Hoofdmenu

vossenjacht

Gestart door Windekind, januari 06, 2006, 15:40:06 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Verplaatst naar "Praat maar raak".

Freek misschien kun je je aanmelden voor een jagersforum, ik begin me onderhand aardig te irriteren aan je pretentieloze geklets.

Maar Freedom of speech nietwaar...

gegroet,

Pim Julsing
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

huysse

Citeer30.000 jagers mogen per jaar in Nederland schieten 10.000 vossen en 10.000 reeen.
.

Niet alle jagers mogen op reeen schieten en ook niet op wilde zwijnen. Vossen volgens mij ook niet want die krijg je ook niet dood met een beetje hagel.

Marijke

huysse

Als de jacht zou gebeuren door mensen met echt kennis van het gebied waar ze jagen zou er waarschijnlijk niets aan de hand zijn. Ze weten dan wat er aan wild zit en wat er uit moet. ( Er van uitgaande dat je niet vindt dat alles maar moet blijven lopen) Jacht als noodzakelijk kwaad dus.
Problemen krijg je pas als er "gasten"komen, vaak mensen die uitgenodigd zijn of willen betalen om mee te mogen doen. Zoals prijsschieters bij de ganzenjacht waarbij je later de aangeschoten ganzen in je weiland krijgt.
Je kunt het misschien vergelijken met eierenzoeken. Er van uitgaande dat het zinvol kan zijn om vroege eieren te zoeken ( ik zeg niet dat dat zo is ) dan zou dat moeten gebeuren door iemand die precies weet wat er in het gebied zit en niet zo'n rondreizende eierraper die vanuit de auto met een verrekijker kijkt waar hij moet zijn.
Ik heb echter nooit begrepen waarom je niet aan nazorg zou kunnen met een eierzoekverbod. Heb ik altijd een raar argument gevonden.
Ook snap ik niet dat iemand plezier kan hebben aan de jacht, het verblijven in de natuur, ja,  maar killing for fun???
Nogmaals als noodzakelijk kwaad, ja.

Marijke

huysse

Wt mij betreft hoeven dieren niet onnodig te lijden en kunnen dan worden afgeschoten. Dan is jacht  dus een noodzakelijk kwaad.

Marijke

Corryabbink

CiteerWt mij betreft hoeven dieren niet onnodig te lijden en kunnen dan worden afgeschoten. Dan is jacht  dus een noodzakelijk kwaad.

Marijke
Hallo Marijke,

Dat kan ik geen jacht noemen dat is een dier uit zijn lijden verlossen. Kan een veearts ook doen.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

huysse

Wat is de definitie van jacht? Een dier vangen en/of doden? Of moet je het ook perse opeten?????
Heeft iemand een exacte definitie?

Wat ik bedoel is dat er ingegrepen moet kunnen worden indien nodig. Zoals vorig jaar hier voor een ree waar een voorpoot bij bungelde omdat hij in paniek tegen een afrastering geknald was t.g.v. een luchtballon.  
Dat uit z'n lijden verlossen kan een veearts meestal niet , je zult eerst zo'n dier nog in handen moeten krijgen, dan kun je hem dus net zo goed meteen schieten.
Ik noem dat jacht als noodzakelijk kwaad, en als ik dan de term jacht misschien niet goed gebruik: het zij zo!

Marijke

Freek Verkerk

Zijn er ook grotere gebieden waar niet op de vos gejaagd wordt? Dan kan gekeken worden welke rampen er daar gebeuren.

Een vergelijking is dan mogelijk tussen gebieden met  en zonder jacht.

Het verstrekken van jachtvergunningen is toch een provinciale zaak? Worden er in alle provincies vergunningen verstrekt?

:gun:  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Hinko

#67
CiteerIets anders is dat als ik kijk naar de kaart van de verspreiding van de vos op deze site. Dat ik zie dat de vos vrijwel overal zit. Op enkele uitzonderingen na. Ik vraag mij af hoe dat komt. Redenen die ik kan bedenken zijn:
- Ze zijn er afgeschoten (onwaarschijnlijk) omdat ze steeds weer zullen terugkomen
- Ze hebben er nooit gezeten en kunnen het niet bereiken. Waddeneilanden.
- We hebben er geen waarnemers; delen van Zeeland, groningen, Friesland, achterhoek, oost brabant.
- Volgens mij is heel nederland geschikt terrein voor de vos(misschien met uitzondering van de binnensteden); dus waarom is de kaart niet helemaal bedekt met waarnemingen? B)
De vos komt wel degelijk in grote delen van Fryslân voor. Kijk maar eens op Digitale Natuur Atlas Fyslân onder 'verspreiding' --> zoogdieren --> vossen

Zelfs in het natte en lege Fryslân buitendijks scharrelen vossen rond. Van vogelaar Meinte Engelmoer hoorde ik eens een verhaal over een 'hol' met welpjes in een oude rioolbuis. Door de verrommeling van het landschap (bebouwing, infrastructuur, beplanting) krijgt de vos nu kansen in gebieden die eeuwenlang onbewoonbaar waren voor de soort.

Verhogen van de grondwaterstand en het tegengaan van verrommeling wordt dan ook in verschillende rapporten genoemd als effectieve maatregel om de weidevogel predatie tegen te gaan.

Een andere redenen voor toegenomen predatie druk is dat het de kuikens in onze raaigras monoculturen meer tijd en moeie kost om voldoende voedsel te vinden. Door verminderde fitheid en langere fourageer tijd zijn ze veel kwetsbaarder geworden voor predatie.

Ik ben niet echt een voorstander van welke jacht dan ook maar ik ben er wel voor om actief de vos z'n schuilplaatsen (zoals de rioolbuis) te ontnemen. Dit lijkt mij de enige zinvolle manier om vossen te bestrijden. Het is een poging om een evenwicht dat we zelf verstoord hebben weer enigzins te herstellen.

CiteerVolgens mij is heel nederland geschikt terrein voor de vos (misschien met uitzondering van de binnensteden)
Vossen komen overigens juist wel voor in binnensteden. In GB is zelfs het grootste gedeelte van de populatie 'Urbaan'.

CiteerHet verstrekken van jachtvergunningen is toch een provinciale zaak? Worden er in alle provincies vergunningen verstrekt?
Alleen in een aantal provincies met een sterke jacht/weidevogel lobby (zoals Fryslân) is de jacht weer heropend. De jacht heeft weinig met wetenschappelijke argumenten te maken maar des te meer met mondige burgers.

Hinko
mvgr, Hinko

Piter Anjema

CiteerDe vos komt wel degelijk in grote delen van Fryslân voor. Kijk maar eens op www.fryslan.nl --> kaarten en cijfers --> natuurmonitoring  (site doet tut nu net even niet).

Zelfs in het natte en lege Fryslân buitendijks scharrelen vossen rond. Van vogelaar Meinte Engelmoer hoorde ik eens een verhaal over een 'hol' met welpjes in een oude rioolbuis. Door de verrommeling van het landschap (bebouwing, infrastructuur, beplanting) krijgt de vos nu kansen in gebieden die eeuwenlang onbewoonbaar waren voor de soort.

Ben net terug van een tripje buitendijks, en tot mijn grote verbazing vond ik er veel verse vossensporen.

Jan-Pieter

Ik meng me meestal niet in deze discussies die toch geen oplossing voortbrengen maar ik moet toch even reageren op het bericht dat als laatste was geplaatst.

Als de predatiedruk te hoog wordt op weidevogels dan moeten er maar een zootje vossen worden afgeknalt????????????????????????

Ik vraag mij in alle gemoedsrust af waar mensen het recht, de lef en de edele moed vandaan halen om dit zo te stellen?
Knallen wij dan ook alle boeren af die met hun maaimachines ook een hoge druk uitoefenen op weidevogels en hun jongen? Het zei door de te vermorselen tussen de maaimessen of door over nesten heen te rijden die niet met een stokje zijn aangegeven.
Knallen wij alle roofvogels ook af als die een weiland leegplukken om hun jongen groot te brengen?
Knallen we ook alle wezels, hermelijnen en bunzingen af als die "te veel" jongen op eten?

De vos is nog steeds een beschermd dier die dezelfde rechten heeft als elk ander beschermd dier.

MVG JP

han.endt

Het zijn de mensen die de weidevogels zo in het nauw hebben gebracht dat elke andere bedreiging, bv. predatie de populatie in gevaar brengt.
Het enige antwoord die we dan hebben is om maar het geweer te pakken.
Wel makkelijk trouwens om bv. de vos de schuld te geven, hoeven we niet zo naar onze eigen  fouten kijken. Net zoals de vissers die de aalscholver de schuld geven van de achteruitgang van de visstand in het IJsselmeer of de kokkelvissers die verwijzen naar de eiders.

Corryabbink

#71
Ben het volledig met Han eens.

Wat de boeren betreft de mestwetten zijn de grote boosdoener voor vernietiging van broedsels.

Injecteren, inwerken enz. enz. er blijft geen legsel over. Dit in Nederland terwijl er op 5 km van ons huis in Duitsland totaal andere wetten geld. Daarmee bedoel ik niet dat er meer mest mag komen. Duitsland kent geen verplichte injectering van grasland of zoals bij akkerland het direct onder de grond werken.

Normaal zou een boer bemesten en blijft het grasland liggen tot het de tijd van beweiding of hooien is.
Het bouwland wordt pas geploegd als de tijd er rijp voor is en niet zoals nu in meerder bewerkingen.

Sinds deze wetten van kracht zijn geworden is het in mijn omgeving hollend achteruit gegaan met de weidevogels.

Ik heb er jaren achteraan gelopen nesten verplaatst, grutto's opgespoord enz. enz. maar het is op deze manier dweilen met de kraan open.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

han.endt

CiteerWe kunnen alle gemalen stil zetten
Tja, maar dat willen we juist niet. We willen de akkers en weiden goed kunnen bewerken en dat gaat het beste als ze niet te nat zijn. Vandaar dat er zoveel gesproeid moet worden.

Corryabbink

#73
Hogere waterstanden is ook een van de factoren.

Voedselvoorziening die voorheen optimaal was doordat de mest op het land lag en niet eronder gewerkt werd is ook een factor waar m.i. te weinig aandacht aan geschonken wordt.

Heb in onderzoeken gelezen dat het bodemleven na injecteren zelfs grotendeels vernietigd wordt door de ammoniak en andere stoffen, die dan wel niet in de lucht komen maar wel grote gevolgen hebben voor alles dat  zich in de bovenste grondlaag bevindt.
Nu als dat bodemleven door injecteren van mest grotendeels vernietigd is hoe kunnen de weidevogels dan nog voldoende voedsel vinden?
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

Corryabbink

#74
Onnatuurlijk vind ik de weilanden, waarin voor 15 jaar nog Grutto's, Tureluurs, Kieviten, Veldleeuweriken enz. enz. voorkwamen, maar die er nu bijna verlaten bijliggen. Het begint meer en meer op de "dode lente" te lijken.
Dit alles niet door de vos maar door de mens.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

Robert_BoZ

Ik kwam dit stukje nieuws tegen:

Citeer
‘Besluit om vos af te schieten voorbarig’
door Martin Woestenburg
17 februari 2006

Vossen roven gruttonesten leeg, en daarom mogen jagers en boeren vanaf 1 april weer vossen afschieten, vindt minister Cees Veerman van LNV. Een voorbarig besluit, vindt weidevogelexpert drs. Hans Schekkerman van Alterra.

Schekkerman werkt aan de afronding van een onderzoek naar de predatie op weidevogels, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland en Landschapsbeheer Nederland. Gruttonesten werden hierbij onder meer met camera’s bewaakt. Op 11 maart presenteren de onderzoekers de resultaten.

’Wat uit het onderzoek gaat komen, ondersteunt het besluit om vossen te bejagen niet’, vertelt Schekkerman, al wil hij niet in detail vooruitlopen op de onderzoeksresultaten. ’Er is een grote variatie in de gebieden, de jaren en de soorten die bij de predatie van gruttonesten betrokken zijn. Het lijkt mij niet logisch om één soort te bestrijden. Er zijn ook gebieden waar wel vossen zitten, maar waar geen problemen zijn.’

’Je kunt je afvragen of de jacht op vossen effectief is voor de weidevogels’, aldus Schekkerman. ’In het verleden, toen de vossenjacht was toegestaan, werd vooral in het najaar en de vroege winter op vossen gejaagd. Dan duurt het nog maanden voordat het broedseizoen van de weidevogels begint.’

Een meer gerichte aanpak lijkt Schekkerman beter. ’Kijk per gebied wat er aan de hand is.’ Schekkerman is benieuwd wat er nu met de resultaten van het onderzoek gaat gebeuren. ’Ons onderzoek was bedoeld om feiten aan te dragen voor een goede discussie over wat er moet gebeuren.’ Het besluit van Veerman doorkruist dat.

De vos is niet de enige nestrover van de grutto. Ook bunzingen en hermelijnen roven eieren, vogels als reigers, buizerds en meeuwen eten de kuikens. Pikant detail is dat de camera’s op de gruttonesten ook een loslopende hond betrapten.

Bron: Wageningen UR  

Corryabbink

Bedankt Robert.

We wachten af of het onderzoek voor de Vos iets kan betekenen.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

Hinko

In de een speciaal thema nummer van de Twirre over Steltlopers kun je uitgebreid lezen over onderzoek naar de achteruit gang van vele soorten weidevogels. Je zou een soort top10 van oorzaken kunnen benoemen en dan staat de mens op plaats 1 t/m 9.

Hinko
mvgr, Hinko

Bram Rijksen

Citeerals de predatie druk in weidevogel gebieden of voor bedreigde soorten te gek wordt door die vossen dan moeten er gewoon een stel afgeknald worden, maar het hoeft niet overal
Komop Hans,

met dergelijke ongefundeerde en met cijfers weerlegbare uitspraken doe je je naam geen eer aan! Eerst écht iets onderzoeken, dan pas iets beweren aan de hand van de uitkomsten van die onderzoeken, en misschien dán pas besluiten een naam te kiezen die overeenkomt met de inhoud van je bijdragen op dit forum.

Vriendelijke groet,

Bram Rijksen

Jan-Pieter

Hoe kan de vos zo algemeen worden?

Vossen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden die op liggen. Vossenlopen tegenwoordig in de bebouwde kom rond en dat doen ze alleen maar omdat daar te eten is. Het zijn oportunisten die goed gebruik maken van de mogelijkheden.

MVG JP

Windekind

CiteerOnnatuurlijk vind ik de weilanden, waarin voor 15 jaar nog Grutto's, Tureluurs, Kieviten, Veldleeuweriken enz. enz. voorkwamen, maar die er nu bijna verlaten bijliggen. Het begint meer en meer op de "dode lente" te lijken.
Dit alles niet door de vos maar door de mens.
Klopt, maar hoge dichtheden als destijds zijn ook onnatuurlijk.

Elmar
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Jan-Pieter

Wij, mensen, hebben door de landbouwvoering van vroeger een hoge dichtheid aan weidevogels mogelijk gemaakt. Daar zijn we in de lopop der jaren aan gaan wennen. Nu daalt die dichtheid door van alles en nog wat en nu schrikken we. Om  die hoge dichtheid te behouden zullen we weer moeten gaan doen als toen dat zal een stuk schelen maar .......................dat geeft weer zoveel andere zaken die aandacht vragen.

MVG JP

Piter Anjema

Citeer
CiteerOnnatuurlijk vind ik de weilanden, waarin voor 15 jaar nog Grutto's, Tureluurs, Kieviten, Veldleeuweriken enz. enz. voorkwamen, maar die er nu bijna verlaten bijliggen. Het begint meer en meer op de "dode lente" te lijken.
Dit alles niet door de vos maar door de mens.
Klopt, maar hoge dichtheden als destijds zijn ook onnatuurlijk.

Elmar
Dat ben ik niet helemaal met je eens

Bram Rijksen

De hoge aantallen weidevogels bestonden voorheen toch ook enkel en alleen bij de gratie van de hollandse boer gecombineerd met een -voor diezelfde boer- veel te hoge grondwaterstand? Geweldig was dat: overal blatende watersnippen, tuutende tureluurs, scheldende grutto's, jubelende veldleeuwerikken.. prachtig!
Maar ook die situatie was inderdaad verre van natuurlijk. De weidevogels (en vogelaars) hadden gewoon mazzel dat we in Nederland nog niet goed wisten hoe we er nou toch voor konden zorgen, dat we in april al met droge voeten een weilandje konden oversteken.

Piter Anjema

Wat is onnatuurlijk?

De landbouw in nederland word al eeuwen bedreven.
Voordat er landbouw was zullen hier inderdaad weinig weidevogels gezeten hebben.
Door de jaren heen is de landbouw groeiende en daarmee ook het ideale leefklimaat van de weidevogels.
Omdat we volgens de hoge heren in Den Haag geen landbouw meer nodig hebben, worden de boeren langzaam de nek om gedraait.

De consument wil geen cent extra betalen voor de melk uit eigen land, en voor boeren is een intensievere bedrijfsvoering nodig om het hoofd boven water te houden.
Dus waterpeil verlagen zodat we meer controle hebben en eerder op het land kunnen, een-soortige, snelgroeiende, gras weilanden (meer rendement).

Dus door de mens gecreerd, maar onnatuurlijk?
Ik vond het wel ok.

Maar dan is alles onnatuurlijk in nederland.

Conclusie: teveel mensen, die geen cent voor de natuur over hebben

Jan-Pieter

Ik vind het een beetje een kromme vergelijking of hoe je het ook noemen wil. Omdat mensen niet meer willen betalen voor een liter melk hebben ze geen geld over voor de natuur? Met andere woorden als boeren meer geld krijgen voor de melk dan kan de grondwaterstand omhoog, maaien ze net als vroeger en verzin nog meer meer dingen die toen wel konden en nu niet omdat de boeren meer redement uit hun bedrijf willen halen?
Ik denk dat als er meer voor de melk betaald wordt de boeren niet anders gaan werken maar denken dat ze nu eindelijk wat winst gaan maken. Dat gaan ze echt niet te niet doen door minder efficient te gaan werken.

MVG JP

Piter Anjema

#86
CiteerIk vind het een beetje een kromme vergelijking of hoe je het ook noemen wil. Omdat mensen niet meer willen betalen voor een liter melk hebben ze geen geld over voor de natuur? Met andere woorden als boeren meer geld krijgen voor de melk dan kan de grondwaterstand omhoog, maaien ze net als vroeger en verzin nog meer meer dingen die toen wel konden en nu niet omdat de boeren meer redement uit hun bedrijf willen halen?
Ik denk dat als er meer voor de melk betaald wordt de boeren niet anders gaan werken maar denken dat ze nu eindelijk wat winst gaan maken. Dat gaan ze echt niet te niet doen door minder efficient te gaan werken.

MVG JP
Nee nu gaan ze niet anders meer werken. nu is het al te laat.

Als boeren net als vroeger gewoon betaald krijgen, hoeven ze niet zo nodig vroeg te maaien etc.

Vroeger waren de boeren rijk nu niet meer.
Nu moeten ze alles op alles zetten om een beetje te verdienen.

Let wel: Zij zorgen er wel voor dat je te eten hebt.

Maar nederland importeert het wel uit andere landen waar het goedkoper kan, want we moeten zo nodig een kennis economie.

Totdat er weer eens oorlog uitbreekt en we weer zelfvoorzienend moeten zijn, dan wordt het voedsel weer duur en hebben de boeren weer de macht.

huysse

CiteerAls boeren net als vroeger gewoon betaald krijgen, hoeven ze niet zo nodig vroeg te maaien etc.

Vroeger waren de boeren rijk nu niet meer.
Nu moeten ze alles op alles zetten om een beetje te verdienen.

Heb je het nu over de tijd voordat de melk gesubsidieerd werd?

Groet,
Marijke

Freek Verkerk

#88
Ik heb de indruk dat het boeren leven niet veel geld oplevert. Het is niet voor niets dat er steeds minder mensen in die sector werken. 40 jaar geleden was 10 melkkoeien een mooi aantal voor een boer. Volgens mij moet een boer er tegenwoordig tussen de 50 en 100 hebben om een normaal inkomen te verdienen. Er vindt in die sector een geweldige mechanisatie plaats gepaard gaand met uitstoot van mensen. Volgens mij zitten er veel tegen het bijstandsniveau aan. Op het platteland beginnen de dorpjes leeg te lopen.

Iets anders is dat de grondprijs ook flink is toegenomen zodat de boeren rijk worden zodra ze de boel verkopen.

Onze eigen super boer; winnaar van de elfstedentocht, (Evert van Benthem), was toch ook verhuist naar Canada. Ik zie hem zo nu en dan nog wel eens in de reclame.

En die subsidie van de melkprijs is dus niet voor niets. Overigens krijgen ze in de tuinbouw ook erg goedkoop gas! De boerenlobby is duidelijk wel goed geregeld!

Ik vind boeren leuke mensen (eigen ervaring!) alleen gebruiken ze wel asociaal veel grond!.
B)
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

huysse

En dan zegt de supermarktketen: ok, voor elke liter melk die we van die boer verkopen geven we hem 25 cent extra en vervolgens kopen ze de melk elders heel goedkoop in.

Groet,
Marijke