Biodiversiteit

Gestart door markmeijrink, februari 11, 2008, 19:58:22 PM

Vorige topic - Volgende topic

markmeijrink

Zou je kunnen stellen dat de biodiversiteit in Zuid-Limburg hoger is dan de rest van Nederland. Voor deze stelling beperk ik de definitie biodiversiteit tot het aantal soorten (excl. escapes + exoten). Dus alle plant, insect, mos soorten etc.

Mark

wimtegels

Misschien is dat gedeeltelijk af te leiden uit de database van waarneming.nl

Gevoelsmatig denk ik trouwens dat het wel zo is, en wel om de volgende redenen:

De kalkgraslandsoorten komen vrijwel uitsluitend hier voor.
Veel soorten bereiken in Limburg hun noordelijke verspreidingsgrens.
Er is heeft extreem veel soortenbeheer plaatsgevonden in Zuid Limburg.
Vrijwel alle biotopen met uitzondering van de zee gebonden biotopen komen voor.
Zuid Limburg is direct verbonden met belangrijke gebieden zoals Ardennen en Eifel
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels