Amelisweerd wederom op de schop!!

Gestart door elscare, februari 25, 2008, 18:57:44 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

En die personen zijn de vrienden van Amilisweerd?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

CiteerEn die personen zijn de vrienden van Amelisweerd?
Die personen zijn degenen, die op verzoek van de Vrienden van Amelisweerd de tegenvisie op papier hebben gezet en de publieksexcursies hebben begeleid (zie eerdere posts).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Dan ontgaat mij de strekking van jou vraag aan mij naar de motieven van de vrienden van Amelisweerd.

Als je het antwwoor weet zou je het hier kunnen posten. Ik ga niet gissen naar hun motieven. Ik heb respect voor hun betrokkenheid en wens het veel succes.

Voor de rest zie ik het niet als mijn taak om te speculeren over hun motieven en werkwijze.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

marcel123

Citeer19 juni
Boerderij Merelveld
19.30-21.30 uur
Iedereen is welkom
Voor wie de visie wil horen:

g.j. keizer

#64
CiteerDan ontgaat mij de strekking van jou vraag aan mij naar de motieven van de Vrienden van Amelisweerd. Als je het antwoord weet zou je het hier kunnen posten. Ik ga niet gissen naar hun motieven. Ik heb respect voor hun betrokkenheid en wens het veel succes. Voor de rest zie ik het niet als mijn taak om te speculeren over hun motieven en werkwijze.
Wim,
Voor informatie over de historie, de achtergronden en de werkwijze van de in 1978 opgerichte Vereniging Actie Amelisweerd (= Vrienden van Amelisweerd), hun ervaringen met de gemeente Utrecht en hun motieven om niet (achteraf) in een door jou gesuggereerde "klankbordgroep" plaats te nemen, zie : Ublad
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

elscare

#65
Ik heb begrepen dat de Simon Klingen waar we het hier over hebben ook
actief is in de Bilt waar hij eikenverjomging in een bestaand bos wil zien te krijgen door kappen!! Dat gaat hier toch alsjeblieft ook niet gebeuren???? :angry:

elscare

#66
Wederom verbazing rondom Amelisweerd   :o

Nieuws


Vreemd gang van zaken rondom beheer visie Amelisweerd      
maandag, 23 juni 2008  

D66 stelt vragen bij de besluitvorming beheer visie Amelisweerd
Op 19 juni '08 zou het officiële rapport "Noblesse Oblige" gepresenteerd worden op boerderij Mereveld. Alle mensen die hadden meegewerkt aan het rapport: de boeren, belangstellenden, omwonenden, expoitanten, wijkraad, klankbordgroep, Vrienden van Amelisweerd waren uitgenodigd en in groten getale aanwezig. Het was uitdrukkelijk de bedoeling dat mensen vragen konden stellen en hun mening konden geven. Dat gebeurde ook massaal. Tientallen vragen en suggesties kwamen naar voren, maar het was opmerkelijk dat heel veel vragen helemaal niet beantwoord werden... Hoe dat kwam? Nou zo: Een uur voordat "Noblesse Oblige" gepresenteerd zou worden, samen met het tegenrapport van de Vrienden van Amelisweerd, had de commissie Verkeer en Beheer een brief van de wethouder ontvangen. Die brief meldde dat het college drie cruciale adviezen uit "Noblesse Oblige" níet zou opvolgen. Er zouden geen monumentale bomen worden gekapt, er zou geen nieuwe parkeerplaats worden aangelegd en de tennisbaan mocht blijven waar hij was.

Arjan Kleuver, D66-raadslid: "Buiten de vraag om of het college op zich verstandig doet om die drie adviezen inderdaad níet over te nemen, vind ik de gang van zaken behoorlijk vreemd. Als je een inspraakavond organiseert en je moet de rapporten nog in ontvangst nemen: is het dan niet raar dat je de discussie en de inbreng doodslaat door al vóór die tijd besluiten te nemen? Dat is heel raar... Daarover heb ik vrijdag 20 juni '08 schriftelijke vragen ingediend." Lees hier de schriftelijke vragen van D66.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de heer J.A. Kleuver D66
    (ingekomen 20 juni  2008)
Schriftelijke vragen inzake besluitvorming beheer visie Amelisweerd

Evenals de meeste andere fracties heeft D66 op 19 juni '08 de presentatie bijgewoond over de beheervisie landgoederen. Het heeft D66 verbaasd dat het college al vóór de presentatie van het rapport 'Noblesse Oblige' en het rapport van de Vrienden van Amelisweerd een brief aan de commissie Verkeer en Beheer heeft gestuurd met enkele cruciale standpunten over de toekomst van de landgoederen met het bos. D66 heeft hierover vragen. De vragen impliceren niet noodzakelijkerwijs een politiek waardeoordeel – het is mogelijk dat D66 de nu reeds gemaakte keuzes zal onderschrijven – maar wij zijn voor onze eigen oordeelsvorming wel nieuwsgierig naar de manier waarop het college zijn standpunt bepaalt. Bovendien werden enkele vragen uit het publiek niet beantwoord, die mogelijk interessant zijn.

1a: Wat is naar de mening van het college de taak en de functie van een klankbordgroep?

1b:  Klopt het dat de klankbordgroep zeer verdeeld was en dat er mensen zijn weggegaan?

1c: Zo ja, waarover verschilde men in de klankbordgroep van gedachten?

1d: Hoe sterk is de invloed van de klankbordgroep geweest op de nu reeds door het college genomen besluiten?

2a: Met welk doel konden de bij de presentatie aanwezige belangstellenden/betrokkenen vragen stellen en meningen geven en hebben hun vragen en meningen nog invloed op de visie van het college?

2b: Zo ja, waarom had het college dan al op drie cruciale punten het oordeel klaar?

2c: Hoe kon het college al vóór de presentatie van de rapporten tot een oordeel komen?

2d: Heeft het college voor de presentatie van de rapporten met lobbyisten gesproken, welke invloed hadden zij op de besluitvorming en op welke terreinen heeft het college naar hen geluisterd?

3: Waarom is de beheervisie nu een advies aan het college geworden, in plaats van een stuk dat in opdracht van het college geschreven is dat als uitgangspunt dient voor toekomstig beleid?


elscare

De laan mag voorlopig blijven staan in zn oude vorm, maar het Oude bos is de klos.

Het grootste kleibos van Nederland verdient meer, VEEL MEER!! :spam:  

luc hoogenstein

Sorry, maar je topic zou pas interessant worden als je inhoudelijk op de materie zou ingaan. Je topic heeft nu de diepgang van een spandoek.  

g.j. keizer

#69
CiteerSorry, maar je topic zou pas interessant worden als je inhoudelijk op de materie zou ingaan. Je topic heeft nu de diepgang van een spandoek.
Luc,
Zie het door elscare gestarte topic onder : http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=43336.
De link is overbodig geworden, de 3 posts zijn inmiddels van Natuurverstoord naar Natuurbeheer verplaatst, waarmee de laatste 2 posts kunnen komen te vervallen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

elscare

Beste mensen.

Mijn excuses voor de soms wat (irrationele) uitlatingebn van mij, maar het Landgoed gaat me aan het hart! Ik heb geen professionele kijk op de3 materie
maar dat wil niet zeggen dat ik niet mijn mening mag verkondigen toch?

Het volgende. de Laankap is naar ik weet voorlopig uitgesteld, maar begrijp ik het goed dat de zogenaamde verjongingskap in het oude bosbestand wel doorgaat??

En wat willen ze dan voor boomverjonging terug hebben??
Er staan tig. Esdoorns maar ik weet niet hoe die reageren op zo,n verjongingskap?

Gerrit??

g.j. keizer

CiteerLaankap is naar ik weet voorlopig uitgesteld, maar begrijp ik het goed dat de zogenaamde verjongingskap in het oude bosbestand wel doorgaat?? En wat willen ze dan voor boomverjonging terug hebben??  Er staan tig. Esdoorns maar ik weet niet hoe die reageren op zo,n verjongingskap?
Bedoel je dat esdoorns door beuken en zomereiken zullen worden vervangen ? En uit welke bron is deze informatie afkomstig ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

elscare

Nee ik bedoel dat er esdoorns genoeg staan onder de Oude bomen!!

En mijn vraag is, zitten die daar de verjonging in de weg? of is dat de BEDOELDE verjonging.

g.j. keizer

#73
CiteerNee ik bedoel dat er esdoorns genoeg staan onder de Oude bomen!! ... zitten die daar de verjonging in de weg ?
Esdoorns dragen nauwelijks bij aan de biodiversiteit van ((mede) van esdoorns afhankelijke) flora en fauna en verdringen mogelijk de eventueel aanwezige zaailingen van beuken (en zomereiken).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

elscare

Dus hier verjongen eiken uitzichzelf niet tussen de Esdoorns ;) ??

Windekind

#75
Hoewel het niet zeker is of gewone esdoorn, ter plekke van nature thuis hoort (mogelijk wel) is de soort mogelijk een bedreiging voor het unieke authentieke bostype dat er nu op verscheidene plekken aanwezig is. Een dubieuze opmerking natuurlijk.

However, ik zou de esdoorns in toom proberen te houden en hopen op verjonging van iepen !!, zomereiken, gewone vogelkers e.d.

In Amelisweerd is een enorm waardevolle voorjaars/stinzenflora aanwezig.
Volgens mij is er ook sprake van een waardevolle verticale vegetatiestructuur wat o.a. zeer waardevol is voor de avifauna.
Wat betreft de mycoflora; daar  kan Gerrit daar beter wat over zeggen, maar ik begrijp al dat de esdoorns niet echt de waardevolle soorten daarvoor zijn.
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

g.j. keizer

#76
CiteerDus hier verjongen eiken uit zichzelf niet tussen de Esdoorns ??
Niet als snel groeiende esdoorns een gesloten kronendak vormen en via de wortels ook nog eens water aan de kiemplanten van zomereiken (en beuken) onthouden/onttrekken. En het gaat in Amelisweerd vooral om behoud en/of reconstructie/renovatie van de waardevolle oude beuken(lanen).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#77
Citeer1. Hoewel het niet zeker is of gewone esdoorn, ter plekke van nature thuis hoort (mogelijk wel) is de soort mogelijk een bedreiging voor het unieke authentieke bostype dat er nu op verscheidene plekken aanwezig is. Een dubieuze opmerking natuurlijk ... waardevolle stinzen/voorjaarsflora ...
2. However, ik zou de esdoorns in toom proberen te houden en hopen op verjonging van iepen !!, zomereiken, gewone vogelkers e.d. ... maar ik begrijp al dat de esdoorns niet echt de waardevolle soorten daarvoor zijn.
Elmar,
1. Oud- en Nieuw-Amelisweerd (en Rhijnauwen) zijn aangelegd, er is dus geen sprake van een uniek authentiek bostype, maar van een landgoed met lanen en bos, dat zich later als rivierbegeleidend kleibos op unieke wijze heeft ontwikkeld en dat tevens een belangrijke cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt. Ook de stinzenflora (en de wijngaardslak) is niet van nature aanwezig. Hoezo dus een dubieuze opmerking ? By the way, Amelisweerd behoort, net als een aantal andere, eveneens om de rijke stinzen- en mycoflora bekend staande landgoederen (als Nijenrode, Gunterstein en Over-Holland) langs de Vecht en de Kromme Rijn, tot de mycologische kroonjuwelen.
2. Acer, Ulmus, Prunus, Fraxinus, Aesculus, Robinia en Platanus zijn voorbeelden van boomsoorten, die zich ondergronds ongeslachtelijk voortplantende endomycorrhizavormende schimmels (microfungi) aan zich hebben gebonden, ze dragen daarmee niet bij aan de (bio)diversiteit (van vruchtlichamen) van ectomycorrhizasymbionten onder de macrofungi, die wel (rijkelijk) bij Fagus en Quercus (en in mindere mate bij Tilia) voorkomen. Verder komen er nauwelijks op een van de als eerste genoemde boomsoorten gespecialiseerde parasitaire en/of saprotrofe macrofungi voor.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Windekind

Citeer[Elmar,
1. Oud- en Nieuw-Amelisweerd (en Rhijnauwen) zijn aangelegd, er is dus geen sprake van een uniek authentiek bostype, maar van een landgoed met lanen en bos, dat zich later als rivierbegeleidend kleibos op unieke wijze heeft ontwikkeld en dat tevens een belangrijke cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt. Ook de stinzenflora (en de wijngaardslak) is niet van nature aanwezig. Hoezo dus een dubieuze opmerking ?
2. Acer, Ulmus, Prunus, Fraxinus, Aesculus, Robinia en Platanus zijn voorbeelden van boomsoorten, die zich ondergronds ongeslachtelijk voortplantende endomycorrhizavormende schimmels (microfungi) aan zich hebben gebonden, ze dragen daarmee niet bij aan de (bio)diversiteit (van vruchtlichamen) van ectomycorrhizasymbionten onder de macrofungi, die wel (rijkelijk) bij Fagus en Quercus (en in mindere mate bij Tilia) voorkomen. Verder komen er nauwelijks op een van de als eerste genoemde boomsoorten gespecialiseerde parasitaire en/of saprotrofe macrofungi voor. Zie ook pagina 2 van : http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=26388 .
Hoi Gerrit,

Ad 1; ben ik natuurlijk mee eens, authentiek is nergens meer van toepassing. De opmerking "dubieuze opmerking" is daar nu juist door mij om geplaatst. Was dat niet duidelijk ? We zij het dus helemaal eens  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ad 2; tja, en is er ook iets bekend over de aanwezigheid van niet-vruchtlichamen-vormende mycorrhiza-soorten en andere funghi? Ik heb wel eens begrepen van onderzoekers dat de meeste mycelia zonder vruchtlichamen nauwelijks te benoemen zijn tot soort en dat de meeste soorten nooit vruchtlichamen vormen. Wordt dat niet geschat op een substantieel percentage ?
Hoe kan je dan de biodiversiteit betrouwbaar meten op basis van het volledige scala aan schimmels ?
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

g.j. keizer

#79
CiteerAd 1; ben ik natuurlijk mee eens, authentiek is nergens meer van toepassing. De opmerking "dubieuze opmerking" is daar nu juist door mij om geplaatst. Was dat niet duidelijk ? We zij het dus helemaal eens  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ad 2; tja, en is er ook iets bekend over de aanwezigheid van niet-vruchtlichamen-vormende mycorrhiza-soorten en andere fungi? Ik heb wel eens begrepen van onderzoekers dat de meeste mycelia zonder vruchtlichamen nauwelijks te benoemen zijn tot soort en dat de meeste soorten nooit vruchtlichamen vormen. Wordt dat niet geschat op een substantieel percentage ? Hoe kan je dan de biodiversiteit betrouwbaar meten op basis van het volledige scala aan schimmels ?
Elmar,
Ad 1. Helder, misverstand.
Ad 2. Van de zich ondergronds ongeslachtelijk voortplantende arbusculaire of endomycorrhizavormende microfungi (Zygomycetes) komen slechts tussen de 60 tot 130 soorten, die tot 6 geslachten behoren, over de hele wereld voor, waarvan 60-80 soorten in Nederland zijn aangetroffen. De in een bosecosysteem als Amelisweerd met overwegend beuk en zomereik, die uitsluitend ectomycorrhizasymbionten aan zich hebben gebonden, voorkomende soorten leveren dus nauwelijks een bijdrage aan de biodiversiteit binnen het gebied. Bovendien worden (eencellige) micro-organismes als de veel talrijker aanwezige bacteriën ook niet in de statistieken opgenomen.
Het geschatte aantal over de hele wereld voorkomende micro- en macrofungi is ongeveer 1.500.000 soorten. Van alle levende organismes in de bodem dragen fungi (met hun niet op soortniveau te identificeren mycelia) het meeste bij aan de (ondergrondse) biomassa. Een gemiddeld bosecosysteem produceert jaarlijks 400-600 ton/ha biomassa, schimmelweefsel (chitine) neemt daarvan 1-6 % voor zijn rekening. De strooiselproductie (inclusief zaden en vruchten) bedraagt jaarlijks 20-30 ton/ha, waarvan 15-50 % aan mycelia en vruchtlichamen. Alleen de zich geslachtelijk reproducerende macrofungi worden in de biodiversiteitsstatistieken meegerekend, tenminste voor zover ze tijdens inventarisaties met vruchtlichamen aanwezig zijn.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

#80
Misschien moeten we een administrator vragen het gedeelte over biomassa te verplaatsen naar een apart topic. Want ik ben nu wel erg benieuwd geworden en wil wel een paar gaten in mijn kennis dichten.

Kun jij toch doen Elmar?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Windekind

#81
discussie gesplitst > hier alleen over Amelisweerd. Biomassadelen zijn verplaatst naar het topic "biomassa"
http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=56185
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

elscareJan vH

Het plan van Eurling is nu de bestaande snelwegen verbreden, zonder een nieuwe snelweg. Maar Vrienden van Amelisweerd is er niet echt blij mee, zie ik.
Jan van Harten
Validator Plantengallen

Maico Weites

Het plan van Eurlings lijkt mij juist een goede oplossing.
En de argumenten die op die site aangedragen worden vind ik wat slap.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Gras

Hallo Maico,

Op de site hadden ze het beter kunnen formuleren. In het voorjaar hebben ze het rapport "de kracht van Utrecht" gepresenteerd. Een manier om de files te bestrijden zónder extra wegen aan te leggen, maar met veel meer fiets- en openbaar vervoer. Het wordt nu als milieuvriendelijk alternatief meegenomen in allerlei berekeningen.
Helaas wil Eurlings liever gewoon wegen aanleggen, of het milieuvriendelijker kan maakt hem kennelijk niet uit.
Door meer wegen zijn er ook weer extra invalwegen de stad in nodig (de spoorbaan). Wat dat de gemeente opleverde?

Zoals een raadslid concludeerde:
ik citeer: "Is het maatschappelijk doel van de WMO meedoen." Dat is uitstekend gelukt! Nog nooit hebben er bij een begrotingsbehandeling zoveel mensen in en rond het stadhuis gestaan en ongezouten hun mening gegeven. Weliswaar komt bij de meesten de stoom uit de oren van kwaadheid en frustratie over het gemeentelijk beleid maar ze zijn er in ieder geval. En dus doen ze mee.

Oké, er komt wel een ecoduct. Kunnen de herten grazen op de kunstgrasvelden van de sportclubs. ;D
Schone lucht voor alle Utrechters!

(Ook dit heeft de diepte van een spandoek :angel:. Heeft iemand toevallig nog lakens over? We hebben ze nodig)

Met vriendelijke groet,

Ria Glas