Esdoorn misschien opvolger van Beuk?

Gestart door Peter Lubbers, februari 16, 2008, 13:34:31 PM

Vorige topic - Volgende topic

Peter Lubbers

Ik stel het in de beschrijving wel heel dramatisch, maar mijn vraag aan jullie is houdt het (in een gesloten bossysteem) op bij beuk of is er ruimte voor Acer pseudoplatanus als troonopvolger in Nederland??,,,,,,

Tim Asbreuk

Dit hangt denk ik sterk van het bodemtype, grondwaterstand, zuurgraad e.d. af. Ik denk dat je hiervoor het beste de PNV (potentieel natuurlijke vegetatie) kunt kijken. Dan zie je dat er lang niet overal beuk het eindstadium is.  
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Peter Lubbers

:wacko:  :D  Was inderdaad een inkoppertje he zo'n introvraag.

Maar heb nog geen antwoord, welke PNV is Esdoorn oppermachtig??
Eikenhaagbeukenbos,,, of toch Essen Iepenbos,,,

tekenaar

#3
In mijn omgeving kiemen zilversparren en fijnsparren onder beuk en kiemt beuk onder sparren. Er lijkt dus een soort cyclisch eindstadium te zijn. Maar in NL ontbreken van nature die sparren...

Esdoorn is in SLO een beekbegeleidende soort die op drogere plaatsen wordt weggeconcureerd door beuk. Esdoorn groeit hier typisch samen met linde en iep, en soms populieren.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Peter Lubbers


Peter Lubbers

Hai Gerrit,

Mag uik uit jouw betoog opmaken dat vanuit mycologisch perspectief de Linde teveel credit krijgt?? Ik begreep dat juist door zijn mineralenhuishouding in het blad de strooiselvertering optimaler werd.

Nu begrijp ik al te goed dat bij strooiselvertering schimmels hier maar een onderdeel van zijn, maar qua mychorrizas/ symbionten is de Tillia dus beperkt?

Ik ben benieuwd,
Peter Lubbers


Rienk Slings

Om op de eerste vraag te reageren: in sommige duinbossen is esdoorn sterk in opkomst sinds de konijnen zijn weggevallen. Het gaat dan uitsluitend om de kalkrijke duinen en om enigszins kunstmatige groeiplaatsen. Vooral op voormalige akkers, maar ook in geleidelijk lichter wordende zwarte dennenbossen op geroerde bodems. Als natuurbeheerder staan we voor de vraag hoe deze bossen te beheren. Belangrijk is daarbij o.a. de vraag met welke soorten de esdoorn in bosverband samen voor kan komen. Is dat de (eveneens in deze duinbossen toenemende) Beuk? Es? Geeneen?
Een andere prangende vraag is die naar de toekomstmogelijkheden van de esdoorn op dit soort groeiplaatsen. Immers je mag veronderstellen dat kunstmatig aangerijkte groeiplaatsen door de uitloging geleidelijk armer worden. Ook afnemende luchtverontreiniging helpt hieraan mee. Maar hoever gaat dat? Blijft de bodem op de lange duur (>100 jaar) rijk genoeg voor deze veeleisende soort?

groet, Rienk