Grote grazers verdringen bodembroeders

Gestart door grutto, februari 07, 2008, 10:59:45 AM

Vorige topic - Volgende topic

grutto

Gelezen op Internet:

http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article91...ers_verdringen_De befaamde 'wilde natuur' in de Oostvaardersplassen blijkt ten koste te gaan van broedvogels. Veel kenmerkende broedvogels zijn de afgelopen tien jaar in aantal afgenomen. Van de 91 soorten zijn er 21 verdwenen, waaronder bedreigde soorten.

Uit inventarisaties van broedvogelsoorten in het drogere 'buitenkaadse' deel van de Oostvaardersplassen, blijkt dat grote grazers het leefgebied van broedvogels wegvreten. Ze vertrappen nesten en jongen. Vogeldeskundige Rob Bijlsma zag kenmerkende soorten flink in aantal afnemen. Waren het er in 1997 nog 91, in 2002 lag het aantal soorten op 80. Vorig jaar werden er nog 70 geteld.

Vogels die van ruigte houden, zoals koekoek, nachtegaal en paapje, namen af met 80 tot 100 procent. Riet- en grassoorten namen tot 90 procent af, bosvogels verdwenen helemaal.

Al langer is er discussie of je de natuur moet zien als compleet ecosysteem – zoals Staatsbosbeheer dat doet – of specifieke soorten moet beschermen. Ook in de Oostvaardersplassen speelt die strijd. Beheerders en vogelaars staan tegenover elkaar.

De Oostvaardersplassen, tussen Almere en Lelystad, begon als een experiment, waar de natuur zijn gang kon gaan. Zo'n 3000 paarden, runderen en edelherten leven er in het wild en houden de begroeiing kort. Op de 'bemeste' grasmat die ze achterlaten, kunnen tienduizenden ganzen voedsel zoeken. Mede doordat kadavers van edelherten blijven liggen, kwamen in 2006 zeearenden naar het gebied.

Staatsbosbeheer en bezoekers vinden het prachtig, weet ornitholoog Bijlsma. ,,Maar kijk je naar de achtergronden, dan is het een treurig verhaal. We hebben niet zoveel moeras in Nederland. Juist bedreigde soorten als de roerdomp en zilverreiger verdienen bescherming. Over ganzen hoeven we ons geen zorgen te maken, weidelandschap met runderen wordt gratis door boeren geleverd." Bijlsma let niet alleen op vogels. ,,Ik heb nauwelijks veldmuizen gezien, belangrijke dieren voor een ecosysteem. Ook insecten leggen het loodje."

Aart Minnen, districtshoofd Flevoland van Staatsbosbeheer, ziet geen reden om het beheer aan te passen. Hij wacht ook liever het rapport over tien jaar Oostvaardersplassen af, waarvan de inventarisatie van broedvogels onderdeel is. De gegevens van Bijlsma staan in het laatste nummer van Bionieuws , het tijdschrift voor biologen. De publicatie komt te vroeg, vindt Minnen. ,,Ik wil de gegevens in een bredere context zien. De Oostvaardersplassen zijn er niet alleen voor broedvogels."

Ecoloog Loek Kuiters van onderzoeksbureau Alterra kiest geen partij in de 'stammenstrijd'. Wel vraagt hij zich af of Staatsbosbeheer zijn 'systeembeheer' kan volhouden, nu de Oostvaardersplassen als Natura 2000-gebied wordt aangemerkt. Deze Europese status houdt in dat de leefgemeenschap nauwkeurig wordt beschreven. Beheerders zijn verplicht die natuur en soorten in stand te houden. Blauwborst en paapje staan wel op de lijst van te beschermen soorten; heckrunderen en edelherten niet.
Groet
Tjeerd

Pim

Dag Tjeerd,

Inderdaad interessante materie.

Zou je je bron eronder willen vermelden?

Op de websitevan Staatsbosbeheer staat hun visie omschreven.

Op de websitevan Trouw staat ook een informatief stuk.

met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

lily

In schinveld/Onderbanken, zuid-limburg, zijn ook runderen uitgezet.
Leuk om te zien, maar......wat zijn de gevolgen.
Niet alleen dat  "kleine dieren" , vogels,insecten enz. er nog weinig kans krijgen.
De natuur, waaronder bomen hebben er ook behoorlijk onder te lijden.
Wat ik mij afvraag, waarom worden de runderen in de winter niet bijgevoerd, zodat de runderen de bomen met rust laten?
Zie foto: die ik afgelopen week maakte van de bomen, waarbij ik mij dan afvraag, hoe lang overleven de bomen deze runderen.

Gr.Lily  

Tim Asbreuk

#3
CiteerNiet alleen dat "kleine dieren" , vogels,insecten enz. er nog weinig kans krijgen.
Juist de insecten schijnen in veel gevallen te profiteren van begrazing. Denk eens aan de mestkever, de mierenleeuw (in stieren kuilen).

CiteerWat ik mij afvraag, waarom worden de runderen in de winter niet bijgevoerd, zodat de runderen de bomen met rust laten?

Het is vaak juist het doel van de begrazing om bosvorming tegen te gaan. Door op die manier de hoeveelheid structuur in het gebied te verhogen.

CiteerZie foto: die ik afgelopen week maakte van de bomen, waarbij ik mij dan afvraag, hoe lang overleven de bomen deze runderen.

Als je voor natuur gaat dan zien die bomen er wel heel erg uit als of ze geplant zijn. Juist insecten en vogels zullen profiteren van die dode bomen.  
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

lily

Vandaag weer even in dit gebied geweest.
Er hing een flayer op met de mededeling dat er in het gebied 140 runderen aanwezig waren, bij gebrek aan voldoende (winter)voedsel, (daarom natuurlijk het kaal eten van de bomen) zijn er in de afgelopen week 60 runderen verplaatst/vervoerd naar andere plaatsen.

Gr.Lily

GerardL

Hallo Lilly,


Ik heb een verslag van de inrichtingsmaatregelen die hebben geleid, tot het onder anderen plaatsen van de runderen.
Ook staat hierin duidelijk genoemd, het hoe en waarom dit concept wordt uitgevoerd.
Mocht je interesse hebben kun je me een PB'tje sturen.


Grtzzzz

Gerard