Amelisweerd wederom op de schop!!

Gestart door elscare, februari 25, 2008, 18:57:44 PM

Vorige topic - Volgende topic

j.steenbergen

Misschien is mijn bovenstaande reactie toch wat te rationeel. Als ik me voorstel hoe zo'n parkeerplaats daar lelijk ligt te wezen en ik stel me het huidige gebied voor... ja, dan word je toch niet vrolijk. En ik geniet bijna dagelijks van de monumentale bomen langs de oprijlaan, toch zonde als de weg zouden zijn. Maar dat er een probleem ligt is wel duidelijk.  
Jeroen Steenbergen

Arthur

Beste Gerrit e.a.,

CiteerDaarmee is tenminste een deskundige contra-expertise gegarandeerd.


dit wil ik direct aannemen, maar ik weet niet wát er is geschreven in beide adviezen. Daar ben ik nu benieuwd naar. Ik woon sinds kort (rum een een jaar nu) in Utrecht en ben geinteresseerd welke ontwikkelingen er zich in mijn woonomgeving afspelen. Vandaar de vraag of iemand weet of de adviesrapporten beschikbaar zijn.

Ik hoor het graag.

Groeten, Arhur
Groeten, Arthur

g.j. keizer

CiteerVooralsnog ben ik niet heel erg gealarmeerd, al wil ik er wel meer over weten. De veranderingen waar tot nog toe over is gesproken gaan eigenlijk alleen over de toegang tot Amelisweerd.
Jeroen,
Waarom hebben de Vrienden van Amelisweerd het, nadat ze kennis hadden genomen van de in opdracht van de gemeente uitgebrache rapportage, dan toch nodig gevonden om een tegenvisie op te laten stellen ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Arthur

Gerrit,

Als jij een antwoord hebt op jouw eigen vraag wil ik het graag lezen.

Ik heb ook de "tegenpartij" gevonden. Zij stellen dat de veranderingen positief uit zullen vallen voor de natuur. Maar zoals al gezegd op basis van zo'n zinnetje is niet te achterhalen wat de daadwerkelijke ideeën zijn en wat de mogelijke effecten op de huidige (hoge) natuurwaarden kunen zijn. Om een goed oordeel over de plannen te kunnen vellen en deze discussie onderbouwd te kunnen voeren, is inzicht in de plannen gewenst.

Groeten, Arthur
Groeten, Arthur

Arthur

Zie hier een brief
van de Utrechtse wethouder. Het proces voor een nieuw beheersplan is nog in volle gang en wordt op in een open proces vormgegeven, waarbij er van alle kanten inbreng geleverd kan worden door belanghebbenden die verenigd zijn in een klankbordgroep.

Om terug te komen op deze discussie: het lijkt me op dit moment niet meer dan een storm in een glas water, aangezwengeld door een krantenartikel waarin eigenlijk niets staat.

Het lijkt me uiteraard goed om de ontwikkelingen goed te blijven volgen om te voorkomen dat er voor de natuur verkeerde beslissingen genomen gaan worden.

Daarnaast ben ik nog steeds geïnteresseerd in de rapporten die reeds verschenen zijn.

Groeten, Arthur
Groeten, Arthur

j.steenbergen

Citeer
CiteerVooralsnog ben ik niet heel erg gealarmeerd, al wil ik er wel meer over weten. De veranderingen waar tot nog toe over is gesproken gaan eigenlijk alleen over de toegang tot Amelisweerd.
Jeroen,
Waarom hebben de Vrienden van Amelisweerd het, nadat ze kennis hadden genomen van de in opdracht van de gemeente uitgebrache rapportage, dan toch nodig gevonden om een tegenvisie op te laten stellen ?
Daar heb je een punt. Maar waar ik vooral op reageerde was de toon van de discussie: ik vond 'm erg paniekerig, en niet onderbouwd met feiten. Vandaar dat ik (wellicht wat te snel) op de rem ging staan. Maar om op de discussie terug te komen: ik krijg nog niet zo'n beeld van wat alle veranderingen behelzen, ben het met Arthur eens dat een blik in de rapporten goed zou zijn.  
Jeroen Steenbergen

elscare

Dus er is ook een tegenadvies gekomen??

Ben erg benieuwd of er nu wel geluisterd wordt <_<  

g.j. keizer

Citeerik krijg nog niet zo'n beeld van wat alle veranderingen behelzen, ben het met Arthur eens dat een blik in de rapporten goed zou zijn.
Arthur & Jeroen,
Voor zover ik dat heb kunnen nagaan, is de tegenvisie van Bert Maes (nog) niet in te zien. Ik zal in het weekend, wanneer ik weer in Nederland ben, contact opnemen met Emma van den Dool en haar om nadere info vragen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

Hierbij een beknopte samenvatting van hetgeen Emma van den Dool mij mailde. Er blijkt inderdaad weer een strijd te zijn losgebarsten. Het adviesbureau, dat in opdracht van de gemeente werkt, heeft behalve een ongelukkige plek als vervanging van de parkeerplaats bij het theehuis, ook een verregaand verjongingsplan voorgesteld. Het bureau wil bovendien geen studies laten verrichten naar de cultuurhistorie en ecologie, ondanks dat de landgoederen net op de Rijksmonumentenlijst zijn geplaatst. Het gaat om honderden monumentale bomen uit de lanen, die gekapt zouden moeten worden om het plan van het adviesbureau te realiseren.
De Vrienden van Amelisweerd hebben een door Bert Maes opgestelde tegenvisie uitgebracht, waaruit een vlugschrift is gedestilleerd, dat zondag 9 maart tijdens een publieksexcursie zal worden uitgedeeld. De excursie start om 13.30 uur bij het bezoekerscentrum van Oud Amelisweerd en duurt 1,5 tot 2 uur.
Het vlugschrift in essentie.
- Verbetering groeiplaatsen en behoud van de monumentale bomen, ook die van de oprijlaan. Geen verjonging van lanen ten koste van monumentale bomen. Bij restauratie de lanen aanvullen met "historisch" plantmateriaal.
- Geen louter esthetische aanpak. Cultuurhistorische en ecologische waarden, casu quo de eisen, die de flora en fauna aan de inrichting en het onderhoud van het terrein stellen, als basis voor het beheers- en restauratieplan.
- Parkeren zonder dat dit ten koste van bomen en bermen gaat. Geen aanleg van parkeerplaatsen op zichtlocaties in of vanuit het landgoed of langs het jaagpad.
- Geen beheersstichting, die het beheer van de gemeente overneemt. Beheer moet een gemeentelijke en openbare taak blijven.
- Terugbrengen van verloren gegane waarden als de akkerflora en het essen- en iepenhakhout.
- De landbouw integreren in de landgoed- en natuurdoelstelling.
- Terugdringen van de geluidsoverlast van de A27 door middel van een dak.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

Citeerde grote natuurwaarden van Amelisweerd (paddenstoelen, planten), hebben die erg te lijden onder recreatiedruk?
Rinie,
Zie de samenvatting van het vlugschrift van de Vrienden van Amelisweerd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

j.steenbergen

Bedankt Gerrit J. voor de samenvatting. Zit helaas met zieken thuis zodat ik vanmiddag niet mee zal kunnen. Ter plekke kijken en uitleg krijgen is toch de beste manier om er een goed beeld van te krijgen. Jammer.  
Jeroen Steenbergen


marcel123

#42
CiteerDe Vrienden van Amelisweerd hebben een door Bert Maes opgestelde tegenvisie uitgebracht, waaruit een vlugschrift is gedestilleerd, dat zondag 9 maart tijdens een publieksexcursie zal worden uitgedeeld. De excursie start om 13.30 uur bij het bezoekerscentrum van Oud Amelisweerd en duurt 1,5 tot 2 uur.

Waar is het bezoekerscentrum ergens?

http://www.veldkeuken.nl/?content=page&id=5

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geoc...z=17&iwloc=addr

g.j. keizer

Kan een van de deelnemers aan de excursie van gisteren kort verslag doen van zijn/haar bevindingen ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

elscare

ben erg benieuwd naar de uitkomsten, ;)  

marcel123

#45
De opkomst was...ondanks het dreigende druilierige weer vrij hoog: 40 man? De groep werd in twee-en gesplitst: een onder leiding van Bert Maes en de ander olv Emma van den Dool.

Allereerst werd gewanderld naar de oprijlaan die gedeeldtelijk al was gekapt en gedeeltelijk al was voorzien van nieuwe aanplant

Meer foto's op http://waarnemingpuntnl.hyves.nl/

j.steenbergen

"Het Groentje", huis-aan-huis-blad voor Bunnik en Houten besteedt deze week 2 pagina's aan dit onderwerp: gesprekjes met deelnemers aan de klankbordgroep en een reactie van de verantwoordelijk wethouder. Deze stelt met name dat de zaak nog in een beginstadium verkeert, en dat alle genoemde opties/plannen nog niet verder zijn dan dit stadium. Ik weet niet of dit krantje op internet te vinden is, zal 's kijken.  
Jeroen Steenbergen

Arthur

Meteen even gezocht: Groentje
De editie van deze week staat er nu nog niet op, maar zal binnenkort wel verschijnen.

Groeten, Arthur

P.S. Door internetproblemen thuis de aankondiging van de excursie helaas gemist. Kan "Optilete" zijn bijdrage misschien nog uitbreiden? Ik ben benieuwd wat de "ecologische hete hangijzers" zijn in de discussie omtrent de plannen.
Groeten, Arthur

g.j. keizer

#48
CiteerHet adviesbureau, dat in opdracht van de gemeente werkt, heeft behalve een ongelukkige plek als vervanging van de parkeerplaats bij het theehuis, ook een verregaand verjongingsplan voorgesteld. Het bureau wil bovendien geen studies laten verrichten naar de cultuurhistorie en ecologie, ondanks dat de landgoederen net op de Rijksmonumentenlijst zijn geplaatst. Het gaat om honderden monumentale bomen uit de lanen, die gekapt zouden moeten worden om het plan van het adviesbureau te realiseren.
Het vlugschrift in essentie.
- Verbetering groeiplaatsen en behoud van de monumentale bomen, ook die van de oprijlaan. Geen verjonging van lanen ten koste van monumentale bomen. Bij restauratie de lanen aanvullen met "historisch" plantmateriaal.
- Geen louter esthetische aanpak. Cultuurhistorische en ecologische waarden, casu quo de eisen, die de flora en fauna aan de inrichting en het onderhoud van het terrein stellen, als basis voor het beheers- en restauratieplan.
- Parkeren zonder dat dit ten koste van bomen en bermen gaat. Geen aanleg van parkeerplaatsen op zichtlocaties in of vanuit het landgoed of langs het jaagpad.
- Geen beheersstichting, die het beheer van de gemeente overneemt. Beheer moet een gemeentelijke en openbare taak blijven.
- Terugbrengen van verloren gegane waarden als de akkerflora en het essen- en iepenhakhout.
- De landbouw integreren in de landgoed- en natuurdoelstelling.
- Terugdringen van de geluidsoverlast van de A27 door middel van een dak.
Arthur,
Zie bovenstaande quote, waarin ook het vlugschrift, dat tijdens de excursie onder de deelnemers is verspreid, door mij is samengevat. Overigens heeft de "tegenpartij", te weten de bosadviseur Simon Klingen, de landschapsarchitect Michael van Gessel en Staro Bos- en Natuurbeheer, geen expertise in huis op het gebied van bosecologie en de rol, die macrofungi in de ontwikkeling en instandhouding van bosecosystemen in zijn algemeenheid en van unieke kleibossen als Amelisweerd in het bijzonder spelen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

marcel123

#49
CiteerIk ben benieuwd wat de "ecologische hete hangijzers" zijn in de discussie omtrent de plannen.
Er was een verslaggeefster aanwezig (in de andere groep). Ik neem aan dat in niet veel toe te voegen heb aan een uitgebreid verslag in het groentje.

Daarbij is - voor zover ik weet - met het vorige plan niets gebeurt. Dus als er geen geld beschikbaar is om het nieuwe plan uit te voeren maakt men zich druk om niets.

elscare

Ik vind dat de voor en tegens sterk afgewogen moeten worden dus druk maken om niks? :angry: ?

marcel123

CiteerPopulaire landgoederen onder de loep Naar een nieuw beheer- en ontwikkelplan voor de landgoederen Nieuw en Oud Amelisweerd en Rhijnauwen  15-06-2007 
De gemeente gaat als eigenaar een nieuw beheer- en ontwikkelplan opstellen voor de landgoederen Nieuw Amelisweerd, Oud Amelisweerd en Rhijnauwen.
Sinds het vorige beheerplan uit 1993 is er nogal wat veranderd op de landgoederen. De gebieden zijn zeer in trek, er komen jaarlijks meer dan 1,5 miljoen bezoekers. Bij de stormen van de afgelopen periode zijn vele beuken omgewaaid. Ook zijn enkele lanen door ouderdom inmiddels behoorlijk in verval geraakt. De landgoederen zijn recent aangewezen als rijksmonument.

De hoge bezoekersaantallen zetten hier en daar de natuur onder druk, maar vragen vooral om aanpassingen van de parkeervoorzieningen. Het parkachtige deel van Oud Amelisweerd, het zogenaamde Engelse Werk, is sterk in verval geraakt en vraagt om een zorgvuldige herstel.
Op maandag 18 juni is er een informatieavond, bedoeld om belangstellenden te informeren over de aanpak van het op te stellen plan: wat is de inhoud van het plan, wie zijn er bij de planvorming betrokken, hoe kunnen opmerkingen en wensen geuit worden en hoe is de tijdsplanning e.d.
Deze zomer start de gemeente in samenwerking met een adviesbureau en andere externe deskundigen met het opstellen van het plan. In oktober is er een tweede publieksbijeenkomst voorzien waarin de eerste voorstellen worden gepresenteerd. Het is de bedoeling het definitieve plan in de zomer van 2008 aan de gemeenteraad voor te leggen.
Het is de wens van gemeente om omwonenden, betrokkenen en andere belangstellenden mee te laten denken over de toekomst van dit cultuurhistorisch en ecologisch zo waardevolle gebied. De landgoederen zijn een gedegen en open planvorming meer dan waard.

De informatiebijeenkomst over het nieuwe plan vindt plaats op maandag 18 juni, van 20.00 tot 22.00 uur in Het Oude Tolhuys aan de Weg naar Rhijnauwen 13/15. Vanaf 19.30 is iedereen welkom. Deze avond kan een ieder mensen voordragen voor een samen te stellen klankbordgroep.

19 juni
Boerderij Merelveld
19.30-21.30 uur
Iedereen is welkom


http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=201016
Citeer
Achtergrond

De gemeente Utrecht is eigenaar van de landgoederen Rhijnauwen, Oud Amelisweerd en Nieuw Amelisweerd. Het afgelopen jaar hebben deskundigen in opdracht van de gemeente gewerkt aan een nieuwe beheervisie. Hun rapport  'Noblesse oblige' [PDF, 1,7Mb] omvat een visie, op het gebied van cultuurhistorie, natuur en recreatie. De visie kan als basis dienen voor het (nog op te stellen) beheerplan voor de komende vijftien jaar.

g.j. keizer

#52
CiteerDeze zomer start de gemeente in samenwerking met een adviesbureau en andere externe deskundigen met het opstellen van het plan. In oktober is er een tweede publieksbijeenkomst voorzien waarin de eerste voorstellen worden gepresenteerd. Het is de bedoeling het definitieve plan in de zomer van 2008 aan de gemeenteraad voor te leggen.
Het is de wens van gemeente om ... mee te laten denken over de toekomst van dit cultuurhistorisch en ecologisch zo waardevolle gebied. De landgoederen zijn een gedegen en open planvorming meer dan waard.
De gemeente Utrecht is eigenaar van de landgoederen Rhijnauwen, Oud Amelisweerd en Nieuw Amelisweerd. Het afgelopen jaar hebben deskundigen in opdracht van de gemeente gewerkt aan een nieuwe beheervisie.

Marcel,

Citeer(g.j.keizer @ Mar 19 2008, 15:23 PM) ... de bosadviseur Simon Klingen, de landschapsarchitect Michael van Gessel en STARO Bos- en Natuurbeheer, die geen expertise in huis hebben op het gebied van bosecologie en de rol, die macrofungi in de ontwikkeling en instandhouding van bosesosystemen in zijn algemeenheid en unieke kleibossen als Amelisweerd in het bijzonder spelen.
De Vrienden van Amelisweerd, die deze expertise (in de personen van de ecoloog en bomendeskundige Bert Maes en de mycologe Emma van den Dool) wel in huis hebben, zijn er toe nu toe niet door de gemeente in betrokken.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Dan er voor zorgen dat die wel bij de plannen betrokken worden.

Of op zijn minst een klankbordgroep oprichten met deze mensen er in. Veel gemeenten zijn wel gevoelig voor het oprichten van een klankbordgroep.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

marcel123

#54
CiteerMeteen even gezocht: Groentje
De editie van deze week staat er nu nog niet op, maar zal binnenkort wel verschijnen.
CiteerPlannen voor Amelisweerd en Rhijnauwen: kappen monumentale bomen en aanleg nieuw parkeerterrein

UTRECHT/BUNNIK - Er is nogal wat onrust over een nieuw beheerplan voor de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. De VVD had al eerder bezorgdheid geuit over de geruchten van een nieuw parkeerterrein midden in het groene landschap langs de Kromme Rijn tegenover het Theehuis. P21 stelde vorige week wethouder Walburgh Schmidt (P21) kritische vragen over de hele gang van zaken. 


De Utrechtse wethouder Giesberts (Groen Links) wil de landgoederen beter gaan inrichten voor recreanten en achterstallig onderhoud van bomen en lanen wegwerken. Extern deskundige Simon Klingen stelt hiervoor momenteel een visie op, die in begin april aan Giesberts wordt aangeboden. Het concept hiervan wordt verderop in deze krant beschreven. Samen met een interview met Giesberts en betrokkenen, zoals pachtboer Van Dijk, Theehuis Rhijnauwen en de actiegroep Vrienden van Amelisweerd.


P21 vindt de kap van mogelijk 500 monumentale bomen een zeer kwalijke zaak en wil dat de Bunnikse wethouder een aanpak met een meer geleidelijke verjonging van de bomen gaat bepleiten. Verder vraagt P21 zich af waarom voor het nieuwe parkeerterrein voor zo'n merkwaardige plek is gekozen, namelijk pal in het uitzicht van terrasbezoekers van het Theehuis? Ook wil P21 dat het schetsplan naar de raad wordt gestuurd. Wethouder Walburgh Schmidt kon de gemeenteraad direct mededelen dat de plannen ook in Bunnik zullen worden gepresenteerd.


De wethouders van beide gemeenten hebben de plannen al wel samen doorgesproken. Amelisweerd en Rhijnauwen liggen op Bunniks grondgebied, maar de landgoederen zijn eigendom van de gemeente Utrecht. Beslissingen over het beheer zullen dus in Utrecht worden genomen. De bomenkap valt volgens wethouder Walburgh Schmidt onder de Boswet, dus hoeft er geen kapvergunning bij Bunnik te worden aangevraagd. Voor bestemmingsplanwijzigingen moet Utrecht wel bij Bunnik zijn.


Wat de bomenkap betreft zegt de wethouder dat per laan bekeken wordt wat de beste oplossing is. "Ik heb er veel vertrouwen in dat grootschalige kap niet in beeld komt. Het gaat hier om een zorgvuldig proces, dat bovendien nauwlettend door Bunnik wordt gevolgd", aldus Walburgh Schmidt. (KJ)
http://www.groentje.nl/Bunnik/epaperarchiv...aper/page16.htm

g.j. keizer

#55
CiteerDan er voor zorgen dat die wel bij de plannen betrokken worden. Of op zijn minst een klankbordgroep oprichten met deze mensen er in. Veel gemeenten zijn wel gevoelig voor het oprichten van een klankbordgroep.
Wim,
Lees eens terug wat ik over eerdere en recente ervaringen met de gemeente Utrecht heb weergegeven. De gemeente schakelt liever externe "deskundigen" in, die de gemeente naar de mond praten, dan dat men de echte deskundigen, die Amelisweerd meer dan 30 jaar intensief hebben onderzocht, vanaf het begin bij de planontwikkeling betrekt.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Citeer
De Vrienden van Amelisweerd, die deze expertise (in de personen van de ecoloog en bomendeskundige Bert Maes en de mycologe Emma van den Dool) wel in huis hebben, zijn er tot nu toe niet door de gemeente in betrokken.
Ik baseer mijn uitspraak op jou bericht. Daarin stel je dat de gemeente die deskundigen [/B]tot nu toe niet bij de planvorming heeft betrokken.

Ik ken de rest van het dossier niet, maar als ik die deskundigen kende en vertoruwde ging ik aktie ondernemen om die alsnog bij de plannen betrokken te krijgen.

Ik kon de site van de gemeente juist niet openen. Ik weet dus niet hoe de politieke verhoudingen in de gemeenteraad liggen.

Ik heb de mensen die zich betrokken voelen bij Amelisweerd willen wijzen op de mogelijkheid om te kijken of het mogelijk is een klankbordgroep op te richten.

Voor de rest laat ik het graag aan die mensen over of, en zo ja, welke aktie dat ze willen ondernemen.

Ik wens hen in ieder geval veel succes
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#57
CiteerIk ken de rest van het dossier niet, maar als ik die deskundigen kende en vertrouwde ging ik aktie ondernemen om die alsnog bij de plannen betrokken te krijgen. Ik heb de mensen die zich betrokken voelen bij Amelisweerd willen wijzen op de mogelijkheid om te kijken of het mogelijk is een klankbordgroep op te richten.
Wim,
Zou het motief van de Vrienden van Amelisweerd dan zijn geweest om lopende het onderzoek en op basis van de opdracht al een tegenvisie in te dienen en op 9 maart een publieksexcursie te organiseren om daarmee alsnog in een "klankbordgroep" plaats te mogen nemen om achteraf nog een (minimale) bijdrage aan (de bijstelling van) het herinrichtingsplan te kunnen leveren ? Overigens beschouwt de gemeente Utrecht het "stadsbos" Amelisweerd als een gebied met een recreatieve, vooral de horecagelegenheden faciliterende functie en niet als natuurgebied (kleibos) met een unieke (beschermde) flora en fauna.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Daar heb ik geen flauw dee van Gerrit. Ongetwijfeld kun je die vraag ook aan de vrienden van Amelisweerd voorleggen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#59
CiteerOngetwijfeld kun je die vraag ook aan de Vrienden van Amelisweerd voorleggen.
Wim,
De inhoud van mijn posts is gebaseerd op mijn regelmatige contacten met Emma van den Dool, de mycologe, die samen met de ecoloog Bert Maes en vele andere in de KNNV, het IVN, het RAVON en de NMV georganiseerde natuurvorsers (waaronder ikzelf) sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw onderzoek in Amelisweerd heeft verricht.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen