen allemaal zijn opgegeten en volgens de strenge regels van de VWA zijn verwerkt enz.


Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

Uiteraard heeft iedereen recht op zijn of haar eigen mening.

Volgens mij is echter een zaak heel duidelijk. Wij dulden geen natuur in Nederland.
We willen zelf bepalen welke soorten er in welke aantallen voor moeten komen. We geloven in een maakbare natuur.

Over wat dit met daadwerkelijke natuur te maken heeft kun je van mening verschillen. Zo te zien in de diverse topics liggen de meningen ook goed ver uit elkaar :gap:  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#156
Citeer
Citeer... laat SOVON weten geen onderzoek te kennen, waaruit blijkt dat weidevogels te lijden hebben van de aanwezigheid van grauwe ganzen. "Steeds vaker wordt het voortbestaan van weidevogels gebruikt als argument om maatregelen te treffen tegen zaken die ons niet bevallen, waarbij de onderbouwing van die argumenten ontbreekt"
Alleen ja de Faunabescherming was weer tegen maar inmiddels weten we dat die altijd tegen zijn.
Tjeerd,
Voor de volledigheid : ook de Vogelbescherming heeft protest aangetekend. Vanwege het grote aantal ganzen, dat op Texel gedood werd, is er sprake van populatiebeheer. Dat is in strijd met de afspraak, dat alleen schadebestrijding een reden voor doden kan zijn. Bovendien zou GS verkeerde informatie aan de kort geding rechter hebben verstrekt. En je gaat (zoals altijd) niet op de inhoudelijke argumentatie van SOVON in.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

grutto

Citeer
Citeer
Citeer... laat SOVON weten geen onderzoek te kennen, waaruit blijkt dat weidevogels te lijden hebben van de aanwezigheid van grauwe ganzen. "Steeds vaker wordt het voortbestaan van weidevogels gebruikt als argument om maatregelen te treffen tegen zaken die ons niet bevallen, waarbij de onderbouwing van die argumenten ontbreekt"
Alleen ja de Faunabescherming was weer tegen maar inmiddels weten we dat die altijd tegen zijn.
Tjeerd,
Voor de volledigheid : ook de Vogelbescherming heeft protest aangetekend. Vanwege het grote aantal ganzen, dat op Texel gedood werd, is er sprake van populatiebeheer. Dat is in strijd met de afspraak, dat alleen schadebestrijding een reden voor doden kan zijn. Bovendien zou GS verkeerde informatie aan de kort geding rechter hebben verstrekt. En je gaat (zoals altijd) niet op de inhoudelijke argumentatie van SOVON in.

Nee klopt nooit inhoudelijk die race is gelopen en waar men heen wil staat vast.


Enige grashalm die de faunabescherming denkt te hebben zijn juridische procedure punten. Keer op keer verliezen ze deze procedures omdat provincies door schade en schande steeds slimmer worden.
De eerste periode na de FF wet was het prijsschieten hoor voor de FB maar zoals altijd van korte duur.
Wat natuurlijk heel erg is dat er op een later moment nog meer dieren uit de natuur moeten worden genomen door de FB akties.


Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

g.j. keizer

#158
Gisteren kwamen in het Infomagazine van Jansen en Janssen op Consumenten TV (16.51-17.16 uur) diverse deskundigen op het gebied van weidevogelbeheer aan het woord :
- Een "grutto"boer beweert, dat de aanwezigheid van koeien goed is voor jonge grutto's. Bij afwezigheid van aan in bemeste en intensief begraasde weilanden ontbrekende grassoorten en kruidachtige planten gebonden insecten, kunnen zij leven van de in en op de koeienvlaaien aanwezige insecten. Een wetenschapper (Bram van de Klundert, LUW) beweert daarentegen, dat in en op de koeienvlaaien door medicijngebruik (ontwormingsmiddelen) nagenoeg alle leven ontbreekt.
- Nogmaals Van de Klundert (LUW) : boeren, oftewel normaal agrarisch beheer en natuur gaan niet samen. Weidevogelbeheer zou dan ook door gespecialiseerde natuurbeheerders in daartoe aangewezen gebieden moeten worden uitgevoerd en niet door boeren, die het er als gesubsidieerde nevenactiviteit bij doen.
- Frank Berendse (Alterra, publicatie in Nature) : uit onderzoek blijkt, dat er geen verschil in dichtheden van grutto's en tureluurs ontstaat bij gericht (uitgesteld) maaibeheer of mozaïekbeheer, wel neemt men een teruggang in de dichtheid van de kievit waar.
- Gemiddeld wordt per nest jaarlijks € 65 of per hectare € 250 aan subsidies toegekend. De afgelopen 5 jaar is ongeveer € 1.300 per grutto en in totaal 120 miljoen euro aan weidevogelbeheer uitgegeven. Volgens de wetenschappers een zinloze activiteit, die door weemoed naar hoe het vroeger was (of geweest moet zijn) is ingegeven. De zichzelf als ervaringsdeskundige boerendochter presenterende minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kiest echter voor continuering tot 2010 van het huidige (verkapte landbouw)subsidiebeleid, wat uitsluitend aan de agrariër (en niet aan de weidevogelstand) ten goede komt.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#159
Citeer1. daarentegen zie ik regelmatig behoorlijk wat leven in koeienvlaaien.
2. Kletskoek! Wat een negatieve houding!
Joram,
1. Ik ook, op koeienflatsendiarree gespecialiseerde fauna (en mycoflora), dus geen insecten, waar jonge grutto's, die op aan kruidachtige planten en grassen van schrale graslanden gebonden insectensoorten gespecialiseerd zijn, van kunnen leven.
2. Maar dan wel op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde kletskoek. En hoezo negatief, eerder realistisch en (kennelijk) door eigen onderzoek en ervaring ingegeven.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

Citeer1. Ik vind het kletskoek dat boeren geen uitvoerende rol zouden kunnen spelen in natuurbeheer.
2. Om op voorhand te beweren dat het niet samengaat is negatief en niet-constructief.
Joram,
1. Het gaat om normaal agrarisch beheer (door niet-ecologische boeren), dat niet met natuur samengaat.
2. Niet op voorhand, maar in retrospectief en op basis van wetenschappelijk onderzoek naar en eigen ervaringen met niet-ecologische boeren, die normaal agrarisch beheer bedrijven.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#161
CiteerAls een boer 0,5% van bv. 50ha land op een meer natuurlijke wijze gaat beheren, levert dat toch weer 2500m2 op voor beestjes en plantjes. 2500m2 is bv. 500 x 5 meter kruidenrijke akkerrand. En als je dat een beetje tactisch indeelt evt. met de buurboer, gemeente of een andere instantie, kan je heel leuke corridors creeëren
Joram,
Dat levert vanwege de overbemesting (ammoniak) en de massale toepassing van bestrijdingsmiddelen op de in de omgeving van dergelijke percelen gelegen normaal agrarisch beheerde landbouwgronden, waarvan de residuen zich over grote afstanden via de lucht en het grond- en oppervlaktewater verspreiden, niets anders op dan een forse toename van de al overvloedig aanwezige stikstofminnende flora (inclusief mycoflora) en de bijbehorende fauna, waarvan (zoals eerder gezegd) de jonge grutto's niet kunnen leven. Uit een onderzoek naar de ammoniakbelasting van de directe omgeving van Oost-Brabantse en Noord-Limburgse varkensboeren is gebleken, dat de effecten (sterke verruiging, afname van ectomycorrhizasymbionten en gelijktijdige toename van parasitaire fungi, vervroegde bladval, boomsterfte) bij een dominante zuidwestenwind pas vanaf 3 kilometer afstand van de boerderij in noordoostelijk van de bron gelegen bossen aan te tonen waren. De boeren weigerden overigens de onderzoekers tot hun stallen toe te laten om daar bronmetingen te doen. Door de extreme ammoniakuitstoot vanuit het veenweidegebied tussen Westbroek en Hollandsche Rading sterven de eiken-beukenbossen en verruigen de heidevelden tussen Hollandsche Rading en Hilversum. Aan de westkust van Jutland (Denemarken) is de luchtvervuiling door de Britse industrie aantoonbaar verantwoordelijk voor een ernstige teruggang van de oorspronkelijk aanwezige flora (en fauna).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

Citeer
Citeer1. Ik vind het kletskoek dat boeren geen uitvoerende rol zouden kunnen spelen in natuurbeheer.
2. Om op voorhand te beweren dat het niet samengaat is negatief en niet-constructief.
Joram,
1. Het gaat om normaal agrarisch beheer (door niet-ecologische boeren), dat niet met natuur samengaat.
2. Niet op voorhand, maar in retrospectief en op basis van wetenschappelijk onderzoek naar en eigen ervaringen met niet-ecologische boeren, die normaal agrarisch beheer bedrijven.
Garry Bakker in Natuurlijk Rotterdam, nieuwsbrief van bureau Stadsnatuur Rotterdam (jrg. 9, nr. 2, augustus 2008) : "Dat er populaties van bepaalde vogels dreigen te verdwijnen is geenszins te wijten aan de vos. Predatie door de vos en andere roofdieren is een volkomen natuurlijk proces en vormt vaak slechts het laatste zetje dat de toch al wegkwijnende weidevogelpopulaties en andere grondbroeders nodig hebben om uit te sterven in een voortdurend inkrimpend leefgebied. De intensieve grootschalige landbouw in West-Nederland doet er al jaren structureel alles aan om het weidevogels moeilijk te maken. Waterpeilen zijn veel te laag, zoomvegetaties ook niet meer wat ze vroeger waren, en misschien wel het meest funest, uitgekomen kuikens verdwijnen al kort nadat ze het eerste daglicht hebben gezien in de cyclomaaier. Grutto-ouders vliegen zodoende jaar in, jaar uit voor niets naar Nederland en weer terug naar de Afrikaanse westkust. Enfin, net zoals eksters en zwarte kraaien krijgen roofdieren vaak ten onrechte de schuld van de afname van onze weidevogels ... Het binnenhouden van huiskatten zou meer bewerkstelligen dan het consequent zwartmaken van inheemse predatoren die hier van nature thuishoren."  
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen