Hoofdmenu

Mollen

Gestart door Sjoerd v Wierst, februari 27, 2008, 21:16:48 PM

Vorige topic - Volgende topic

Sjoerd v Wierst

Er zijn vandaag 260 mollen ingevoerd. Zou daadwerkelijk de mol zelf zijn gezien of de hopen? Volgens mij maakt een mol meerdere molshopen...
Sjoerd van Wierst,

Tussen de 12 en 25?
De natuur in?
Kom mee!! JNM

Jeroen Nagtegaal

#1
Molshopen, en mol kan volghens mij tot 40 molshopen maken,

ik denk dat het ook zinloos is om bij sporen een aantal te kunnen invullen. dan krijg je een vertekend verspreidngsbeeld denk ik. Volgens mij zijn de meeste waarnemingen ook van 1 waarnemer, een heel fanatieke die in limburg gestructureerd gebeiden invoerd op molshopen.

Ondertussen zijn er meer fanatiekelingen, super acties zijn het.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

pieternella

Vriendelijke groeten, Petra vd Brink

BartNoort

CiteerEr zijn vandaag 260 mollen ingevoerd. Zou daadwerkelijk de mol zelf zijn gezien of de hopen? Volgens mij maakt een mol meerdere molshopen...
Ze worden ingevoerd als "sporen" van mol. Dat is voor iedereen duidelijk, en veelal een molshoop. Mollen zijn in een atlas dan ook altijd goed vertegenwoordigd.
Bart Noort
Admin Zoogdieren & lid van
(Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland)

Rudmer Zwerver

Je kunt aan de hand van de molshopen juist heel goed het aantal mollen inschatten. Ieder "cluster" van hopen behoort vaak tot dezelfde mol, let er maar eens op in een weiland... Hierbij ontkom je niet aan een gezonde portie inschatting natuurlijk. Zo kom je als snel op flinke aantallen mollen per hectare of kilometerhok.

Al met al is de mol het gemakkelijkst te inventariseren zoogdier van NL. Niet te missen, zou ik zeggen.
Rudmer

Jeroen Nagtegaal

Aantallen van meer dan 20 tot zelfd 151 lijken me niet echt te kloppen,
http://waarneming.nl/wn_details.php?id=3336631
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

Rudmer Zwerver

#6
151 sporen lees ik als 151 molshopen. Zo veel hopen kun je best in een weiland tegenkomen. Maar dat zijn geen 151 mollen natuurlijk, eerder iets van 5 - 15 exemplaren. En dat kan best.

Wel wat sneu voor de boer.
Rudmer

vuurvlinder

Citeer
Wel wat sneu voor de boer.
Waarom? :D  
Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

Jeroen Nagtegaal

Is toch een goed teken? Veel pieren dus een luchtige grond,
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

Rudmer Zwerver

Ja ik begrijp ook niet helemaal waarom ze altijd dood moeten, die mollen.... Misschien de boeren zelf ook wel niet en is het gewoonte?
Rudmer

vuurvlinder

CiteerJa ik begrijp ook niet helemaal waarom ze altijd dood moeten, die mollen.... Misschien de boeren zelf ook wel niet en is het gewoonte?
Dat snap ik ook niet, net zo min als die vreselijke (muskus)rattenvallen in de provincie.
Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

Hannie Luijten

Een boer heeft mij ooit verteld dat als ze met hun trekker over de nestkamer rijden ze erin wegzakken. Ik weet niet of dat ook echt kan, ik bedoel dus dat zo'n trekker dan vast komt te zitten? Hij had niet bepaald een klein trekkertje.
Groet, Hannie

Rudmer Zwerver

#12
Het heeft natuurlijk te maken met de paar vierkante decimeter aan oppervlakte die zo'n molshoop "uit de productie" neemt, hier groeit geen gras.  B)

Daarnaast slaat de maaimachine in de molshopen bij het maaien waardoor de messen eerder bot worden. En al die andere ongemakken die molshopen met zich meebrengen (je zal inderdaad maar te pletter vallen met tractor en al in zo'n nestkamer   :grin: ).

Komen we toch weer bij dat veelgebruikte, oud-groningse gezegde:

" Een goeie boer zeurt"
Rudmer

vuurvlinder

Citeer" Een goeie boer zeurt", zullen we maar zeggen.
En zo is het! ;)  
Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

huysse

Boeren hebben niet zozeer last van de mollen maar meer van de molshopen ( en dus....)
Zand geeft verontreining van de kuil (silage) en daardoor kans op slechte kwaliteit ruwvoer met kans op ziekten.

groet,
Marijke

Hannie Luijten

Hij teelde aardappelen, suikerbieten, erwten en tarwe...
Groet, Hannie

Date Lutterop

Ben ook geen voorstander van het doden van mollen (net zomin als van Muskusratten). Problemen met de hopen kunnen worden opgelost door op de betreffende plek de hopen uit te spreiden. Wel een probleem is dat allerlei dieren (schapen, koeien, paarden) kunnen wegzakken of struikelen over een molshoop en zo een poot breken. Paarden houden er ook niet van om in een berm te lopen met molshopen. Op dat soort plekken voor mij dus geen galop.

Groet,

Date


tekenaar

ik vindt dat er nogal een verschil zit tussen mollen (inheemse soort) en muskusratten (exoot)...
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Date Lutterop

Citeerik vindt dat er nogal een verschil zit tussen mollen (inheemse soort) en muskusratten (exoot)...

Dat vind(T?) ik ook. Lijkt me ook een andere discussie. Mij lijkt het een vruchteloze missie om te denken dat je Muskusratten kunt uitroeien/decimeren door de huidige vangmethoden. Dus lekker laten lopen.

Groet,

Date


logico

CiteerJe kunt aan de hand van de molshopen juist heel goed het aantal mollen inschatten. Ieder "cluster" van hopen behoort vaak tot dezelfde mol, let er maar eens op in een weiland... Hierbij ontkom je niet aan een gezonde portie inschatting natuurlijk. Zo kom je als snel op flinke aantallen mollen per hectare of kilometerhok.

Al met al is de mol het gemakkelijkst te inventariseren zoogdier van NL. Niet te missen, zou ik zeggen.
Clusters molshopen zijn veelal mannetjes die een soort van territorium hebben.

De opvatting dat mollen dus het makkelijkst te inventariseren is, is dus een misvatting. Daar kun je totaal niet vanuit gaan. Je kunt het gebruiken als richtlijn maar meer ook niet. Ik zou er 1/3 van het totaal aantal mollen die er volgens jou zitten en soms zelf 2/3 bij tellen.

Dit is ook zo met reeen.. In gebieden waar reeen veel dekking hebben kun je veelal 2/3 bij het totaal aantal optellen. Dit is omdat de ouderen en meer ervaren reeen zich lang niet zo snel laten zien in over het algemeen in dekking zullen blijven.
Met vriendelijke groet,
Patrick

Rudmer Zwerver

#20
Vrouwtjes maken net zo goed molshopen als mannetjes. Die hopen zijn de aarde die vrij komt bij het graven van de gangenstelsels. Daarnaast zijn de hopen nodig voor de beluchting. In de gangen wordt gefoerageerd. En vrouwtjes hebben natuurlijk net zo goed eten nodig als mannetjes. Dat mannetjes meer hopen maken, zou best kunnen.

Aan de hand van de clustering in de molshopen kun je het aantal schatten. Precies weet je het natuurlijk nooit. Net zo min als we precies weten hoeveel mensen er in Nederland wonen.

Met gamakkelijk te inventariseren bedoelde ik vooral dat ie niet is te missen. Molshopen vallen behoorlijk op. Andere zoogdieren zijn gemakkelijker over het hoofd te zien.
Rudmer

logico

CiteerVrouwtjes maken net zo goed molshopen als mannetjes. Die hopen zijn de aarde die vrij komt bij het graven van de gangenstelsels. Daarnaast zijn de hopen nodig voor de beluchting. In de gangen wordt gefoerageerd. En vrouwtjes hebben natuurlijk net zo goed eten nodig als mannetjes. Dat mannetjes meer hopen maken, zou best kunnen.

Aan de hand van de clustering in de molshopen kun je het aantal schatten. Precies weet je het natuurlijk nooit. Net zo min als we precies weten hoeveel mensen er in Nederland wonen.

Met gamakkelijk te inventariseren bedoelde ik vooral dat ie niet is te missen. Molshopen vallen behoorlijk op. Andere zoogdieren zijn gemakkelijker over het hoofd te zien.
lol.. ik zeg ook niet dat vrouwtjes geen hopen maken.

De clusters hopen zijn veelal territorium van mannetjes.
Met vriendelijke groet,
Patrick

Rudmer Zwerver

Ik snap niet waar je nu naar toe wilt.

Kun je wat uitgebreider reageren?

Het is toch niet zo dat vrouwtjes maar 1 hoop maken, dus maken die dan toch ook clusters van hopen die onderling door gangen met elkaar zijn verbonden? Die clusters kun je (zei het arbitrair) inventariseren.
Rudmer

Rudmer Zwerver

van de website van VZZ:

Territorium en verblijfplaats
Het gangenstelsel van een mol is tevens zijn territorium. De grootte van een territorium van een mannetje beslaat tot 3000 m2 en dat van een vrouwtje tot 2000 m2. Soortgenoten worden hier op agressieve wijze uit verjaagd, maar de verschillende territoria kunnen elkaar overlappen en gemeenschappelijke tunnels bevatten, bijvoorbeeld naar water. In een open landschap met een humusrijke bodem en bossen met rijke bodems bedraagt de dichtheid 8 tot 16 dieren per hectare. In heidegebieden en op droge zandgronden zijn de dichtheden zeer laag en de territoria groter.

De mol maakt zijn nest op een diepte van ongeveer 50 cm in een diepe gang. Het nest is 25 cm breed en bestaat uit grassen, bladeren en mos.

Rudmer

tekenaar

ik kan me voorstellen dat in luchtige bosgrond (veel) minder hopen gemaakt worden omdat de grond tijdens het graven ook zijdelings weggedrukt kan worden. Zijn daar gegevens over? i.i.g. ben ik niet zo zeker of hopen in het bos niet toch over het hoofd gezien kunnen worden...  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

logico

CiteerIk snap niet waar je nu naar toe wilt.

Kun je wat uitgebreider reageren?

Het is toch niet zo dat vrouwtjes maar 1 hoop maken, dus maken die dan toch ook clusters van hopen die onderling door gangen met elkaar zijn verbonden? Die clusters kun je (zei het arbitrair) inventariseren.
Ik wil nergens heen..

Ik reageerde alleen op jouw reactie.
>Vrouwtjes maken net zo goed molshopen als mannetjes.<
>Het is toch niet zo dat vrouwtjes maar 1 hoop maken<

Ik heb niet gezegd dat vrouwtjes mollen geen hopen of maar 1 hoop maken.
Das alles.

De veel grotere hopen zin trouwens plaatsen waar de mol een nest heeft.
Een mol kan meer van deze nesten hebben in het territorium.

Met vriendelijke groet,
Patrick

Rudmer Zwerver

Citeer
CiteerIk snap niet waar je nu naar toe wilt.

Kun je wat uitgebreider reageren?

Het is toch niet zo dat vrouwtjes maar 1 hoop maken, dus maken die dan toch ook clusters van hopen die onderling door gangen met elkaar zijn verbonden? Die clusters kun je (zei het arbitrair) inventariseren.
Ik wil nergens heen..

Ik reageerde alleen op jouw reactie.
>Vrouwtjes maken net zo goed molshopen als mannetjes.<
>Het is toch niet zo dat vrouwtjes maar 1 hoop maken<

Ik heb niet gezegd dat vrouwtjes mollen geen hopen of maar 1 hoop maken.
Das alles.

De veel grotere hopen zin trouwens plaatsen waar de mol een nest heeft.
Een mol kan meer van deze nesten hebben in het territorium.
Dus we zijn het eens dat je de aantallen mollen (min of meer) kunt inventariseren aan de hand van de hopen?

@Paul: Het schijnt dat een deel van de vrijkomende grond inderdaad langs de zijkanten van de tunnels wordt gedrukt. Het aantal hopen verschilt per gebied (luchtigheid van de bodem) en de beschikbaarheid van voedsel. Wat ik altijd doe is een losliggend cluster (territorium) zien te vinden, het aantal hopen tellen. En dit toepassen als eikpunt op de rest. Dat geldt dan natuurlijk alleen voor dat gebied.
Rudmer

logico

Daar ben ik het min of meer mee eens. En het is niet dat ik het beter wil weten of eigenwijs wil zijn hoor :)

Maar goed. Ik zal een voorbeeld geven. Een stukje grasland van 1 hectare waar 3 clusters met molshopen zaten. Er werden daar 8 mollen gevangen.

Had je nu aan de hand van de clusters geteld dan was je bedrogen uitgekomen.
Met vriendelijke groet,
Patrick

grutto

Aan de hand van hopen is het inderdaad niet makkelijk mollen te gaan tellen en bijna alle boeren hebben een mollenvanger die ze er in het voorjaar "uitlopen" zoals ze zelf zeggen.
Als je die mannen spreek dan hoor je het wel dat het aantal hopen niet altijd een maatstaf. Soms vangen ze op een rit meerdere mollen en soms in een stuk met veel bulten maar een paar.

Zou het echt nut hebben bulten te gaan tellen ? Ik vraag me dat eigenlijk wel af !

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

BartNoort

#29
CiteerZou het echt nut hebben bulten te gaan tellen ? Ik vraag me dat eigenlijk wel af !
Waarneming.nl is denk niet echt ingericht of bedoeld om een correcte populatieschatting te kunnen maken van een soort.
Maar met als doel verspreidingsonderzoek lijkt me de molshoop op waarneming.nl geen enkel probleem.

Topic kan dicht lijkt mij.
Bart Noort
Admin Zoogdieren & lid van
(Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland)