ecoducten, wetenschappelijke onderbouwing

Gestart door 1YSBRAND, april 05, 2008, 17:24:52 PM

Vorige topic - Volgende topic

1YSBRAND

L.s.

Om versnippering van leefgebieden tegen te gaan worden her en der ecoducten gebouwd. In theorie lijkt het dit een goed idee. Maar is er ook enige wetenschappelijke onderbouwing dat het plaatsen van een ecoduct daadwerkelijk bewezen zinvol is. (dus niet dat ze gebruikt worden en zo, maar een bewezen effect op (genetische) diversiteit en overleving van een soort)  

Verder wordt er over de A28 bij Zeist en Leusden nog een 2e ecoduct gebouwd op 4,5 km afstand van elkaar. Opvallend hier is dat de eerste ecoduct bij Leusden al voldoende was om de gebieden ten noorden en zuiden aan elkaar te koppelen. Dus waarom nog een tweede?.

Het lijkt, vanwege de vraagstelling, alsof ik negatief sta tegenover ecoducten, maar dat is niet zo. Ik zou alleen willen weten of ze daadwerkelijk zinvol zijn. Ik kan me ook voorstellen dat het vanwege de genetische diversiteit veel goedkoper en eenvoudiger is, om zo nu en dan beesten uit geisoleerde populaties te ruilen.    

Ysbrand
   


wimtegels

Je moet eens kijken hoeveel voorzieningen er bij de R73 zijn aangelegd.

Kleine leefgebiedjes voor de das worden voor kapitalen ontsloten door middel van een ingewikkeld tunnelwerk (dat vaak vol water staat)

Wat is het effect op populatieniveau. Wat zijn de kosten? Is dat geld effectiever, cq efficiënter in te zetten?

Helaas is het bijna taboe op deze manier over kosten en baten te praten als het om natuur gaat.

Ik ben het helemaal met je eens dat er grondige onderzoeken moeten komen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

marcel123

CiteerWat zijn de kosten? Is dat geld effectiever, cq efficiënter in te zetten?
Het is inderdaad interessant om hier meer van te weten. Ik dacht dat bij een bepaald ecodukt een konijn 40.000 euro kost en een konijn dat heen en terugloopt dus 80.000 euro. Kortom, bij de polier zullen ze wel goedkoper zijn...

g.j. keizer

#3
CiteerIk ben het helemaal met je eens dat er grondige onderzoeken moeten komen.
Wim,
Mee eens, het onderzoek dat nu toe plaatsvindt, wordt met name met nachtbewegingscamera's en aan de hand van prentenanalyses verricht en levert weinig (betrouwbare) data op, die ook nog eens niet naar populaties (genetische diversiteit, overleving van de soort) zijn te generaliseren.

CiteerIk kan me ook voorstellen dat ... het veel goedkoper en eenvoudiger is om zo nu en dan beesten uit geisoleerde populaties te ruilen.
Ysbrand,
Dat zal in bepaalde gevallen wel kloppen. Zo is het aanleggen van touwladderverbindingen over een weg met lokaal verkeer in het Gooi om de migratie en uitwisseling van geïsoleerde populaties van boommarters  te bevorderen een kostbaar en weinig zinvol experiment gebleken, toen later toch twee doodgereden marters langs de weg werden gevonden. En de das heeft zich in dit door bebouwing onderbroken en door wegen doorsneden gebied over grote afstand weten te verspreiden zonder dat hij van dassentunnels gebruik heeft moeten maken en daarbij is slechts één das bij het 's nachts oversteken van een weg om het leven gekomen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Freek Verkerk

Toevallig zat ik pas ook over die dingen na te denken. Het is zo (wettelijk) dat als er een weg aangelegd moet worden, dat er dan compensatie maatregelen voor de natuur genomen moeten worden. Dan doen ze (de wegenbouwers) dit soort dingen. Die wegenbouwers zijn hier gewoon goed in. Of het effectief is maakt hen niets uit. Zij moeten gewoon een bepaald bedrag aan compensatie uitgeven en dat doen zij dan bij zichzelf.

Je ziet dat die eco viaducten vaak haaks op wegen staan. Ze gaan er onder door of er over heen. Terwijl het veel handiger is om ecoviaducten te maken die langs een bepaalde weg lopen. Als de wegen een flinke berm hebben, met een geluidswal van zand en bomen, dan heb je een geweldig lint door het landschap waar langs dieren zich kunnen verplaatsen. En als ze dan ook nog onder of naast de bruggen en tunnels die over en onder water, bebouwing etc gaan, als ze daarnaast dan ook nog tunnels voor dieren maken, dan is dat effectiever. Op het ogenblik wordt de moeilijke weg gekozen. Het is toch veel makkelijker om een Ecologische verbindingszone naast de A2 aan te leggen, dan er haaks op.

Gewoon een leuke verbinding (A2) van Maastricht naar Amsterdam voor Dassen en Edelherten.

Ik wil een berm van 100 meter aan beide kanten.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Zijn de wegenbouwers dat schuld, of moeten ook de natuurbeschermers de hand in eigen boezem steken.

Vinden wij wet en regelgeving ten behoeve van natuur niet vanzelfsprekend goed omdat het nu eenmaal voor de natuur is.

Maken we ons ooit sterk voor effectieve wetgeving?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

CiteerTerwijl het veel handiger is om ecoviaducten te maken die langs een bepaalde weg lopen. Als de wegen een flinke berm hebben, met een geluidswal van zand en bomen, dan heb je een geweldig lint door het landschap waar langs dieren zich kunnen verplaatsen ... Het is toch veel makkelijker om een Ecologische verbindingszone naast de A2 aan te leggen, dan er haaks op.
Gewoon een leuke verbinding (A2) van Maastricht naar Amsterdam voor Dassen en Edelherten. Ik wil een berm van 100 meter aan beide kanten.
Freek,
Hoe ga je het probleem van het niet betrouwbaar kunnen vaststellen van verplaatsingsgegevens en onderzoek naar de uitwisseling van door wegen van elkaar gescheiden populaties dan vormgeven ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Freek Verkerk

CiteerFreek,
Hoe ga je het probleem van het niet betrouwbaar kunnen vaststellen van verplaatsingsgegevens en onderzoek naar de uitwisseling van door wegen van elkaar gescheiden populaties dan vormgeven ?

Heb ik wel een mening over.

De mens heeft nog maar relatief kort (paar honderd jaar) die populaties van elkaar gescheiden. Het is nog niet zo dat er nu verschillende subsoorten zijn ontstaan. Zoals de vinkjes van Darwin op de eilanden. Overigens vind ik het ontstaan van subsoorten ook geen ramp.

Wat wel misschien vervelend zou kunnen zijn is dat de territoria zo klein zijn dat er geen voortplanting meer mogelijk is en dat een goede ziekte lokaal een soort laat uitsterven.

Dan kun je gewoon wat dieren vangen en met een vrachtwagen verplaatsen naar de leeggevallen gebieden.

Als je er logisch naar kijkt zijn die ecologische verbindingszones onzin.

Toch ben ik er wel een voorstander van, omdat ik het gewoon leuk vind om te lezen dat de bevers of de visotters weer overal in Nederland aanwezig zijn. Zonder dat dit nu overdreven veel inspanningen van de mensen vereist.

Als je echt wilt weten of verbindingszones werken kun je sporen onderzoek doen, of met camera's die reageren op licht of warmte, foto's nemen van passerende dieren. Zelf vind ik het ook erg leuk om dieren met zenders en GPS om te hangen zodat je zelf ziet hoe zij zich bewegen en van welke verbindingszones zij gebruik maken. Dit soort dingen gebeuren al met Lynxen en herten en trekvogels en de apparatuur ligt klaar om er ook beren en wolven mee uit te rusten, maar dan moeten ze eerst nog gevangen worden. Aangezien de apparatuur steeds kleiner wordt is het aannemelijk dat ook kleinere dieren hier mee uitgerust kunnen worden, dieren als bevers, otters, dassen, marters, ratten etc.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Rinie van Reenen

CiteerHet is inderdaad interessant om hier meer van te weten. Ik dacht dat bij een bepaald ecodukt een konijn 40.000 euro kost en een konijn dat heen en terugloopt dus 80.000 euro. Kortom, bij de polier zullen ze wel goedkoper zijn...
Als het beest weer terugloopt, is het totaal aantal dierbewegingen groter, waardoor de prijs per beest minder wordt. Dus als zo'n beest heen en weer loopt, zorgt'ie juist voor waardevermindering...

Maar goed, een serieuze reactie: gaan dit soort berekeningen niet erg uit van het belang voor zoogdieren? Voor een hert is een snelweg nog wel overkomelijk, maar voor insekten etc. is het natuurlijk een onneembare barriere. Nu worden die beesten nauwelijks geregistreerd, waardoor het maken van berekeningen wat moeilijk wordt, maar het zal daarvoor zeker zijn waarde hebben.

En los van de economische zinvolheid: is het niet gewoon onze plicht? Door het aanleggen van wegen, spoorlijnen etc. hebben we leefgebieden versnipperd. Dan is het zinvol om dat effect weer enigszins ongedaan te maken - ook zonder dat we de rendabiliteit ervan direct weten. Opheffen van versnippering van natuurgebieden lijkt me zinvoller dan gaan slepen met emmertjes met beestjes...
Groet, Rinie van Reenen

wimtegels

CiteerAls je er logisch naar kijkt zijn die ecologische verbindingszones onzin.

Deze stelling vind ik toch te ver gaan.

Ik ben een groot voorstander van ecologische verbindingen. Ik denk dat we er nog steeds niet genoeg hebben.

Maar in sommige gevallen ken ik wel voorbeelden waar ik ernstige twijfels heb bij de noodzaak en effectieviteit van de vele passages.

Bij de recente aanleg van de R73 en de N280 plaats ik in ieder geval mijn vraagtekens bij het geinvesteerde geld.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Citeer
En los van de economische zinvolheid: is het niet gewoon onze plicht? Door het aanleggen van wegen, spoorlijnen etc. hebben we leefgebieden versnipperd. Dan is het zinvol om dat effect weer enigszins ongedaan te maken - ook zonder dat we de rendabiliteit ervan direct weten. Opheffen van versnippering van natuurgebieden lijkt me zinvoller dan gaan slepen met emmertjes met beestjes...
Daar ben ik het helemaal mee eens. Fauna passages meoten het zelfstandig migreren van soorten mogelijk maken cq houden.

Dan vind ik ongeveer 15 dassentunnels op een paar kilimoter sterk overdreven. Zeker als de weg waar ze onder gemaakt zijn niet tussen de burchten en de fourageergebieden ligt
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

CiteerAls je echt wilt weten of verbindingszones werken kun je sporen onderzoek doen, of met camera's die reageren op licht of warmte, foto's nemen van passerende dieren.
Zelf vind ik het ook erg leuk om dieren met zenders en GPS om te hangen zodat je zelf ziet hoe zij zich bewegen en van welke verbindingszones zij gebruik maken. Aangezien de apparatuur steeds kleiner wordt is het aannemelijk dat ook kleinere dieren hier mee uitgerust kunnen worden, dieren als bevers, otters, dassen, marters, ratten etc.
Freek,
Dat levert, zoals ik eerder aan aangaf, geen betrouwbare gegevens op. En wil je slangen, reptielen en amfibieën of vlinders en andere insecten ook met volgzenders gaan uitrusten ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

CiteerDat levert, zoals ik eerder aan aangaf, geen betrouwbare gegevens op. En wil je slangen, reptielen en amfibieën of vlinders en andere insecten ook met volgzenders gaan uitrusten ?
Bij reptielen en amfibien kan dat goed.

De eerste stap om het funktioneren van passages te controleren is natuurlijk het bestuderen of er gebruik van wordt gemaakt. Dat kan op  vele manieren.

Voor sommige passages geldt hierbij dat ze vooraal in de toekomst van belang zijn als de EHS verder ingevuld is. Deze kunnen pas funktioneren als andere knelpunten in de mikgratie ook opgelost zijn. Het is voordeliger om passages onder nieuwe wegen aan te leggen als die wegen aangelegd worden.

Een meer fundamentele vraag is: Hoeveel individuen moeten succesvol migreren om isolatie tegen te gaan?

Dat meet je niet door te tellen aan passages.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

markmeijrink

Citeer
CiteerHet is inderdaad interessant om hier meer van te weten. Ik dacht dat bij een bepaald ecodukt een konijn 40.000 euro kost en een konijn dat heen en terugloopt dus 80.000 euro. Kortom, bij de polier zullen ze wel goedkoper zijn...
Als het beest weer terugloopt, is het totaal aantal dierbewegingen groter, waardoor de prijs per beest minder wordt. Dus als zo'n beest heen en weer loopt, zorgt'ie juist voor waardevermindering...

Maar goed, een serieuze reactie: gaan dit soort berekeningen niet erg uit van het belang voor zoogdieren? Voor een hert is een snelweg nog wel overkomelijk, maar voor insekten etc. is het natuurlijk een onneembare barriere. Nu worden die beesten nauwelijks geregistreerd, waardoor het maken van berekeningen wat moeilijk wordt, maar het zal daarvoor zeker zijn waarde hebben.

En los van de economische zinvolheid: is het niet gewoon onze plicht? Door het aanleggen van wegen, spoorlijnen etc. hebben we leefgebieden versnipperd. Dan is het zinvol om dat effect weer enigszins ongedaan te maken - ook zonder dat we de rendabiliteit ervan direct weten. Opheffen van versnippering van natuurgebieden lijkt me zinvoller dan gaan slepen met emmertjes met beestjes...
Spoorlijnen zijn overigens voor veel dieren geen barriere. (Amfibieën & Reptielen) Mits het treinverkeer niet al te intensief is zoals bv een betuwelijn. Verder ben ik van mening dat wanneer ecoducten of ander soort ecologische verbindingen wel degelijk zin hebben. In Nederland is geen uitgestrekte natuur meer aanwezig en ook weinig ruimte om deze te ontwikkeling (ruimtelijke inpassing onmogelijk). Daarom zijn deze verbindingen (EHS) een soort concessie / best haalbare voor Nederland. Op deze manier zouden in theorie alle snippertjes met elkaar verbonden kunnen worden.

Mark

wimtegels

Ik ben het helemaal met Mark eens dat ecoducten en andere faunapassages wel degelijk zin hebben. Ik kan me nauwelijks een goed functionerende EHS in Nederland voortellen zonder ecoducten.

De middelen die we hiervoor hebben moeten we echter effectief en efficient inzetten.

Het evalueren van het funktioneren van bestaande passages kan daarbij een hulpmiddel zijn.

Als ik echter zie dat er massaal geinvesteerd wordt in dassentunnels om een zeer beperkt gebiedje in de stedelijke zone te onsluiten, dan heb ik daar mijn vraagtekens bij.
De dure verbindingen ontsluiten een postzegel die verder nergens meer mee verbonden wordt. Het is uiteindelijke voor de ecologie een doodlopende straat. Bovendien wil ik de funktie van het betreffende gebied achter 20 jaar nog eens zien.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

CiteerIk kan me nauwelijks een goed functionerende EHS in Nederland voorstellen zonder ecoducten.
De middelen die we hiervoor hebben moeten we echter effectief en efficient inzetten.
Wim,
Of overgaan tot het op regelmatige afstanden overkappen van open weidegebied en bosrijke omgevingen doorsnijdende snelwegen met zonnecollectoren, die van "natuurtraverses" zijn voorzien en ook nog eens uitlaatgassen afvangen, waarmee je "drie vliegen in één klap zou slaan" (als dat laatste tenminste geen vorm van dierenmishandeling is :grin: ), zoals voor het tracee van de snelweg Utrecht-Arnhem ter hoogte van Velp wordt voorgesteld.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

De Roerdaltunnel bij Roermond leidt het hele verkeer van de R73 niet alleen onder de Roer door, maar onder het hele dal.

Flora en Fauna in het Roerdal hebben dus maar weinig last van het verkeer op die plek. Een goede investering vind ik.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

CiteerDe Roerdaltunnel bij Roermond leidt het hele verkeer van de R73 niet alleen onder de Roer door, maar onder het hele dal.
Flora en Fauna in het Roerdal hebben dus maar weinig last van het verkeer op die plek. Een goede investering vind ik.
Wim,
Hoewel daar (bij mijn weten) geen uitlaatgassen worden afgevangen of zonnecollectoren zijn geplaatst en de tunnel niet alleen onder de Roer en de "natuur" door gaat, is dat ook een prima oplossing, maar ik bedoelde bestaande snelwegen, die zonder tunneltracee zijn aangelegd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

1YSBRAND


Ik blijk toch wat te hebben losgemaakt. Ik heb zelf nog wat gegoogled om te achterhalen of er goede wetenschappelijk studies zijn aangaande het onderwerp.

Resultaat: slechts 1 studie gevonden uit 2006. In deze studie wordt vermeld dat dit ook de eerste is.

De studie is verschenen in 2006 en duurde 5 jaar en heeft gekeken naar het effect van corridors op de flora. Het effect van corridors was dat de de plant diversiteit 20% hoger was tussen gekoppelde gebieden vs ongekoppelde gebieden.

Mooi is dat deze studie een postief resultaat laat zien. Negatief is dat er kennelijk maar 1 Studie is, dat is wel erg mager. Voor de fauna is kennelijk nog niets bewezen, en fauna is toch meer mobiel. Dus mogelijk een kleiner effect van corridors op Fauna te verwachten?

Science 1 September 2006:
Vol. 313. no. 5791, pp. 1284 - 1286
DOI: 10.1126/science.1130098
Prev | Table of Contents | Next  

Reports
Corridors Increase Plant Species Richness at Large Scales
Ellen I. Damschen,1* Nick M. Haddad,1 John L. Orrock,2 Joshua J. Tewksbury,3 Douglas J. Levey4

Habitat fragmentation is one of the largest threats to biodiversity. Landscape corridors, which are hypothesized to reduce the negative consequences of fragmentation, have become common features of ecological management plans worldwide. Despite their popularity, there is little evidence documenting the effectiveness of corridors in preserving biodiversity at large scales. Using a large-scale replicated experiment, we showed that habitat patches connected by corridors retain more native plant species than do isolated patches, that this difference increases over time, and that corridors do not promote invasion by exotic species. Our results support the use of corridors in biodiversity conservation.
Weer even terug naar mijn 2e vraag. Wellicht weet een van jullie daar meer van. Waarom 2 ecoducten 4 km naast elkaar op de A28. Hetzelfde gebied wordt immers gekoppeld. Het reeds bestaande Ecoduct Leusden is een gecombineerde bos/open terrein ecoduct. Het nieuw te bouwen Ecoduct bij Zeist wordt een bosecoduct met als doelsoort de boommarter. Dus wie heeft dit bedacht en is deze 2e ecoduct wel nodig. Kan het geld niet beter gestopt worden in de ontwikkeling van Vliegveld Soesterberg tot een goed functionerend natuurgebied, dat al zuidelijke corridord verbinding heeft via Ecoduct Leusden.  


Ysbrand       

g.j. keizer

#19
Citeer1. Het effect van corridors was dat de plantdiversiteit 20% hoger was tussen gekoppelde gebieden vs ongekoppelde gebieden.
2. Het nieuw te bouwen Ecoduct bij Zeist wordt een bosecoduct met als doelsoort de boommarter.
3. Kan het geld niet beter gestopt worden in de ontwikkeling van Vliegveld Soesterberg tot een goed functionerend natuurgebied
Ysbrand,
Ad 1. Gaat het daarbij om (inheemse) planten met door dieren verspreide zaden ?
Ad 2. Zie de eerder weergegeven ervaringen met de touwladdertraverses in het Gooi.
Ad 3. Bij vliegveld Soesterberg is het probleem, dat de aangrenzende terreinen (Pfalz 1 en 2) in handen zijn van een particulier, die het terrein hermetisch heeft afgesloten en weigert om over natuurontwikkeling op zijn als landgoed beheerde bezit te onderhandelen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

#20
Citeer
De studie is verschenen in 2006 en duurde 5 jaar en heeft gekeken naar het effect van corridors op de flora. Het effect van corridors was dat de de plant diversiteit 20% hoger was tussen gekoppelde gebieden vs ongekoppelde gebieden.

Mooi is dat deze studie een postief resultaat laat zien. Negatief is dat er kennelijk maar 1 Studie is, dat is wel erg mager. Voor de fauna is kennelijk nog niets bewezen, en fauna is toch meer mobiel. Dus mogelijk een kleiner effect van corridors op Fauna te verwachten?

Science 1 September 2006:
Vol. 313. no. 5791, pp. 1284 - 1286
DOI: 10.1126/science.1130098
Prev | Table of Contents | Next 

Reports
Corridors Increase Plant Species Richness at Large Scales
Ellen I. Damschen,1* Nick M. Haddad,1 John L. Orrock,2 Joshua J. Tewksbury,3 Douglas J. Levey4

Habitat fragmentation is one of the largest threats to biodiversity. Landscape corridors, which are hypothesized to reduce the negative consequences of fragmentation, have become common features of ecological management plans worldwide. Despite their popularity, there is little evidence documenting the effectiveness of corridors in preserving biodiversity at large scales. Using a large-scale replicated experiment, we showed that habitat patches connected by corridors retain more native plant species than do isolated patches, that this difference increases over time, and that corridors do not promote invasion by exotic species. Our results support the use of corridors in biodiversity conservation.
Weer even terug naar mijn 2e vraag. Wellicht weet een van jullie daar meer van. Waarom 2 ecoducten 4 km naast elkaar op de A28. Hetzelfde gebied wordt immers gekoppeld. Het reeds bestaande Ecoduct Leusden is een gecombineerde bos/open terrein ecoduct. Het nieuw te bouwen Ecoduct bij Zeist wordt een bosecoduct met als doelsoort de boommarter. Dus wie heeft dit bedacht en is deze 2e ecoduct wel nodig. Kan het geld niet beter gestopt worden in de ontwikkeling van Vliegveld Soesterberg tot een goed functionerend natuurgebied, dat al zuidelijke corridord verbinding heeft via Ecoduct Leusden. 


Ysbrand
Betekent dit dat er in de ontssloten gebiieden 20% meer plantensoorten werden gevonden? Waren die 20% inheems?

En is de methode van waarnemen bij de 0 meting hetzelfde geweest, inclusief ervaring en kennis van waarnemers?

Als dat zo is vind ik het een wonderbaarlijk hoog resultaat.

En je laatste vraag is een hele goede.
Daar zijn heel wat vragen voor te stellen.
Is het alleen voor de boommarter, of is de boommarter een gidssoort.
Wat zijn de resultaten bij het huidige ecoduct?
Zijn de huidige migratie routes inclusief knelpunten goed in kaart gebracht?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

markmeijrink

Ik kan me voorstellen dat Fauna de oorzaak is voor het verspreiden van planten. Planten wandelen nou niet echt snel. Ik denk eerder dat zaden verspreidt worden door de vacht en via het darmkanaal van dieren die gebruik maken van een dergelijk corridor. Als dat zou kloppen dan is dus aangetoond dat zowel Flora & Fauna baat heeft bij een ecoduct, en wat mij betreft een "win win-situatie".

Mark

wimtegels

CiteerIk kan me voorstellen dat Fauna de oorzaak is voor het verspreiden van planten. Planten wandelen nou niet echt snel. Ik denk eerder dat zaden verspreidt worden door de vacht en via het darmkanaal van dieren die gebruik maken van een dergelijk corridor. Als dat zou kloppen dan is dus aangetoond dat zowel Flora & Fauna baat heeft bij een ecoduct, en wat mij betreft een "win win-situatie".

Mark
Is een geldige hypothese.

Je zou de wel de lijst van beide waarneming momenten moeten hebben.

En een vergelijkingsgebied. Mogelijk zijn er ook andere factoren van invloed op de uitbreiding van het aantal soorten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#23
CiteerPlanten wandelen nou niet echt snel. Ik denk eerder dat zaden verspreidt worden door de vacht en via het darmkanaal van dieren
Mark (en Wim),
Veel planten verspeiden hun zaden via de wind. Vandaar mijn vraag aan Ysbrand of het om planten gaat, die door dieren worden verspreid.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Is het volledig onderzoek te downloaden?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

markmeijrink

Citeer
CiteerPlanten wandelen nou niet echt snel. Ik denk eerder dat zaden verspreidt worden door de vacht en via het darmkanaal van dieren
Mark (en Wim),
Veel planten verspeiden hun zaden via de wind. Vandaar mijn vraag aan Ysbrand of het om planten gaat, die door dieren worden verspreid.
Zaden van plantensoorten die via de wind verspreidt worden krijg je sowieso wel (denk hierbij alleen maar aan de algemeenste , wilg, populier, paardenboem, etc). Ik denk dat een ecoduct daar niet bij helpt. Daarom leek me dat de 20% waarover gesproken werd toch zaden die via een vacht of darmkanaal meeliften. Dit volgensmij ook aangetoond in Limburg waar begrazing van Mergellandschapen plaatsvindt. Hierbij is er uitwisseling mogelijk tussen kalkgraslanden.

Mark

markmeijrink

CiteerIs het volledig onderzoek te downloaden?
Helaas Wim het onderzoek is volledig te downloaden. De onderzoekers zijn afkomstig uit USA. Ik weet niet of het onderzoek toepasbaar is in NL of EU.

Mark

wimtegels

Als het effect van ecoducten komt zal het inderdaad moeten gaan om zaden die door dieren worden verspreid. Bij de mergellandschapen is dat verband goed aangetoond. Is veel onderzoek naar gedaan.

Om me een goed oordeel te vormen over de situatie bij het viaduct zou ik eerst het onderzoeksrapport door moeten nemen
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Citeer
Citeer
CiteerPlanten wandelen nou niet echt snel. Ik denk eerder dat zaden verspreidt worden door de vacht en via het darmkanaal van dieren
Mark (en Wim),
Veel planten verspeiden hun zaden via de wind. Vandaar mijn vraag aan Ysbrand of het om planten gaat, die door dieren worden verspreid.
Zaden van plantensoorten die via de wind verspreidt worden krijg je sowieso wel (denk hierbij alleen maar aan de algemeenste , wilg, populier, paardenboem, etc). Ik denk dat een ecoduct daar niet bij helpt. Daarom leek me dat de 20% waarover gesproken werd toch zaden die via een vacht of darmkanaal meeliften. Dit volgensmij ook aangetoond in Limburg waar begrazing van Mergellandschapen plaatsvindt. Hierbij is er uitwisseling mogelijk tussen kalkgraslanden.

Mark
Is het helaas te downloaden?

Je kunt de situatie uit de USA natuurlijk niet 1 op 1 op nederland vertalen. Het kan wel belangrijke aanwijzigingen geven.

Ik vraag me af of de nulsituaties goed zijn vastgelegd. Dat is natuurlijk stap 1.

En dan is er natuurlijk verschil bij ecoducten die isolatie moeten voorkomen en die isolatie opheffen.

Bij het ene zou je geen achteruitgang moeten vinden, bij de ander vooruitgang.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Citeer
CiteerIs het volledig onderzoek te downloaden?
Helaas Wim het onderzoek is volledig te downloaden. De onderzoekers zijn afkomstig uit USA. Ik weet niet of het onderzoek toepasbaar is in NL of EU.

Mark
Sorry, deze quote hoort bij bovenstaand bericht
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels