Gedragsregels in het veld

Gestart door wvreusel, maart 28, 2019, 15:16:48 PM

Vorige topic - Volgende topic

wvreusel

Natuurwaarnemingen verrichten is niet altijd zonder gevolgen. Om de impact op de natuur zo beperkt mogelijk te houden, worden enkele gedragsregels geformuleerd. We doen een beroep op iedere waarnemer om zich naar deze gedragsregels te gedragen, zowel voor het welzijn van flora en fauna als om het plezier van andere natuurliefhebbers niet te bederven. Natuurpunt behoudt zich het recht voor om waarnemingen die gepaard gingen met overtreding van één of meerdere van deze gedragsregels te verwijderen uit het gegevensbestand van Waarnemingen.be.

Basisprincipe: Bij het waarnemen en fotograferen van de natuur vermijden we maximaal om het leven en welzijn van dieren en planten in het gedrang te brengen.

1. Betreed niet zonder meer voor publiek gesloten terreinen zoals reservaten, landgoederen, tuinen, weilanden enz.

Vraag vooraf toestemming aan de eigenaar of beheerder, wees tactvol en leg de situatie uit. In de meeste gevallen blijkt men zeer geïnteresseerd te zijn en wordt toegang verschaft of zelfs medewerking verleend.

2. Grijp zo min mogelijk in bestaande toestanden in bij het waarnemen en fotograferen.

a. Houd voldoende afstand tot dieren zodat deze niet worden verstoord. Bedenk dat een dier het best kan worden bekeken als het zich op zijn gemak voelt.

b. Nestfotografie en -waarneming van vogels of andere dieren wordt sterk afgeraden als de kans op verstoring aanwezig is.

c. Het storen van voedselzoekende of voedselaandragende dieren moet worden vermeden.

d. Slaap-, overwinterings- of rustplaatsen worden niet verstoord, tenzij in het kader van een georganiseerd onderzoek en dan met zo weinig mogelijk impact.

e. Het aanbieden van voedsel of drinkwater om dieren in de nabijheid te krijgen heeft vaak gevolgen en er kan een gehele of gedeeltelijke afhankelijkheid van dit aangeboden voedsel ontstaan. Vermijd dit daarom zo veel mogelijk, tenzij in de eigen tuin en indien het voedselaanbod gegarandeerd wordt tot na de kwetsbare periode.

f. Manipulatie van dieren (vasthouden, verplaatsen) en van planten (vastklemmen) is in de regel niet gewenst, vaak af te raden en soms helemaal uit te sluiten (soms kan men door eenvoudige manipulatie het (over)leven zelf van dieren in gevaar brengen, bvb. bij verstoting van gemanipuleerde jongen door een ouderdier). Overigens druist manipulatie vaak reeds in tegen één of meer van de vorige gedragsregels.

g. Houd bij het observeren van een soort ook rekening met andere soorten die in het leefgebied voorkomen. Vermijd bv. om orchideeën te vertrappelen door blindelings achter een vlinder aan te lopen.

3. Planten en dieren worden bij voorkeur geobserveerd en gefotografeerd waar ze vrij en spontaan voorkomen.

Verzamel geen planten, insecten, vissen en andere dieren die een beschermde status hebben en ontzie de rest als dat niet persé noodzakelijk is voor verdere bestudering of wetenschappelijk onderzoek. Het op beperkte schaal verzamelen van organismen t.b.v. serieuze studie en educatie kan noodzakelijk zijn en niet schadelijk, maar in druk bezochte natuurgebieden dient er voor gezorgd te worden dat dit op een voor het publiek onopvallende wijze gebeurt en zonder visuele schade. Dit houdt bvb. in dat geplukte maar niet meegenomen paddestoelen niet zichtbaar beschadigd achterblijven en omgekeerde boomstammen of stenen weer worden teruggeplaatst.

4. Schroom niet om mensen op hun gedrag aan te spreken indien zij de gedragsregels niet respecteren.

Geraadpleegde bronnen: Dutch Birding Association, Nederlandse Mycologische Vereniging, Bond Verantwoorde Natuur Fotografie

RutgerB

Dit lijkt me een betere versie:

https://waarnemingen.be/pages/code-of-conduct/

Daar lijkt ongeveer hetzelfde te staan maar eigenlijk is het op veel punten fundamenteel anders. Mijn advies: Verwijder dit topic of vervang het simpelweg door de inhoud van https://waarnemingen.be/pages/code-of-conduct/